Caye esto

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
 • Cayke beno cayke nêbeno
 • Yew lajek û yew kêneke roniştî
 • A kêneke vana.
 • Ez to caverdene
 • Xortî sey camêrdan xo ver ro da
 • Povetene ame berbene
 • Labire nezırayiş
 • Ehende nemr o ke, se peme
 • O lajek vano
 • Çınay sero wo cebıriyene
 • A kêneke vana
 • Ez sey to nîya
 • Çende xejibe ende eşq
 • Verba mi vindeto qisey keno
 • O lajek vano
 • Çende ti hes ezi zî ende hes
 • Ha ez ha ti, ferq nêkeno
 • Xora ke fılankes şona
 • Reye ti şîy, na rey zî ez şona
 • O lajek uştene
 • Hem şina, hem bermena
 • Jükek eşq qandê coy nêmecet mendene eke
 • A vajiyene
 • Ez to neheskerdiş
 • Ey re nalet vornene
 • Naqor çıqa tıra hes kerdene her ke

çımey[edit]