Dedicaça a Gaston IV

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Dedicaça a Gaston IV by Arnaud Esquerrièr
Dedicaça a Gaston IV

Foix, 11 mai 1456.

A tres aut et puxant prince Gaston, XVIe comte de Foix.

Tres aut et puxant prince et mon tres redobtable senhor, mossenhor lo comte de Foix et de Begorra, tan humilment com (podi) me recommandi (à) vostra auta senhoria, à laqual placia saber com, per mandament (per) vos à mi feyt ab vostra letra, que vos a plagut tremetre no a goayres, vos tremetessi la copia de las causas que io he metut en escriut de vostres nobles feytz. Aixi, mon tres redobtable senhor, vos tremeti lo present libre, loqual io he feyt et procurat et treyt ab gran diligentia (tant) de vostre Cartulari que de autras partz, al temps que era Bernad thesaurer de vostre comtat de Foix. Las proessas de vostres predecessors et aixi ben he metut en memoria las vostras, aixi ben qu'he podut. E per melhor besonhar que vostra coronica fos en bon renc, voleri aber parlat ab Begorra, vostre heraut; alqual vos placia mandar que, quand passe de part dessa, que me done cosseilh sus aquestas causas. Et si res y a que no sia à vostre bon plaser, vos placia me perdonar et aber en grat lo bon voler de vostre humil subject. Mossenhor, lo offici que d'autra begada me abetz donat, sabetz que baque; sia vostra bona merce deu me restituir. Tres aut et puxant prince et mon tres redobtable senhor, lo Sant Esperit vos tengua en sa goarda.

Escriut à Foix, lo XI de may, l'an MCCCCLVI.

Lo vostre humil servidor et sosmes,

Arnaud ESQUERRIER Vostre procurayre en lo Comtat de Foix.