Centona/Fimmini beddi

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

FIMMINI BEDDI[edit]

LIRICHE

Nona edizione riveduta e corretta

FIMMINI BEDDI[edit]

Non sacciu lu tudiscu e lu francisi
e mancu sacciu la lingua tuscana;
ma 'ntra lu gergu di lu me' paisi
mi sentu grossu, e fazzu buriana
'Ntra lu paisi miu, fimmini beddi,
ci nni su' tanti, indigeni e frusteri
ju m'e' 'mparatu tanti paruleddi
pi diraccilli di tanti maneri.
Note. – Sacciu (so) – Tudiscu (tedesco) – Mancu (neanche, nemmeno) – Mi sentu grossu (mi reputo più che abile) – Buriana (boria, ostentazione) – Frusteri (forestiere) – Paruleddi (paroline) – Diraccilli (dirgliele; o: dirle loro).
Nninghinignola, gnola, gnola
A cu' porta la capriola?
Sciuri sciuriddu e sciuri di panicu,
ju m'arriordu di la carusanza:
ju m'arriordu chi a lu tempu anticu
jucava a Peppi-Antoni e viva Lanza.
Ora vi mettu tutti a lu lammicu,
vui siti chiurma ed ju capu paranza;
sciuri sciuriddu e pàmpina di ficu,
ora mi spassu ccu la picciuttanza.
I.
Sciuri sciuriddi,
ju nn'haiu vistu assai, fimmini beddi,
ma chista è la rigina di li stiddi.
La megghiu sciura,
sant'Ajta scinnuta di la vara,
bedda di facci e longa di statura.
Note. – Nninghinignola (è un gioco che si fa da bambini. Il penitente si mette in ginocchio, con la testa fra le gambe della mamma – che così chiamasi il capogioco – e gli occhi bendati; gli altri giocatori, uno per volta, gli si mettono a cavalcioni sulle spalle, fino a tanto che non ha indovinato il nome di uno di loro, mentre gli sta addosso. Questi, allora, gli dà il cambio) – Sciuri (fiore) – Carusanza (adolescenza) – Peppi-Antoni, ecc. (altro gioco fanciullesco, del genere) – Lammicu (lambicco) – Chiurma (ciurma) – Capu paranza (capo comitiva) – Pàmpina (foglia) – Picciuttanza (giovinezza) – Sant'Ajta (Sant'Agata, la patrona di Catania, che dicesi fosse di rara bellezza) – Scinnuta (scesa) – Vara (barella).
Scuma di mari,
'ntra la facciuzza, janca di culuri,
ci spúntanu, ridennu, li cucchiari.
Jalufareddi,
labbruzza di muredda e li capiddi
niuri e li manuzzi affusateddi.
Sciuriddi rari,
l'ucchiuzzi, malandrini e tradituri,
l'avi chiù funni di lu stissu mari.
Sciuri di spina,
e sparti, 'ntra lu vestiri è bagiana
e comu nenti fussi è fiurintina!
Bedda viola,
di 'sti biddizzi ci nn'è una sula
cui non la 'nzerta la nninghinignola?
Note. – Scuma (schiuma) – Li cucchiari (le fossette) – Jalufareddi (garofalini) – Muredda (le more) – Niuri (neri) – Affusateddi (affusolate) – Funni (profondi) – Sparti (in oltre) – Bagiana (graziosa, elegante) – Biddizzi (bellezze) – 'Nzerta (indovina).
Betta dicisti, lu jocu pirdisti,
Rosa dicevi, lu jocu vincevi.
'Nchianai lu munti, scisi a la chianura,
passai lu ciumi, navigai lu mari,
fimmini d'ogni merca e pilatura
quantu nni vitti non sacciu cuntari.
Vitti lu tipu grecu e lu rumanu,
vitti l'astrechi e vitti li cruati,
vitti li beddi di lu Gran Surtanu,
ma li chiù beddi su' 'ntra 'sti cuntrati.
II.
Sciuri d'aprili, sciuri di cirasi,
ju cantu li biddizzi catanisi,
ci nni su' tanti, 'ntra 'ssi casi casi.
Sciuri di canna,
nni sacciu una ca è 'na madonna,
lu stissu Diu, vidennula, si 'nganna.
Sciuri ca si lu tocchi fa la 'ncagna,
chiudi li pampineddi e si 'ncutugna,
la trizza di 'sta fimmina è castagna.
Note. – Betta dicisti ecc. (è il ritornello che canta il capogioco, quando il penitente accusa un nome sbagliato) – 'Nchianai (ascesi) – Merca (marca) – Pilatura (colore del capelli) – Astrechi (austriaci) – 'Ntra 'ssi casi casi (di qua e di là, dappertutto) – Fa la 'ncagna (s'imbroncia) – Pampineddi (foglioline) – Si 'ncutugna (si accartoccia, si raggomitola su se stesso) – Trizza (treccia).
Beddi violi,
la so' facciuzza è un pumu di Natali,
l'occhi guardannu, diciunu paroli
Sciuri sarvaggiu di la nipitedda,
scura la Luna e Veniri tracodda
quannu 'sta fata fa 'na risatedda.
Sciuri bagianu,
lu spertu cerca sempri l'oru finu,
chista si l'arrubbò un palermitanu.
Sciuriddi chiù odurusi di li gigghi,
unni lu mari sbatti 'ntra li scogghi,
ddà sta di casa, ed àvi tanti figghi.
Sciuri piccanti,
ma figghi ed anni non ci fannu nenti,
sempri chiù bedda e sempri chiù galanti.
Nninghinignola, nninghinignuledda,
furca pri cu' si perdi 'ntra la fudda,
vi l'haju datu ccu la cucchiaredda!
Note. – Pumu di Natali (sorta di mela bianca e rossa e odorosa, che matura a Natale) – Diciunu (dicono) – Nipitedda (nepitella, melissa nèpeta) – Spertu (scaltro) – Unni (dove, laddove) – Furca (forca) – Fudda (folla) – Darla ccu la cucchiaredda (darla facile, imbeccarla).
Pani Jancu e tocca a' mamma!...
Guardai lu suli e mi ristò scurpitu,
pri tantu tempu, dintra l'occhiu miu,
ma mi stricavi l'occhiu ccu lu jtu
e sùbitu lu suli scumparìu.
Guardavi, bedda, a tia, tantu attrivitu,
ca mi ristasti ccá, comu un disìu,
ma ammàtula mi stricu ccu lu jtu,
tu non scumpari, e l'occhiu mi cugghìu!
III.
Sipalati spinusi di mureddi,
passa la bedda di li setti stiddi,
jttati 'nterra ciuri e pimpineddi.
Sciuri ca pungi e fa la bò, l'ardica,
è bedda e janca comu la sauca
sta madunedda, giniusa e nica.
Di lu jardinu li megghiu sciuriddi,
la vita e li manuzzi nicareddi,
niuri e longhi l'àvi li capiddi.
Note. – Pani jancu ecc. (è la frase di segnale per la tregua e il riposo, nel gioco) – Stricavi (stropicciai) – Jtu (dito) – Scumparìu (scomparve) – Attrivitu (ardito, audace e cupido) – Cca (qua) – Disìu (voglia) – Ammàtula (inutilmente) – Stricu (stropiccio) – Cugghìu (da cógghiri, gonfiarsi, supporare) – Sipalati (siepi) – Mureddi (le more) – Stiddi (stelle) – Jttati (gittate) – Pampineddi (foglioline) – Ardica (ortica) – Sauca (sambuco) – Giniusa (attraente) – Nica (piccola) – Niuri (neri) – Capiddi (capelli).
Jalufareddu, ch'è sciuri d'amuri,
l'ucchiuzzi beddi, ca fannu scantari,
su' di lu stissu nïuru culuri.
Sciuri di stufa, tinnireddi e fini
lu mari è granni, non c'è custïoni,
ma dintra l'occhi so' non c'è cunfini.
Sciuri di rosa, sciuri pintïatu,
miatu pri daveru lu maritu
ca teni 'sta bannera a lu so' latu!
La vïuledda mammula odurusa,
'sta rosa furistera è milanisa
e di 'sti tempi vesti visitusa.
Sciuriddu, ca ci manca la parola,
haiu cantatu quantu la cicala,
'nzirtatammilla la nninghinignola.
Note. – Jalufareddu (garofaletto) – Fannu scantari (mettono paura) – Su' (sono) – Tinnireddi (tenerelli) – Custïoni (questione) – Pintïatu (punteggiato) – Miatu (beato) – Bannera (bandiera) – Vïuledda (violetta) – Visitusa (a lutto) – 'Nzirtatammilla (indovinatemela).
Pani niuru, e Ciancianedda d'oru!...
M'haju 'nsunnatu tanti cosi beddi
e sugnu affrittu ca mi risbigghiai,
mazzi di rosi, gigghia e campaneddi,
spica di Francia, ca non sicca mai,
'mmenzu a li sciuri, poi, c'èra ammucciata
l'amanti mia, ch'è vivula e bagiana,
e aveva la gran trizza pittinata
ccu li fittucci a la palermitana.
IV.
Sciuriddu di muntagna ccu la cruna,
la luna è bedda e di sbrinnuri china,
ma chista è assai chiù bedda di la luna.
Sciuriddu di papaviru scarlattu
e sempri dormi sùpira d'un lettu
tuttu di rosi e di suspiri fattu.
Sciuriddu chi sta 'nchiusu 'ntra la serra,
ju m'accumpagnu supra la chitarra
e cantu l'occhi di 'sta bedda sgherra.
Note. – Pani niuru ecc. (è la frase di segnale per la lizza nel gioco) – M'haiu (mi sono) – 'Nsunnatu (sognato) – Risbigghiai (svegliai) – 'Mmenzu (in mezzo) – Ammucciata (nascosta, celata) – Vívula (vivace) – Sciuriddi di muntagna ccu la cruna (il ciclamino) – Sbrinnuri (splendori).
Sciuriddu jancu, sciuri di mughettu,
quannu 'ss'ucchiuzzi mi guardaru, a un trattu,
lu cori mi siccò dintra lu pettu.
Sciuri spinusu c' 'un si pò tuccari,
sulu l'amuri sò, lu sò pinseri,
lu cori mi lu fa risuscitari.
Sciuriddi nichi, sciuri di murtidda,
chi nn'haju a fari sidd'è nicaredda?
Veniri stissa era picciridda.
Sciuriddu di la dalia, ch'è tunnu,
è nica ed ju la vitti 'un sacciu quannu,
è nica ed è pri mia tuttu lu munnu.
Nninghinignola, nninghinignulidda,
non lu 'nzirtati, no, cu' è 'sta bedda,
'sta nniminagghia è surtantu pri d'idda!
Note. – C' 'un (che non) – Murtidda (mortella) – Picciridda (piccina, piccolina) – Tunnu (tondo) – 'Un sacciu (non so) – Cu' è (chi è) – Nniminagghia (indovinello) – Pri d'idda (per lei).
SI SITI BONI
Fimmini beddi ca non conusciti
l'auturi di 'sti versi sgammittati,
si siti boni, si gintili siti,
cu' è chi sugnu non mi dimannati.
Sugnu un aceddu e 'ntra li vostri riti
lassai li pinni mei 'nsanguniati
ora vi guardu, beddi mi pariti,
ca di luntanu, ca non struppiati!...

