Dat du mien Leevsten büst

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Dat du mien Leevsten büst.
Text type: Leed
Comment:


:

1.
Dat du mien Leevsten büst
Dat du woll weeßt,
Kumm bi de Nacht, kumm bi de Nacht
Segg wo du heeßt.

2.
Kumm du um Middernacht,
Kumm du Klock een,
Vader slöppt, Moder slöppt,
Ick slaap alleen.

3.
Klopp an de Kammerdör,
Fat an de Klink,
Vader meent, Moder meent,
Dat deiht de Wind.

4.
Variant 1:
Wenn denn de Morgen graut,
Kreiht de ol Hahn,
Leevsten mien, Leevsten mien,
Du schaßt jetzt gahn.

Variant 2:
Kummt denn de Morgenstund’,
kreiht de ol Hahn,
Leevster mien, Leevster mien,
dann mößt du gahn.

Variant 3:
Kummt denn de Morgenstern,
kreiht de ol Hahn,
Leevster mien, Leevster mien,
denn mößt du gahn.

5.
Sachen den Gang henlank,
Lies mit de Klink,
Vader meent, Moder meent,
Dat deiht de Wind.