Calindaru lu rumeri din Istrie/29

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Calindaru lu rumeri din Istrie  (1905) 
by Andrei Glavina

VA PLĬEARDE CLĬUCI

Lĭ-a vechĭ lu Țiganu fecior, che lucraveait-a țiganca și n'a șulațeait; și plîngaveait-a Țiganu după ielĭ che fost-a ciạce bur, siromahu: țiraveait-a la fecior selĭ. Ma cași cmoce, cînd lĭ-a murit ur pulĭ de Țigan, cela maĭ mușat de sev, prope de ur an, nicdar n'a plîngaveait șa chiaro. S'av ciudit celĭi cari cunoscut-l-av, c'av știvut che lĭ-a murit fecior ciudea maĭ rar și mușạlĭț și pametni și n'a plîns șa cași cmoce. L-av întrebat: «Bire, jacĭ plînji tu șa chiaro dupa fecioru cesta mai ciudea nego după celĭạlĭț, cari inchea ț-av murit: cesta fost-a michițitț, n'aĭ vut timp se zelĭubești șa chiaro cași pe celĭiạalĭț ?» - Cum nu reaș plînje, che cît mușạt și pametăn fost-a cest fecĭor, cum va veri în rai, îlĭ va da Svetu-Petru clĭuci de rai, neca le țire și cum lĭi le va da, ie, michițiț le va plĭearde, ma se le plĭerdure îl va bate Domnu pîra ce-l va la Dracu, siromahu !...