Berteng

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Asmenê to pîr paka bî Ya koyê mi sultanê mi Adir vora vêsayî canî Ya koyê mi sultanê mi Ezu amu bertengê to Ya xêr vaze ya şer vaze

Sebir vana hata kotyo Ya zerya mi sultana mi Dezo can ra ro vezeno Ya zerya mi sultana mi Ezu amu mekanê to Ya raye bide ya sir vaze

Guretî to ra mi barê to Ya royê mi sultanê mi Xezna mi to kerde xizan Ya royê mi sultanê mi Ezu amu dergahê to Ya esq vaze ya dez vaze

Çımey

[edit]

https://lyricstranslate.com/tr/mikail-aslan-berteng-lyrics.html