Biro kor

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Kes nêzaneno Ez vayê kamcîn koyan ra visîyaya Û ameya ginaya nê şaristanê qilêrin û gunekarî ra Ameya ginaya nê bîrê kor û xorînî ra…

Kes nêzaneno Sêneyê mi de dejê kamcîn zerrîye halên viraşto Û mi rê sey pepûk û goyînî Bêvinetiş şewe û roj senî wendo.

Kes nêzaneno Kuçeyanê nê şaristanî yê tarîyan de Mi sey maran hezar rey pirên eşto Hezar rey mi xo kişto û newe ra viraşto.

Kes nêzaneno Pistanê mi de çiqas duayê pîrozî estbîyî Mi yew bi yew hemeyî rişnayî Rîyê nê kuçayanê gunekaran ser.

Şaristano gird û serdin Şaristano qilêrin û gunekar…

Nê şaristanê qilêrinî û sixletîya hare de Merdimî bêvinetiş yenê û şonê Û bi çimanê vengan mi de nîyadanê Ne ziwanê min ê yabanî ra çîyêk fam kenê Ne kî tenayîya ke mi de bena têra û mi xo de tehnena ra…

Kes nêzaneno Ez çenda yo çend wext o koyanê xo ra dûrî Yew bîro kor û xorîn de kerr û lal a. Kes nêzaneno Ez her şewe kuçeyanê nê şaristanî de Nimitkî dirbetanê xo yê xorînan ra boya koyanê xo lesena Û rihê xo, bi qehr û qotik, bi jehr û jan, bi hesrete Newe ra, newe ra derzena