Cânticu di Muzacheea

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Cânticu di Muzacheea

Lumina : Revistă Populară a Românilor din Imperiul Otoman, 5, nr. 05, mai 1907, pp. 139.


I

Suflă vintu dit amare,
Ca s’ńi aducă nă hăbare,
Insiți ’nveaste di ’ntrebați!
Tuți viniră, lailu-ńi nu vine,
N'avea tăpangiă di-asime.
Las yină că ľi-o adar mine,
Cu părazǐľi di 'nvişteare,
Ta chechénă la (ola) muľiare!

II

Lele, dado, ză-ľǐ a lui,
Dedi pinzuru şi căzui,
Şi-ńǐ căzui tu ațel laiu trap,
Şi-ńǐ fregiŭ laǐlu di braţ,
Lele, dado, ză-ľǐ a luǐ,
Dedi pinzuru şi căzui,
Ţi căzui tu aţea răcheă,
Ţi-mi fregiu laǐle văzneǐ.
’Ntunică şi apiri,
Lailu corb nu s'aduchi.
Nu zăse ni-aşă, ni-aşă
Luo tămbarea şi s'băgă.
O lai ghiumu di ningă foc,
Ma ti şuţi pi-alant cipoc!