Calindaru lu rumeri din Istrie/51

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Calindaru lu rumeri din Istrie  (1905) 
by Andrei Glavina

PAȘTILE

Paștile e cea maĭ mușạtea zi dintre tote festele. In ceastă zi totea luma cristianea festeà cruna lu lucrurile facute de Gospodinu nostru Isus Crist: morta dobinditea de jivot, fundamentu lu veara nostrea cristianea. Dragu și divinu nostru Scapulator fost-a cațạt, osîndit și restignit între doi taț. Spoteait și suit de ur narod betîr în pecạte s'a dat sufletu pe crij în ceale maĭ mar bole. Fost-a zecopeait, ma pravița moreait-a se face tare și ieși la videlo. Treia zi, rano damarațea, pemintu s'a streșit, grobu s'a resclĭis și Gospodinu dupa ce a dobîndit pe reav se digneà din grob ocoleait de ur columbar de svitlost. Gloria cristianea lu ceasta zi ie chiaro mare. Festa ceasta ne va osveti irima vạvic, pîra când și sorele se va vedeà che iase și sveideà virde capurile nostre. Astez irpa lu grobu s-a stacheait, dunche porteà se și