Awı tenıa mendıb

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Hepisxanê Amed de yew qoxiş bî. Ezîz a qoxiş de mendiyen. Ma pîyer niweş bî, ey qoxişanî bînan de kam ke niweşiye tetirxûn(werem) tey bibîn, ê dayn arîye ardiyen qoxişê ma. Yew merdim na qoxiş de bi, name ey Mehmed Eli bi. No miyerik sîyasî niye bi, qaçaxçî bi. Ey dinya ra teway fehm nikerdiyen, bîye werdiş û qalê cînîyan kerdiş çîk gamî ey niyeb. Her roj di heb rojnameyî deyn qoxişê ma, ma rojname wêndiyen, la Mehmed Eli çi rey niwendîyen. Ey rojname ra resim cînîyanî zitan ti ra kerdiyen û berdiyen bin balişne xo de nimitiyen. Waxt ke bîn şew ma kotiyen ra, ma şînî hûna, Mehmed Eli ûnîyayin nê resmanî cîyanî zitana û cuwa pey lehefî ey recifîyayin.


Ey ambaz ke ayay bî, ey pîyer pîya wuyîyayin. Dêsî qoxişê ma de yew resim Mistafa kemal (Atatürk) bi. Ma nizûnayn kam viraştib, zimbiyelî ey, erdişê ey çînîyebî,

Lew ey sur bî. Yew şew Mehmed Eli dor(nowet) de bi, yanî nowetçî bi. O ûnîyenû ke ambazî ey pîyer hey rakote, o hedî hedî şinû dêsî veri û lew nûnû lewûn Mustafa Kemala, xo sawenû dêsa. A hel de Bedredin benû ayay, o ûnîyenû ke Mehmed Eli ho lew nûnû resim Mustafa Kemala. O wuyenû, wuyenû, wuyenû, vanû: - „ Yaw Mehmed Eli na qoxişıd resmura au mendıp tüı ninam cı, tüı awiz hal kerd!


Çıme[edit]