Der untergegangene Nåberskrug

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Der untergegangene Nåberskrug.
Author: Adalbert Kuhn
Text type: Saag
Comment:

from: Märkische Sagen und Märchen, S. 52

1843 Berlin

Printing house: G. Reimer

1. Oplaag

:

Datt is all vöör ollen Tiiden west, då hett uppen Riietzschen Barch (Berg) en Krooch estån, dee hett de Nåberskrooch (aennere seggen ook: Åberskrooch) eheeten, un is då upp de Stelle, wo de deepe Kuule (tiefe Loch) an de Riietzer See is, unneregån. Wo datt åwer ekåmen is, datt vertellen se sick so: En Peerknecht uut Riietz, deen sin mal siine Peer furteloopen un hee hett se ründüm esöökt (gesucht), äwerst hee hett se nich fingen (finden) künnen; un as hee nu so dörch Kruut un Gras eloopen is, un jroote Schoo (sonne as se vöör dissen hadden) mett jroote Snallen båmn (oben) upp an hadde, hett hee dee janz vull Reenefare (Rainfarren) kreeen (bekommen) un hett up eemål hüürt, datt et Kalf secht hett: „Nåberskrooch sall unnergån". Dunn hett de Hund secht: „Wo lange wertet (wird es) wåren (währen)?" un updlezt hett de Hån roopen: „de janze Woche uut!" un dunn hebben se alle stille esweegen. De Peerknecht åwer hett den Såmn, wiil he emm innen Schoo to drüggen anfung, uuteschütt, un hett denn glicks siine Peer efunnen, åwer et hatt ook man jråde acht Dåge duurt, då is Nåbers- krooch ungeregån un de deepe Kuule, wo hee estån hett, is noch bett upp dissen Dach to seene, wemmer (wenn man) en Footstiich (Fußsteig) van Netzen nå Riietz jåt; då ligget se båmn uppen Barch dicht an de See.