Canzùn da cumegn

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Canzùn da cumegn
by Schamun Mani
Fontàna: Heimatbuch Schams = Cudasch da Schons

Canzùn da cumegnDumeingia mainsa a cumegn
l'antiara cumpagneia,
cun la bandiara oravànt
nus tuts egna canzùn cantànt
5cantànt cun allegreia.

Duas mattas ve jou anvido
duas mattas or da blearas,
egna par bratsch quegl va stupent
ad amaduas ve jou bugent
10ad amaduas en tgearas.

A Donat en segl plaz cumegn
las essas angutadas,
a quest a tschel cun cor riaint
el stevg'egn pled d'angraztgamaint
15parolas bagn furmadas.

Mo tgi c'i fetschan president
quegl e a mei tuttegna,
la sera nainsa nus a bal
un cun u sainz'egn nof mastral
20tuttegna bagn paregna.


Public domain
This work is in the public domain in countries where the copyright term is the author's life plus 70 years or less. See Copyright.