Avesta/Vidēvdād

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Avesta: Vidēvdād

source: K.F. Geldner, Avesta. The Sacred Books of the Parsis, Stuttgart (1889). see also avesta.org (provides English translation by Darmesteter 1898).

Vd. 1[edit]

1.1.a mraot̰. ahurō. mazdā̊. spitamāi. zaraϑuštrāi:
1.1.b azəm. daδąm.
1.1.c spitama. zaraϑuštra.
1.1.d asō. rāmō.dāitīm. nōit̰.kudat̰.ṣ̌āitīm:
1.1.e yeiδi. zī. azəm. nōit̰. daiδiiąm.
1.1.f spitama. zaraϑuštra.
1.1.g asō. rāmō.dāitīm. nōit̰.kudat̰.ṣ̌āitīm.
1.1.h vīspō. aŋhuš. astuuā̊. airiianəm. vaējō. frāṣ̌nuuāt̰.
1.2.a paoirīm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca.
1.2.b vahištəm. frāϑβərəsəm. azəm.
1.2.c yō. ahurō. mazdā̊.
1.2.d airiianəm. vaējō. vaŋhuiiā̊. dāitiiaiiā̊:
1.2.e āat̰. ahe. paitiiārəm. frākərəṇtat̰.
1.2.f aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
1.2.g ažimca. yim. raoiδitəm.
1.2.h ziiąmca. daēuuō.dātəm.
1.3.a dasa. auuaϑra. mā̊ŋhō. zaiiana.
1.3.b duua. hąmina.
1.3.c taēca. həṇti. sarəta. āpō.
1.3.d sarəta. zəmō.
1.3.e sarəta. uruuaraiiā̊.
1.3.f aδa. zimahe. maiδim.
1.3.g aδa. zimahe. zarəδaēm.
1.3.h aδa. ziiā̊scit̰. pairi.pataiti.
1.3.i aδa. fraēštəm. vōiγnanąm.
1.4.a bitīm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca.
1.4.b vahištəm. frāϑβərəsəm. azəm.
1.4.c yō. ahurō. mazdā̊.
1.4.d gāum. yim. suγδō.ṣ̌aiianəm:
1.4.e āat̰. ahe. paitiiārəm. frākərəṇtat̰.
1.4.f aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
1.4.g skaitīm. yąm. gauuaca. daiiaca. pouru.mahrkəm.
1.5.a ϑritīm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca.
1.5.b vahištəm. frāϑβərəsəm. azəm.
1.5.c yō. ahurō. mazdā̊.
1.5.d mōurum. sūrəm. aṣ̌auuanəm:
1.5.e āat̰. ahe. paitiiārəm. frākərəṇtat̰.
1.5.f aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
1.5.g marəδąmca. vīϑuṣ̌ąmca.
1.6.a tūirīm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca.
1.6.b vahištəm. frāϑβərəsəm. azəm.
1.6.c yō. ahurō. mazdā̊.
1.6.d bāxδīm. srīrąm. ərəδβō.drafṣ̌ąm:
1.6.e āat̰. ahe. paitiiārəm. frākərəṇtat̰.
1.6.f aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
1.6.g brauuarəmca. usaδasca.
1.7.a puxδəm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca.
1.7.b vahištəm. frāϑβərəsəm. azəm.
1.7.c yō. ahurō. mazdā̊.
1.7.d nisāim. yim. aṇtarə. mōurumca. bāxδīmca:
1.7.e āat̰. ahe. paitiiārəm. frākərəṇtat̰.
1.7.f aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
1.7.g aγəmca. vīmanō.hīm.
1.8.a xštūm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca.
1.8.b vahištəm. frāϑβərəsəm. azəm.
1.8.c yō. ahurō. mazdā̊.
1.8.d harōiiūm. yim. višharəzanəm:
1.8.e āat̰. ahe. paitiiārəm. frākərəṇtat̰.
1.8.f aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
1.8.g saraskəmca. driβikāca.
1.9.a haptaϑəm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca.
1.9.b vahištəm. frāϑβərəsəm. azəm.
1.9.c yō. ahurō. mazdā̊.
1.9.d vaēkərətəm. yim. dužakō.saiianəm:
1.9.e āat̰. ahe. paitiiārəm. frākərəṇtat̰.
1.9.f aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
1.9.g pairikąm. yąm. xnąϑaite.
1.9.h yā. upaŋhacat̰. kərəsāspəm.
1.10.a aštəməm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca.
1.10.b vahištəm. frāϑβərəsəm. azəm.
1.10.c yō. ahurō. mazdā̊.
1.10.d uruuąm. pouru.vāstrąm:
1.10.e āat̰. ahe. paitiiārəm. frākərəṇtat̰.
1.10.f aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
1.10.g aγa. aiβištāra.
1.11.a nāuməm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca.
1.11.b vahištəm. frāϑβərəsəm. azəm.
1.11.c yō. ahurō. mazdā̊.
1.11.d xnəṇtəm. yim. vəhrkānō.ṣ̌aiianəm:
1.11.e āat̰. ahe. paitiiārəm. frākərəṇtat̰.
1.11.f aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
1.11.g aγa. anāpərəϑa. š́iiaoϑna.
1.11.h yā. narō.vaēpaiia.
1.12.a dasəməm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca.
1.12.b vahištəm. frāϑβərəsəm. azəm.
1.12.c yō. ahurō. mazdā̊.
1.12.d haraxvaitīm. srīrąm:
1.12.e āat̰. ahe. paitiiārəm. frākərəṇtat̰.
1.12.f aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
1.12.g aγa. anāpərəϑa. š́iiaoϑna.
1.12.h yā. nasuspaiia.
1.13.a aēuuaṇdasəm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca.
1.13.b vahištəm. frāϑβərəsəm. azəm.
1.13.c yō. ahurō. mazdā̊.
1.13.d haētumaṇtəm. raēuuaṇtəm. xvarənaŋuhaṇtəm:
1.13.e āat̰. ahe. paitiiārəm. frākərəṇtat̰.
1.13.f aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
1.13.g aγa. yātauua.
1.14.a aēmca. ahe. ciϑrō. daxštō. aŋhat̰.
1.14.b aēm. ciϑrō. paiti.daiiō.
1.14.c yaϑa. kauuacit̰. jasən. zaoiiehe. yātuməṇtəm.
1.14.d aδa. həṇti. yātumastəma.
1.14.e aδa. taēcit̰. uzjasəṇti.
1.14.f yā. mərəṇciiāica. zaraδaγniiāica.
1.14.g xštąmicat̰ca. maδaxaheca.
1.15.a duuadasəm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca.
1.15.b vahištəm. frāϑβərəsəm. azəm.
1.15.c yō. ahurō. mazdā̊.
1.15.d raγąm. ϑrizaṇtūm:
1.15.e āat̰. ahe. paitiiārəm. frākərəṇtat̰.
1.15.f aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
1.15.g aγəmca. uparō.vīmanō.hīm.
1.16.a ϑridasəm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca.
1.16.b vahištəm. frāϑβərəsəm. azəm.
1.16.c yō. ahurō. mazdā̊.
1.16.d caxrəm. sūrəm. aṣ̌auuanəm.
1.16.e āat̰. ahe. paitiiārəm. frākərəṇtat̰.
1.16.f aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
1.16.g aγa. anāpərəϑa. š́iiaoϑna.
1.16.h yā. nasuspaciia.
1.17.a caϑrudasəm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca.
1.17.b vahištəm. frāϑβərəsəm. azəm.
1.17.c yō. ahurō. mazdā̊.
1.17.d varənəm. yim. caϑru.gaoṣ̌əm.
1.17.e yahmāi. zaiiata. ϑraētaonō.
1.17.f jaṇta. ažōiš. dahākāi:
1.17.g āat̰. ahe. paitiiārəm. frākərəṇtat̰.
1.17.h aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
1.17.i araϑβiiāca. daxšta.
1.17.j anairiiāca. daiŋ́huš.aiβištāra.
1.18.a paṇcadasəm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca.
1.18.b vahištəm. frāϑβərəsəm. azəm.
1.18.c yō. ahurō. mazdā̊.
1.18.d yō. hapta.həṇdu:
1.18.e āat̰. ahe. paitiiārəm. frākərəṇtat̰.
1.18.f aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
1.18.g araϑβiiāca. daxšta.
1.18.h araϑβīmca. garəmāum.
1.19.a xṣ̌uuaš.kasəm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca.
1.19.b vahištəm. frāϑβərəsəm. azəm.
1.19.c yō. ahurō. mazdā̊.
1.19.d upa. aoδaēṣ̌u. raŋhaiiā̊.
1.19.e yō. asārō. aiβiiāxṣ̌aiieiṇti:
1.19.f āat̰. ahe. paitiiārəm. frākərəṇtat̰.
1.19.g aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
1.19.h ziiąmca. daēuuō.dātəm.
1.19.i taožiiāca. daiŋ́hūš.aiβištāra.
1.20.a həṇti. aniiā̊scit̰. asā̊sca. ṣ̌ōiϑrā̊sca.
1.20.b srīrā̊sca. gufrā̊sca.
1.20.c bərəxδā̊sca. fraṣ̌ā̊sca. bāmiiā̊sca.
1.20.1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
1.20.1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
1.20.1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vd. 2: Myths of Yima[edit]

2.1.a pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm:
2.1.b ahura. mazda.
2.1.c mainiiō. spə̄ništa.
2.1.d dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
2.1.e kahmāi. paoiriiō. maš́iiānąm. apərəsə. tūm.
2.1.f yō. ahurō. mazdā̊.
2.1.g aniiō. mana. yat̰. zaraϑuštrāi:
2.1.h kahmāi. fradaēsaiiō. daēnąm.
2.1.i yąm. āhūirīm. zaraϑuštrīm.
2.2.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
2.2.b yimāi. srīrāi. huuąϑβāi.
2.2.c aṣ̌āum. zaraϑuštra.
