Bello de Hund/Postscriptum van den Schriver

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Kapittel 24 Bello de Hund

Postscriptum van den Schriver.

So good as míen Gehöegen 't kunde vaten,
Gaf ick de Woorden Ju van Bello weer;
Un hebb' ick hier un daar wat uutgelaten,
So is 't neet van Belang um Ju to baaten.
Ick schreef noch geern een paar Kapittels mehr;
Doch um dit Bookje neet to düür to maken,
Legg' ick de Penne weg. — Het mag Ju smaken.