Awit sa Mahal na Birhen del Pilar ng Imus

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Awit sa Mahal na birhen del Pilar ng Imus

O Birhen naming mahal,
Patrona ng aming bayan
Ikaw ang kadahilanan
Nitong aming pagdiriwang
Kaya kami'y dumudulog,
Dinadalangin 'yong kupkop
Tulungan mo kami't tingnan,
Ina ng Diyos, del Pilar!
Tulungan mo kami't tingnan,
Ina ng Diyos, del Pilar!
O Haligi ng kaligtasan,
Pag-asa ng aming buhay
Huwag mo kaming pabayaang
Magapi ng kasamaan
Sa aming pangangailangan,
Pangkaluluwa't pangkatawan
Tulungan mo kami't tingnan,
Ina ng Diyos, del Pilar!
Tulungan mo kami't tingnan,
Ina ng Diyos, del Pilar!
O Mahal na Birhen,
Ina ng Diyos, del Pilar!