Note. – Sgammittati (sciancati, senza gambe) – Sugnu (sono) – Aceddu (uccello) – Lassai (lasciai) – Pinni (penne) – 'Nsanguniati (insanguinate) – Mi pariti (mi sembrate) – Struppiati: da struppiari (storpiare, arrecar danno).

CUSTURERA[edit]

I.

Sutta lu Ponti, attagghiu Novaluci,
a manu 'ritta, quasi a cantunera...
ci sta 'na picciuttedda custurera,
figghia di l'arma mia, chi cosa duci!
Si tu la vidi... pari 'na ciurera!
Janca comu lu spicchiu di la nuci,
russa comu la vampa di lu luci,
comu lu latti, tènnira e sanzera.
La vucca sò di perni è du' filagni
misi 'ntra 'n marzapanu di curaddu;
l'occhi su' du' pistoli ca ti spagni,
e li capiddi, nïuri giuitti,
longhi quantu 'na cuda di cavaddu,
su' tali, va, ca mancu si li pitti!
Note. – Custurera (sarta, sartina) – Attagghiu (accanto) – A cantunera (al cantone) – Picciuttedda (giovinetta) Figghia di l'arma mia (esclamazione di tenerezza, come: cuore mio, angelo mio) – Ciurera (fioriera, vaso di fiori) – Janca (bianca) – Luci (il carbone acceso) – Sanzera (sincera, sana) – Perni (perle) – Du' filagni (due filari) – Misi (messi) – Marzapanu (scatolo, astuccio) – Curaddu (corallo) – Ti spagni (ti spaventi) – Giuitti (giojetti, nerissimi) – Va (interiezione esclamativa, come per dire: ecco, andiamo, ecc.) – Pitti (dipingi).
II.
Ma ancora nun t'ha' dittu n'autra cosa;
ha' a taliari lu so' purtamentu,
li so' manuzzi a pàmpina di rosa,
la vita, ca si rumpi cu lu ventu;
lu pettu, 'ranni Diu, ca ci arriposa
l'occhiu e ci arrifulia lu sintimentu,
lu coddu alabastrinu unni si posa
un cannulicchiu rizzu ch'è 'n purtentu!...
Pari fatta a lu tornu, è 'na rigina,
si parra li paroli su' canzuni,
si ridi fa cascari cristiani...
Ju nun ti sacciu fari 'n parauni:
'n'angiledda, 'na Dia, la fata Arcìna...
ti dicu, frati miu, mancu a li cani!
Note. – Non t'ha dittu (non t'ho detto) – Ha' a taliari (devi guardare o notare) – Pàmpina (foglia, petalo) – 'Ranni Diu (gran Dio) – Arrifulìa (da arrifuliari: girare insistentemente attorno) – Cannulicchiu (ciocca ricciuta, anello di capelli) – Fatta a lu tornu (regolare, impeccabile nelle forme; fatta dal tornitore) – Sacciu (so) – Parauni (paragone) – 'N'angiledda (un'angioletta) – Mancu a li cani! (esclamazione di meraviglia, che si usa tanto nel dispreggiativo quanto nell'esaltazione).
III.
Di la matina 'nsina a Virmaria,
'sta rosa furistera abbuttunata,
simprici ma bagiana, sta assittata,
sempri cusennu, 'avanti la putìa.
E non ti dicu la gran passiata
di studenti, mastranza e signuria!
Si sècuta accussì, parola mia,
tempu du' misi sfàrdanu la strata!
Idda lu sapi quant'è 'nzuccarata,
sa chi guardannu fa la mavaria
e a quannu a quannu, ccu 'na maistria,
spara ccu l'occhi quarche scupittata!...
Roba, ti dicu, d'essiri purtata
'ritta filata 'ntra la Vicaria!
Note. – Virmaria (l'Avemaria) – Abbuttunata (a bocciolo chiuso) – Bagiana (elegante) – Assittata (seduta) – Putìa (bottega) – Passiata (il passeggio) – Sècuta (seguita, continua) – Sfàrdanu (sciupano, consumano) – 'Nzuccarata (inzuccherata. Qui ha il significato di graziosa, avvenente) – Mavaria (magheria, malia, fascino) – A quannu a quannu (di quando in quando) – 'Ritta (dritta) – Vicaria (il carcere).
IV.
Da poi non sacciu 'ssa facciuzza bedda
pricchì è ca l'àvi proprïu cu mia,
s'è ppi capricciu, s'è ppi simpatia,
o ppi vutari li me' cirivedda.
Fattu è ca si firrìu di la vanedda
o si ci passu attágghiu, di la via,
si sugnu sulu o sugnu 'n cumpagnia,
idda mi guarda e fa la risatedda!
Ora l'appùru ju, custuriredda,
zoccu vi passa pri la fantasia;
nun mi ci perdu, no, 'ntra 'ssi rucchedda!
S'è amuri, siti 'na patruna mia,
ma siddu mi tirati la curdedda,
tirati attempu... 'nnunca si linzìa!...