2.2.d ahmāi. paoiriiō. maš́iiānąm. apərəse. azəm.
2.2.e yō. ahurō. mazdā̊.
2.2.f aniiō. ϑβat̰. yat̰. zaraϑuštrāt̰:
2.2.g ahmāi. fradaēsaēm. daēnąm.
2.2.h yąm. āhūirīm. zaraϑuštrīm.
2.3.a āat̰. hē. mraom. zaraϑuštra.
2.3.b azəm. yō. ahurō. mazdā̊:
2.3.c vīsaŋha. mē.
2.3.d yima. srīra. vīuuaŋhana.
2.3.e mərətō. bərətaca. daēnaiiāi:
2.3.f āat̰. mē. aēm. paitiiaoxta.
2.3.g yimō. srīrō.
2.3.h zaraϑuštra:
2.3.i nōit̰. dātō. ahmi.
2.3.j nōit̰. cistō.
2.3.k mərətō. bərətaca. daēnaiiāi.
2.4.a āat̰. hē. mraom. zaraϑuštra.
2.4.b azəm. yō. ahurō. mazdā̊:
2.4.c yezi. mē. yima. nōit̰. vīuuīse.
2.4.d mərətō. bərətaca. daēnaiiāi.
2.4.e āat̰. mē. gaēϑā̊. frāδaiia.
2.4.f āat̰. mē. gaēϑā̊. varəδaiia.
2.4.g āat̰. mē. vīsāi. gaēϑanąm.
2.4.h ϑrātāca. harətāca. aiβiiāxštaca.
2.5.a āat̰. mē. aēm. paitiiaoxta.
2.5.b yimō. srīrō. zaraϑuštra:
2.5.c azəm. tē. gaēϑā̊. frāδaiieni.
2.5.d azəm. tē. gaēϑā̊. varəδaiieni.
2.5.e azəm. tē. vīsāne. gaēϑanąm.
2.5.f rātāca. harətāca. aiβiiāxštaca:
2.5.g nōit̰. mana. xṣ̌aϑre. buuat̰. aotō. vātō.
2.5.h nōit̰. garəmō.
2.5.i nōit̰. axtiš.
2.5.j nōit̰. mahrkō.
2.6.a āat̰. hē. zaiia. frabarəm.
2.6.b azəm. yō. ahurō. mazdā̊.
2.6.c suβrąm. zaranaēnīm.
2.6.d aštrąmca. zaraniiō.paēsīm.
2.7.a yimō. asti. bərəϑe. xṣ̌aϑraiiā̊.
2.8.a āat̰. yimāi. xṣ̌aϑrāi. ϑrisatō.zima. haṇjasəṇti:
2.8.b āat̰. hē. īm. zā̊. buuat̰. pərəne.
2.8.c pasuuąmca. staoranąmca. maš́iiānąmca.
2.8.d sūnąmca. vaiiąmca.
2.8.e āϑrąmca. suxrąm. saociṇtąm.
2.8.f nōit̰. hīm. gātuuō. viṇdən.
2.8.g pasuuasca. staorāca. maš́iiāca.
2.9.a āat̰. yimāi. paiti.vaēδaēm:
2.9.b yima. srīra. vīuuaŋhana.
2.9.c pərəne. īm. zā̊. haṇgata.
2.9.d pasuuąmca. staoranąmca. maš́iiānąmca.
2.9.e sūnąmca. vaiiąmca.
2.9.f āϑrąmca. suxrąm. saociṇtąm.
2.9.g nōit̰. hīm. gātuuō. viṇdəṇti.
2.9.h pasuuasca. staorāca. maš́iiāca.
2.10.a āat̰. yimō. fraṣ̌ūsat̰. raocā̊. ā.
2.10.b upa. rapiϑβąm.
2.10.c hū. paiti. aδβanəm:
2.10.d hō. imąm. ząm. aiβiṣ̌uuat̰.
2.10.e suβriia. zaranaēniia.
2.10.f auui. dim. sifat̰. aštraiia.
2.10.g uitiiaojanō:
2.10.h friϑa. spəṇta. ārmaite.
2.10.i fraca. ṣ̌uua.
2.10.j vīca. nəmaŋha.
2.10.k barəϑre.
2.10.l pasuuąmca. staoranąmca. maš́iiānąmca.
2.11.a āat̰. yimō. imąm. ząm. vīṣ̌āuuaiiat̰.
2.11.b aēuua. ϑriṣ̌uua. ahmāt̰. masiiehīm.
2.11.c yaϑa. para. ahmāt̰. as:
2.11.d təm. iϑra. fracarəṇta.
2.11.e pasuuasca. staorāca. maš́iiāca.
2.11.f huuąm. anu. uštīm. zaoṣ̌əmca.
2.11.g yaϑa. kaϑaca. hē. zaoṣ̌ō.
2.12.a āat. yimāi. xṣ̌aϑrāi. xṣ̌uuaš.satō.zima. haṇjasəṇti:
2.12.b āat̰. hē. īm. zā̊. buuat̰. pərəne.
2.12.c pasuuąmca. staoranąmca. maš́iiānąmca.
2.12.d sūnąmca. vaiiąmca.
2.12.e āϑrąmca. suxrąm. saociṇtąm.
2.12.f nōit̰. hīm. gātuuō. viṇdən.
2.12.g pasuuasca. staorāca. maš́iiāca.
2.9.a āat̰. yimāi. paiti.vaēδaēm:
2.9.b yima. srīra. vīuuaŋhana.
2.9.c pərəne. īm. zā̊. haṇgata.
2.9.d pasuuąmca. staoranąmca. maš́iiānąmca.
2.9.e sūnąmca. vaiiąmca.
2.9.f āϑrąmca. suxrąm. saociṇtąm.
2.9.g nōit̰. hīm. gātuuō. viṇdəṇti.
2.9.h pasuuasca. staorāca. maš́iiāca.
2.14.a āat̰. yimō. fraṣ̌ūsat̰. raocā̊. ā.
2.14.b upa. rapiϑβąm.
2.14.c hū. paiti. aδβanəm:
2.14.d hō. imąm. ząm. aiβiṣ̌uuat̰.
2.14.e suβriia. zaranaēniia.
2.14.f auui. dim. sifat̰. aštraiia.
2.14.g uitiiaojanō:
2.14.h friϑa. spəṇta. ārmaite.
2.14.i fraca. ṣ̌uua.
2.14.j vīca. nəmaŋha. barəϑre.
2.14.k pasuuąmca. staoranąmca. maš́iiānąmca.
2.15.a āat̰. yimō. imąm. ząm. vīṣ̌āuuaiiat̰.
2.15.b duua. ϑriṣ̌uua. ahmāt̰. masiiehīm.
2.15.c yaϑa. para. ahmāt̰. as:
2.15.d təm. iϑra. fracarəṇta.
2.15.e pasuuasca. staorāca. maš́iiāca.
2.15.f huuąm. anu. uštīm. zaoṣ̌əmca.
2.15.g yaϑa. kaϑaca. hē. zaoṣ̌ō.
2.16.a āat. yimāi. xṣ̌aϑrāi. nauua.satō.zima. haṇjasəṇti:
2.16.b āat̰. hē. īm. zā̊. buuat̰. pərəne.
2.16.c pasuuąmca. staoranąmca. maš́iiānąmca.
2.16.d sūnąmca. vaiiąmca.
2.16.e āϑrąmca. suxrąm. saociṇtąm:
2.16.f nōit̰. hīm. gātuuō. viṇdən.
2.16.g pasuuasca. staorāca. maš́iiāca.
2.17.a āat̰. yimāi. paiti.vaēδaēm:
2.17.b yima. srīra. vīuuaŋhana.
2.17.c pərəne. īm. zā̊. haṇgata.
2.17.d pasuuąmca. staoranąmca. maš́iiānąmca.
2.17.e sūnąmca. vaiiąmca.
2.17.f āϑrąmca. suxrąm. saociṇtąm:
2.17.g nōit̰. hīm. gātuuō. viṇdəṇti.
2.17.h pasuuasca. staorāca. maš́iiāca.
2.18.a āat̰. yimō. fraṣ̌ūsat̰. raocā̊. ā.
2.18.b upa. rapiϑβąm.
2.18.c hū. paiti. aδβanəm:
2.18.d hō. imąm. ząm. aiβiṣ̌uuat̰.
2.18.e suβriia. zaranaēniia.
2.18.f auui. dim. sifat̰. aštraiia.
2.18.g uitiiaojanō:
2.18.h friϑa. spəṇta. ārmaite.
2.18.i fraca. ṣ̌uua.
2.18.j vīca. nəmaŋha.
2.18.k barəϑre.
2.18.l pasuuąmca. staoranąmca. maš́iiānąmca.
2.19.a āat̰. yimō. imąm. ząm. vīṣ̌āuuaiiat̰.
2.19.b ϑribiiō. ϑriṣ̌uuaēibiiō. ahmāt̰. masiiehīm.
2.19.c yaϑa. para. ahmāt̰. as:
2.19.d təm. iϑra. fracarəṇta.
2.19.e pasuuasca. staorāca. maš́iiāca.
2.19.f huuąm. anu. uštīm. zaoṣ̌əmca.
2.19.g yaϑa. kaϑaca. hē. zaoṣ̌ō.
2.20.a haṇjamanəm. frabarata.
2.20.b yō. daδuuā̊. ahurō. mazdā̊.
2.20.c haϑra. mainiiaoibiiō. yazataēibiiō.
2.20.d srūtō. airiiene. vaējahi. vaŋhuiiā̊. dāitiiaiiā̊:
2.20.e haṇjamanəm. frabarata.
2.20.f yō. yimō. xṣ̌aētō. huuąϑβō.
2.20.g haϑra. vahištaēibiiō. maš́iiākaēibiiō.
2.20.h srūtō. airiiene. vaējahi. vaŋhuiiā̊. dāitiiaiiā̊.
2.21.a ā. tat̰. haṇjamanəm. paiti.jasat̰.
