Dırbetê Tuyê Mıde

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Dırbetê tuyê zerê budelayê zê mıde Mı destê xo na dina ra onto, onto Cemalê tuyo heserê mıde mendo, mendo Kermê tuyê phêştia mıde pese u peroz mılqdanê

Dırbetê tuyê zerê budelayê zê mıde mendi, mendi Dumano şia mi nêcêro, tı nêvana xorê nezon ke sebıkeri

Axır zaman nao onci amo, ama Mılet pero vergê miya zaro, zaro Kermê tuyê phêştia mıde pese u peroz mılqdanê

Dırbetê tuyê zerê budelayê zê mıde mendi, mendi Dumano şia mı nêcêro, tı nêvana xorê nezon ke sebıkeri