Dedal hem İkar

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Dedal hem İkar
(Evelki urum mifi)


1. Aşaadaki teksti Dedal hem İkar okuyun onun abzațlarını hem öz fikirini bulun. Annadın var mı onun annatma yazdırma hem fikirlemä payları. Tekstin içindeliini annadın aşaada verilmiş plana görä. Bulun ad ayırı yazın 3 lafbirleşmesi onnara analiz yapın.


Evelki Grețiyanın anılmış resimcisi Dedal çok yıl yaşamış bir Krit adasında angısı bulunurmuş yırak onun vatanından. Yabancı bir padişah Minos bu adanın saabisiymiş. Dedal yaparmış mermer taşından Allahın hem insannarın figuralarını.

O figuraları ölä gözäl yaparmış ani onnar benzäärmiş diri cannı olannara onuştan. Dedal anılmış nasıl bir käämil hem şannı resimci.Dedalın canı sıkılırmış o özläärmiş kendi vatanını da pek istäärmiş dönmää geeri gitmää kendi ana kasabasına Afinaya.

Ama padişah Minos kolvermääzmiş bu lääzımnı ustayı. O istäärmiş ki Dedal işlesin sade onun yanında hem sade ona yapsın bu çok ii monumentleri. Padişah koymuş bekçi angılarına sımarlamış gözletsinnär Dedal kaçmasın deyni. Bunu denediynän Dedal kararlamış saklı kaçmaa vatanına Krit adasından. O çok düşünmüş nasıl kaçmaa bu Minos padişahından

Yolca başlayalım kaçmaa bekleycilär etişip tutarlar düşünärmiş. Dedal Denizcä yollanıp gitmää padişahın gemileri ardımızdan etişip tutabilecek. Bakmış Dedal göktä uçan kuşlara da annamış.Gök var nicä bizi kurtarsın. Da o başlamış kendi oolunnan İkarlan barabar kuş tüülerini toplamaa. Tezda onnar pek çok tüü toplamışlar.

Dedal erleştirmiş tüüleri te nicä : İlkin biri-birinä yannaşık koymuş küçük tüüleri sora büüceklerini taa sora en büüklerini. Bu tüüleri o sıkı baalamış kalın ipliklärlän sora onnarı yapıştırmış bal mumunnan. Dedallan yannaşık işlaarmiş onun oolu İkar da. Dedal işini başarmış o yapmış ikişär känät kendisinä hem ooluna. Baalamış kanatları omuzlarına çeketmiş hızlı sallamaa onnarı kalkınmış yukarı da başlamış uçmaa.


Kullanılmış Kiyatlar[edit]

  • İ.İ.Babaloglu
  • N.İ.Babaoglu
  • K.K.Vasiloglu
  • Gagauz Dili hem literatura
  • 8 Klas