Note. – Nun sacciu (non so) – Facciuzza (faccina, visetto) – Vutari li cirivedda (letteralmente tradotto: voltare il cervello, far ammattire) – Firrìu (giro) – Vanedda (vicolo) – Attàgghiu (accanto) – Risatedda (risolino) – Custuriredda (sartinella) – Zoccu (quello che) – Rucchedda (rocchetti) – Siddu (se) – Tirari la curdedda (letteralmente tradotto: tirare la fettuccia, il nastrino; ha il significato di: prendere in giro, per il bavero, farsi giuoco) – Tirati attempu (tirate adagio, con cautela) – Si linzìa! (si strappa, si fa a lenze).

ACQUAJOLA[edit]

I.

Tanuzza l'acquajola è 'na carusa,
ma 'na carusa, va, ppi la patana!
Abbasta a diri ca 'na cità sana
nni sta niscennu pazza furiusa!
Già tu non sai ch'è duci la gazzusa
'ntra lu biccheri ca ti sguazza Tana!...
E la stissa acqua di la Reitana
'nn'idda è chiù frisca ed è chiù sapurusa.
Cu 'ddi capiddi a la napulitana,
si tu vidissi quantè ginïusa!...
Pari 'na puddastredda paduvana.
Ma chi t'ha diri, ju non sugnu 'n gana;
vacci a 'cattari l'acqua, e ccu 'sta scusa
sammillu a diri tu sidd'è bagiana.
Note.– Carusa (ragazza) – Ppi la patana!... (esclamazione, come per dire: perbacco) – 'Na cità sana (una città intera) – Duci (dolce) – Sguazza (sciacqua) – Acqua di la Reitana (l'acqua potabile, che giunge in Catania dalla contrada Reitana).– 'Nn'idda (da lei) – Ginïusa! (attraente, che dà a genio) – Puddastredda (pollastrina: le pollastre e le galline padovane hanno un ciuffo in testa, a diadema) – Non sugnu 'n gana (non sono in brio) – A 'ccattati (a comprare) – Sammillu (sàppimilo) – Bagiana (elegante, graziosa).
II.
Avi lu ciospu 'mmenzu di lu Chianu,
propriamenti all'Università,
e ha' vidiri la curti ca ci fanu
li giuvinotti, passannu di ddà!
A la scola ci vanu e non ci vanu;
ma a Tana non la mòddanu, cusà!...
E idda servi a tutti, a manu a manu,
vinnennu l'acqua frisca 'nquantità'...
Ci vannu ccu 'sta scusa, e d'accussì,
idda si sta facènnu ccu li chippi,
e iddi si nni vannu beddi unchi.
Nni sacciu unu, un certu don Fifì,
ca ppi la tanta acqua ca si vippi,
dintra la panza fici li larunchi!...
Note. – Chiospu (idiotismo: kiosco) – Chianu (la piazza) – Ci fanu (le fanno) – Ci vanu (ci vanno) – Non la mòddanu (non la lasciano per corto) – Cusà (chi sà) – Chippi (grasso, omento, zerbo – farisi cu li chippi, dicesi pure di chi si arricchisce con un facile commercio) – Unchi (gonfi) – Nni sacciu (ne so, ne conosco) – Si vippi (bevve) – Larunchi (ranocchie).
III.
E fùssiru picciotti sulamenti!...
Ma si mi cridi, non dicu bucìa,
ci su' taluni, misi 'nfantasia...
certi sciabbecchi!... E fannu cumprimenti!...
Ju ci lu dissi: – mettatillu a menti,
Tanuzza, e siddu ha' a fari ôcche pazzia,
falla cu tutti, macari cu mia...
ma cu 'ssi vecchi no, ca su' fitenti!...
Ma Tana è sperta... cu 'dd'occhi lucenti,
fratuzzu beddu, quannu ti talìa,
ti vota dintra e fora, tempu nenti.
E ci l'ha dittu bellu, chiaramenti,
ad unu ad unu: sciù a vossignuria!
non sugnu pani ppi li vostri denti!

Note. – Bucìa (bugìa) – Sciabbecchi (barche di vecchio tipo e di forma goffa; dicesi comunemente dei vecchi e delle vecchie pretenziosi e pesanti) – Mettatillu (mèttitelo) – Ôcche (qualche) – Fratuzzu beddu (equivale: fratello, fratello mio) – Ti talìa (ti guarda) – Ti vota dintra e fora (ti scruta fino in fondo) – Sciù (voce che si vuol fare per cacciar mosche... ed anche gente noiosa)

A LA BEDDA DI LI BEDDI[edit]

Bedda, cu' fici a tia pinceva finu,
puteva fari scola a Tizianu,
ci travagghiò macari di bulinu
ccu la pacenzia di lu franciscanu.
Bedda, cu' fici a tia fu 'n Serafinu,
ch'aveva la fattura 'ntra li manu,
ti fici li labbruzza di rubinu
e li capiddi d'ebanu africanu.
Lu pettu ti lu fici palumminu,
li denti janchi e l'occhiu juculanu,
lu nasu privinutu e malantrinu,
nicu lu pedi e séngula la manu...
E doppu ca ti fici, st'assassinu,
spizzò la furma e la jttò luntanu!
Note. – Travagghiò (lavorò) – La fattura (l'incantesimo) – Palumminu (bianco e violetto, nelle vene) – Juculanu (mobile, ardente) – Privinutu (audace, eretto) – Séngula (affusolata) – Jttò (gittò).
MALACRIANZA
I.
Vostra matri sarà fimmina onesta,
– ju la cuscenza mia non mi l'aggrâu –
ma non mi leva nuddu di la testa
ca pri 'dda vota... sa chi cumminau!
Forsi fu San Micheli, jornu di festa,
'ntra quarche vanidduzza, l'alluzzau...
Chi nni diciti?... Ccu 'dda lancia in resta
si fici forti e si nn'apprufittau!...
O 'nnunca – e chistu po' darisi puru –
San Pantalìu – 'ddu gran mulu scintinu –
ci jiu di notti... e l'abbrazzò a lu scuru!...
Lu fattu è pani pani, vinu vinu,
e vostra matri, nni sugnu sicuru,
pri fari a vui patìu malu distinu!

Note. – Aggrâu (aggravo) – Nuddu (nessuno) – Sa chi cumminau (chi sa quel che combinò) – Vanidduzza (vicoletto) – L'alluzzau (la sbirciò) – Chistu (questo) – San Pantalìu (il diavolo) – Scintinu (inetto, disutile, ramingo) – Pani pani, vinu vinu (chiaro come la luce del giorno) – Patìu (patì, soffrì).

