Ce fàs Ardàure, Amor? ce fàs cujè?

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ce fàs Ardàure, Amor? ce fàs cujè?  (1828) 
by Ermes di Colloredo
Poesie scelte edite ed inedite in dialetto friulano

Amante parla con Amore.

SONETTO

CE fàs Ardàure, Amor? ce fàs cujè?
Che crudel viars di me simpri jè stade:
Se vai, o rid, o se jè consolade,
Se chiante, o bale, o se discor cun te;

Avìsimi, 'o ti prei, aciò cun je
Mi puessi ralegrà, se è maridade;
Afin che in t'une vite disperade
Jò no dèi in precipizi viars di me.

Ardàure è maridade, al dìs Amor:
Se jè donchie cussì, jò disperat
Starai lontan di je cun gran dolor.

Mai altri 'o bevarai lu vin temprat,
Par me consolazion varai lu mior,
E fuur dai rumors starai ritirat.