2.21.b yō. daδuuā̊. ahurō. mazdā̊.
2.21.c haϑra. mainiiaoibiiō. yazataēibiiō.
2.21.d srūtō. airiiene. vaējahi. vaŋhuiiā̊. dāitiiaiiā̊:
2.21.e ā. tat̰. haṇjamanəm. paiti.jasāt̰.
2.21.f yō. yimō. xṣ̌aētō. huuąϑβō.
2.21.g haϑra. vahištaēibiiō. maš́iiākaēibiiō.
2.21.h srūtō. airiiene. vaējahi. vaŋhuiiā̊. dāitiiaiiā̊.
2.22.a āat̰. aoxta. ahurō. mazdā̊. yimāi:
2.22.b yima. srīra. vīuuaŋhana.
2.22.c auui. ahūm. astuuaṇtəm. aγəm. zimō. jaŋhəṇtu.
2.22.d yahmat̰. haca. staxrō. mrūrō. ziiā̊:
2.22.e auui. ahūm. astuuaṇtəm. aγəm. zimō. jaŋhəṇtu.
2.22.f yahmat̰. haca. pauruuō. snaoδō. vafra. snaēžāt̰.
2.22.g barəzištaēibiiō. gairibiiō.
2.22.h bąṣ̌nubiiō. arəduiiā̊.
2.23.a ϑrižat̰ca. iδa. yima. gə̄uš. apa.jasat̰.
2.23.b yat̰ca. aŋhat̰. ϑβiiąstəmaēṣ̌u. asaŋhąm.
2.23.c yat̰ca. aŋhat̰. barəṣ̌nuš. paiti. gairinąm.
2.23.d yat̰ca. jąfnuṣ̌uua. raonąm. paxrumaēṣ̌u. nmānaēṣ̌u.
2.24.a parō. zimō. aētaŋhā̊. daŋ́huš. aŋhat̰. bərətō. vāstrəm.
2.24.b təm. āfš. pauruua. vazaiδiiāi.
2.24.c pasca. vītaxti. vafrahe.
2.24.d abdaca. iδa. yima. aŋuhe. astuuaite. sadaiiāt̰.
2.24.e yat̰. iδa. pasə̄uš. anumaiiehe. paδəm. vaēnāite.
2.25.a āat̰. təm. varəm. kərənauua. carətu.drājō.
2.25.b kəmcit̰. paiti. caϑruṣ̌anąm.
2.25.c haϑra. taoxma. upa.bara.
2.25.d pasuuąmca. staoranąmca. maš́iiānąmca.
2.25.e sūnąmca. vaiiąmca.
2.25.f āϑrąmca. suxrąm. saociṇtąm:
2.25.g āat̰. təm. varəm. kərənauua. carətu.drājō.
2.25.h kəmcit̰. paiti. caϑruṣ̌anąm.
2.25.i narąm. aiβi.xṣ̌ōiϑne.
2.25.j carətu.drājō.
2.25.k kəmcit̰. paiti. caϑruṣ̌anąm.
2.25.l gauuąm. gāuuaiianəm.
2.26.a haϑra. āpəm. frātat̰.caiia.
2.26.b hāϑrō.masaŋhəm. aδβanəm.
2.26.c haϑra. marəγā̊. auuastaiia:
2.26.d auui. mat̰. zairi.gaonəm.
2.26.e mat̰. xvairiieite. ajiiamnəm:
2.26.f haϑra. nmānā̊. auuastaiia.
2.26.g katəmca. fraskəmbəmca.
2.26.h frauuārəmca. pairi.vārəmca.
2.27.a haϑra. vīspanąm. narąm. nāirinąmca. taoxma. upa.bara.
2.27.b yōi. həṇti. aiŋ́hā̊. zəmō.
2.27.c mazištaca. vahištaca. sraēstaca:
2.27.d haϑra. vīspanąm. gə̄uš. sarəδanąm. taoxma. upa.bara.
2.27.e yōi. həṇti. aiŋ́hā̊. zəmō.
2.27.f mazištaca. vahištaca. sraēštaca.
2.28.a haϑra. vīspanąm. uruuaranąm. taoxma. upa.bara.
2.28.b yōi. həṇti. aiŋ́hā̊. zəmō.
2.28.c barəzištaca. hubaoiδitəmaca:
2.28.d haϑra. vīspanąm. xvarəϑanąm. taoxma. upa.bara.
2.28.e yōi. həṇti. aiŋ́hā̊. zəmō.
2.28.f xvarəzištaca. hubaoiδitəmaca:
2.28.g tē. kərənauua. miϑβaire. ajiiamnəm. vīspəm. ā. ahmāt̰.
2.28.h yat̰. aēte. narō. varəfṣ̌uua. aŋhən.
2.29.a mā. aϑra. frakauuō. mā. apakauuō.
2.29.b mā. apāuuaiiō. mā. harəδiš.
2.29.c mā. driβiš. mā. daiβiš.
2.29.d mā. kasuuīš. mā. vīzbāriš.
2.29.e mā. vīmītō.daṇtārō. mā. paēsō.
2.29.f yō. vītərətō.tanuš.
2.29.g māδa. cim. aniiąm. daxštanąm.
2.29.h yōi. həṇti. aŋrahe. mainiiə̄uš. daxštəm.
2.29.i maš́āišca. paiti.niδātəm.
2.30.a fratəməm. daiŋ́hə̄uš. nauua. pərəϑβō. kərənauua.
2.30.b maδəmō. xṣ̌uuaš.
2.30.c nitəmō. tiṣ̌rō:
2.30.d fratəməm. pərəϑβō. hazaŋrəm. narąm. nāirinąmca. taoxma. upa.bara.
2.30.e maδəmō. xṣ̌uuaš. sata.
2.30.f nitəmō. tiṣ̌rō. sata:
2.30.g aiβica. tē. varəfṣ̌uua.
2.30.h suβriia. zaranaēniia.
2.30.i apica. təm. varəm. marəza. duuarəm.
2.30.j raocanəm. xvāraoxṣ̌nəm.
2.30.k aṇtarə.naēmāt̰.
2.31.a āat̰. mąsta. yimō:
2.31.b kuϑa. tē. azəm. varəm. kərənauuāne.
2.31.c yā. mē. aoxta. ahurō. mazdā̊:
2.31.d āat̰. aoxta. ahurō. mazdā̊. yimāi:
2.31.e yima. srīra. vīuuaŋhana.
2.31.f aiŋ́hā̊. zəmō. pāṣ̌nābiia. vīspara.
2.31.g zastaēibiia. vīxaδa.
2.31.h mąnaiiən. ahe.
2.31.i yaϑa. nū. maš́iiāka. xṣ̌iuuisti. zəmē. vīṣ̌āuuaiieiṇte.
2.32.a āat̰. yimō. auuaϑa. kərənaot̰.
2.32.b yaϑa. dim. iṣ̌at̰. ahurō. mazdā̊.
2.32.c aiŋ́hā̊. zəmō. pāṣ̌nābiia. vīsparat̰.
2.32.d zastaēibiia. vīxaδat̰.
2.32.e mąnaiiən. ahe.
2.32.f yaϑa. nū. maš́iiāka. xṣ̌iuuisti. zəmē. vīṣ̌āuuaiieiṇte.
2.33.a āat̰. yimō. varəm. kərənaot̰. carətu.drājō.
2.33.b kəmcit̰. paiti. caϑruṣ̌anąm:
2.33.c haϑra. taoxma. upa.barat̰.
2.33.d pasuuąmca. staoranąmca. maš́iiānąmca.
2.33.e sūnąmca. vaiiąmca.
2.33.f āϑrąmca. suxrąm. saociṇtąm:
2.33.g āat̰. yimō. varəm. kərənaot̰. carətu.drājō.
2.33.h kəmcit̰. paiti. caϑruṣ̌anąm.
2.33.i narąm. aiβi.xṣ̌ōiϑne.
2.33.j carətu.drājō.
2.33.k kəmcit̰. paiti. caϑruṣ̌anąm.
2.33.l gauuąm. gāuuaiianəm.
2.34.a haϑra. āpəm. frātat̰.caiiat̰.
2.34.b hāϑrō.masaŋhəm. aδβanəm.
2.34.c haϑra. marəγā̊. aiiastaiiat̰.
2.34.d auui. mat̰. zairi.gaonəm.
2.34.e mat̰. xvairiieite. ajiiamnəm:
2.34.f haϑra. nmānā̊. auuastaiiat̰.
2.34.g katəmca. fraskəmbəmca.
2.34.h frauuārəmca. pairi.vārəmca.
2.35.a haϑra. vīspanąm. narąm. nāirinąmca. taoxma. upa.barat̰.
2.35.b yōi. həṇti. aiŋ́hā̊. zəmō.
2.35.c mazištaca. vahištaca. sraēštaca:
2.35.d haϑra. vīspanąm. gə̄uš. sarəδanąm. taoxma. upa.barat̰.
2.35.e yōi. həṇti. aiŋ́hā̊. zəmō.
2.35.f mazištaca. vahištaca. sraēštaca.
2.36.a haϑra. vīspanąm. uruuaranąm. taoxma. upa.barat̰.
2.36.b yōi. həṇti. aiŋ́hā̊. zəmō.
2.36.c barəzištaca. hubaoiδitəmaca:
2.36.d haϑra. vīspanąm. xvarəϑanąm. taoxma. upa.barat̰.
2.36.e yōi. həṇti. aiŋ́hā̊. zəmō.
2.36.f xvarəzištaca. hubaoiδitəmaca:
2.36.g tē. kərənaot̰. miϑβaire. ajiiamnəm. vīspəm. ā. ahmāt̰.
2.36.h yat̰. aēte. narō. varəfṣ̌uua. aŋhən.
2.37.a nōit̰. aϑra. frakauuō. nōit̰. apakauuō.
2.37.b nōit̰. apāuuaiiō. nōit̰. harəδiš.
