Dag Saýar

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Dag Saýar
by Magtymguly Pyragy


Dag Saýar


Daglar ýeriň myhydyr,
Depe özün dag saýar.
Çekik özün bilbil diýr,
Çarlak özün zag saýar.

Kemlik eýle – kemal bar,
Menlik etme – zowal bar,
Her başda bir hyýal bar,
Gul özüni ig saýar.

Güýjünden, kuwwatyndan,
Dünýäniň nobatyndan,
Bir kişi yzzatyndan
Bedasyl özün beg saýar.

Nadanam, zat bilmenem,
Bir kemine gul menem,
Sirke aýdar: ”Bal menem”,
Nebit özün ýag saýar.

Habar alsaň birewden,
Özün kem saýmaz döwden,
Öz yanynda bedewden
Eşek özün ýeg saýar.

Dert çekenler dert biler,
Namart özün mert biler,
Tilki özün gurt biler,
Garsak özün seg saýar.

Magtymguly bir guldur,
Gullugyna kaýyldyr,
Akmak özün akyl diýr,
Tentek özün sag saýar.
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.