Cântic de Tirana

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Cântic de Tirana

Lumina : Revistă Populară a Românilor din Imperiul Otoman, 5, nr. 05, mai 1907, pp. 138.


Pi Tirana ńi-alâgam
Mere aroșiă ńi-arupeam
Tu puryiauă le băgăm,
Doiľi cu vruta li măcam
Mearile și pearile,
Tar na ni na!.....