2.37.c nōit̰. driβiš. nōit̰. daiβiš.
2.37.d nōit̰. kasuuīš. nōit̰. vīzbāriš.
2.37.e nōit̰. vīmītō.daṇtānō. nōit̰. paēsō.
2.37.f yō. vītərətō.tanuš.
2.37.g naēδa. cim. aniiąm. daxštanąm.
2.37.h yōi. həṇti. aŋrahe. mainiiə̄uš. daxštəm.
2.37.i maš́iiāišca. paiti.niδātəm.
2.38.a fratəməm. daiŋ́hə̄uš. nauua. pərəϑβō. kərənaot̰.
2.38.b maδəmō. xṣ̌uuaš.
2.38.c nitəmō. tiṣ̌rō.
2.38.d fratəməm. pərəϑβō. hazaŋrəm. narąm. nāirinąmca. taoxma. upa.barat̰.
2.38.e maδəmō. xṣ̌uuaš. sata.
2.38.f nitəmō. tiṣ̌rō. sata:
2.38.g aiβica. hō. varəfṣ̌uua.
2.38.h suβriia. zaranaēniia.
2.38.i apica. hō. varəm. marəzat̰. duuarəm.
2.38.j raocanəm. xvāraoxṣ̌nəm.
2.38.k aṇtarə.naēmāt̰.
2.39.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
2.39.b caiiō. āat. aēte. raocā̊. aŋhən.
2.39.c aṣ̌āum. ahura. mazda.
2.39.d yō. auuaϑa. ā.raocaiieite. aētaēṣ̌uua. varəfṣ̌uua.
2.39.e yō. yimō. kərənaot̰.
2.40.a āat̰. aoxta. ahurō. mazdā̊:
2.40.b xvaδātaca. raocā̊. stiδātaca:
2.40.c hakərət̰. zī. irixtahe. saδaiiaca. vaēnaite.
2.40.d starasca. mā̊sca. huuarəca.
2.41.a taēca. aiiarə. mainiieṇte.
2.41.b yat̰. yārə:
2.41.c caϑβarəsatəm. aiβi.gāmanąm. duuaēibiia. haca. nərəbiia. duua. nara. us.zaiieiṇte.
2.41.d miϑβana. strica. nairiiasca.
2.41.e aϑa. aētaēṣ̌ąm.
2.41.f yōi. gə̄uš. sarəδanąm:
2.41.g taēca. narō. sraēšta. gaiia. juuaiṇti.
2.41.h aētaēṣ̌uua. varəfṣ̌uua.
2.41.i yō. yimō. kərənaot̰.
2.42.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum:
2.42.b kō. auuaϑa. daēnąm. māzdaiiasnīm. vī.barat̰.
2.42.c aētaēṣ̌uua. varəfṣ̌uua.
2.42.d yō. yimō. kərənaot̰:
2.42.e āat̰. aoxta. ahurō. mazdā̊:
2.42.f vīš. karšipta.
2.42.g spitama. zaraϑuštra.
2.43.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum:
2.43.b kō. aēṣ̌ąm. asti. aŋhuca. ratušca:
2.43.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
2.43.d uruuatat̰.narō. zaraϑuštra.
2.43.e tūmca. yō. zaraϑuštra.
2.43.1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
2.43.1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
2.43.1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vd. 3[edit]

3.1.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum:
3.1.b kuua. paoirīm. aiŋ́hā̊. zəmō. ṣ̌āištəm:
3.1.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.1.d yat̰. bā. paiti. nā. aṣ̌auua. fraiiat̰.
3.1.e spitama. zaraϑuštra.
3.1.f aēsmō.zastō. barəsmō.zastō.
3.1.g gao.zastō. hāuuanō.zastō.
3.1.h āxštaēδa. daēnaiia. vaca. framrū.
3.1.i miϑrəmca. vouru.gaoiiaoitīm. jaiδiią.
3.1.j rāmaca. xvāstrəm.
3.2.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum:
3.2.b kuua. bitīm. aiŋ́hā̊. zəmō. ṣ̌āištəm:
3.2.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.2.d yat̰. bā. paiti. nā. aṣ̌auua. nmānəm. uzdasta.
3.2.e āϑrauuat̰. gaomauuat̰.
3.2.f nāiriuuat̰. puϑrauuat̰.
3.2.g huuąϑβauuat̰.
3.3.a āat̰. pascaēta: ahe. nmānahe.
3.3.b frapiϑβō. gāuš.
3.3.c frapiϑβō. aṣ̌əm.
3.3.d frapiϑβō. vāstrəm.
3.3.e frapiϑβō. spā.
3.3.f frapiϑβō. nāirika.
3.3.g frapiϑβō. apərənāiiūkō.
3.3.h frapiϑβō. ātarš.
3.3.i frapiϑβō. vīspąm. hujiiāitiš.
3.4.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum:
3.4.b kuua. ϑritīm. aiŋ́hā̊. zəmō. ṣ̌āištəm:
3.4.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.4.d yat̰. bā. paiti. fraēštəm. kāraiieiti.
3.4.e spitama. zaraϑuštra.
3.4.f yauuanąmca. vāstranąmca.
3.4.g uruuaranąmca. xvarəϑō.bairiianąm.
3.4.h yat̰. vā. anāpəm. āi. āpəm. kərənaoiti.
3.4.i yat̰. vā. āpəm. āi. anāpəm. kərənaoiti.
3.5.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum:
3.5.b kuua. tūirīm. aiŋ́hā̊. zəmō. ṣ̌āištəm:
3.5.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.5.d yat̰. bā. paiti. fraēštəm. us.zīzəṇti.
3.5.e pasuuasca. staorāca.
3.6.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum:
3.6.b kuua. puxδəm. aiŋ́hā̊. zəmō. ṣ̌āištəm:
3.6.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.6.d yat̰. bā. paiti. fraēštəm. maēzəṇti.
3.6.e pasuuasca. staorāca.
3.7.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum:
3.7.b kuua. paoirīm. aiŋ́hā̊. zəmō. aṣ̌āištəm:
3.7.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.7.d yat̰. arəzūrahe. grīuuaiia.
3.7.e spitama. zaraϑuštra.
3.7.f yat̰. ahmiia. daēuua. haṇduuarəṇti. drujō. haca. gərəδāδa.
3.8.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum:
3.8.b kuua. bitīm. aiŋ́hā̊. zəmō. aṣ̌āištəm:
3.8.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.8.d yat̰. bā. paiti. fraēštəm. sairi. nikaṇte.
3.8.e spānasca. irista.
3.8.f naraēca. irista.
3.9.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum:
3.9.b kuua. ϑritīm. aiŋ́hā̊. zəmō. aṣ̌āištəm:
3.9.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.9.d yat̰. bā. paiti. fraēštəm. daxma. uzdaēza. kiriieiṇte.
3.9.e yahmiia. narō. irista. niδaiieiṇte.
3.10.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum:
3.10.b kuua. tūirīm. aiŋ́hā̊. zəmō. aṣ̌āištəm:
3.10.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.10.d yat̰. bā. paiti. fraēštəm. bauuaiṇti. aŋrō.mainiiauuanąm. gərəδąm.
3.11.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum:
3.11.b kuua. puxδəm. aiŋ́hā̊. zəmō. aṣ̌āištəm:
3.11.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.11.d yat̰. bā. paiti. narš. aṣ̌aonō.
3.11.e spitama. zaraϑuštra.
3.11.f nāirikaca. apərənāiiūkasca. varaiϑīm. paṇtąm. azōit̰.
3.11.g pąsnuuā̊ŋhəm. hikuuā̊ŋhəm. jarəzīm. baraiti. vācim.
3.12.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum:
3.12.b kō. paoirīm. imąm. ząm. mazišta. xṣ̌naoma. xṣ̌nāuuaiieiti:
3.12.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.12.d yat̰. bā. paiti. fraēštəm. uskəṇti.
3.12.e yahmiia. sairi. nikaṇte.
3.12.f spānasca. irista.
3.12.g naraēca. irista.
3.13.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
3.13.b kō. bitīm. imąm. ząm. mazišta. xṣ̌naoma. xṣ̌nāuuaiieiti:
3.13.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.13.d yat̰. bā. paiti. fraēštəm. daxma. uzdaēza. vīkaṇti.
3.13.e yahmiia. narō. irista. niδaiieiṇte.
3.14.a mā. ciš. barō. aēuuō. yat̰. iristəm:
3.14.b āat̰. yezi. ṣ̌ē. barāt̰. aēuuō. yat̰. iristəm.
3.14.c upa. vā. nasuš. naēϑβāt̰.
3.14.d nā̊ŋhanat̰. haca.
3.14.e caṣ̌manat̰. haca.
3.14.f hizumat̰. haca.
3.14.g paitiš.xvarənāδa. frauuāxṣ̌at̰. haca.
3.14.h fraṣ̌umakat̰. haca.
3.14.i tē: aēṣ̌ąm. paiti. sruiie. aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
3.14.j aiiaoždiia. pascaēta. bauuaiṇti.
3.14.k yauuaēca. yauuaētātaēca.
3.15.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
3.15.b kuua. aētahe. narš. gātuš. aŋhat̰. yat̰. iristō.kaṣ̌ahe:
3.15.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.15.d yat̰. aŋhat̰. aiŋ́hā̊. zəmō.
3.15.e vī.āpō.təməmca.
3.15.f vī.uruuarō.təməmca.
3.15.g yaoždātō.zəmōtəməmca.
3.15.h huš́ō.zəmōtəməmca.
3.15.i kambištəmca. aēte. paϑā̊. fraiiąn.
3.15.j pasuuasca. staorāca.
3.15.k ātrəmca. ahurahe. mazdā̊.
3.15.l barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarətəm.
3.15.m narəmca. yim. aṣ̌auuanəm.
3.16.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
3.16.b cuuat̰. drājō. haca. āϑrat̰.
3.16.c cuuat̰. drājō. haca. apat̰.