RISPETTU[edit]

II. Siti 'na castagnedda 'ntra la rizza quann'è chiumputa e la vistudda strazza, li capidduzzi di la vostra trizza sunnu spichi maturi, côti a mazza. Aviti l'occhi chini di prijzza, li denti janchi comu la scumazza, 'ntra la vucidda un tonu di carizza, 'ntra lu guardari 'nfilu c'alliazza Vampa di suli, ca lu focu attizza dintra li cori e fa la genti pazza, parrari, cu' nni po', di 'ssa biddizza? Pinsannuci mi càscanu li vrazza! Ci voli, pri cantarla ccu ducizza, un rusignolu... ed ju su' carcarazza! Note. – Siti (siete) – Castagnedda (piccola castagna) – 'Ntra la rizza (dentro il riccio) – Chiumputa (compiuta, matura) – Vistudda (vesticciola, buccia) – Trizza (treccia) – Spichi (spighe) – Côti (colte) – Prijzza (allegria, splendore, vivacità) – Scumazza (la schiuma del mare) – Alliazza (allaccia, lega) – Vampa (fiamma) – Biddizza (bellezza) – Vrazza (braccia) – Carcarazza (cornacchia). A 'NA BEDDA SULITARIA – Funtana d'acqua, frisca e cristallina, chi a cu' nni vivi lu cori ci sana; certu si' figghia di re e di rigina, o puramenti non si' cosa umana. Quannu t'affacci arreri 'ssa vitrina, carma Libici e carma Tramuntana, quantu 'ntra mari c'è coccia di rina, tanti biddizzi nn'hai, fata bagiana. Tantu t'affacci 'ntra la me' mimoria quantu acidduzzi passanu pri l'aria, quantu nn'abbola pámpini la voria... Tu di 'stu cori sula prupriitaria, di li donni bannera di vittoria d'ogni bedda chiù bedda e sulitaria. Note. – Carma (calma, si acquieta) – Coccia (granelli) – Nn'abbola (ne fa volare) – Pámpini (foglie e petali) – Voria (borea). JU VOGGHIU PRI MUGGHIERI Ju vogghiu pri mugghieri 'na bammina ca s'ha' fari ccu mia lu primu amuri; la vogghiu bedda, sperta e malantrina, ccu la vuccuzza duci di sapuri. L'occhi l'ha' a aviri nïuri, spaccati, comu la minnulicchia majulina, li capidduzzi longhi e 'ncannulati, jttati a trizza, arreri di la schina. La vogghiu aperta comu 'na bannera, sincera 'ntra la facci e 'ntra lu fari, bedda di cori e franca di manera, 'ntinna parata, 'mmenzu di lu mari. Baggianedda, la vogghiu, giniusa, vucca di meli e fimmina di paci; e... s'arrinesci tanticchia gilusa, vi dicu francu c' 'un mi dispiaci! Note. – Mugghieri (moglie) – Bammina (bambina) – Sperta (scaltra) – Malantrina (coraggiosa, energica) – Vuccuzza (boccuccia) – Nïuri (neri) – Minnulicchia majulina (la mandorla verde di maggio) – 'Ncannulati (ad anelli) – Jttati (gittati) – Arreri (dietro) – Schina (schiena) – 'Ntinna (antenna) – Baggianedda (elegante) – Giniusa (simpatica) – S'arrinesci (se riesce) – Tanticchia (un tantino) – C' 'un (che non).

A LA ME' ZITA[edit]

(oggi me' mugghieri) Pri vui, ca siti nica e sardignola, vosi la Musa mia mettersi 'ngala e ppi 'ssa bedda facci mariola, cantari comu canta la cicala. Ma 'ntra lu megghiu fa comu la spola, firriò tunna e ci pigghiò la mala; non sacciu lu pirchì ca chiù non vola, forsi pirchì ristò firuta all'ala. Firuta di 'ssi labbra di 'nzarola, 'ssa vita dritta comu la cannila, 'ssu ciàuru di rosa e di viola. Vui di li beddi bedda a capufila, la carzarastru dintra 'ssa tagghiola, pirchissu si lamenta e non s'appila. Note.– Nica (piccola) – Vosi (volle) – Mariola (seducente) – Firriò tunna (girò su se stessa) – Pigghiò (pigliò, prese) – Firuta (ferita) – 'Nzarola (l'azzeruola) – Cannila (candela) – Ciàuru (odore, profumo) – La carzarastru (la carceraste) – Tagghiòla (tagliuola) – Non s'appila (non si secca la lingua) L'URTIMA CANZUNA (a la stissa) Vui lu sapiti: già la Musa mia è junta a fini di la sò jurnata, e chista ca vi cantu, occhi di fata, è la canzuna di la Virmaria. Comu la rosa quannu è spampinata jetta li fogghi e nuddu li talìa, 'ccussì jttavi la me' puisia, senza cumpensu, pri 'ssa strata strata!... Fogghi di rosa spirduti a lu ventu, sciuriddi onesti di la fantasia, jttati a muzzu... quantu mi nni pentu!... Ma non mi pentu surtantu pri dui: pri li canzuni a la Matruzza mia e pri li versi didicati a Vui. Note. – ]unta (giunta) – Spampinata (sfogliata) – Jetta (gitta) – Nuddu (nessuno) – Jttavi (gittai, dispersi) – Sciuriddi (fiorellini) – A muzzu (a casaccio). A me' figghiu Luigi-Marcu. L'OMU Sonetti Satirico - morali DEDICA Quannu sarai grannuzzu e liggirai (forsi sarannu chiusi l'occhi mei!) 'sti quattru sunitteddi ca 'nvintai contra di l'omu e di li so' nichei, 'nsignati beni chistu ca non sai, e chi spirimintavi a costi mei contra li tristi 'un pridicari mai, ca l'omini su' tutti farisei. Non addrizzari li gammi a li cani, lassa lu vrazzu stortu a San Raineri e lu piloccu a zòtici e viddani. Ju, ca radivi peju d'un varveri, mi vitti senza amici, a lu 'nnumani, 'na manu avanti e 'nautra d'arreri! Note. – Grannuzzu (grandicello) – Nichei (dispetti, cattive azioni, nequizie) – Spirimintavi (esperimentai) – Vrazzu (braccio) – Vuliri addrizzari lu vrazzu a S. Raineri (ha lo stesso significato di: drizzar le gambe ai cani, fare l'impossibile) – Piloccu (pelugine) – Radivi (rasi) – Varveri (barbiere) – A lu 'nnumani (all'indomani) – 'Na manu davanti e 'n'autra d'arreri (vecchio adagio che significa: a mani vuote, con un pugno di mosche). L'OMU Un vecchiu varvasapiu mi dissi qualimenti l'omu si po' conusciri di fora sulamenti; ed è cosa urdinaria truvari diffirenti l'omu dintra lu stomacu di chiddu ch'è apparenti. Da fora è sula maschira – ed ju mi spiegu comu li scecchi su' filosufi. – C'è l'omu dintra l'omu, e spissu è un gran gianfuttiri cui pari un galantomu. Note. – Varvasapiu (uomo serio, che sputa sentenze) – Qualimenti (qualmente, come che) – Di fora (di fuori, esternamente) – Scecchi (somari) – Gianfuttiri (uomo tristo, impiccatello). PRI 'N'ALBUM Quann'era picciriddu, lu litturi, mi dava un cartularu ogni matina, e a forza di pupazzi e di brutturi lu riduceva 'na carnificina. Ora sugnu grannuzzu (!), e li Signuri, senza cuntari qualche Signurina, mi dànnu l'albi, e ccu li me' scritturi ci li cummìnu 'na vera ruina... Ma lu litturi ch'era disumanu, quannu vidía 'dda sorta di scravagghi, mi dava gran firrati 'ntra la manu; mentri ca li Signuri, ccu 'ntinzioni, non sulu mi pirdunanu li sbagghi, ma mi dicinu: grazii!... Chi su' boni! Note. – Picciriddu (piccolino) – Litturi (lettore, maestro) – Grannuzzu (grandicello) – Albi (albums) – Cummìnu (combino, acconcio) – Vidia (vedeva) – Scravagghi (scarabocchi) – Firrati (colpi di ferla, o fèrula, che serve per castigare i bambini, secondo il gesuitico sistema sferza) – Sbagghi (sbagli, errori). CARITA' La carità, signura ginïusa, è 'na virtù ch'è 'n pocu curïusa c'è cu' la fa pri 'un diri ca ricusa – e chista è vera carità pilusa – ; c'è cu' la fa di cori, a manu chiusa, ed è la carità chiù ginirusa; c'è, poi, cu' fa la carità pumpusa e cui, pri non nni fari, fingi scusa. Ma vui passati pri caritatusa. Ora, si non v'offenni la me' Musa, vi fazzu 'na dimanna maliziusa: 'dda risatedda vostra graziusa, doppu 'dda me' prijera piatusa, fu carità di cori, o fu pilusa? Note. – Ginïusa (simpatica) – Pri non nni fari (per non farne) – Caritatusa (caritatevole) – Risatedda (risatina, sorrisetto). LA CUCCA 'Ntra la vanedda di li Tri Scaluni ci sta 'na bedda figghia civittuna, all'ùnnici s'affaccia a lu barcuni e si nni trasi quannu sona l'una. Li 'nnamurati, misi di piantuni, ci fannu 'nsinga, 'ntra ddi gnuna gnuna, ccu fazzuletti, cappeddi e vastuni, idda rispunni... quannu si nn'adduna. Di tantu in tantu quarche attruppicuni pp'amuri di mannàrici vasuna, quarchi parola duci... o un santiuni! Idda darrissi mmesta a un miliuni, iddi su' tanti re... senza la cruna...; ju guardu... e pensu quantu su' minchiuni! Note. – Vanedda (vicolo) – Bedda figghia (bella figliuola) – Si nni trasi (rientra) – Misi (messi, posti) – 'Nsinga (segno, segnale) – Gnuna (angoli) – Idda (lei) – Si nn'adduna (se ne accorge) – Attruppicuni (inciampicone) – Vasuna (baci) – Santiuni (bestemmia) – Darrissi mmesta (darebbe buon gioco). LI FESTI PRI LI 'NGRISI Oh catanisi, unni semu junti, 'ntra quali scaccu mattu semu misi!... La fami cca si cogghi junti junti e priparanu festi pri li 'ngrisi!... Chi festi e festi! Chisti sunnu cunti ca fôru mali fatti, sunnu 'mprisi di pazzi: Senza corda, 'ntra lu munti, non si va a ligna... e non si mori 'mpisi!... Li 'ngrisi sunnu lordi, e su' riccuni, ca li stirlini l'ánnu a panza china e li vannu jttannu 'gnuni, 'gnuni; mentri ca nui, pulìti, ôcche stirlina... sulu l'avemu misa pri spilluni, o pri battagghiu, appisa a la catina!... Note. – Nel 1893, epoca in cui ho scritto questo sonetto, doveva approdare nel porto di Catania, la squadra inglese del Mediterraneo. Sorse, allora, in città, un Comitato per iniziare i festeggiamenti in onore dell'Armata amica; ma esso, dopo quasi un mese di pubblica sottoscrizione non era riuscito a raccogliere che una somma irrisoria. Il sonetto, pubblicato nel giornale d'Artagnan, ebbe il merito di far sciogliere l'anemico Comitato – e sia pace alla sua memoria! Junti (giunti) – Junti junti (a manate) – 'Mpisi (impiccati) – Lordi (in siciliano ha il significato di: sporchi) – Jttannu (gittando) – Pulìti (ha il significato metaforico di: squattrinati) – Ocche (qualche) – Battagghiu (batocchio ed anche ciondolo).

