Bêşarey u Bêwelatey

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Qeder u nuşteyê çariyo una wa qe nênuşneyo ey rındêriyo. Ma şınê koti ma tım bêname, bêşar, bêwelat u xeribê. Welatê kı, cayê kı ma şınê zi, ê welat u cay ma rê xeribeya. Veri ma welatê xo dı xeribê suk u dewda xo, war u welatê xo bi. Ya tersan ver, yan zi semedê zewbi meselandê binan hergı cadı, yan zi hergı merdımi rê ma nêwetardê vacê ma fılan ca, fılan sukı u fılan dewırayê. Tersan ver ma nêwetardê cay xo namekerê u zewnay rê vacê. Eyra ma xerib u hesretê cadê xo, war u mekandê xo bi.

Ez wazena tiya dı tay çiyan xoser vaca u rafina çımandê wendoxan ver. Dı serda 1970 an dı ma hirê bırayê resayey çepi bi u piyê ma zi Adalet partıli bı. Dı serda 1969 an dı Mı Sêwregı dı Sanat Enstitüsi qedina u dı a serı dı Adına dı Dewlet Su İşleri dı dest bı kardê Teknikerey kerd. Bahdê çendna mengan kewta Sendiqa Yeni Ges İşi u dı a sendiqadı biya temsilciyê cadê kari. Dı o wextı zahf merdıman nêwetardê akerde akerde dı sendiqa dı kar bıkero. Dı serda 1971 an dı şiya eskerey. Hewna kı nêşıbiya eskerey mı zanayê bıray mıno mı ra werdi Ebdılqadıro hereketêdê Tırkanê çepan dı gırweyêno. Labırê mı nêzanayê kêya u kamcin hereketiya gırweyêno. Ez eskerey dı biya serre hewadayena Deniz Gezmış u embazandê cı dest peykerd. Demna tepeya mı bırardê xo Ebdılqadıri ra ne xeberê u ne zi nameyê (Mektubê) gırotı. Mı bırardê xo yê werdirê name rışt u cıra persê bırardê xo Ebdılqadıri kerd. Ey mı rê nuşna bı u vatbı to ra qahriyayo eyra to rê name nêrışeno. Tı nêvanê demo kı, tay enbazê cı tepışiyênê u tay yenê tepıştenı, o zi semedo kı niro tepıştenı yan zi destandê Polis u eskeran ra niro kıştenı, şewê dabança xo nano xo sereya u xo kışeno. Hetta mı eskereya xo nêqedinê u ez niyageyraya Sêwregı mı nêzana. Bahdo kı ez eskerey ra ageyraya, bıray mınê qıjê Ebdılqadıri kıtab u çiyê cı mısna mı. O wext mı zana. Bıray mınê qıjê ey va, bıray mı, bıray ma na ray dı şı, vanê ma şopa cı bıramê. Mı va bıray mı, xo ra veri ra ez dı a raydıra. Bahdo egeyraya kardê xo yê Dewlet Su İşleri. Dı serda 1974 an dı biya Sekreterê Sendiqada Yeni Ges İşi u hetta amyayenda cunta mı o karê xo ramıt. Nıka ez do bira nıxteda mıhimı ser. Dı serda 1977 an dı lecê Sêwregı, lecê Bıcaxıcan u ê çepdê Tırkan u hereketandê Kürdan destpey kerd. Hereketanê Kürdanê kı teber ra çeki ardi bi kı, bı inana dewletı dı lec bıkerê, inan verê ê çekan kerd vera Bıcaxıcan u Zazayê biniyê kı inan dı kar nêkenê inan u ê pa kışti. Seni hereketê Kürdan roneyênê u hebê benê bıqüwet, hıma verê xo tadanê vera Zazayan. Goreyo kı ma hirê bıray Dewrımci bi, fına zi kar nêkerd. Dı serda 1978 an dı xeylê PKK li arêbenê pêser kı, şırê bomba çekerê key pêrdê mı. Semedo kı ma Bıcaxızi bi. (Labırê alaqey pêrda ma çiyêna çınêbı. O tım wınyayê kar u bardê xo u kışta heme Sêrwregıjan ra ameyê heskerdenı u qimet cı dayenı). Hadreyeya xo vinenê u kenê kı ray kewê şırê şewı bomba çekerê key pêrdê mı, jew enbaz vano, şıma biyê xint, şımayê kenê se kerê? Hirê heme lacê ney Dewrımciyê. Bı o hesaba ninan peydı açarneno. Bahdo piyê mı peyhesêno u eya tepeya bı dışmenê ma hirê heme bırayan. Piyê mınê pancas seri çek kerd xo dest u dest bı lec kerd, hember ma u inan. O semed ra ma heme merdımandê xo rê bi dışmen u hemını gefê ma werd. O wext ma cı dest kewtê reyayena ma çınêbi. Tabi xeylê çi estê, labırê bı vatenı u nuştena peyni ninê.

