Cânticu di prumuvearâ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Cânticu di prumuvearâ

Tulliu, Nuşi. Poezii. Ed. Predania, Bucureşti, 2012, p. 86


Cântâ cuclu ş-pitrunicl’ea
Tu-arungie di cu seara.
La turuştili di-nḑeanâ
Lângârosu cântâ flueara.

Yinu cupiili di diparti,
Yinu di-tu munti-agalea-agalea;
Ş-di-a loru cloputi ţi-asunâ
Ńi ti furâ dorlu ş-jalea.

La bisearica din vali
Bati toaca ţea di lemnu;
Pisti faţa-a ţerlui albâ
S-zugrâvseaşti limpidu semnu:

Easti luna dipârtoasâ,
Luna – peru ca di flurie…
Câţ ficiori nu şi-u mutrescu
Ş-plângu-amaru tru xinitie!...

Duvaletea-l’i di hrisafi
Scântil’eaḑâ pisti-amari
Şi lâ-aspuni-a cârvânariloru
Calea lungâ, calea mari.