Borçlar

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Borçlar

Adamın önündä taa küçüklüündän, açan o sade başleer kendibaşına örümää, adımnamaa, çok türlü kösteklär, borçlar peydalaner. O savaşer te o, te bu köstektän aykırlamaa, o borçlu oler çok türlü işleri yapmaa...

Bu borçların hepsini lääzım bütün ürektän yapmaa, tamannamaa. Ozaman kendini islää duyacan. Bişey sana raatlık vermeycek, nicä te bu annaman, duygun: ne neetlendim ne lääzımdı büün bän yaptım!

Bu uçsuz-kenarsız sinsircik neetlendim lääzımdı yaptım lääzım girsin senin bütünnä yaşamana. Hem nekadar taa çok borcun olacek nekadar taa çok lääzımnı işleri yapacan okadar taa çetin senin harakterin olacek.

 • Sayıklamaa: Türlü türlü düşünmää
 • Deyim: Demekli süretlän sölenän laflar


 • Neçin kimär kerä aklınıza var nicä girsin bölä fikir: Bendä yok çetin harakter?
 • Neçin lääzım bilmää hergünün vakıt harcamasını?
 • Nasıl onu lääzım yapmaa?
 • Sıralayın o borçları angılarınnan adam karşı geler bütünnä yaşamasında.
 • Neçin lääzım onnarı gerçekli tamannamaa?
 • Nedän adamın harakteri taa çetin oler?
 • Nasıl annedersınız deyimi: Çeketmää - eniycesinä yaşamaa?
 • İnandırın ani adam nekadar taa çok lääzım yapsın yaşamasında okadar taa çetin oler onun

harakteri.

 • Verin örnek sizin şkola yaşamınızdan.
 • Bu tekstin stili angısıydır?