Chin do'st

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Chin do'st
by Abdulla Avloniy

Ikki odam bir-biriga do’st bo’ldilar chunon,
Bir nafas ayrilmas erdi bir-biridan ikki jon.
Maslahat birla safar qilmoqni aylab ixtiyor,
Bo’ldilar sahro tamoshosi uchun bir kun ravon.

Yo’lda bir daryodan o’tmak to’g’ri keldi do’stlara,
O’lturub bir kemaga ketmog’da erdilar hamon.
Bir zamon to’lqun kelub ul kemani qildi xarob,
Ul iki o’rtog’ yiqildilar suv uzra nogahon.

Suv yuzinda ul zamon ketmakda erdilar oqib,
Suvchilar keldilar ushlab olg’ali suvdan amon.
Ul iki do’stning birini tutsa, suvchig’a dedi:
Qo’y mani, avval borub, do’stumni qutqar beziyon.

Suvchi borub ushlasa o’rtog’ini,
Ul ham aylar do’st qutulsun deb fig’on.
Ko’rdingizmi, ey suchuk o’g’lonlarim,
Do’stlig’dan bu siza bir doston.


Public domain
This work is in the public domain in countries where the copyright term is the author's life plus 70 years or less. See Copyright.