Zekı mı va, Anatoli dı verê cuntada 1980 an, yanê demê meselandê lecdê çep u raştan, Dewrımci u Zazayan, Bıcaxız u ê eşirandê binan u ê dewrımciyan, ma hirê bırayê resayey çep bi. Çepan, dewrımciyan, PKK e u hereketanê binan hember sukda ma, hember Zazayan, hember Bıcaxıcan dest bı leci kerd bı. O semed ra ma nêwetardê vacê ma fılan sukı ra, fılan dewı ra, fılan eşirı ra u lacê fılan kesiyê. Heme sukda ma rê, eşirda ma rê, dewda ma rê bibi dışmen u gefê kıştenda cı werdê. Demo kı ma inan ra jewi dest kewtê u hetta ma xo bıdayê sınasnayenı, ka ma çıçiyê, çıçi niyê, ma do edres bıvırnayê, no dınyara bışiyayê dınyana. Sukıjanê ma, dewıcanê ma, merdımê eşirda ma ya çekdaran ra kamcini ma tepıştê, heta ma xo inan rê zi bıdayê sınasnayenı u bıvatê eleqey ma bı nê leciya çıniyo, fına ma do edres bıvırnayê. Eyra ma nêwetardê şırê suk u dewda xo u vacê ma fılan sukı, fılan dewı, fılan eşirı u lacê fılan kesiyê. Bileheq u billesemed tay hereketan bellay xo rot bı sukda ma, dewda ma u eşirda ma. Qe werte dı çiyê çınê bı, waşt kı suka ma, eşira ma u Zazayê kı paşti nêdanê inan, inan wertera hewadê, Sêwregı xo dest finê u saltanatê xo tey ronê. Labırê hesabê keyi u ê çarşi pê nêtepışt. PKK u hereketanê binan tay merdımê zey Ferit Uzıni kışti u eşti Bıcaxıcan ser kı hemını hember inan bıkerê dışmen u verdê inano. Kayê zahf limıni Sêwregı serro kay kerdı u Sêwregı vıradê pê. Bıra bıray rê kerd dışmen. Sêwregı kerdı dola goni, xırabe u wêran. O kı şa malê xo, xo dest ra veco ercan ercan malê xo rot u Sêwregı ra bar kerd şi hetnaya.