LI SALAREDDA[edit]

I.
Di ottu o novi annuzzi d'aitati,
comu muli di zénia 'mpunuti,
li matri già li jettanu a li strati
a vinniri, chiù nudi ca vistuti.
Hannu li spaddi tutti scaudati
pri lu suduri e lu sali junciuti,
e sutta 'dda qualura di la stati
macari fannu chiánciri li cuti!...
Ccu la vucidda tremula e suttili
vannu gridannu: «A cu' ha' accattari sali!»
spunènnusi e 'mpunènnu lu zimmili.
E li 'ncuntrati pri 'ssi scali scali,
ca vi nni dánnu un soldu cincu chili;
mancu si fussi fangu di vattali!...
Note. – Annuzzi (annetti) – Aitati (età) – Zènia (la noria) – 'Mpunuti (carichi) – Vinniri (vendere) – Scaudati (escoriate) – Junciuti (uniti) – Chiànciri (piangere) – Cuti (i ciottoli di mare) – Accattari (comprare) – Spunènnusi e 'mpunènnu (scaricando e ricaricandosi) – Zimmili (bisaccia) – Fangu di vattali (fango dei solchi fra le porche dei rigagnoli. In Sicilia, non essendovi la tassa sul sale, questo ha un valore irrisorio, tanto più in quanto l'isola è tutta una salina ed ha nell'interno grande abbondanza di sale minerale).
II.
Quann'è la sira, avvinti, strapazzati,
ccu li panzuddi sicchi, addibuluti,
ccu li piduzzi ùnchi, azzaccagnati,
trovanu un piattu di favi scunnuti.
E crisciunu accussì,sempri affamati,
giálini, sicchi, lordi, 'mpatidduti,
pigghiati di la giàlina, malati,
la megghiu parti ciunchi e jmmiruti.
Ccu 'ssu misteri faticusu e vili,
vannu a finiri tutti a lu spitali,
quannu non fannu chiù a li so' canili!
Ma chi nn'ha' a fari: all'epuca attuali,
la suciità, ch'è provvida e civili,
si sbrazza ppi... pruteggiri l'armali!

Note. – Panzuddi (pancette) – Sicchi (secche, vuote) – Addibuluti (indebolite) – Ûnchi (gonfii) – Azzaccagnati (inaridite, dal sangue guasto, dalle ferite non rimarginate) – Scunnuti (scondite, senza condimento) – Crisciunu (crescono) – Lordi (sporchi) – 'Mpatidduti (rattrappiti, scheletrici, tisicuzzi) – Pigghiàti di la giàlina (affetti da febbre malarica o febbre putrida) – Ciunchi (storpii) – Jmmiruti (gobbi) – Chiù (è il canto malauguroso del gufo – fari «chiù» ha il significato di: morire) – Si sbrazza (si sbraccia) – All'epoca in cui fu scritto questo sonetto sorgeva in Catania la Società per la protezione delle bestie!

CANDIA[edit]

Lu jornu avanti 'na carnificina,
sutta la scimitarra a menza luna;
l'acqua, lorda di sangu, fa lavina
e arròzzula li testi ad una ad una...
Chiovi ed è notti... Sula, 'na bammina,
bedda, chiù bedda di la stissa luna,
rumpi ccu la vucidda sularina
la carma di 'dda notti di sfurtuna:
– Mamma! ... – Figghiuzza, ha' vogghia di chiamari,
la testa di to' mamma è peri peri
e lu so' corpu è 'nfunnu di lu mari!...
– Mamma!!...– Zittiti, figghia!... Chi succeri?...
Eccu, li turchi tornanu a scannari!...
E li Putenzi fannu li cruceri!

Note. – Lorda (sporca) – Lavina (rigagnolo largo) – Arròzzula (rotola) – Chiovi (piove) – Bammina (bambina) – Vucidda sularina (voce solitaria) – Peri peri (abbandonata in balìa di sè stessa) – Cruceri (crociere) – Il presente sonetto fu scritto quando la squadra internazionale si limitava a illuminare con fasci di luce elettrica i massacri operati dai turchi a Candia, a la Canea e altrove. Poi venne Akrotiri!...