3.16.d cuuat̰. drājō. haca. barəsmən. frastairiiāt̰.
3.16.e cuuat̰. drājō. haca. nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
3.17.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.17.b ϑrisata.gāim. haca. āϑrat̰.
3.17.c ϑrisata.gāim. haca. apat̰.
3.17.d ϑrisata.gāim. haca. barəsmən. frastairiiāt̰.
3.17.e ϑrigāim. haca. nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
3.18.a aētaδa. hē. aēte. mazdaiiasna. aiŋ́hā̊. zəmō. pairi.daēząn. pairi.daēzaiiąn:
3.18.b xvarəϑaēibiiō. pascaēta. āstaiiaṇta. aēte. yōi. mazdaiiasna.
3.18.c vastraēibiiō. pascaēta. āstaiiaṇta. aēte. yōi. mazdaiiasna.
3.19.a draējištōtəmaēṣ̌uuaca. niuruzdōtəmaēṣ̌uuaca. aētā̊. xvarəϑā̊. xvaratu.
3.19.b aētā̊. vastrā̊. vaŋhatu.
3.19.c vīspəm. ā. ahmāt̰.
3.19.d yat̰. hanō. vā. zaururō. vā. pairištā.xṣ̌udrō. vā. bauuāt̰.
3.20.a āat̰. yat̰. hanō. vā. zaururo. vā. pairištā.xṣ̌udrō. vā. bauuāt̰.
3.20.b aojištəmca. dim. pascaēta. mazdaiiasna.
3.20.c taṇcištəmca. vaēδiiōtəməmca.
3.20.d upa.maitīm. barəzaŋhąm. pąstō.fraϑaŋhəm. hē. kamərəδəm. vīnāϑaiiən.
3.20.e aš.xvarətəmaēibiiō. spəṇtō.mainiiauuanąm. dāmanąm. kərəfš.xvārąm.
3.20.f kərəfš. paiti. nisrinuiiāt̰.
3.20.g vaiiąm. kahrkāsąm.
3.20.h uitiiaojanō:
3.20.i auuā̊. hīm. paiti. miϑnāiti.
3.20.j vīspəm. dušmatəmca. dužūxtəmca. dužuuarštəmca.
3.21.a yezica. hē. aniia. aγa. š́iiaoϑna. frauuaršta.
3.21.b paitita. hē. ciϑa.
3.21.c āat̰. yezi. ṣ̌ē. aniia. aγa. š́iiaoϑna. nōit̰. frauuaršta.
3.21.d paititəm. ahe. narš.
3.21.e yauuaēca. yauuaētātaēca.
3.22.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
3.22.b kō. ϑritīm. imąm. ząm. mazišta. xṣ̌naoma. xṣ̌nāuuaiieiti:
3.22.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.22.d yat̰. bā. paiti. fraēštəm. vīkəṇte. aŋrō.mainiiauuanąm. gərəδąm.
3.23.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
3.23.b kō. tūirīm. imąm. ząm. mazišta. xṣ̌naoma. xṣ̌nāuuaiieiti:
3.23.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.23.d yat̰. bā. paiti. fraēštəm. kāraiieiti.
3.23.e spitama. zaraϑuštra.
3.23.f yauuanąmca. vāstranąmca.
3.23.g uruuaranąmca. xvarəϑōbairiianąm.
3.23.h yat̰. vā. anāpəm. āi. āpəm. kərənaoiti.
3.23.i yat̰. vā. āpəm. āi. anāpəm. kərənaoiti.
3.24.a nōit̰. zī. īm. zā̊. ṣ̌ā̊.
3.24.b yā. darəγa. akaršta. saēta.
3.24.c yā. karṣ̌iia. karṣ̌iuuata.
3.24.d aibiš. tat̰. vaŋhə̄uš. aiβi.ṣ̌ōiϑna.
3.24.e iδa. carāiti. huraoδa.
3.24.f yā. darəγa. apuϑra. aēti.
3.24.g aibiš. tat̰. vaŋhə̄uš. arṣ̌ānō.
3.25.a yō. imąm. ząm. aiβi.vərəziieiti.
3.25.b spitama. zaraϑuštra.
3.25.c hāuuōiia. bāzuuō. daṣ̌inaca.
3.25.d daṣ̌ina. bāzuuō. haoiiaca.
3.25.e upa. hē. gaonəm. baraiti.
3.25.f mąnaiiən. ahe.
3.25.g yaϑa. nā. friiō. friiāi. vaṇtaoe.
3.25.h starəta. gātuš. saiiamanō.
3.25.i puϑrəm. vā. gaonəm. vā. auui. auua.baraiti.
3.26.a yō. imąm. ząm. aiβi.vərəziieiti.
3.26.b spitama. zaraϑuštra.
3.26.c hāuuōiia. bāzuuō. daṣ̌inaca.
3.26.d daṣ̌ina. bāzuuō. haoiiaca.
3.26.e āat̰. aoxta. īm. zā̊:
3.26.f nara.
3.26.g yō. mąm. aiβi.vərəziieihi.
3.26.h hāuuōiia. bāzuuō. daṣ̌inaca.
3.26.i daṣ̌ina. bāzuuō. haoiiaca.
3.27.a bāδa. iδa. āfrasāne. daŋhubiiō.
3.27.b bāδa. iδa. aēni. bərəϑi.
3.27.c vīspā̊. xvarəṇtīš. para.barąn.
3.27.d hąmbərəϑβąm. parō. yauuahe.
3.28.a yō. imąm. ząm. nōit̰. aiβi.vərəziieiti.
3.28.b spitama. zaraϑuštra.
3.28.c hāuuōiia. bāzuuō. daṣ̌inaca.
3.28.d daṣ̌ina. bāzuuō. haoiiaca.
3.28.e āat̰. aoxta. īm. zā̊:
3.28.f nara.
3.28.g yō. mąm. nōit̰. aiβi.vərəziieihi.
3.28.h hāuuōiia. bāzuuō. daṣ̌inaca.
3.28.i daṣ̌ina. bāzuuō. haoiiaca.
3.29.a bāδa. iδa. hištahe.
3.29.b aniiehe. duuarə. sraiianō.
3.29.c xvarəṇtīš. pərəsəmnaēṣ̌uca:
3.29.d bāδa. ϑβąm. tarasca. ā̊ŋhānō. srasciṇtīš. xvarəϑā̊. bairiieiṇte.
3.29.e tē. ābiia. bairiieiṇte.
3.29.f yaēṣ̌ąm. dim. frāiiō. vohunąm.
3.30.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
3.30.b kat̰. asti. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš. uruϑβarə:
3.30.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊.
3.30.d yat̰. uγrəm. paiti. yaokaršti.
3.30.e spitama. zaraϑuštra.
3.31.a yō. yaom. kāraiieiti.
3.31.b hō. aṣ̌əm. kāraiieiti:
3.31.c hō. daēnąm. māzdaiiasnīm. frauuāza. vazaite:
3.31.d hō. imąm. daēnąm. māzdaiiasnīm. frapinaoiti.
3.31.e satəm. paitištanąm.
3.31.f hazaŋrəm. paiti.daranąm.
3.31.g baēuuarə. paiti. yasnō.kərəitinąm.
3.32.a yat̰. yauuō. daiiāt̰.
3.32.b āat̰. daēuua. xvīsən.
3.32.c yat̰. suδuš. daiiāt̰.
3.32.d āat̰. daēuua. tusən.
3.32.e yat̰. pištrō. daiiāt̰.
3.32.f āat̰. daēuua. uruϑən.
3.32.g yat̰. guṇdō. daiiāt̰.
3.32.h āat̰. daēuua. pərəδən:
3.32.i iδa. miϑnāt̰. daēuua. aipi. jaiṇti.
3.32.j nmāne. aiŋ́hāi. guṇdaiiāi.
3.32.k zafarə. tafsąn. aiia. masō.
3.32.l hąm.uruuīsuuā̊ŋhō. sadaiieiti.
3.32.m yat̰. yauuō. pouruš. bauuāt̰.
3.33.a aδa. mąϑrəm. taδa. mairiiāt̰:
3.33.b naēciš. axvarəṇtąm. tuua.
3.33.c nōit̰. uγrąm. aṣ̌aiiąm.
3.33.d nōit̰. uγrąm. vāstriiąm.
3.33.e nōit̰. uγrąm. puϑrōištīm:
3.33.f xvāṣ̌aiia. zī. vīspō. aŋhuš. astuuā̊. juuaiṇti.
3.33.g axvāṣ̌e. framiriieiti.
3.34.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
3.34.b kō. puxδəm. imąm. ząm. mazišta. xṣ̌naoma. xṣ̌nāuuaiieiti:
3.34.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.34.d yat̰. bā. paiti.
3.34.e spitama. zaraϑuštra.
3.34.f aiŋ́hā̊. zəmō. naire. aṣ̌aone. vərəziiāt̰. aṣ̌aiia. daδāiti.
3.35.a yat̰. bā. paiti.
3.35.b spitama. zaraϑuštra.
3.35.c aiŋ́hā̊. zəmō. naire. aṣ̌aone. vərəziiāt̰. aṣ̌aiia. vaŋhuiia. nōit̰. daδāiti.
3.35.d auui. təm. spaiiāt̰. spəṇtaiiā̊. ārmatōiš. təmō.
3.35.e āca. vaēṣ̌ō.
3.35.f āca. acištəm. āca. ahūm. ā.
3.35.g vīspaca. auui. tiγra. nimata.
3.36.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
3.36.b yat̰. aiŋ́hā̊. zəmō. nikaṇte.
3.36.c spānasca. irista.
3.36.d naraēca. irista.
3.36.e naēməm. yārə.drājō. anuskaṇte.
3.36.f kā.hē. asti. ciϑa:
3.36.g āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.36.h paṇca. sata. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
3.36.i paṇca. sata. sraoṣ̌ō.caranaiia.
3.37.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
3.37.b yat̰. aiŋ́hā̊. zəmō. nikaṇte.
