Baalantılı sözün tipleri hem stilleri

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Baalantılı sözün tipleri hem stilleri


Söz teoriyası

1. Baalantılı sözün tipleri hem stilleri.

Aklınıza getirin ani yazılı baalantılı sözä tekst deniier.Siz artık bilersiniz ani kuruluşuna görä sözün var üç tipi:

 • Annatma
 • Yazdırma
 • Fikirlamä

Onnar kullanılerlar ayırı ayırı ama kimi tekstlerdä var nicä olsun hem annatma hem yazdırma hem fikirlemä elementleri ozaman bu tiplerin birisi baş aler kalan tipleri- yardımcı.


Aşaadaki tekstlerdä onnara analiz yapacenız. Tekrar yapınız ani sözün tekstlerin var te bu stilleri lafetmäk artistik bilim hem publițistik Gagauz dilinin lafetmäk hem artistik stilleri üüsek uurda bulunurlar ama bilim hem publițistik stilleri taa yufka neçinki onnarda etişmeer lääzımnı terminnär hem başka uygun laflar.


Aşaadaki verilän tekstlerä analiz yapıp onnarın temalarını öz fikirini tiplerini hem stillerini açıklayın.

1. Teksti Harakter terbietmää okuyun onun içindeliini sıradan annadın bulun onun öz fikirini söläyin angı tiptän bu tekst. Testin nesoy elementleri var :annatma mı yazdırma mı fikirlemä mi?çaışmında likleri bulun onnara soruş koyun


 • 1. Diişilmää
 • 2. Neet
 • 3 Saat


Kullanılmış Kiyatlar[edit]

 • İ.İ.Babaloglu
 • N.İ.Babaoglu
 • K.K.Vasiloglu
 • Gagauz Dili hem literatura
 • 8 Klas