De oole Schipper un sin Söhn

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
De oole Schipper un sin Söhn.
Text type: Leed
Comment:


:

1. Hör, Söhn, hier hest du min Kalljoot
Un ook min oolen Seemannshoot,
Nu fohr dormit no Ost un West
Un wo du wat to fahren hest.

2. Bi gooden Wind si nah un vör,
En Seemann jümmer dör un dör.
Wer mit di fohrt, mit den’n si nett,
Dormit hee Achtung vör di het!

3. Wenn Blasius mal bannig huust,
Denn nimm en Swatten an de Kuus;
Un giff din Lüd en fixen Sluck,
Sast sehn, denn schafft et weg en Ruck.

4. Si jo keen Bangbüx, wenn et weiht,
Wenn alles ook koppheister geiht.
Is de Gefohr ook noch so groot,
Si lustig un heff frischen Moot.

5. Doch wat du deihst, do mit Bedacht,
To rechter Tied si op din Wacht;
Vergitt ook Gott nich un sin Wort,
Doh jeden Minschen recht an Boord.

6. Un kummst du in ein frömdet Land,
Mak di mit Fronslüd nich bekannt!
Du weest, de Fronslüd sünd nich fuul,
Smeert uns geern Honnig um dat Muul.

7. Holl good din Schipp in Farw un Teer,
Bekiek di allens hen un her;
Wat slecht is, dat lat neet herstell’n,
Dormit op See di nix deit fehl’n.

8. Kummst du an Land, prahl nich to groot,
Bliew op din oolen Seemannsfoot,
Denn mannich groote Raisoneer
Is doch op See keen Sossling wert.

9. Bliew good un si op See en Held,
Fohr glücklich un verdenn veel Geld!
Ik swalk nu op de See nich mehr,
Min letzte Reis’ geiht in de Eer.