3.37.c spānasca. irista.
3.37.d naraēca. irista.
3.37.e yārə.drājō. anuskaṇte.
3.37.f kā. hē. asti. ciϑa:
3.37.g āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.37.h hazaŋrəm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
3.37.i hazaŋrəm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
3.38.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
3.38.b yat̰. aiŋ́hā̊. zəmō. nikaṇte.
3.38.c spānasca. irista.
3.38.d naraēca. irista.
3.38.e biiārə.drājō. anuskaṇte.
3.38.f kā. hē. asti. ciϑa.
3.38.g kā. hē. asti. āpərətiš.
3.38.h kat̰. hē. asti. yaoždāϑrəm.
3.39.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
3.39.b nauua. hē. asti. ciϑa.
3.39.c nauua. hē. asti. āpərətiš.
3.39.d nōit̰. hē. asti. yaoždāϑrəm.
3.39.e anāpərəϑa. haca. š́iiaoϑna.
3.39.f yauuaēca. yauuaētātaēca.
3.40.a kuua. aēuua:
3.40.b yezi. aŋhat̰. āstūtō. vā. aiβisrauuanō. vā. daēnąm. māzdaiiasnīm.
3.40.c āat̰. yezi. aŋhat̰. anāstūtō. vā. anaiβi.srauuanō. vā. daēnąm. māzdaiiasnīm:
3.40.d aētācit̰. aēibiiō. spā̊ŋhaite.
3.40.e āstauuanaēibiiō. daēnąm. māzdaiiasnīm.
3.40.f əuuərəzənbiiō. pascaēta. araϑβiia. š́iiaoϑna.
3.41.a spaiieite. zī.
3.41.b spitama. zaraϑuštra.
3.41.c daēna. māzdaiiasniš. narš. āstauuanahe. baṇdəm.
3.41.d spaiieite. draoṣ̌əm.
3.41.e spaiieite. aṣ̌auuaγnīm.
3.41.f spaiieite. nasuspaēm.
3.41.g spaiieite. anāpərəϑəm. š́iiaoϑnəm.
3.41.h spaiieite. dərəzānō.pərətəm. pārəm.
3.41.i spaiieite. vīspa. tā. š́iiaoϑna.
3.41.j yā. cica. vərəziieiti.
3.42.a mąnaiiən. ahe.
3.42.b spitama. zaraϑuštra.
3.42.c daēna. māzdaiiasniš. narš. aṣ̌aonō. framərəzaiti.
3.42.d vīspəm. dušmatəmca. dužūxtəmca. dužuuarštəmca.
3.42.e yaϑa. vātō. dərəzi.takaϑrō. ϑβāṣ̌əm. daṣ̌ināt̰. pairi. framərəzōit̰:
3.42.f [vohu. iδa. zaraϑuštra.
3.42.g huuarštəm. š́iiaoϑnəm. vərəzimnəm.
3.42.h vaŋuhi. daēna. māzdaiiasniš.
3.42.i pərənāiiuš. ciϑąm. ϑβərəsaiti. ]
3.42.1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
3.42.1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
3.42.1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vd. 4[edit]

4.1.a yō. naire. nəmaŋhəṇte.
4.1.b nōit̰. nəmō. paiti.baraiti.
4.1.c tāiiuš. nəmaŋhō. bauuaiti.
4.1.d hazaŋha. nəmō.barahe.
4.1.e aēṣ̌ąmcit̰. iϑra. vā. asni.
4.1.f iϑra. vā. xṣ̌afne.
4.1.g maēϑanahe. xvāi. pairi.gəuruuaiieite.
4.2.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.2.b caiti. aēte. miϑra. tauua.
4.2.c yat̰. ahurahe. mazdā̊:
4.2.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.2.e xṣ̌uuaš. aṣ̌āum. zaraϑuštra.
4.2.f paoiriiō. vacahinō.
4.2.g bitiiō. zastā.marštō.
4.2.h ϑritiiō. pasu.mazō.
4.2.i tūiriiō. staorō.mazō.
4.2.j puxδō. vīrō.mazō.
4.2.k xštuuō. daiŋ́hu.mazō:
4.2.l [yō. daiŋ́hauue. hu.vaxṣ̌āi.
4.2.m fraδəmnahe. varəδəmnahe.
4.2.n xraϑβəmnahe. suiiamnahe.]
4.3.a vacō. paoirīm. miϑrəm. kərənaoiti.
4.3.b zastō.masō. aδāt̰. framarəzaiti.
4.3.c zastō.masō. aδāt̰. aṇtarə. uruuaitiia. fradaϑaiti:
4.3.d +pasu.mazō. aδāt̰. framarəzaiti.
4.3.e +pasu.mazō. aδāt̰. aṇtarə. uruuaitiia. fradaϑaiti.
4.4.a staorō.mazō. aδāt̰. framarəzaiti.
4.4.b staorō.mazō. aδāt̰. aṇtarə. uruuaitiia. fradaϑaiti:
4.4.c vīrō.mazō. aδāt̰. framarəzaiti.
4.4.d vīrō.mazō. aδāt̰. aṇtarə. uruuaitiia. fradaϑaiti:
4.4.e daiŋ́hu.mazō. aδāt̰. framarəzaiti.
4.4.f daiŋ́hu.mazō. aδāt̰. aṇtarə. uruuaitiia. fradaϑaiti.
4.5.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.5.b cuuat̰. aēṣ̌ō. miϑrō. aiβi.druxtō. āstāraiti.
4.5.c yō. vacahinō:
4.5.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.5.e ϑriš. satāiš. haδa.ciϑanąm. narąm. nabānazdištanąm. para.baraiti.
4.6.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.6.b cuuat̰. aēṣ̌ō. miϑrō. aiβi.druxtō. āstāraiti.
4.6.c yō. zastā.marštō:
4.6.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.6.e xṣ̌uuaš. satāiš. haδa.ciϑanąm. narąm. nabānazdištanąm. para.baraiti.
4.7.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.7.b cuuat̰. aēṣ̌ō. miϑrō. aiβi.druxtō. āstāraiti.
4.7.c yō. pasu.mazō:
4.7.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.7.e hapta. satāiš. haδa.ciϑanąm. narąm. nabānazdištanąm. para.baraiti.
4.8.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.8.b cuuat̰. aēṣ̌ō. miϑrō. aiβi.druxtō. āstāraiti.
4.8.c yō. staorō.mazō:
4.8.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.8.e ašta. satāiš. haδa.ciϑanąm. narąm. nabānazdištanąm. para.baraiti.
4.9.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.9.b cuuat̰. aēṣ̌ō. miϑrō. aiβi.druxtō. āstāraiti.
4.9.c yō. vīrō.mazō:
4.9.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.9.e nauua. satāiš. haδa.ciϑanąm. narąm. nabānazdištanąm. para.baraiti.
4.10.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.10.b cuuat̰. aēṣ̌ō. miϑrō. aiβi.druxtō. āstāraiti.
4.10.c yō. daiŋ́hu.mazō:
4.10.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.10.e hazaŋrəm. haδa.ciϑanąm. narąm. nabānazdištanąm. para.baraiti.
4.11.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.11.b yō. miϑrəm. aiβi.družaiti.
4.11.c yim. vacahinəm.
4.11.d kā. hē. asti. ciϑa:
4.11.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.11.f tiṣ̌rō. sata. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.11.g tiṣ̌rō. sata. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.12.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.12.b yō. miϑrəm. aiβi.družaiti.
4.12.c yim. zastā.marštəm.
4.12.d kā. hē. asti. ciϑa:
4.12.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.12.f xṣ̌uuaš. sata. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.12.g xṣ̌uuaš. sata. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.13.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.13.b yō. miϑrəm. aiβi.družaiti.
4.13.c yim. pasu.mazəm.
4.13.d kā. hē. asti. ciϑa:
4.13.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.13.f hapta. sata. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.13.g hapta. sata. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.14.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.14.b yō. miϑrəm. aiβi.družaiti.
4.14.c yim. staorō.mazəm.
4.14.d kā. hē. asti. ciϑa:
4.14.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.14.f ašta. sata. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.14.g ašta. sata. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.15.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.15.b yō. miϑrəm. aiβi.družaiti.
4.15.c yim. vīrō.mazəm.
4.15.d kā. hē. asti. ciϑa:
4.15.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.15.f nauua. sata. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.15.g nauua. sata. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.16.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.16.b yō. miϑrəm. aiβi.družaiti.
4.16.c yim. daiŋ́hu.mazəm.
4.16.d kā. hē. asti. ciϑa:
4.16.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.16.f hazaŋrəm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.16.g hazaŋrəm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.17.a yō. narš. snaϑəm. usəhištaiti.
4.17.b aētat̰. hē. āgərəptəm.
4.17.c yat̰. frāṣ̌usaiti.
4.17.d aētat̰. hē. auuaoirištəm.
4.17.e yat̰. dim. aēnō.manaŋha. paiti.aṣ̌naoiti.
4.17.f aētat̰. hē. arəduš:
4.17.g puxδəmcit̰. nā. arəduṣ̌ąm. tanūm. piriieite.
4.18.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.18.b yō. narəm. āgərəptəm. āgəuruuaiieiti.
4.18.c kā. hē. asti. ciϑa:
4.18.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.18.e paṇca. upāzana. aspahe. aštraiia.
4.18.f paṇca. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.18.g bitīm.
4.18.h dasa. upāzana. aspahe. aštraiia.
4.18.i dasa. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.18.j ϑritīm.
4.18.k paṇca.dasa. upāzana. aspahe. aštraiia.
4.18.l paṇca.dasa. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.19.a tūirīm.
4.19.b ϑrisatəm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.19.c ϑrisatəm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.19.d puxδəm.
4.19.e paṇcāsatəm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.19.f paṇcāsatəm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.19.g xštūm.
4.19.h haptāitīm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.19.i haptāitīm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.19.j haptaϑəm.
