Bilmeyce

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Bilmeyce


Bilmeycelär bunnar folklor janrasında, düşünülmüş işi saklayıp, sölerlär sade kimi nışannarını, ölä ki sesleyici kafa düüsün onu bulmaa. Te onnardan birkaçı.


 • 1. Ak-pak yımırtamıysın,
 • Çiidä çukurdamıysın
 • Kız-gelin gitti çiidemä
 • Sän taa buradaymısın? (geç kaar)


 • Anası yası, bobası kambur
 • Kızı gözäl oolu ahenktä gezär (toprak, çotuk, üzüm, şarap)


Bilmeycelär bizim günnerimizdä da hep taa düzülerlär. Onnarı düşer, aaraştırıp, kiyatlara geçirmää, ki unudulmasınnar. Onnar bizim ruh zenginniimizdiz.Kullanılmış kiyatlar[edit]

 • İ.İ.Baboglu
 • N.İ.Baboglu
 • K.K.Vasilioglu
 • Gagauz dili hem literatura
 • 8 klas
 • Stiința
 • 2003
 • Ministerul Educatiel Al Republıcıı
 • Moldova
 • s.147