De Runner von Hamborg

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
De Runner von Hamborg.
Text type: Leed
Comment:


:

1. De see geiht hoch, de Wind de blast!
Oh Köhm un Beer for me!
Janmaat, de fleit, is nie verbaast.
Oh Köhm un Beer for me!

2. Reise aus Quartier un all’ an Deck,
Oh Köhm un Beer for me!
De Ool de fiert de Marssails wech,
Oh Köhm un Beer for me!

3. Un wenn wi nu na Hamborg kaamt,
Oh Köhm un Beer for me!
Denn süüt man all’ de Runners staan,
Oh Köhm un Beer for me!

4. Elias röppt, dor büst du ja,
Oh Köhm un Beer for me!
Ik see di nich tom eersten Mal,
Oh Köhm un Beer for me!

5. Du bruukst gewiß een’ neen Hoot,
Oh Köhm un Beer for me!
Ik heff weck von de neeste Mood,
Oh Köhm un Beer for me!

6. Un ok gewiß een Taschendook,
Oh Köhm un Beer for me!
Un’n Slips, den bruukst du ok,
Oh Köhm un Beer for me!

7. Un ook een beeten Seep un Tweern,
Oh Köhm un Beer for me!
Un denn one pound to’n Amüseern,
Oh Köhm un Beer for me!

8. Wi is dat mit een lütjen Kööm,
Oh Köhm un Beer for me!
Un een Zigarr, dat smeckt doch schön,
Oh Köhm un Beer for me!

9. Afmustert ward, dat is mol klor,
Oh Köhm un Beer for me!
Wie gaat von Bord in’n Liverpool Bar,
Oh Köhm un Beer for me!