Dara mezeli

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Daray mezelî larzena.1 Daray mezelî larzena. Dapîri qalon arzena. Dapîri qalon arzena. Daray mezelî bîya wişki. Dapîri bîya se tuşki. Daray mezelî bîya tîki. Dapîri kena fîk-fîki. Daray mezelî bîy barzi.2 Dapîri bîya qurnazi. Daray mezelî bîya tîki. Dapîri kena fîk-fîki. Daray mezelî bîy dargi.3 Dapîri bîya se vargi.4 Daray mezelî bîy çewti. Va ome, dari kewti. Dapîri bîya se mewti. Ha wer nîna, wer nîna. Ina nîya, a bîn a. Keyneka şewda bîn a. Bêsifr û bênivîn a. Cîgraya,5

key ma nîna.

Heway ma6

bê cay7
nîna.

Heway ma bê cay nîna. Hêgay verê lay xele wo. Çînaw’ kardo celewo


Keyney omey sebalewo. Xortî remay keyewo. Hêgay verê berî filhon o. Filhon filhonê beşlon o. Ay ko8

mîyon di aw dono.

Ay bawikê keynon o. Keyna qici ma nêdono. Înşalo keye di mono. Xorto rî hesr û qiyomo. Xorto rî hesr û qiyomo. Bîrê(?) Sîvo hera wo. Keyno tede kuknawo.9 Xorto aqil firnawo. Ha wer nîna, wer nîna. Ina nîya, a bîn a. Keyneka şewda bîn a. Bêsifr û bênivîn a. Cîgraya, key ma nîna. Heway ma bê cay nîna. Heway ma bê cay nîna. Meşkay mi meşkay gay a. Gay warda awkay laya. Waştay m’ keynay melay a. Waştay m’ keynay melay a. Meşkay m’ meşkay golikî. Ruwe10 veto qîylikî. May mi pîla şêlikî. May mi pîla şêlikî. Meşkay mi meşkay bizi. Bizi warda awkay dizi. Waştay mi na qolsizi. Waştay mi na qolsizi


Meşkay mi meşkay kelî. Meşkay mi meşkay kelî. Ruwe veca qeynterî.11 Ma wenî yew barê herî. Berî sukday Gergerî.12 Ha wer nîna, wer nîna. Ina nîya, a bîn a. Keyneka şewda bîn a. Bêsifr û bênivîn a. Cîgraya, key ma nîna. Heway ma bê cay nîna. Heway ma bê cay nîna.

Çımey[edit]