Debout Congolais

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

This is Democratic Republic of the Congo national anthems

Kikongo lyrics[edit]

Telama besi Kongo,
Mvukani, mu n'kadilu,
Mvukani, mu kikesa mu diambu dia kimpwanza.

Tuvumbula mbunsu,
Zafumbana ntama,
Ye tuka buabu Tusasuka tuamanta, Mu yenge,


N'kangu kikesa,
Muna Kisalu,
Sa tutunga Nsi, ya mpuena luta ntama, mu yenge.

Besi nsi,
Luyimbila, nkunga wa n'longo, Wa nsalasana eno,
Ye lulendo, Lukunda, kidimbu kia wolo kia kimfumu kieno.

Kongo,
N'kayilu usambuka,
Kongo,
Wa bakulu,
Kongo,
Nsi ya zolua,
Kongo,
Sa tuasema ntoto aku ye sa tuasikila m'vuma aku

Nsuka (ya) yuni muini wa buita,
Makumatatu ('k'matatu) ma yuni,
Lumbu kia n'longo kala mbangi,
Lumbu kia n'longo kia kuele mvu,
Ya ndefi ya kimpwanza,
Tusisila,
Kua batekolo beto.

Mvu ye mvu

Lingala lyrics[edit]

Totelema mwana kongo,
Tosangani na pasi,
Tosangani na bokasi po na bonsomi,
Tombola moto,
Egumbama kala,
Po na yango tokomata lolenge malamu,
Na kimia,
Batu ya nguya,
Na mosala,
Tokotonga mboka kitoko,
Koleka na kimia,
Mwana boka,
Yemba nzembo,
Nzembo ya lokumu na bino bosangani,
Na lolendo, kumisa,
Bendele na yo ya tina ya bonsomin kongo,
Epambwanma,kongo,
Ya ba koko, kongo,
Mboka, kongo,
Elingama, kongo,
Tokotondisa yango, mpe tokobatela monene, ya Yango,
Mokolo mua tuku misato, na sanza ya motoba,
Mokolo mua moyiya kimia, mokolo mua lokumu,
Zalá de nzenenteke, mokolo mua lokumu,
Mpe ya ndayi ya bosomi,
Tokotikela ba kitani na biso po na libela