Welatê xo dı, sukda xo dı, mekanê bawkalandê xo dı ma hım xerib, hım bêşar u hım zi bêwar u bêwelat bi. Namey şar u welatê ma ma rê men bı. Demo kı ma bıvatê ez fılan şara u namey welatê mı noyo. Dema kı o namey, ê şari u o welato kı êyê vanê zey namedê inan nêbiyayê, kışta esker u polisandê Tırkan ra ameyê tepıştenı u iskencan bındı, yan zi çina ardê cı sere dı u kıştê yan zi berdê eştê zindan. Bı no hesaba wertera hewadayê. Bahdê Tırkan no çi nofın hereketanê Kürdan inan ra dewr gırot u cayo kı, esker u polisanê Tırkan nêşa xo cı resno, yan zi ê nêresay cı, nofın hereketanê Kürdan destê xo hettê ê cayana derg kerd u o çiyo kı eskeran u polisando bıkerdê, inan o çi kerd. Ê hereketan zi keso kı zey inan nêbı u paşti nêdayê inan, inan çiyê ardê inan sere dı u ê wertera hewadayê. Bı no hesaba dı adıran miyan dı ma mendi bi u ê dı adıran miyan dı ma heyatê xo ravêrnayê u xover dayê. Eger no heyato se? Dı adıran miyan dı kes seni damış beno, seni xover dano u bı o hesaba heyatê xo seni ravêrneno, şıma bıhesıbnê u vacê?. Qe çiyê niro kesi seredı zi, kes piskolojika, tersa serri leqneno, yan zi xo rê bar keno u hetnaya şıno. Kesê kı heyatê xo dı lec nêkerdo, lec u pêrodayenı ra hes nêkenê, mecbur mendi kı lec bıkerê. Semedo kı Polisan, eskeran, hereketan aman nêdayê cı. Taytaynan zi no lec xo rê kar ard. Kesê kı emırdê xo dı sileyê jewnay ro nêdaya, dı no lec dı hergı jewê inan cayêra bı şêr u kewt meydan. Kam raşt ame ya siley u koteki kerd, yan zi fışengê nê qafdê seredê ciya u kışt. Kesi fahm nêker u nêzana o yo se beno, kam dışmenê kê, kam dostê kêyo. Kesi nêzana kam kamirayo u kam paşti dano kami. Lecê Sêwregê ê wexti bı lecê raşt amyayenı. Ê kı jewdo nêsınasnaye, yan zi cıra hesnêkerdox raşt ame u kê şa da ê hemberdê xoro. Kesi nêva no dosto, no sınasnayeyo, no merdımê mıno. Jewver u jewser kewti lec u meselan miyan u eya tepeya kesi xo nêdi. O wext kamcin çek tı vacê Sêwregı dı ame cerıbnayenı u serrê Sêwregı bı mıj u duman. Welwela qılaya, adır u fışengi varay Sêwregı u şardê Sêwregê Zazayan ser, herunda rahmet u varani dı. Zazay tay bi qorıci, tay bi PKK eli, tay bi DDKD li, tay bi çepê Tırkan, tay bi bêkışt u xorê barkerd şi hetnaya. Taytay zi kewti zerandê xo u pawıt ka soyınê cı seni yeno u seni beno, gorey ey qerarê xo bıdê u cay xo bıgirê. Pawıt ka kam kewno ser, kam qezenc keno, kam keno vıni, gorey ey hereket bıkerê. Yanê kışta kı kewta ser u qezenc kerdo inan hetı cay xo bıgirê. Taynan zi va ez wına kena Hükmati, wına kena hereketan, no lec lecê ma niyo u xo rê bar kerd, day pıro remay u hetnaya şi. Taynan zi dı ê leci dı tunıkê xo kerdi pırr u barê xo degrot. Tabi inan rê amebı acı. İnan rê roc o roc bı. İnan kefen zi bırotê karê cı tey bı, çek u fışengi zi bırotê karê cı tey bı. İnan rê roc akewt bı, aşmiya pancêsi vıciyêbi. Kapokê inan tım raşt u çıtı amebı. Dem demê inan, kêf kêfê inan bı. Vanê ya, Verg haway pukıni paweno. İnan zi o hawa u a rocı pawıtê kı, estora xo bıramê meydan.

