Cevizim sän cevizim

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Cevizim sän cevizim

Cevizim sän cevizim
Sesla sözümü benim
Büüyäsin cevizindän
Te o küçük cevizçiindän

Ani gömülü erdä
Toom da can da o sendä
Var benim da güüsümdä
Bir ceviz nicä sendä

Diil o büük nicä sendä
Ama büüyerim ondan
Ölä vergim anamdan
Büüyeim hem gezeyim

Neçin ki bänim adam
Gezmektän var yaşamam
Durursam, küçülecäm
Sän sa, fidancıım eşil,