4.19.k nauuaitīm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.19.l nauuaitīm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.20.a aštəməm. aētaēṣ̌ąm. š́iiaoϑənanąm. vərəzimnəm.
4.20.b anuzuuarštāt̰. paiti. pauruuāt̰.
4.20.c kā. hē. asti. ciϑa:
4.20.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.20.e aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
4.20.f duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.20.g duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.21.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.21.b yezi. nōit̰. uzuuarəziiāt̰.
4.21.c yō. narəm. āgərəptəm. āgəuruuaiieiti.
4.21.d kā. hē. asti. ciϑa:
4.21.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.21.f aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
4.21.g duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.21.h duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.22.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.22.b yō. narəm. auuaoirištəm. auuaouruuaēsaite.
4.22.c kā. hē. asti. ciϑa:
4.22.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.22.e dasa. upāzana. aspahe. aštraiia.
4.22.f dasa. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.22.g bitīm.
4.22.h paṇca.dasa. upāzana. aspahe. aštraiia.
4.22.i paṇca.dasa. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.23.a ϑritīm.
4.23.b ϑrisatəm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.23.c ϑrisatəm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.23.d tūirīm.
4.23.e paṇcāsatəm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.23.f paṇcāsatəm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.23.g puxδəm.
4.23.h haptāitīm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.23.i haptāitīm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.23.j xštūm.
4.23.k nauuaitīm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.23.l nauuaitīm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.24.a haptaϑəm. aētaēṣ̌ąm. š́iiaoϑənanąm. vərəzimnəm.
4.24.b anuzuuarštāt̰. paiti. pauruuāt̰.
4.24.c kā. hē. asti. ciϑa:
4.24.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.24.e aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
4.24.f duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.24.g duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.25.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.25.b yezi. nōit̰. uzuuarəziiāt̰.
4.25.c yō. narəm. auuaoirištəm. auuaouruuaēsaite.
4.25.d kā. hē. asti. ciϑa:
4.25.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.25.f aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
4.25.g duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.25.h duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.26.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.26.b yō. narəm. arəduṣ̌a. snaϑa. jaiṇti.
4.26.c kā. hē. asti. ciϑa:
4.26.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.26.e paṇca.dasa. upāzana. aspahe. aštraiia.
4.26.f paṇca.dasa. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.27.a bitīm.
4.27.b ϑrisatəm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.27.c ϑrisatəm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.27.d ϑritīm.
4.27.e paṇcāsatəm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.27.f paṇcāsatəm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.27.g tūirīm.
4.27.h haptāitīm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.27.i haptāitīm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.27.j puxδəm.
4.27.k nauuaitīm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.27.l nauuaitīm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.28.a xštūm.
4.28.b aētaēṣ̌ąm. š́iiaoϑənanąm. vərəzimnəm.
4.28.c anuzuuarštāt̰. paiti. pauruuāt̰.
4.28.d kā. hē. asti. ciϑa:
4.28.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.28.f aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
4.28.g duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.28.h duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.29.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.29.b yezi. nōit̰. uzuuarəziiāt̰.
4.29.c yō. narəm. arəduṣ̌a. snaϑa. jaiṇti.
4.29.d kā. hē. asti. ciϑa:
4.29.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊.
4.29.f aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
4.29.g duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.29.h duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.30.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.30.b yō. narəm. vīxrūməṇtəm. xvarəm. jaiṇti.
4.30.c kā. hē. asti. ciϑa:
4.30.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.31.a ϑrisatəm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aṣ̌traiia.
4.31.b ϑrisatəm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.31.c bitīm.
4.31.d paṇcāsatəm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.31.e paṇcāsatəm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.31.f ϑritīm.
4.31.g haptāitīm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.31.h haptāitīm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.31.i tūirīm.
4.31.j nauuaitīm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.31.k nauuaitīm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.32.a puxδəm. aētaēṣ̌ąm. š́iiaoϑənanąm. vərəzimnəm.
4.32.b anuzuuarštāt̰. paiti. pauruuāt̰.
4.32.c kā. hē. asti. ciϑa:
4.32.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.32.e aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
4.32.f duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.32.g duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.33.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.33.b yezi. nōit̰. uzuuarəziiāt̰.
4.33.c yō. narəm. vīxrūməṇtəm. xvarəm. jaiṇti.
4.33.d kā. hē. asti. ciϑa:
4.33.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊.
4.33.f aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
4.33.g duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.33.h duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.34.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.34.b yō. narəm. tacat̰.vohunīm. xvarəm. jaiṇti.
4.34.c kā. hē. asti. ciϑa:
4.34.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.34.e paṇcāsatəm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.34.f paṇcāsatəm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.34.g bitīm.
4.34.h haptāitīm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.34.i haptāitīm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.34.j ϑritīm.
4.34.k nauuaitīm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.34.l nauuaitīm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.35.a tūirīm. aētaēṣ̌ąm. š́iiaoϑənanąm. vərəzimnəm.
4.35.b anuzuuarštāt̰. paiti. pauruuāt̰.
4.35.c kā. hē. asti. ciϑa:
4.35.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.35.e aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
4.35.f duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.35.g duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.36.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.36.b yezi. nōit̰. uzuuarəziiāt̰.
4.36.c yō. narəm. tacat̰.vohunīm. xvarəm. jaiṇti.
4.36.d kā. hē. asti. ciϑa:
4.36.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊.
4.36.f aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
4.36.g duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.36.h duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia:
4.37.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.37.b yō. narəm. astō.biδəm. xvarəm. jaiṇti.
4.37.c kā. hē. asti. ciϑa:
4.37.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.37.e haptāitīm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.37.f haptāitīm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.37.g bitīm.
4.37.h nauuaitīm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.37.i nauuaitīm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.38.a ϑritīm. aētaēṣ̌ąm. š́iiaoϑənanąm. vərəzimnəm.
4.38.b anuzuuarštāt̰. paiti. pauruuāt̰.
4.38.c kā. hē. asti. ciϑa:
4.38.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.38.e aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
4.38.f duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.38.g duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.39.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.39.b yezi. nōit̰. uzuuarəziiāt̰.
4.39.c yō. narəm. astō.biδəm. xvarəm. jaiṇti.
4.39.d kā. hē. asti. ciϑa:
4.39.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊.
4.39.f aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
4.39.g duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.39.h duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.40.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.40.b yō. narəm. frazābaoδaŋhəm. snaϑəm. jaiṇti.
4.40.c kā. hē. asti. ciϑa:
4.40.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.40.e nauuaitīm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.40.f nauuaitīm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.41.a bitīm.
4.41.b aētaēṣ̌ąm. š́iiaoϑənanąm. vərəzimnəm.
4.41.c anuzuuarštāt̰. paiti. pauruuāt̰.
4.41.d kā. hē. asti. ciϑa:
4.41.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.41.f aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
4.41.g duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.41.h duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.42.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.42.b yezi. nōit̰. uzuuarəziiāt̰.
4.42.c yō. narəm. frazābaoδaŋhəm. snaϑəm. jaiṇti.
4.42.d kā. hē. asti. ciϑa:
4.42.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊.
4.42.f aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
4.42.g duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.42.h duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.43.a hāmō.š́iiaoϑna. tē. pascaēta. bauuaiṇti.
4.43.b aṣ̌ahe. paiti. paṇtąm.
4.43.c aṣ̌ahe. paiti. mąϑrəm.
4.43.d aṣ̌ahe. paiti. frasastīm.
4.44.a yaēca. iδa. narō. hāmō.daēna. jasąn.
4.44.b brāϑra. vā. haxaiia. vā.
4.44.c ṣ̌aētō.cinaŋhō. vā. nāiri.cinaŋhō. vā. xratu.cinaŋhō. vā.
4.44.d yezi. ṣ̌aētō.cinaŋhō. jasąn.
4.44.e hąm. iδa. ṣ̌aētəm. hąm.bāraiiən.
4.44.f yezi. nāiri.cinaŋhō. jasąn.
4.44.g upa. vā. nāirikąm. vāδaiiaēta.
4.45.a yezi. xratu.cinaŋhō. jasąn.
4.45.b upa. vā. mąϑrəm. spəṇtəm. maraēta.
4.45.c pourumca. naēme. asne. aparəmca.
4.45.d pourumca. naēme. xṣ̌afne. aparəmca.
4.45.e uxṣ̌ne. xraϑβe. vīdruuānahe. aṣ̌āt̰.
4.45.f aṣ̌ica. nəmaŋhāna.
4.45.g uxṣ̌ne. xraϑβe. yaonəm. āste:
4.45.h maiδiiāi. asnąmca. xṣ̌afnąmca. auuaŋhabdaēta.
4.45.i paiti. asne.
4.45.j paiti. xṣ̌afne.
4.45.k vīspəm. ā. ahmāt̰. yat̰. tā̊. srauuā̊. drəṇjaiiąn.
4.45.l yā̊. paouruua. aēϑrapataiiō. drəṇjaiiąn.
4.46.a hąm.taptibiiō. aiβiiō. cāxrare. nərəbiiō.
4.46.b zaraϑuštra:
4.46.c mā. gə̄uš. mā. vastrahe. hatō. aδāitīm. vaocōit̰.
4.47.a aδaēca. uiti. nāiriuuaite. zī. tē. ahmāt̰. pourum. framraomi.
4.47.b spitama. zaraϑuštra.
4.47.c yaϑa. maγauuō. frauuāxṣ̌ōit̰.
4.47.d vīsāne. ahmāt̰. yaϑa. əuuīsāi.
4.47.e puϑrāne. ahmāt̰. yaϑa. apuϑrāi.
4.47.f ṣ̌aētauuatō. ahmāt̰. yaϑa. aṣ̌aētāi.
4.48.a hāuca. aiiā̊. narā̊. vohu. marō. jāgərəbuštarō. aŋhat̰.
4.48.b yō. gə̄uš. uruϑβarə. hąm.pāfrāiti.
4.48.c yaϑa. hāu.
4.48.d yō. nōit̰. iϑa.