Bahdê Cuntada 1980 an ma welatê bawkalandê xora remay u amey welatandê Awrupa. Fına ma uza dı xeribê u o welato kı ma ameyê u tey ca biyê ma rê xeribeya. Ma bi hemwelatiyê o welato kı ma ameyê tey ca biyê ê ê welati, labırê fına zi ma xeribê u ca ma rê xeribeya. O welato kı ma ameyê u tey ca biyê, o welatı tersê Polis u Eskerandê Tırkan ma serra werışt u bêters ma va; ma fılan kesê, fılan şarirayê. Taynan ma qebul kerdi, taynan zi eşt xo goşan pey u xemê cı nêbı, ka tı kamcin şarirayê u kamcin welat ra ameyê. Demna dıha ravêrd u wextê cı ame, ma taytaynan xo sınasna ka ma kamiyê, kam niyê. Taynan va ez Kürda, taynan va ez Tırka, taynan va Zazaya, taynan va Kırmanca, taynan va Dımıliya u herwına. Taynan va welatê ma Kürdistano, taynan va Zazaistano. Taynan bülgecinı kerdı, cay xo, suka xo ramıtı ravey u xo uzay serro hesıbna. (Mı zi va Dımılistan, Sêwregistan, Bıcaxistan u zey ney). Demo kı ma wına va, nofın heruna Polis u Eskerandê Tırkan, hereket, parti, şövenistan, faşist u inkarciyanê Kürdan u tay xo inan rotoxan gırot u nofın ê bi ma rê dışmen, bi gangêrê gandê ma. Nofın inan zey Tırkan va; Nê, nêêê! Nêbeno şıma una vacê. Zaza u Zazaistan, Dımıli u Dımılistan, Kırmanc u Kırmanciye çıniyo. Şıma Kürdiyê, şıma marayê. Şıma nêşenê vacê Zazaistan u heqê şıma çıniyo şıma vacê ma Zazay şarê, şarêdo xoserê. Vanê şıma vacê ma Kürdiyê u welatê ma Kürdistano, jewbi ma heqê heyat kerdenı nêdanê şıma. Ma şıma xayın ilan kenê u kışenê. Şıma kamiyê şıma vanê ma Zazayê u welatê ma Zazaistano. Şıma nêzanê heme çi ma qerar danê u dı ma dı qedêno. Nofın ê zey faşistandê Tırkan bi hari u kewti gandê ma. Bı zora va şıma do vacê ma Kürdê u welatê ma Kürdistano. İnan xo vira kerd kı, verê ney çend serri Tırkan inan rê o çi vat bı. Herunda Polis u Eskerandê Tırkan u faşistandê inan dı nofın Kürdan waşt kı ma koçıkê awı dı bıfetısnê u ê kı mendê inan zi xosero bıhesıbnê u semedê menfeet u lecdê xo kar biyarê. Newe zi ê wazenê ma asimıle kerê, ya xosero bıhesıbnê yan zi wertera hewadê u vıni kerê. Semedê nê çi zi çıçi cı dest ra yeno texsir nêkenê kenê u hewna zi êyê kenê. Biyê hari u kewtê ma dımı. Dışmenê xo Tırkan ra fek vıradayo, biyê dışmen u gangêrê gandê ma. Çınay xo xora veto u zey taziyana kewtê seydê ma dımı. Wazenê kı ma heme çirê qürban kerê. Nofın êyê adır varnenê ma ser. Ma nêwetanê çiyê do raşt vacê hıma zey vergana dındanan qirçınenê, zıwani vecenê u bı hılpı hılpa êrış anê ma ser. Wazenê kı ê dındananê xoyê nuan gandê ma dı war kerê u ma dı goni dı verdê. Ma no wına biyo? Kamcin şar u kamcin heq ney wına qebul keno? Zıwan u Kültırê ma xo rê kerdo kaybenıkı u êyê pa kay kaykenê. Televizyonandê xo dı zıwanê ma kerdo rezil, semedo kı lehçey Kürdi nişan bıdê çiyê nêverdayo ardo cı sere dı. Zıwanê ma zey Şewşewoka (Yarasa kuşu) ruçıknayo. Per u perzaney zıwandê ma cıkerdê u o yo erdı pırpızêno. Şıma zanê verniya nê çi zi tay Zazayê ma yê xorotoxiyê ancenê. Ê biyê kütık u peyey inan. Ê inan vêşêri har biyê u êrış kerdo meydan. Labırê wa xo vira nêkerê, rocê cı ameyo, şarê ma nêhesabi inan ra pers kero u ê kerdenanê inan lofık lofıki inan zıncira biyaro.


