Cucotul

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Cucotul

Papahagi, Tache. Antologie Aromănească. Ed. Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1922, p. 202


Cucoate, să-ţĭ cadă creasta,
Că nu-n'ĭ diştiptaşĭ niveasta ;
Cucoate, s'armîn'ĭ agĭun
Ş'făr' di peane la Crăcĭun

Lăsaşĭ boaţea cuculuĭ
Di pri dîrma nuculuĭ
S'frîngă vruta-n'ĭ tu-aştirnut,
Tu, cucoate, nisiciut.

Va ş'ţă tal'ĭu găl'inile toate,
Ca s'ti fac cu cucul frate.