Delalat ýagşy

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Delalat ýagşy
by Magtymguly Pyragy


DELALAT ÝAGŞY


Asla adamzada ajy söz urmaň,
Pakyra-misgine delalat ýagşy.
Bahyla ugramaň, güler ýüz bermäň,
Möhüm bitirmäge kipaýat ýagşy.

Ýetimi göreňde, güler ýüz bergil,
Goldan gelse, oňa tagam-duz bergil,
Bir gamly görende, şirin söz bergil,
Entäni goldara hemaýat ýagşy.

Ýigit oldur – söze eýlese amal,
Goldan gelmez işe etmese jedel,
Allanyň emrine kylmagyl bedel,
Bege – berim, şaha – adalat ýagşy,

Garyplyk bir dertdir – adam öldürmez,
Öldürmese, dirilikde güldürmez,
İt hem aryklygyn gurda bildirmez,
Elbetde, duşmana syýasat ýagşy.

Magtymguly, şükür, şirin til berdi,
Şejerler gögerip, semer gül berdi,
Görogly Reýhana niçik ýlabardy,
“Amandyr” diýene diýanat ýagşy.
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.