Dimîndarea părintească

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Dimîndarea părintească

Papahagi, Tache. Antologie Aromănească. Ed. Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1922, p. 197


Părintească dimîndare
Ne spregĭură cu foc mare,
Fraţ di mumă şi di-un tată,
Noĭ, Armăn'ĭ di eta toată.

Di sun plocĭle di murminţî
Strigă-a noştri bun'ĭ părinţî :
„Blăstem mare se-aĭbă 'n casă
Cari di limba luĭ se-alasă.

„Care 'ş'lasă limba luĭ
S'lu-ardă pira focului,
Si s'dirină v'iŭ pri loc,
Si-l'ĭ si frigă limba 'n foc.

„El în vatra-l'ĭ părinteasc
Fumeal'ĭa s'nu-şĭ hărisească;
Di fumel'ĭ curun'ĭ s'nu başe,
Nat în leagăn si nu nfaşe

„Care fudze de-a luĭ mumă
Şi di părintească-l'ĭ numă,
Fugă-l'ĭ doara Domnuluĭ
Şi dulţeamea somnuluĭ!”