Cogil

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Fa ‚Tsjekhov‛.
Petradutöl se Rusänapük ini Vp. fa ‚F. J. Krüger‛.


Zedel nifüpik lämpik... Flod binon vemik, nif kniron dis futs; e pö jiel ‚Nadenjka‛, kel kipof obi len brad, krugüls su tämeps e daun sus löpalip; petegons me frod largentöfik. Stanobs su bel geilik. Fo obs plen skapik tenikon de futs obsik jü lestab fälida, logobs äsvo ini lok. Näi obs slifavabil smalik me stof klilaredik petegol dabinon.


„Slifavabobsös donio! o ‚Nadezjda Petrovna‛! dabegob ole, te mö naed bal! Lesiob ole, das oblebobs nätiks.“


Ab ‚Nadenjka‛ dredof. Spad lölik de gumajuks smalik ofik jü fin donik bela gladik jinon lü of as gufur dredabik levemo dibik. Tikäl ofa binon teafülik, e natemam ofik stobon, ven logof donio, nü te vüdof ofe ad seidön oki ini slifavabil. Ab kis bo ojenon-li, if orsikof ad flitön ini gufur?! Odeadof, operof täläkti!


„Dabegof ole!“ sagob. „No dredobsös! Ga suemol, das atos binon smalakurad, dredöf!“


El ‚Nadenjka‛ yilidof fino, e logob ma notodot logoda ofik, das dub yilid riskädükof lifi okik. Seidob ofi paelik dremik ini slifavabil, bradob ofi, e stürob obi ko of ini gufur.


Slifavabil jiton, äsä günaglöb. Lut paduflitöl flapon ini logod, roron e feifon in lils, sleiton e knibon doliko sekü badöf, vilonöv desleitön kapi de jots. Dub jok viena no labobs nämi ad natemön. Jinos, äsva diab it egleipon-la obis me kluvs oksik,[1] e tränon-la obis rorölo ini höl. Yegs züik kobioflumons ad strip lunik mäpeto mospidöl bal... Nog dü pülatimil, ed obs - so jinos - opäridikobs!


„Lelöfob oli, o ‚Nada‛!“ sagob lafalaodiko.


Slifavabil primon ad vegön ai nevifikumo. Ror e brum slifabemas no plu binons so jeikiks, natemam sästobon, e fino stadobs dono. El ‚Nadenjka‛ binof ni lifik ni deadik. Binof paelik e natemof töbo... Yufob ofi ad löädön.


„Demü prem nonik oslifavabob dönu,“ sagof, du lülogf obi me logs lejekik. „Demü bos nonik in vol! Binob tio deadik!“


Boso latikumo säkofudikof, e logedof obi säkölo ini logs: va espikob-la vödis fol et, u va te ekredof-la in lenoid viratepa, das elilof onis.


  1. Bükapök; pla: okik.


Se Volapükagased pro Nedänapükans 1941, Nüm: 2, Pad: 15.