Şaran ra, merdıman ra, insan heskerdoxan ra, aver şiyayoxan ra, roşnberan ra, heqsınasnayoxan ra pers kena, kes seni u bı çı hesaba tersan miyan dı, tersandê dışaran bındı seni u bı çı hesaba şew u rocanê xo pırr keno u heyatê xo domneno? Welatı zılmê Tırkan, tahda Tırkan, terteley Tırkan, teberdê welati dı zılmê Kürdan, inkareya Kürdan, no do qe seni bıbo u bı çı hesaba hal bo? Bı çı hesab u kamcin qüweta ma do xo ninan dest bıreynê? Zılım u tahda jew Tırkan bes nêbi, ê Kürdan zi kewtı ser. İnkareya Tırkan qay tany ameyê, nofın inkareya Kürdan vıciyê ma ver. Ma do seni u bı çı hesaba ninan xo serra dahf bıkerê? Bı çı hesaba ma do xo destandê ninan ver bıreynê u xo ze şar bıdê sınasnayenı? Bı çı hesaba ma do kameya xo xodest finê? Tırki bes nêbi, bibi bellay serredê ma? No se biyo Kürdan êyê inkarcinı kenê? Wazenê ma xo miyan dı bıheleynê, asımıle kerê u xoserro bıhesıbnê? Demo kı ma vanê ma Zazay mıletnaya, çırê ê har benê, pırênê xo xosero dırnenê? Hetta key ê do na inkareya xo bıdomnê, Zazayan vero bend bê u inan xosero bıhesıbnê?

Wextê dı mı partiya çepa İsveçi dı bahsê nê çi kerd u mesela xo sere ra heta bın pêseramyayenê dı va. Kalêdê şeşti serri heqê qısekerdenı gırot, werışt pay u wına va; Wına nêbeno. Vanê ma nê ezadê xo rê wahêr bıvıciyê. Tırkiye dı tersandê Tırkan ver, tiyadı zi tersandê Kürdan ver heyat pırr nêbeno, roc u şewi nêravêrenê. Na mesela do hetta koti u çıwext bı no hesaba bıramo. No çi veri ameyo Kürdan sere dı, vanê ê wına nêkerê. Kes xo çıçi bıvino, çıçi bıhesıbno kes oyo. Ters u xofa kes nêşeno heyatê xo bıramo. Ma paşti danê Kürdan semedo kı inan rê zılım u tahda bena, zıwan u kültürê cı men beno u heqê ciyê şarey nêdeyêno. Labırê ma yê vinenê, ê yê zi şarnay rê o çiyo kı inan rê ameyo kerdenı ê çi kenê. Qe cayê dı şarêdo zey şardê Zazayan çıniyo, teberdê welatê cıdı şarna bıvıciyo cı ver, zor bıdo cı u vaco ilam tı do mara u şarê ma bê u xo ma serro bıhesıbnê. Şarê binê kı kışta şarna ra dest neyayo welatê cı ser, ê yenê welatê ma dı, yan zi welatnadê Awrupa dı, akerde akerde pıropaganda u siyasetê xo kenê u vanê ma no şaro u namey welatê ma zi noyo. Demo kı Zazay nê çi vanê, semedê çıçi Kürdi hember vıcênê? Ê welatê ma dı akerde akerde vanê ma kürdiyê u welatê ma Kürdistano. Zazay nay vanê çırê hesabdê inan nino u zordê cı şıno? Demo kı jewdo Zaza vano ma Zazayê, Zazay şarêdo xosero u welatê ma Zazaistano, vanê Kürdi qebul bıkerê u êrış nêberê cı ser. Demo kı Kürdi na juwerı nêkerê u hêrış berê Zazayan ser u bı zora vacê şımado marabê, ferqê inan u ê Tırkan nêmaneno, vanê ê nay bızanê. Çiyê do wına qebul nêbeno, vanê Kürdi nay nêkerê. Vanê ma ray nêdê nê çiyandê wınasinan, nê çi welatê ma dı ri bıdê. Heqê jewnay çıniyo niri jewi mıli serno u bı zora bıwazo ey şarê xo kero. No wına qebul nêbeno. Eyra vanê ma nê ezadê xo rê wahêr bıvıciyê. Tersandê dışaran bındı heyat pırr nêbeno u wext nêravêreno. Kes nêşeno nê çidê wınayrê damış bo u xover bıdo.

