Diýdi: “Habar Ýok Sizden”

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Diýdi: “Habar Ýok Sizden”
by Magtymguly Pyragy


DIÝDI: “HABAR ÝOK SIZDEN”


Diýdim: “Pelek, sowal bar”. Diýdi: “Adalat bizden”.
Diýdim: “Dünýä giň olar”. Diýdi: “Habar ýok sizden”.
Diýdim: “Ol ne don erer?”. Diýdi: “Köpendiz bizden”.
Diýdim: “Tende ýaram bar”. Diýdi: “Gizläp gez gözden”.
Diýdim: “Yşka diwana”.
Diýdi: “Ýüz tut permana”.
Diýdim ki: “Ne permandyr?”. Diýdi: “Geldi Tebrizden”.

Diýdim: “Ne çarh aýlanýar?”. Diýdi: “Dünýä ýelidir”.
Diýdim: “Adam ne gülmez?”. Diýdi: “Janly ölüdir”.
Diýdim: “Ol ne egrelmez?”. Diýdi: “Yslam ýoludyr”.
Diýdim: “Aldym permana”.
Diýdi: Ýüz tut Kurana”.
Diýdim: “Ol ne gapysyz ?”. Diýdi: “Şeýtan pälidir”.

Diýdim: “Ol ne şäherdir?”. Diýdi ki: “Ýalan jahan”.
Diýdim: “Kimler şa erur?”. Diýdi: “Gury jeset, jan”.
Diýdim: “Ol kim aglaýyr?”. Diýdi: “Ulug Süleýman”.
Diýdim: “Hak ne isteýir?”. Diýdi: “Bagda gül-reýhan”.
Diýdim: “Diýdim bagban aglaýyr”.
Diýdi: “Bagryn daglaýyr”.
Diýdim ki: “Alaç eýle!” Diýdi: “Lukman ezizden”.

Diýdim: “Bir gözel gördüm”. Diýdi: “Mahy-tabandyr”.
Diýdim: “Kimse jan bermez?. Diýdi: “Bir hak amandyr”.
Diýdim: “Kim sürer jahan?. Diýdi: “Şa hökmü-rowan”
Diýdim: “Perzent öledir”. Diýdi: “Haka rowandyr”.
Diýdim: “Bizge ýetirgil”.
Diýdi: “Hak diýp oturgyl!”.
Diýdim: “Kimde ýok uýat?. Diýdi: “Juwanda-gyzda”.

Diýdim: “Pyragy ismim”. Diýdi: “Pyrkat çeke sen”.
Diýdim: “Gol aýak ysmaz”. Diýdi: “Daglar çykasen”.
Diýdim: “Namart ozadyr”. Diýdi: “Mar sen, çaka sen”.
Diýdim: “Gitdi agmalym”. Diýdi: “Garryp çöke sen”.
Diýdim: “Haka arzym bar”.
Diýdi: “Oldur saňa ýar”.
Diýdim: “Gyşym geçedir”. Diýdi: “Habar al güýzden”.
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.