A LI VISITATURI DI LU CAMPUSANTU 'NTRA LU JORNU DI LI MORTI I. Matruzzi, spusi, figghi, soru e frati, ca 'ntra 'stu jornu a Locu Santu jti, vistuti a luttu, tutti angustiati, ccu l'occhi sicchi, pri quantu chianciti! Gintuzzi boni ca frunni cugghiti, e li fossi di ciuri Ci parati; li figghi, li matruzzi e li mariti, vi vìdunu di 'ncelu e su' priati! Dicitimi: un cunfortu non sintiti, quannu li lampiceddi Ci addumati, quannu 'sta fisticedda Ci faciti? Vui mi sintiti e l'occhi v'asciucati... Conusciu lu duluri ca suffriti, gintuzzi ca li Fossi arrifriscati! Note. – Sora (sorelle) – Frati (fratelli) – Jti (andati) – Chianciti (piangete) – Cugghiti (cogliete) –Parati (ornate) – Priati (contenti, più che contenti) – Lampiceddi (lampadine) – Addumati (accendete) – Fisticedda (festicciuola). II. Gintazzi brutti, tristi e scrianzati, ca 'ntra 'stu jornu a Locu Santu jti, tutti fistanti, mezzi avvinazzati, e davanti li Morti ci riditi!... Gintazzi ca rispettu non aviti, mancu pri Chiddi ca su' suttirrati, vagabunnazzi ca mancu chianciti accostu di li matri scunsulati! Dicitimi, lu cori unni l'aviti? Sa quali riligioni prufissati? Li vostri Morti dunni li tiniti? Ju vi vurrissi vidiri arraggiati, comu li cani morti di la siti, gintazzi ca li Fossi scarpisati! Note. – Tinti (cattivi) – Vagabunnazzi (vagabondacci) – Dunni (dove) – Arraggiati (arrabbiati) – Scarpisati (calpestate). A LA MIMORIA DI «CUNTISSA LARA» Chista, nascennu, fu la to' praneta tistuzza brunna, facciuzza di fata, chi tantu amasti e tantu fusti amata, pri 'ssu curuzzu. e 'ss'arma di pueta: Cùrriri la valìa, senza 'na meta, pùddira spersa, ccu l'ala abbruciata, cuntenta d'un panuzzu e 'na vasata... E curristi di l'A fino a la Zeta. Diu l'avìa scrittu 'ntra li sò dicreta: – Amari sempri e mòriri ammazzata – e tu muristi, placita e cuèta... Chiddu ca 'n'avìa scrittu è la sfruntata spubbricazioni di li to' sigreta, pùddira morta, ccu l'ala abbruciata!... Note. – Praneta (pianeta, destino) – Tistuzza (testina) – Brunna (bionda) – Cùrriri la valìa (correre la vita) – Pùddira (farfalla) – Panuzzu (panetto) – Vasata (bacio, baciata) – Spubbricazioni (pubblicazione, pubblicità, scandalo). LI MATRIMONII D'AUANNU Sentu cuntari tanti e tanti cosi di matrimoni veri mustruusi, tra picciutteddi comu Diu li vosi e vecchi stranchillati e scuncirtusi... O beddu Amuri, sa unn'è ca posi si non ti trovi 'npettu a li carusi; si li buttuni stissi di li rosi ti cangianu pri picciuli rinusi!?... O matri carculanti e scialarati, ca li figghiuzzi vostri vi vinniti comu jmenti pri jri appaiati; Sa pirchì è ca vi scrupuliati sintennu di taluni chi sapiti ca vinnunu li carni pri li strati? Note.– D'auannu (di quest'anno, d'oggi) – Picciutteddi (giovanette) – Comu Diu li vosi (ben fatte, come Dio le volle) – Stranchillati (acciaccaticci) – Scuncirtusi (rivoltanti) – Carusi (ragazze) – Buttuni (bocciuoli) – Picciuli (spiccioli, quattrini) – Rinusi (renosi, sabbiosi, dicesi dei soldi di cattiva lega) – Carculanti (calcolatrici) – Scialarati (scellerate) – Vinniti (vendete) – Jmenti (giumente) –Vi scrupuliati (vi fate scrupolo). DICHIARAZIONI A 'N'AMICU INTIMU – Pippinu, 'ssa tò soru è 'na gran figghia, – tènila fitta, senzamai ti squagghia! – ma si mi fa la cucca e si cattigghia, diccillu chiaru e tunnu, ca si sbagghia. Prima di tuttu 'un sugnu 'ntinziunatu, e pozza pozza, si m'ha fari zitu, vogghiu 'na picciuttedda d' 'u me' statu, senza vampugghi 'ntesta e aneddi o' jtu. Tò soru, amicu miu, è prisintusa, si tingi l'occhi, va tutta allisciata, si 'mpruvuligghia e fa la vummicusa; e quannu 'a vidu d'accussì cunzata, d'onuri miu, Pippinu, senz'offisa, non sacciu s'è tò soru, o 'na 'nzalata! Note. – 'Ssa (codesta) – Soru (sorella) – Figghia (figlia) – Cucca (civetta) – Si cattìgghia (si solletica) – Sugnu (sono) – E pozza pozza (modo di dire, che ha il significato di: e al postutto) – Zitu (fidanzato) – Picciuttedda (ragazzina) – Vampugghi (trucioli) – Jtu (dito) – Si 'mpruvuligghia (s'incipria) – Vummicusa (difficile a contentarsi, schizzinosa: detto di cosa insipida) – Cunzata (conciata, truccata).

CU' TROPPU SI FIDO' RISTO' 'NGANNATU.[edit]

