Be Veng

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Wextoq ı ma wırde bemı yew aşıki ah oncenê.Ah yu iklimo,aja tek ze cı çınyayey ronışenê.Uwo qı xo ne moneno tek xo kışta xo ne monenyonra şıkeno bı vinyo. Uwo qı vineno ji uwo qı vinyeno ji beno yew Me vajı ez sevê yewını omô.Ez zono qı demo qı ez vineno weş vineno yew Settar esto . Nı ka ezo ayta ,na sitewa qı koşe cenupeğarpte ne şaaridı. Salondecıra koşede bine dünyay ayseno no deste zerdo lekeyıni hetı. Kışta binidı darsiye qı to eşte êrd este.Ewye ino qenê parçe ezo vineno. Ewye beyne lorqo ji kenê vıla . Ceneka berê balkoni akena vejyena, xo erzena obın , ayji vineno, ema ez zono qı, tı yewew herısu hire sero tepiya ji tiye ne bexcçidı. Ez he***8217;w weşo, ne wazeno piya to ne bexçira vejyi. Verniya ney gırotış çınevi, çı qı seve mı biyayış tı biyê, na poğra çewrasu çıhar seri vey ez merviyo. Tı şewa.Çıqı tı mâya.Hire aşmi tora bi. Ez rojo.Çıqı ez piyo,Hire estarey mıra şi cer. Tı xo ser gırowkerdoxa, ez gırokerdoxo. Ma wırde piya yew rojimı, yew roj yew şewımı ma, ma hire aşma sura şıwena paste pıxede ne şaarira. Ne pasi ze yu ağu mae şımemı ema ağuyın nevemı Tı simyaye.Çı qı şewda şehvetira xelasyay tı,ârina pasina to şi,ze kehribari to zerera yew zereqo vejyeno, roji qeno wışk. Ez anyecı jwane yew rojo, tek tuwa şıkeno bı vini. Tı rojye, çı qı elıf yuwaw tek roj yew beno,aşmo estaro xo miyondı nımneno. Ez biçımow kalıbo, wextoqı tı kerde yew şirkokı ez kewto miyondecı eyra sultano qı cıra vajyeno aşk şıkeno mı bı xelesno. Tıye vinenê,ezo tore ze tımutımi hekatone zemonde verino vono. Mı destra oncax naw yeno, çıq ı tı macero perqıno zône. Tı gunaye ez guneqaro, tore kulinı qeno şıno nuri,çığa guna qer guneno adıri miyon, ax qı vone nur adırira zaf veşneno. Nur aşka o çağ, ney oncax tı zone. Tı haye, tı mı kışte nıka tırp kona mı gone qıre.Newe merviyo, nıqa gomena ezo gonevi Mı gone qı,tı Haye, tora riye herısu hire lorqo ze aşmı berekyeno, ez perdewo, mına xo nımnene. Tı xo nınmenê ez perdewo, ez,seve tı xo bı nımne avyaw, xo nımıtışa tı vejyene meydon. Tı elıfaw nıkaji tı wınya,ez heviyo,biyo mim,nıka ez işarete cıre weş vajyayeiyo. Ez hera suro,nıqa işaretè eyo, vejı mı ne frakira, biyo wışk,tijıdı çewresu çıhar seri biyo wışk,yew vengo tok vejyeno mı zerera, na lıncira mı bı xelesnı,gone qı ,mıra yew con daha vejyo. Tı merdira xel kerdiyae ,tı estê mınêu meşhura, tı cau kı tora biyo boş aja dı arzu zere kerdoxa,tı perçe mına, ez melmeketê tuo. Ezo nê melmeketira vejyeno nıka, bewni ezo zwenê xo degışkeno ,zweno kı tua çewresu çıhar seryo mı kali kerdi ezo ey terk keno, ezo mıreno, vexto kı mıreno ifade mıno cemedyeno, bewni rîdemı ,aja dı,tıro bı vine decra munae çewresu çıhar taneyın tızbe kehribarıno. Ezo ay terk keno,Seni mı hetonu nıka kerdê, ze ey ezo be ğamu be xeyal payo ser şeri. Ez zono to be kastire kast kerd,sırye to zonayışte mıre nımıteyê, ez neyji zono. Çıkı tı elıfa.Ewye kı şiyu omêu teva ne diyo tı melce inona. Lorekye kı serdecı dı estarey vareı ,hakikatye kı ison bıxo şıkeno ara cıreso,tı şiddete evediyenyê yewbinya koyıyışye ceniyu comordya. Tı elıfa weşa, tı he***8217;wa.ez tora omo,tuwa mı riyê xo ke raşt ,zeriya xo de to.Ez seve mı biyayışê to biyo to. Ewro roje Allahê şirini no dünya diyayışte tuwo. Vızeri kona cenupte,verocde,ğarbişimalde dünyayra çensey xevera mergi omê. Tore rojde Allahi to diyayışte to dı çı çi vaji zere mı dejeno.. Kali geyrenê vono riye dıryayê teynabiyayışi..

Heyni ez kayıl niyo kalo bı kıri.O

Çıqı tı elıfa,hergu dem, sen elifsin, her an yeni bir huzurla esiyorsun. Yeno mıviri herısu hire seri veri ewro ji to vatvi hemeçi wa be veng vo. Zeqı to roje Allahi diyayışye serda parinedı vatvi. Hemeçı ze yew bıyayışe elıfulamiw seri xeyal biyayış wa be veng bımono.