Keso kı, şaro kı ma yê cırê vanê dostê mo yo, bıray ma yo, ma yê wınênê êyê ma dı dışmeney kenê u wazenê ma xo miyan dı asimıle kerê, bıheleynê u wertera hewadê, yan zi xosero bıhesıbno u bı namu hesabdê xo ya zey xo kar biyarê. Ma xo destadê, vernida xo dı ma bırışê kıştenı u ma serra xo rê siyaset vıracê. Demo kı verê ney dirê seri inkarci, faşişt u şövenistanê Kürdan bı her babeta internetı u jewbi rayandê binana, hım bı nuştena u hım zi bı jewbi sistemana êrış ard ma ser u semedê kıştenda ma hirê embazan Almanyara merdımi day ardenı, ma gere Polisandê İsveçi hettı kerd, Polisi zi zey ê ezadê partida çepi va u bahdo zi ma rê va şıma kêra şık kenê ma rê namanê cı bıdê ma herunı dı inan tepêşê. Ma nêwaşt namey jewi bıdê. Raşteya cı ma va ma u Kürdana ma bırayê pêyê u têmiyan heyat ramenê. Eyra ma nêwaşt meseley u nêweşeyê gırdi ma miyan kewê. Ma nêwaşt şarê Tırkan peybıhesiyo u nê çiyan xorê kar biyaro u ma wırna şaran verapêdo u pêdı bıdo kıştenı. Ma waşt kı Kürdi bı xo nê çiyan bıfıkıriyê u şareya ma verê şarandê binan ê qebul kerê, heq u paşti bıdê ma. Labırê dano nişan kerdenı kı, taydê cı Her ameyê, do fına Her şırê. Qebul nêkenê, êrış anê ma ser u tım vanê şıma Kürdiyê u welatê şıma Kürdistano. Ma vanê, ma Kürdi niyê, ma şarê Zazayanê, Zazay zi şarêdo xosero, nofın har benê u rayanê binan cerıbnenê. Wına bırayinı nêbena. Ma yê xo bı xo xo xapeynenê u vanê ma bıray pêyê.

Dı serda 2003 an ra tepeya êrışê Kürdanê ma ser ardenı hebê bı sıst. Labırê menga (aşmiya) jondesiya (11) 2005 an ra fına newera destpey kerdo u êyê gefi wenê u tehditi varnenê embazdê ma M.Elişani ser dı telefonan dı. Mı rê zi hıma hıma hergı roc telefon kenê u hıma gênê. Ez wınêna bêamor u nımıteyo. Embazê ma M.Elişani newera Polisi hetı gere kerdo. Polisiyê serro gırweyênê şopı raşt kerê. Polisi wıniyay telefondê M.Elişani u fahm kerd kı mesela cıdiya, va ma to rê pawıtoxi danê wa to bıpawê. Ma yê zi wıni bırsıdı pawenê ka do sebo. Eger no wına dombıkero u şıro, ma do zi cayê dı bıteqê u dest bı nabêndê lecdê xo u inan bıkerê. Ma zanê o wext ma wırna kıştido zi nê leci ra zerar bıvinê. Karê nê leci ma wırnan rê çıniyo u nêbeno, dışmeni rê beno. Labırê ma se kerê, êyê nay wazenê. Ney dı hendê mısqalê xetay ma çıniyo. Ma yê dawa şareyda xo vinenê, êyê zi ma tehdit kenê u vanê dawa şareyda xo mevinê, ma şıma kışenê. Êyê vanê qey ma yê inan ra tersenê. Hember dışmeni, hember Tırkan heta ewro ma bêveng mendê kı, ê na mesela xo rê kar niyarê, kayanê limınan ma nabên dı kay nêkerê u ma pêdı nêdê kıştenı. Eyra nêbıyayê rewnayo ma zi cayê dı teqayê u ma dest bı nê leci kerdê. Vanê haya şardê ma Zazaciyan nê çiyan ra bıbo. No nezdi dımengano, fına hember ma dışmeneya Kürdan destpey kerdo. Tay fına har biyê, pırênê xo dırnayo, dındanê xo qirçıknayê u êyê êrış anê ma ser. Ê vanê qey bı no hesaba ê do ma bıtersanê u ma do zi tersan ver vacê e, ma Kürdiyê. Vanê ê na juwerı zahf rınd bızanê. Demo kı ma na ray weçinaya, ma heme çi gıroto xo çıman ver. Dı na ray dı merg esto, labırê ageyrayenı çıniya, vanê ê nay wei u weş bızanê. Akı ma Tırkan destı anto u hewna ma yê ancenê qey bes niya, nofın zi ê Kürdan kewtı ser. Vanê demêna Kürdi ê xo ser finê u ma Kürdan dest bancê. Lec, tahda, men, tertele, inkarey, zordarey u zılmê Tırkan ma rê bes nêbı, yan zi tayn ame, nofın ê Kürdan kewt ser. Qay bes nêbı Tırkan namey welatê ma vırnabı kerd bı Tırkiye, nofın Kürdiyê kenê bıvırnê u Kürdistan panê.

