Döker bolduk ýaşymyz

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Döker bolduk ýaşymyz
by Magtymguly Pyragy


DÖKER BOLDUK ÝAŞYMYZ


Istär – elden çyka döwlet humaýym,
Doga kylyp, döker bolduk ýaşymyz.
Dilegim duş eýle, gözel allahym,
Ersgin boldy gitdi gyzylbaşymyz.

Hyzyr gezen çölde iller ýaýylsyn,
Ýurt binamyz gaýym bolsun, goýulsyn,
Çille mest nerlerimiz barça aýylsyn,
Bir suprada eda bolsun aşymyz.

Derwüşler köňli jem dursun namaza,
Ýigitler ýygylsyn söhbete-saza,
İlimiz ulaşsyn sowulmaz ýaza, –
Togsan dolup, tamam bolsun gyşymyz.

Türkmenler baglasa bir ýere bili,
Gurudan Gulzumy, derýaýy-Nili,
Teke, ýomut, gökleň, ýazyr, alili,
Bir döwlete gulluk etsek bäşimiz.

Magtymguly diýdi jannyň dirligne
Musulmany goýma, käpir horlugna,
Rowaç bergil ýomut, gökleň birligne,
Ol Kemal han owgan bolsun başymyz!
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.