I.
Pri quantu è veru Diu, cara signura,
'ntra 'ssa facciuzza, janca di culuri,
aviti lu villutu, o sia lu sciuri
di 'la vircoca, quannu è già matura.
'Ss'occhi a mennula vostri su' 'n'amuri,
'ssi labbra russi mettunu l'arsura
di li vasuni; megghiu miniatura
nun haju vistu, d'abili pitturi.
Eppuru non mi fazzu pirsuasu
com'è chi lu Distinu o sia lu Casu,
ccu vui si mustrò tantu capricciusu;
e 'mmenzu a tantu beni priziusu,
vi cumminau all'aria lu nasu
e lu curuzzu niuru e pilusu.
Note. – Sciuri (fiore – dicesi comunemente sciuri, o fiore, in Sicilia, quella sottil peluria che ha la pesca o l'albicocca matura e fresca) – Vircoca (albicocca) – Mennula (mandorla) – Fazzu (faccio) – Curuzzu (cuoricino) – Niuru (nero) – Pilusu (peloso; aviri lu cori pilusu ha il significato di: esser fredda, indifferente, egoista, cattiva).
II.
Però ccu mia sbagghiastru, 'nviritati,
pri quantu vi stimati la saluti;
haju lu cori peju di li cuti
e la me' testa è a conza di valati.
Vi l'ha' cantatu cu centu battuti:
non sugnu muru vasciu, vi 'ngannati;
e pozza pozza, vui lu 'nsignati:
Diminiscanza di vasci caduti!
Signura... siti troppu privinuta;
troppu, troppu di vui vi nni fidati,
e jti a cursa assai, 'ntra la scinnuta.
Sintemu, ccu 'ss'abbrivu ca purtati,
si vi 'mpudùgghiu l'anca e stramazzati,
chi ci faciti, poi, la ricivuta?
Note. – Sbagghiastru (sbagliaste) – 'Nviritati (in verità) – Peju (Peggio) – Cuti (ciottoli duri) – Valati (pezzi di macigno) – Sugnu (sono) – Muru vasciu (letteralmente tradotto: muro basso; ha il significato di: debole, facile preda) – E pozza pozza (modo di dire, che significa: e al postutto) – Diminiscanza (Dio ce ne scampi) – Vasci (basse) – Jti (andate) – Scinnuta (discesa) – Abbrìvu (abbrivo, aire) – Vi 'mpudùgghiu (v'impiglio) – Faciti (fate).
A UNA BEDDA "INGENUA"
DI CUMPAGNIA DRAMMATICA
E chi v'ha' diri chiù, maliziusedda,
si non criditi nenti? Miatidda!
Vi dicu: «Aviti un nêu ch'è 'na stidda,
«'mmenzu a li gigghia, quantu siti bedda.
«Aviti l'ochi latri e 'na vucidda
«ca trasi 'ntra lu cori e lu fa a fedda...»
riditi... e mi tirati la curdedda!
A vah!... Pirchì?... Non siati picciridda!...
E puru... lu sapiti ch'è un amuri,
'ssu nêu c'aviti; ca su' cosi rari
'ss'occhi e 'ssa vucca vostra e siti un ciuri,
pirchì lu suli non si po' ammucciari...
Signurina... facitimi un favuri:
l'ingenua, ccu mia, non l'âti a fari!...
Note. – Miatidda (beata lei, o idda) – Nêu (neo) – Gigghia (Ciglia) – Vucidda (vocetta) – Trasi (entra, penetra) – Fedda (Fetta) – Tirari la curdedda (prendere in giro) – Picciridda (bambina) – Ciuri (fiore) – Ammucciari (nascondere) – L'âti (la dovete, l'avete a).
AVVIRTIMENTU A 'NA MARCHISA
Sintiti, si mittistivu la 'mprisa
di farimminni jri a la Lungara,
è megghiu ca parrati bedda chiara,
ca ju ci levu l'òpira, marchisa...
Sapiti, la me' testa è menza offisa
pirchì mi l'ha punciutu 'na magara...
Non ci jucati chiù, marchisa cara,
pirchì si no vi pozzu fari offisa.
Ju vi l'avvisu mentri sugnu saggiu:
siti strudusa assai, sciatuzzu beddu,
siti strudusa ed ju sugnu sarvaggiu.
Non ci jucati!... Lu me' ciriveddu
è chinu di lavanchi e di sdirrupi...
Cc'àvi a finiri ad òpira di pupi?
Note. – 'Mprisa (scommessa) – Farimminni (farmene, farmi) – Lungara (il manicomio di Roma, nella quale città l'A. scrisse il presente sonetto) – Ci levu l'òpira (la smetto, mi ritiro in buon ordine) – Punciutu (punto, sventato) – Magara (megera, strega) – Saggiu (saggio, quieto) – Strudusa (dispettosa, che fa struggere per dispetto) – Sciatuzzu (sospiro) – Sarvaggiu (selvaggio) – Ciriveddu (cervello) – Lavanchi (avvallamenti, scoscese) – Sdirrupi (precipizii) – Finìri ad òpira di pupi (finir male, a tragedia, a ecatombe!).
A 'NA BEDDA AMICA UPIRANTI
Non m'annigghiati ccu 'ssu pruulazzu!
'Ntra 'ssu carrettu, no, non mi ci 'mpaju!...
Non sugnu cani di purtari lazzu,
mùzzicu picca, ma chiù picca abbaju.
Ju ddocu a supra curti non nni fazzu,
pirchì tempu di perdiri non nn'haju,
e pozza pozza, mi facissi pazzu,
pizzica e vola, sempri... e mi nni vaju.
Supra 'ssi ligna di lu parcu oscenu
ci nni su' tanti amici sfacinnati,
ca vui di mia putiti farni a menu.
Ccu 'n sulu 'mmizzigghieddu li piscati,
mentri chi a mia, buttazza di vilenu,
mancu si mi pigghiati a timpulati!
Note. – Upiranti (d'opera, di teatro) – Annigghiati (annebbiate, accecate) – Pruulazzu (polverone) – Carrettu (carro) – Non mi ci 'mpaju (non mi ci attacco, non mi ci aggiogo) – Lazzu (laccio) – Picca (poco) – Ddocu (costì) – Curti (corte) – Fazzu (faccio) – Mi nni vaju (me ne vado) – Parcu oscenu (palcoscenico) – Sfacinnati (sfaccendati, oziosi) – 'Mmizzigghieddu (piccola moina) – Buttazza di vilenu (imprecazione d'uso, come: accidenti, per baccone, ecc.) – Timpulati (schiaffi).
NON C'È FACCI!...
Dicisti chi m'amavi e fu bucìa,
ti dissi chi t'amava e fu pri leccu;
tu lu facisti... pri 'na fantasia,
ju... pri pruvari 'n autru gileccu.
Tu ti cridevi di 'ngannari a mia
ed ju, arrinannu, mi fingeva sceccu:
ma chidda chi fastuca ti parìa,
prestu vidisti ch'era scornabeccu!
La storia finìu ccu quattru tacci:
tu ti chiantasti... pirchì si' assinnata,
ju mi chiantavi... pirchì sugnu un omu.
E pri li genti strani – non c'è facci –
tu si' sempri 'na fimmina onurata
ed ju mi chiamu sempri un gentilomu!...
Note. – Pri leccu (per scherzo, per finzione) – Gileccu (il gilet o panciotto – metaforicamente ha il significato di: seno) – Arrinannu (da arrinari: farsi menar la redina) – Sceccu (somaro) – Fastuca (il pistacchio) – Ti parìa (ti pareva) – Scornabeccu (pianta di pistacchio selvaggio, il maschio del pistacchio o fastuca) – Finìu (finì) – Tacci (bullette) – Ti chiantasti (tenesti il silenzio, tacesti) – Sugnu (sono) – Strani (estranei).
A LU ME' GIURNALI
I.
Oh, giurnaleddu miu, ca t'ha' crisciutu,
comu si soli diri, ccu lu sciatu,
ora ti guardu beddu, arrinisciutu,
ccu l'occhi chini di lu 'nnamuratu...
Pri tia quantu vilenu haju agghiuttutu,
si tu sapissi quantu m'ha' custatu!
Lu stissu sangu miu l'ha' straburutu
pri fáriti di tutti arrispittatu.
Nun t'ha' jucatu mai, nun t'ha' vinnutu,
comu taluni fannu, a lu mircatu,
– e quantu tintazioni c'haju avutu!... –
Ju non cercu ricchizzi e m'ha bastatu
d'aviri sempri – forti o sia cadutu –
la genti onesta misa a lu me' latu.
Note. – L'A. fondò e diresse, per ben 15 anni, in Catania, il giornale d'Artagnan, divenuto popolarissimo e oltremodo battagliero. Esso gli procurò molti processi e moltissimi duelli, nonchè molti nemici: ma gli diede, altresì, non poche soddisfazioni, fino al giorno in cui ne sospese la pubblicazione, per realizzare il suo vecchio sogno del Teatro Siciliano, al quale si è, da allora, completamente dedicato) – Sciatu (sospiro) – Arrinisciutu (riuscito, fatto grande, bello, robusto) – Agghiuttutu (inghiottito) – Straburutu (disperso).
II.
Ma piaciri quantu nn'haju avutu
ccu 'stu tanticchia di carta stampata!...
Nnimici tristi quantu nn'ha' vinciutu,
a quantu ha' datu la cutulïata!...
Ju lu cavarcu, e cu 'n friscuni acutu:
– Curri, jmenta! – E curri a la sfrinata!
Siddu la vogghiu a passu sustinutu,
strinciu la brigghia e allentu la truttata.
Ccu 'sta jmenta c'âti conusciutu,
mi sentu cavaleri di Granata;
e turrigghiuni assai nn'haju graputu!
Pri nui non c'è chiù porta sbarriata:
– Avanti, d'Artagnan, ca si' lu scutu!
Avanti, d'Artagnan, ca si' la spata!
Note. – Nn'haju (ne ho) – Tanticchia (tantino) – Cutulïata (abbacchiata, sveglia) – Cavarcu (cavalco) – Friscuni (forte fischio) – Jmenta (giumenta) – Strinciu (stringo) – Brigghia (briglia) – C'âti (che avete) – Graputu (aperto, nel senso di: guadagnati, espugnati) – Sbarriata (serrata con barre, non spranghe).
III.
Nnimici, è veru, ca nn'avemu tanti,
o giurnaleddu miu, ma 'un ci fa nenti;
ci sunnu 'ntra lu munnu li birbanti,
li 'nvidiusi, ccu li mali genti.
Tu, sparti, ha' avutu la virtù custanti
di jri contru di lu priputenti,
di lu mafiuseddu ccu li 'nguanti,
di qualchi nubilottu e prisidenti;
E tutti chisti ccà, naturalmenti;
– chisti, ca nni vulissiru pircanti –
quannu ci ammatti azziccanu li denti.
Ma di sti salifizii non ti scanti,
ca li scagghiuni to' su' chiù putenti
e si l'accarpi chiamanu li santi!

