Bub e biv

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Fab fa ‚Johann Heinrich Pestalozzi‛.


Bub äsagon bive: „Lifi somik dis vat, äsä ol labol, plitonöv obe leno.“ Biv äseilon e no ägespikon. Ab bub äfövon ed äprimon ad pleidülön dö lif gudikum e läbikum oka. „Lecek oba,“ äsagon, „tio binon leigo kovenik äsä lödöp menik, ed igo no neodob ad bumön oni pro ob.“


Biv äsagon: „Sevob gudiko, das leceks dabinons, kels logodons gudikumo e kels ün nifüp binons mödo vamikums, ka milats ludomas pöfikanas, e suemob gudiko, das binol vemo kotenik, if sigayeb in lecek olik binon gudakalietik. Ab ob buükob lödöpi ut, keli ob it ebumob ed in kel binob libik. Pro nos in vol viloböv labön domi, keli votikan bumonöv pro ob ed in kel binoböv, äsä ol, slafan ai blümik ad pafimädön foi plaud u vab.“


Utan, kel no löfon libi e gitodis mödikumo ka koven, binon alo stupan pidabik. Neai elogob fanäbi, kel älecedon leziöbi okik koveniki.
Se Volapükagased pro Nedänapükans 1957, Nüm: 1, Pad: 4.