Category:Poesaka Soenda

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Pusaka Sunda atawa, nurutkeun éjahan aslina (Walanda), Poesaka Soenda nya éta kalawarta Sunda wedalan Pagoejoeban Java Instituut ti taun 1922 nepi ka taun 1927.

Pages in category "Poesaka Soenda"

This category contains only the following page.