Dalebüd Cifala de 1958, Febul 15, Nüm: 2

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Vätälölo, das söl: ‚Pieter Henri Johannes Uittenbogaard‛, tidal püka e literatava Fransänikas, me vobods Vpik ejonom, das labom noli saidik ad daget dinita tidana Volapüka,


cälob söli: ‚Pieter Henri Johannes Uittenbogaard‛ pemotöli in ‚Leiden‛ (Nedän) tü 1917 yulul 10 e lödöli in ‚Hilversum‛, (Nedän), ‚Koningsstraat‛: 31,


as tidan Volapüka (1823).


‚Weißkirchen (Taunus)‛ (Deutän)
1958 febul 15.
Cifal Volapükanefa:
JOHANN SCHMIDT.Se Volapükagased (Zänagased pro Volapükanef) 1958, Nüm: 2, Pad: 6.