Cossa vegnii a cuntam

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Cossa vegnii a cuntam  (1810) 
by Giuseppe Bossi

Isepp Boss (1777-1815)

Cossa vegnii a cuntam

Cossa vegnii a cuntam
che per mar e per terra
no ghe sia pu che guerra?
Di cruzzi a maca me 'n son tolt assee:
de chì inanz mì no vuj seca-perdee.

G'han gust a fà salam?
E mì me 'n ciami fœura
che hoo già sbignaa la scœura:
s'ciop sui mee spall? Sì, giust, l'è lì che 'l cova
anca el Tajana adess pensa a cà sova.

Gh'è staa on temp che hoo creduu
che 'l mond cont el voltass
l'avess de miorass,
senza pensà che l'è on inferna cronegh
che no ghe fa né rilassant né tonegh.

Ma se sont staa goduu
adess vuj god an' mì;
e violter che sii chì
giuree per 'sto risott de fà a mè mœud
e no andem d'olter a cercà de scœud.

Zà, zà, quell biceron...
eel de quell inscì faa?
Damel, damel rasaa
che ghe n'hoo inscì che hoo de desmentegà
minga domà bolletta e ficc de cà.

Ah, g'hoo el pesg di magon!
G'hoo quella stria gognina
de quella Serafina
che se la vedi minga, l'è on malann
e se la vedi... no soo cossa fann.