Note. – Mafiuseddu (maffiosètto) – 'Nguanti (quanti) – Pircanti (spiriti, quindi trapassati) – Azziccanu li denti (addentano) – Salifiziu (specie di scorpione velenosissimo – dal francese écrevisse )– Non ti scanti (non hai paura, o timore) – Scagghiuni (denti incisivi) – Si l'accarpi (se li prendi fra l'unghie).

L'AMICU FIDATU[edit]

I.
Un varvasapiu, un varvasapiuni,
ch'era riccu di vuci e chiù di nuci,
comu – vulennu fari un parauni –
lu varvasapiu Binirittu Cruci,
'n jornu, ca si truvò senza matruni,
si misi cu li gammi a cruci e nuci
e tinni a chiù di centu sapiintuni
'stu discurseddu, ccu la vucca duci:
Amici mei carissimi, filosufi
ca siti mastri a lu fari e a lu diri,
mi vinni nu sbaddu di sfirniciarivi...
Dicissi ognunu 'na cosa a piaciri
e a cu' avrà dittu la chiù grossa smàfira
iu ci rigalu centumila liri!
Note. – Varvasapiu (uomo serio, saccente, sputa sentenze) – Nuci (nel senso figurato: quattrini) – Matruni (vento morboso; aviri lu matruni (avere il mal di fianco; figurativamente: il malessere) – Cruci e nuci (incrociate, alla turca) – Vucca duci (bocca dolce) – Sbaddu (piacere, divertimento e piú propriamente: ticchio) – Sfirniciarivi da sfirniciari (lambiccarsi il cervello) – Smàfira o smafara (bomba, bubbola).
II.
A 'sti paroli – fattu curiusu –
'ntra 'ddu cunsessu ci fu un parapigghia...;
pirchì si lu filosufu è sdignusu,
pari ca li dinari... si li pigghia.
Unu, c'avia un vuciuni maistusu,
gridò: – Maestru haju 'na grarigghia
ca arrustennuci sùpira un tignusu
ci criscinu li pila... e non s'appigghia...
Ognunu cuntò fasti e mirabilia;
parìanu sculareddi sfacinnati,
'ntra li jurnati ca fannu Sicilia.
Nni smammaru 'na vertula e un cufinu
e tutti li chiù grossi papalati
fôru singati dintra un taccuinu.
Note. – 'Ddu (abbr. di chiddu: quello, quel) – Pigghia (piglia) – Haju (ho) – Grarigghia (graticola) – Sùpira (sopra) – Tignusu (tignoso, calvo, zuccone) – Criscinu (crescono) – Pila (peli, capelli) – Appigghia: da appigghiari (attaccarsi, riardere) – Sicilia: fari Sicilia (marinare la scuola) – Smammaru: da smammari (spoppare, nel senso figurato: scodellare) – Vertula (bisaccia – Cufinu (corbello) – Papalati (sinonimo di bubbole, molto usato in prov. di Catania) – Fôru (furono) – Singati (segnati).
III.
Quannu paria ca tuttu era finutu,
di 'nfunnu 'nfunnu, unn'era accuffulatu,
si susi un sapiintuni jmmirutu
e dici: – Ancora ju non haju parratu.
Si 'ntisi un murmurisimu smaccusu:
chi puteva cuntari, svinturatu,
doppu 'ddu gran diluviu prisicutu
di smàfiri c'avìanu sdivacatu?
Dici: Vi giuru, in fidi di filosufu,
ch'àju truvatu 'n'amicu fidatu. –
Non ridiu chiù nuddu, non ciatò.
Si susi lestu lu gran varvasapiu
e dici: – Basta lu giudiziu è datu;
è tantu grossa ca lu premiu è to'!

Note. – Quannu (quando) – Parìa (pareva) – 'Nfunnu 'nfunnu (in fondo in fondo) – Accuffulatu (accosciato, accovacciato) – Si susi (si alza) – Jmmirutu (gobbo) – Smaccusu (beffardo) – Svinturatu (nel senso figurato: povero diavolaccio) – Prisicutu (continuo) – Sdivacatu (sinonimo di: scodellato) – Nuddu (nessuno) – Ciatò (fiatò) – Si susi (si alza).

VARCA DI CRUCERA[edit]

A un deputatu catanisi
I.
Sacciu chi sunnu anìmmalu e bannera
e sacciu puru lu mulinu a ventu;
ma tu canci e firrii di 'na manera
ca mancu lu pinnettu a un bastimentu.
Tu si' un palluni 'ntra lu firmamentu,
si' 'na cumeta lasca di tistera...
Ma chi!... Di la cumeta nni vo' centu!...
si' 'na varca latina di crucera.
Siddu lu ventu veni di Sciroccu,
navighi largu e pri scarrucciari;
ammàini cicala e contrafioccu.
S'è di Libici addizzi lu timuni,
ti moddi 'n puppa e jsi scupamari,
minzana, cappillettu e billaccuni.

Note. – Varca (barca – la barca di crociera orienta le vele secondo il vento o mette in panna, o molla il ferro, per tenersi sempre in vista della terra) – Anìmmalu (l'arcolaio) – Pinnettu (banderola conica che si mette sulla maestra del bastimento e gira attorno a una puleggia, secondo la direzione del vento) – Cumeta (il cervo volante. – Si sa che quando il cervo volante è largo di testiera, gira intorno a se stesso) – Siddu (se) – Navigare largo (con le vele al vento) – Scarrucciari (scarrocciare, accosciarsi al vento e far deriva. – Tutti i vocaboli in corsivo sono termini marinareschi, di vele e attrezzi, o di manovra). II. Si mina ventu di la Tramuntana, navighi strittu e vai di bulina, canci li murri ccu la buriana, currennu ranti ranti a la marina: siddu arrifrisca ti metti a l'annana, jetti lu ferru e ci moddi catina; e ccu la 'uriedda tirrazzana, a mari chetu, nesci, a la matina. Si vidi vela turca a la luntana, jsi bannera ccu la Menza Luna, o ccu li Chiavi, s'è vela Rumana; e si pri casu ci nn'è quarcheduna, ch'è menza turca e menza cristiana, ci ammustri lu Curanu e la Curuna! Note. – Buriana (vento di borea, tempestoso) – Ranti ranti (proprio accanto) – A l'annana (in andana e cioè in fila con gli altri bastimenti ancorati) – 'Uriedda (sottil borea) – Nesci (esci, sorti fuori) – Jsi (alzi).