Begler

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Begler
by Magtymguly Pyragy


BEGLER


Mert bilen namardyň oýny deň gelmez,
Namartlar söwşde zenandy, begler!
Namart goç ýigidiň habaryn bilmez,
Namardyň her işi weýrandyr begler!

Kämil goç ýigitler hakyňy iýmez,
Düňýä malyn berseň, namartlar doýmaz,
Namart maslahaty-geňeşi söýmez,
Namardyň her işi aýandyr, begler!

Bir atada alty ataň söýi bar,
Bir nadanyň ýüz hyýallyk oýy bar,
Goç ýigitler kanda barsa, öýi bar,
Namardyň öz öýi zyndandyr, begler!

Döwlet başa gelse, dost-ýaryn görmez,
Kaza gelse, bagry ýerden götermez,
Hakdan diýip, hergiz iman getirmez,
Magtymguly, şeýle zamandyr, begler!
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.