Bratřa

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
nadpis Bratřa
awtor Jakub Šewčik
lěto
žórło http://texty.citanka.cz/
licenca public domain
nota stary prawopis

Wichor howri. - Njewidźiće,
Kak tu z čołmom zakhadźeja
Syčo žołmy ješćate? -
Bratřa, bratřa, k čomu spiće?
Wašu mać dźě wusměšeja
Helske mocy sapate!

Stańće jako dźěći hódne
Maćerje, kiž porodźiła
Luba was a kubłała.
Polo poskića nam płódne;
Swěru je je plodźiła,
Wjele krewje přelała.

Zhrabajće so! Nječakajće!
Wokomik hdyž žad'n so zhubi,
K nam so wjacy njeskhili.
Wšitke mocy napinajće!
Wótčina wam sławu slubi,
Hdyž sće za nju bědźili.

Mocy su 'šće čerstwe waše,
Rodźićercy přisłašeja,
Wótčina je požada! -
Što jich runje zatam'waše?
Z nimi waše mysle dźeja,
Wobknježa was přerada?

O! - Ach ně, to móžno njeje!
Kak chcył Serb mi Serbej ćeknyć,
Swoju maćeŕ wopušćić? -
Tuž dha khětre, doniž kćěje,
Čas nam. Lěnjoty so sleknyć!
Wótčinu nic zapušćić!

Serbscy bratřa, bratřa moji!
Serbow swěrny Bóh nas stworił
Serbska khorhow´ zmahuje.
Njepřećel so w črjódach roji!
Serbski naš duch je traš skhorił,
Zo so wjacy nječuje?

Ně, o ně! 'Nož tesak z nóžnow!
Wótry tesak złotych wědow
Njepřećelow póruba;
Swěrny škitaŕ serbskich bróžnjow
Zniči hrozne złósće jědow.
Njepřećelej zahuba!!

Wótčina nas wočakuje
Wutrobu je wotewriła,
Wjeŕšneho ma za swědka! -
Bratřa, ćežki boj 'žno wuje!
Prawdy hodźina je biła!
Bóh je z nami. Do prědka!