Fınê mirê Anatoli qesiyaye, herımiyaye, tırş, boyın alawıyayo. Tı seni bıkerê amin nêtepşeno. Sistemi verira xırab roneyayê. Bewnirê tay Ermeni u Xıristiyanê bini, yan zi ê kı Mısılman niyê inan ra xeylanê cı dinê xo, ya tersan u kıştenı ver, yan zi semedandê binan ver vırna u bi Mısılmani. Labırê no se serrı vêşêriyo hewna o çi inan serra nêwerışto. Hewna êyê mehmelena vinenê u hewna tayniyê inan rê ya Gawır yan zi Dönme vanê. Se kenê se nêkenê nêşenê ê çi xo serra berzê u ê binan miyan dı cay xo bıgirê u zey inan mıamele bıvinê. Bi Mısılman zi zılım u tahda ver nêreyay. Bi Tırk, bi Kürd, bi mısılman, labırê fına zi qebul nêbi u zey insanana cırê meamele nêvineya. Tım u tım zewbi çıma wınıyay cıra, cı werdi di u tahda u zılım cı serra kemi nêkerd. Eger mirê Anatoli qesıyaye, herımiyaye, tırş u boyın nêalawıyayê, sınasnamandê inan dı dinê cı ‘SURYANİ’ niyameyê nuşnayenı. Mı verê ney çend serri kalêdê Ermeniyê dewayuhirê (93) seri ra pers kerd u va; -Sınasname (kimlik) dê to dı, dinê cı Xıristiyan nuşna bı, ya zewbi çina? Ey va; -Ne xıristiyan u ne zi İslam nuşna bi, suryani nuşna bi. Mı va; -Ma şıma Suryaniyê? Ey va; Nê, ma Ermeniyê. Mı va; -Semedê çıçi Xıristıyan nênuşna bi, Suryani nuşnabi? Ey va; -Ez tam nêzana, labırê a kı ez zana, nêwaştê sınasnamedı Xıristıyan biro nuşnayenı. Demo kı Ermeni qırkerdi Ez new-des sere biya. Ermeni zahfê cı ameybi qırkerdenı u ê kı mendibi zi xo dıskına bı şardê biniro. Mesela ma xo Dımıli hesıbna bı. Ma namey berda xo, yan zi eşirda xo nêvatê, ê jewba ber u eşirda Dımıliyan vatê kı kes nêzano. Labırê fına zi şari zanayê. Ma bı ê sınasnamedê xo ya ne wetardê şırê Tıxtor, ne wetardê şırê cado resmi. Şari dayê ma ro, malê ma ma dest ra gırotê, ma kıştê ma nêwetardê şırê hükmati hettı gerey cı bıkerê. Ma zahfê cı zanatkari bi u ma çi vıraştê. Zu zu fını ma bıdeyna çi dayê mışteriyandê xo. Jew jewi perey ma wextê xo dı nêdayê u berey vıstê. Demo kı ma cıra deynê xo waştê, vatê; Ez Ermenirê, Gawıri rê, dünmi rê pere dana. Ma wınyayê nêbeno, ma .iyê key axay, key Heciyan (Bıcaxıc) yan zi key Qırwarıcan u ma gerey inan serdarandê ê eşiran hettı kerdê, inan zi perey ma inan ra gırotê u dayê ma. U fınê xori ra axi u keserê antı u va; -Ma bol, bol zahmetey di. Ma hım hükmati dest ant u hım zi şardê sıvili dest ant. Kam ameyê sileyêda xo dayê ma ro u malê ma bı zora mara gırotê. Ma ra cerime werdê.

