Bizim üüredicimiz

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Bizim üüredicimiz

Aşaadaki annatma teksti Bizim üüredicimiz okuyun onun yazdırma elementlerini hem dialogunu bulup annadın nasıl onnar yardım eder taa derindän açıklamaa tekstin öz fikirini İnandırın ani tekst artistik stillindä yazılı.

Bir kerä biz üüredicimizlän gittiydik küüyün bir tarafında bulunan üüsek bayırına, istediydik çiçek toplamaa hem fidan getirmää şkolanın auluna deyni. Zar-zor etiştik bayırın orta erinä da oturduk taşlar üstünä dinnenmää. Ansızdan çocukların biri korkunç seslän baardı.

 • Yılan, te näända bir yılan !

Hepsi baktı taşlık arasındaki otlar içinä. Orada gördülär bir uzun yılan angısı, kolaç gibi olmuştu birkaç çiçeklerin kökündä. O kafasını kaldırmıştı yukarı aazı onun açıktı dişleri hem dili görünärdi. Yılan fena şişirärdi kendisini hazırlanardi bizä dooru atmaa kendisini.

Biz taa etiştirämedik bişey düşünmää ansızdan şaş-beş olduk bilmääzdik, ne yapmaa.Üüredicimiz sä hızlı kalktı erindän, itirdi bizi bir tarafa kendisi dä çabuk buluverdi bir uzun sopa, hazırlandı onunnan korunmaa, urmaa yılana, eer yaklaşarsa.

 • Kaldırmayın sopayı pek yukarı olmasın omuz uurunda! baarırdık biz.

Ama yılan, bezbelli korktu ansızdan kaybeldi otlar içindä.

 • Hadi çocuklar inelim aşaa burada şindän sora kalmaa korkunçtur!

Biz başladık kaçmaa aşaa dooru üüredicimiz dä sopaylan gelirdi ardımızdan hem hazırdı bizi genä korumaa. Sora üüredicimiz sordu.

 • E neçin siz baardınız ani bän diil lääzım kaldırayım sopayı omuz uuruna açan isterdim yılana urmaa?
 • Yılan var nicä yapışsın sopaya, sora sopadan sarılsın ensenä. annadardık biz üürediciyä da kimsä ansızdan ona sordu:
 • Canabiniz ilerdän vardır mı gördüünüz yılan?
 • Yoktu büün seftä gördüm sansın kabaatlı gibi üüredici dedi gülümseyeräk. Orada neredä bän büüdüm yılan yoktu. Bizim tarafta ne bayır, ne dä çayır var, onuştan orada yılan kimsey yoktur gördüü da büün bana pek titsi geldi!

Biz durgunduk da açık aazlan başladık seslemää.

Te gördünüz mü, ne yaptık biz! Biz lääzımmış üüredicimizi koruyalım diil o bizi. Bizim sa korkudan bu iş hiç aklımıza da gelmedi!

Geçecek çok yıllar, ama unutmayacez bu üüredicimizi, angısı, gülümseyeräk, sansın kabaatlı gibi hazırdı hızlanmaa sopaylan ileri, kurtarmaa kendi üürenicilerini beladan. O verdi bizä bir ii örnek bizim dä harakterimiz ölä lääzım olsun.

 • Korkunç seslän: üüsek, çirkin seslän
 • Titsi: bet, korkunç
 • Angı oluş (epizod) bu tekstin temelinä koyulmuş?
 • Oluşun baş personajı kimdir?
 • Üüredici angı harakter kalitesini gösterdi bu oluşta?
 • Neyä başladılar düşünmää şkolacılar açan üürendilär ani onnarın üüredicisi seftä yılanı görmüş?
 • Nasıl annedersınız tekstin te bu sıralarını : Biz lääzımmış üüredicimiz koruyalım-dii o bizi.
 • Bizim sa korkudan bu iş hiç aklımıza da gelmedi.