Bıze ve hirê bıjêku ra

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Bıze ve hirê bıjêku ra:

Beno, nêbeno. Jü bızê bena, jü ki hirê bijêkê xo benê. Namê jüye Tığtığe, namê jüye Lıngmercane, namê jüye ki Çhule beno.

Rozê bıze bijêkunê xo kena koz, temey kena, vana: „Tığtığa mı, Lıngmercana mı, Çhula mı! Ez son bırr de çeron, velg u vas won, çhıçıkunê xo kon pırrê sıti, kon jê xıyari yon. Sıma xo rê mırd bıliyê, xo mırd kerê. Ez ke şine, mı dıma çêver pey ra rınd bıjêrê, nêbo ke sıma mı ra qeyr kêşi rê na çêver rakerê! Verg esto, hes esto. Yeno, jê mı qirreno, sıma xapneno. Sıma ke cı rê çêver rakerê, sıma pêrune weno. Nia dê, nisanê mı beliyê. Ez qirrenu, vengê mı beliyo. Peyikê mı sıpiyê, lıngê mı mercanê u iştiriyê mı tikê. Sıma ke ni nisanê mı eve xo çım vênenê, hona şikinê çêver rakerê.

Bijêki vanê: “Heya, dayê tı merax meke. Kes nêşikino ma bıxapno. Meterse, ma kesê xami rê çêver nêkeme ra”

Bıze teknena sona bırr de çerena. Verg uza nejdi de beno. A ke şiye, verg yeno verê çêverê kozê bıjêku, vano: “Çêver rakerê, ez amune!” Bıjêki vanê: “Wiy! Tı maa ma niya, bese nêkena ma bıxapnê. Vengê maa ma zovinaro, a vana ‘Meee’!

Verg peyser cêreno ra, sono. Dı'rê deqey ra dıme reyna peyser yeno verê çêverê bijêku. Vengê xo keno jê bıze, vano: “Meee! Ez maa sımawu, mı rê çêver rakerê!” Bıjêki vanê: “Tı ke maa mawa, hala lıngunê xo, peyikunê xo bınê çêveri ra ma musne!” Verg lıngunê xo, peyikunê xo bınê çêveri ra musneno cı. Bijêki vanê: „Wiy!“, peyser voz danê. Vanê: “Tı maa ma niya. Peyikê to gêwrê, lıngê to pencıkınê. Lıngê maa ma mercanê, peyikê xo sıpiyê. Tı ma xapnena, def be so!”

Verg oncia cêreno ra, peyser sono. Sono, ardu ra peyikunê xo keno sıpê. Lıngunê xo keno çımekın, keno jê mercani, reyna peyser yeno verê çêverê bıjêku. Vengê xo vurneno, vano: “Meee! Ez maa sımawu, mı rê çêver rakerê, sıtê xo sıma di!” Bıjêki vanê: “Hala bınê çêveri ra lıngunê xo, peyikunê xo era ma musne! İştiriunê xo ki hala ma musne! Verg peyikunê xo, lıngunê xo bınê çêveri ra musneno cı. Bijêki vanê: “Heya! Nisanê to jê yê maa mayê. Hala reyê ki iştirunê to bivênime.” Verg gosunê xo keno vit u musneno cı. Bijêki vanê: “Nêêê! Ni iştiriyê maa ma niyê, yê daye dergê, tik u phizıkınê. “

Verg terkneno, sono. Na raye ki sono Jiare de dı iştirunê tik u phizkınu vêneno, nano sarê xora, vozeno yeno verê çêverê kozê bıjêku, vano: “Meee! Ez maa sımawune. Mı rê çêver rakerê, sıtê xo sıma di!” Bıjêki vanê: “Heya, hala bınê çêveri ra lıngunê xo, peyikunê xo, iştiriunê xo era ma musne?” Verg peyikunê xo, lıngunê xo, bınê çêveri ra musneno cı. İştiriunê xo ano verê lonıke. Bıjêki nisanunê maa xo vergi sero jü ve jü vênenê, inam benê. Çêver kenê ra. Se ke çêver kenê ra, Verg verdano bıjêku, dı tenu quletneno ro. A jüye ki remena kuna zerrê jü lonıke, verg nêşikino lonıke ra vezo. Teseliya xo ke kuna, caverdano sono. Vergi bıjêki werdê, biyo têsan, sono hêni de ağwe sımeno, bınê viyale de kuno ro, hewna sono.

Bıze yena çê ke çı bıvêno! Çêverê kozıki peyser rakerdeo, ne bıjêkê, ne thawao. Bıze qirrena, venga bıjêkunê xo dana. Hama bıjêku ra vengê nêvejino. Xeylê ke qirrena, bıjêka ke lonıke dera, veng fina ´ra xo, vana, "ezo ita na lonıke derune!" Bıze sona bıjêka xo a lonıke ra vezena. Bıjêke pıloşina maa xoro, vana; hal mezal nia nia. Verg ame ma qan kerdime, wayê mınê bin ki jü qulm de werdi, terkıt şi.

Bıze hêrs bena, xo dana nazaro, xo dana hazaro. Kuna ´ra vergi dıme. Vergi ke bıvêno, hêrs ra ey kena parçey u pırtley. Rêça vergi ramena, sona hêni de vejina. Sona ke, verg hao serê hêni de, bınê viyale de hewn dero. Bıze sona fıreqet iştirunê xo kena vêrê vergi de, vêre qılasnena ra. Tığtığa xo, Lıngmercana xo vêrê vergi ra wes vezena. Bıze ana hurêndia bıjêkunê xo de kemeru kena vêrê vergi, vêre qapan kena, bıjêkunê xo cêna yena çê.

Verg hesar beno ke, zaf biyo têsan. Hama nêşikino hurêndia xo ra raurzo xo ser. Çıke, bıze vêre kemeru ra kerdo pırr. Pede-pede xo ğız keno ke şêro ağwe ser, gındır beno, gıneno dere ro, xenekino.

Bıze hêfê bıjêkunê xo cêna. Bıze ve bıjêkunê xo ra sonê resenê murodê xo.

Melumat[edit]


Çımey[edit]