Carnaval

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Carnaval
by Schamun Mani
Fontàna: Heimatbuch Schams = Cudasch da Schons

CarnavalIgls musicànts da Valastat
els rivan questa sera
tge amparnevla novitad
mo e'la proppi vera?

5Da bucc'a bucca sgolan gea
quels pleds par la vischnànca
a tut salegra, francameing
queschsera nign ca mànca.

La matta saglia aint ad or
10ell'oda melodeias
ell'od'igl tùn digl clarinet
digl bass a da las geias.

Gli mat ampo inamuro
co batt'el ferm igl cor,
15o tge anguscha tge daletg
sa strusch nou'aint nou'or.

La tatta schema: «Segnar tgear
svanieu que tains plascheval,
sco egn tgametg e'l el fugieu
20igl para strusch pusseval.»

Dus stgarpatgoltschas sen egn bànc
cun grànda impurtànza
defendan ferm lur dretg sen «tres»
da viglia darivànza.

25Gl'e sera prest, igls maridos,
mastrals, ummans, da pesa
en radunos ear els bagn spert
anturn la grànda mesa.

A sco digl clarinet sonor
30igls amprems tùns rabattan
la sala s'amplanescha bagn
a tut igls pérs satgattan.

A da legreia plàn a plàn
resùna la vischnànca.
35Gl'e proppi ver tge vol daple?
Queschsera nign ca mànca.

Gl'e tut balurd veans tei a crer
partratga bagn cun peada:
Igl carnaval lez turn'ad onn
40me egna sula geada!


Public domain
This work is in the public domain in countries where the copyright term is the author's life plus 70 years or less. See Copyright.