Bılleheq u billesebeb ma yê xo kenê ercan. Bêsemed xo dejnenê u serey xo tewnenê u Kürdan rê vanê ma bırayê pêyê. Ê merdımiyê ma bırayey rê qebul nêkenê u vanê nê, nê. Bı zora vanê şıma do zey ma vacê, zey ma bıkerê u zey ma ray şırê. Şıma do xo ma serro Kürd bıhesıbnê u vacê welatê ma Kürdistano. Şıma do qalê şareyda Zazayan u welatê Zazaistani nêkerê. Demo kı şıma qal bıkerê, ma kokê şıma kenênê u qırê şıma anê. Ma wextê xo dı bı Tırkana piya nezdi milyonunimi Ermeni qetıl kerd u dest na mal, mılk u welatê cıser. Ewro zi ma şenê fına bı Tırkana piya hirê-çıhar milyon Zazay zi qetıl kerê, dest mal, mıl, war u welatê cı sernê. Ewro dınya ma paştidiro u ma zahf qüwetiyê. Bı rehateya ma şenê şıma wertera hewadê, demo kı şıma xo ma serro nêhesıbnê, zey ma nêvacê u zey ma nêkerê. Bı no hesaba gefi wenê ma ser u wazenê ma dı koçıkê awı dı bıfetısnê u a awa cı zi bışımê.

Wa şarê ma, aver şiyayox, roşnber u nuştoxê ma na juwerı zahf rınd bızanê, bê menfeti dostê ma Zazayan çıniyo. Nê heme kayê ma ser kay benê. Ma yê kesi dı dışmeney nêkenê, raya kesi nêbırnenê u kesi nêkışenê. Ma yê zey şarandê binan heqê şareyda xo wazenê. Eger na dışmeneya, lete kerdena, pêra abırnayena, wa qe bıbo. Hesabê ma kesê kı ma inkar kenê, dest nanê war u welatê ma ser, namey şar, war u welatê ma vırnenê kenê Tırkiye yan zi newe zi kenê Kürdistan kerê bı inana esto. Ê kam benê wa bıbê, wazenê wa Tırk wazenê wa Kürd bê, jewdê cı zi dostê ma niyo u hesabê ma bı inana esto. Kesê kı ma inkar kenê, semedê xo kar anê, war u welatê ma kenê talan, şarê ma kışenê yan zi mecburê koçkerdenı kenê, ebed u billa nêşenê dostê ma bê. Ma bı no pancsey serro ma yê vanê ma u Kürdana ma bıray pêyê. Bıray çıçi? Kê nakê kê cıkerdo? Weş, weşa bırayinı, labırê demo kı, bıra bıray bısınasno, qimet bıdo pê u heqê pê nêwero bırayo. Demo kı jew bıra werzo bıray bini nêsınasno, dest mal u mılkdê cı serno, heqê cı buro, yan zi bıwazo ey banco kameyda xoser u xosero bıhesıbno, o nêşeno bıra bo. O wext bırayinı nêbena. A bırayinı ra vıcêna bena bêbextinı, qeleşinı, inkarey u dışmeney. Kesê kı ma semedê siyaset, menfeet, kar u bardê xo kar anê, ma kok ra inkar kenê, kamcin şar benê wa bıbê, dışmenê şardê ma yê. Dostê ma, dostê şardê ma, vanê şareya ma qebul bıkerê. Ê kı ma yê cırê vanê dostê ma yê, enbazê ma yê, bıray ma yê, ma dı raşt niyê. Ey ra ê bıray ma nê, dışmenê şardê ma yê. Vanê şarê ma xo bı xo pêrê bıbo. Ne Kürdan ra u ne zi Tırkan ra ma rê esto. Ninan ra ma rê xeyr nê, şer yeno, lec yeno, kıştenı yena, inkarinı yena. Wırna şariyê zi zey cemediya ma xo rê kar anê u heleynenê. Xora no dıseyserrı vêşêriyo Tırkan hım ma serro u hım zi şarandê binan serro zılım u tahda xo kemi nêkerda u serrı ra serrı kenê vêşi. Serra kı qetıl nêvıracê ya ma nêkışê yan zi mecburê rem u koçkerdenı nêkerê çıniya. Vanê haya ma ma ra bıbo u vanê ma bıdestandê xo ya serey xo bıwırinê.

Çıme[edit]