Calindaru lu rumeri din Istrie/18

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Calindaru lu rumeri din Istrie  (1905) 
by Andrea Glavina

pravi, nascut nu facut, din urca substanţea caşi Ciạce, prin care tote facut-s-av.

Carie za noĭ omiri şi za scapạrea nostrea lasat-s-a din cer şi s’a înjivotit dila Svetu Spirit şi din Vergura Maria şi facut-s-a om. Şi fost-a restignit za noĭ în timpu lu Ponţiu Filat şi suferit-a şi fost-a zecopeait şi uscîrsnit-a treia zi cum fost-a piseait în Sveta Scripturea.

Şi dignit-s-a în cer şi şade la desna lu Ciạce. Şi nazat va veri cu glorie săndi celĭi vilĭ şi celĭi morţ, lu care cesarie nu se va fini.

Şi în Svetu Spirit, Domnu ce dae jivlenĭe, care din Ciạce iase şi dila Filĭu, cela ce scupa cu Ciạce şi Filĭu e adoreaĭt şi glorieait, carle a cu-vintat prin prorocĭ.

In urea svetea, catolichea şi apostolicliea base-richea.

Io recunoscu ur cîrst za oprostirea lu pecatele.

Io şteptu scularca lu morţi şi jivlenĭa de secole, cea ce fi-va. Amen.