Begê Axir

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Begê Axir  (1942) 
by Qedrîcan

Dostê min:
Dijminê postê min..
Begê axir zeman...
Ew zenbîla tu pê hat,
Nema datê ji ezman.
Benê wê riziya
Li nava rê qetiya,
Ew ket..

Ket nava derya sor,
Derya sor jê ra bû gor,
Derya sor
Ji Fer'ewn û çend xwedê biçûk ra
Bû kefen...

Mûsa û mirîdên wî hemî
Bê per û bê gemî
Ji wê deryayê derbas bûn,
Ji cewr û cefayê
Li wir xelas bûn.
Fer'ewn li wir fetisî
Mûsa li ser reqisî

Nemrûdê biçûk
Me bi agir ditirsînin
Pif meşka vala
Ey kevnarê sala...
Baweriya dilê me,
Taqeta milê me
Ji îmana Ibrahîm pirtir e,
Ne kêmtir e...
Viya bizan,
Ey pêxemberê dizan,
Dostê min
Dijminê postê min,
Begê axir zeman
Ew zenbîla tu pê hatî,

Ne ma datê ji ezman

Meznatî,
Ne bi pare û mal e...
Ne bi gorina kal e...
Meznatî,
Bi cewherê insan e !
Bi 'ilm û 'irfan e !
Belê... em xizanê mal in,
Lê zengînê kemal in...
Zengînê îde alin...
Dostê min
Dijminê postê min,
Begê axir zeman
Ew zenbîla tu pê hatî,
Ne ma datê ji ezman

Koşka te ya hîm-vala
Ya bi neynûkê pala,
Ên birîn...
Ên bi xwîn...
Te ava kir û di bin de rûnişt
û gelek reben ji birçîna kuşt;
Ewê ser serê te hilweşe
Gerçî dilê me bi te naêşe,
Lê em dixwazin
Lê em dibazin...
Zaroyê te ê bê guneh

Ko bi hejmar hene neh, deh
Ji wê talûkê xelas bikin,
Di rêya rast re derbas bikin
Riya rast !
Riya me...
Ew e baweriya me:
Zincîr şikandin...
Armanc gîhandin...

Bablîska bîstan,
Dîroka rastan,
Dibêje:
Bibêje...
Guh mede efsaneyên dêwan
Bi şûnda ne mîne ji karwan
Karwanê medeniyet,
Gurûhê beşeriyet....
Xulase;
Pêşî û paşiya felsefe..
Felsefeya me
Ev e:
Dîn.. mezheb.. îman..
Bibe însan ! bibe însan !
Dostê min
Dijminê postê min,
Begê axir zeman
Ew zenbîla tu pê hatî,
Ne ma datê ji ezman

şam 1942.


This work is created in Syria and is now in the public domain there because its term of copyright has expired pursuant to the provisions of Law No. 12/2001, Syria's first ever copyright law. This work meets one of the following conditions:
  • Article 22 - "The author shall be entitled to his copyrights for his lifetime and fifty years thereafter. If the work is a combined effort of more than one author, then the copyrights are entitled for the lifetime and fifty years after the death of the last author party of the work."
  • Article 23 - "The work published without mention of the author or with the mention of a pseudonym shall be entitled to the copyrights for fifty years as of the date of the first legitimate publication. If the identity of the author is revealed or doubts are no longer valid as for specifying the same before such period lapses, the copyrights shall be applied as per the provisions of Article 22 of the law herein."
  • Article 24 - "Protection of audio - visual, broadcast, televised or cinematography work shall be enforceable for fifty years as of the date of producing the work."
  • Article 25 - "Photographic, fine arts or plastic arts shall be enforceable for ten years as of the date of producing such work."