4.48.e hō. upa.mərətō.
4.48.f hāu. aspərənō.mazō.
4.48.g hāu. anumaiiō.mazō.
4.48.h hāu. staorō.mazō.
4.48.i hāu. vīrō.mazō.
4.49.a aēṣ̌ō. zī. narō. paitiieiṇti.
4.49.b astō. vīδōtuš. pəṣ̌anaiti.
4.49.c yasca. iṣ̌uš. xvāϑaxtō. pəṣ̌anaiti.
4.49.d yasca. zəmakō. pəṣ̌anaiti.
4.49.e kamnəm. vaste. vaŋhanəm.
4.49.f yasca. maṣ̌īm. druuaṇtəm. sāstārəm. kamərəδaja. pəṣ̌anaiti.
4.49.g yasca. aṣ̌əmaoγəm. anaṣ̌auuanəm. aŋuharəstātəm. pəṣ̌anaiti.
4.50.a paoirīm. aētaēṣ̌am. š́iiaoϑənanąm. vərəzimnəm.
4.50.b nōit̰. bitīm:
4.50.c auuaδa. aētaδa. aētahe. š́iiaoϑnahe. yaϑa. vaēϑəṇti.
4.50.d yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
4.50.e aiiaŋhaēnāiš. karətāiš. azdibīš. paiti. auua.kərəϑiiāt̰.
4.50.f aoṣ̌aŋhaiϑiiā̊sə. tanuuō.
4.50.g masiiō. vā. ahmāt̰cit̰.
4.51.a auuaδa. aētaδa. aētahe. š́iiaoϑnahe. yaϑa. vaēϑəṇti.
4.51.b yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
4.51.c aiiaŋhaēnāiš. fṣ̌ə̄bīš. azdibīš. paiti. auua.paṣ̌āt̰.
4.51.d aoṣ̌aŋhaiϑiiā̊sə. tanuuō.
4.51.e masiiō. vā. ahmāt̰cit̰.
4.52.a auuaδa. aētaδa. aētahe. š́iiaoϑnahe. yaϑa. vaēϑəṇti.
4.52.b yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
4.52.c satō.vīrəm. vaēməm. anusō. paiδiiāite.
4.52.d aoṣ̌aŋhaiϑiiā̊sə. tanuuō.
4.52.e masiiō. vā. ahmāt̰cit̰.
4.53.a auuaδa. aētaδa. aētahe. š́iiaoϑnahe. yaϑa. vaēϑəṇti.
4.53.b yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
4.53.c anusō. pārəm. marəzəm. auua.hištāt̰.
4.54.a auuaδa. aētaδa. aētahe. š́iiaoϑnahe. yaϑa. vaēϑəṇti.
4.54.b yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
4.54.c āpəm. saokəṇtauuaitīm. zaraniiāuuaitīm. vīϑušauuaitīm.
4.54.d draogəm. vīϑuš.
4.54.e apāiϑiš.
4.54.f raṣ̌naošca. paiti.saŋhəm.
4.54.g miϑraheca. aiβi.druxtəm.
4.55.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
4.55.b yō. āpəm. saokəṇtauuaitīm. zaraniiāuuaitīm. vīϑuṣ̌auuaitīm.
4.55.c draogəm. vīϑuš.
4.55.d apāiϑiš.
4.55.e raṣ̌naošca. paiti.saŋhəm.
4.55.f miϑraheca. aiβi.druxtəm.
4.55.g kā. hē. asti. ciϑa:
4.55.h āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
4.55.i hapta. sata. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
4.55.j hapta. sata. sraoṣ̌ō.caranaiia.
4.55.1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
4.55.1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
4.55.1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vd. 5[edit]

5.1.a nā. tat̰. para.iriϑiieiti.
5.1.b auui. jąfnauuō. raonąm.
5.1.c ā. tat̰. mərəγəm. uzuuazaite.
5.1.d haca. barəṣ̌nauuō. gairinąm.
5.1.e auui. jąfnauuō. raonąm.
5.1.f upa. tąm. kəhrpəm. fraŋuharaiti.
5.1.g yąm. iristahe. maš́iiehe:
5.1.h ā. tat̰. mərəγəm. uzuuazaite.
5.1.i haca. jąfnauuō. raonąm.
5.1.j auui. barəṣ̌nauuō. gairinąm.
5.1.k upa. tąm. vanąm. vazaite.
5.1.l xraožduuanąmca. varəduuanąmca.
5.1.m auui. dim. vaṇta.
5.1.n auui. dim. irita.
5.1.o auui. dim. patita.
5.2.a nā. tat̰. fraṣ̌usaiti.
5.2.b haca. jąfnauuō. raonąm.
5.2.c auui. barəṣ̌nauuō. gairinąm.
5.2.d upa. tąm. vanąm. aēiti.
5.2.e yąm. hō. mərəγō.
5.2.f āϑre. aēsmąn. iṣ̌aiti:
5.2.g auui. dim. janaiti.
5.2.h auui. dim. ϑβərəsaiti.
5.2.i auui. dim. tāšti.
5.2.j auui. dim. aiβi.raocaiieiti.
5.2.k āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm.
5.2.l kā. hē. asti. ciϑa.
5.3.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.3.b nōit̰. spō.bərətō.
5.3.c nōit̰. vaiiō.bərətō.
5.3.d nōit̰. vəhrkō.bərətō.
5.3.e nōit̰. vātō.bərətō.
5.3.f nōit̰. maxṣ̌i.bərətō.
5.3.g nasuš. narəm. nōit̰. āstriieiti.
5.4.a yezica. aēte. nasāuuō.
5.4.b yā. spō.bərətaca.
5.4.c vaiiō.bərətaca.
5.4.d vəhrkō.bərətaca.
5.4.e vātō.bərətaca.
5.4.f maxṣ̌i.bərətaca.
5.4.g nasuš. narəm. āstriieiṇtīm. ā̊ŋhāt̰.
5.4.h iṣ̌arə.štāitiia. mē. vīspō. aŋhuš. astuuā̊.
5.4.i iṣ̌asəm. jit̰.aṣ̌əm.
5.4.j xraodat̰.uruua. pəṣ̌ō.tanuš.
5.4.k frə̄na. ā̊ŋhąm. nasunąm.
5.4.l yā̊. paiti. āiia. zəmā. irīriϑarə.
5.5.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
5.5.b nā. tat̰. āpəm. hiṇcaiti.
5.5.c auui. yauuō.carānīm.
5.5.d ana. tā. vaiδīm. aiiā̊.
5.5.e ana. bitīm. ana. ϑritīm.
5.5.f pasca. tūirīm. nasāum. auua.karəṣ̌əṇti.
5.5.g spānəm. vā. raožəm. vā. vəhrkəm. vā.
5.5.h kā. hē. asti. ciϑa.
5.6.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.6.b nōit̰. spō.bərətō.
5.6.c nōit̰. vaiiō.bərətō.
5.6.d nōit̰. vəhrkō.bərətō.
5.6.e nōit̰. vātō.bərətō.
5.6.f nōit̰. maxṣ̌i.bərətō.
5.6.g nasuš. narəm. nōit̰. āstriieiti.
5.7.a yezica. aēte. nasāuuō.
5.7.b yā. spō.bərətaca.
5.7.c vaiiō.bərətaca.
5.7.d vəhrkō.bərətaca.
5.7.e vātō.bərətaca.
5.7.f maxṣ̌i.bərətaca.
5.7.g nasuš. narəm. āstriieiṇtīm. ā̊ŋhāt̰.
5.7.h iṣ̌arə.štāitiia. mē. vīspō. aŋhuš. astuuā̊.
5.7.i iṣ̌asəm. jit̰.aṣ̌əm.
5.7.j xraodat̰.uruua. pəṣ̌ō.tanuš.
5.7.k frə̄na. ā̊ŋhąm. nasunąm.
5.7.l yā̊. paiti. āiia. zəmā. irīriϑarə.
5.8.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
5.8.b āfš. narəm. jaiṇti. vā:
5.8.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.8.d āfš. narəm. nōit̰. jaiṇti.
5.8.e astō. vīδōtuš. dim. baṇdaiieiti.
5.8.f vaiiō. dim. bastəm. naiieiti.
5.8.g āfš. uzuuazaiti.
5.8.h āfš. niuuazaiti.
5.8.i āfš. paiti.raēcaiieiti.
5.8.j vaiiō. dim. pascaēta. fraŋuharəṇti:
5.8.k aϑra. aδāt̰. frajasaiti.
5.8.l baxta. aδāt̰. nijasaiti.
5.9.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
5.9.b ātarš. narəm. jaiṇti. vā:
5.9.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.9.d ātarš. narəm. nōit̰. jaiṇti.
5.9.e astaō. vīδōtuš. dim. baṇdaiieiti.
5.9.f vaiiō. dim. bastəm. naiieiti.
5.9.g ātarš. haṇdažaiti. asta. uštānəmca:
5.9.h aϑra. aδāt̰. frajasaiti.
5.9.i baxta. aδāt̰. nijasaiti.
5.10.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
5.10.b frā. hama. saciṇte.
5.10.c aϑa. aiβi.gāme.
5.10.d kuϑa. tē. vərəziiąn.
5.10.e aēte. yōi. mazdaiiasna:
5.10.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.10.g nmāne. nmāne.
5.10.h vīsi. vīsi.
5.10.i ϑrāiiō. kata. uzdaiϑiiąn.
5.10.j aētahe. yat̰. iristahe.
5.11.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
5.11.b cuuaṇtō. aŋhən. aēte. kata.
5.11.c aētahe. yat̰. iristahe:
5.11.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.11.e yat̰. hē. nōit̰. ərəduuō. ā̊ŋhanəm. vaγδanəm. upa.janiiāt̰.
5.11.f nōit̰. fraṣ̌a. pāδaēibiia.
5.11.g nōit̰. zastaēibiia. vītarəm:
5.11.h aēṣ̌ō. zī. asti. dāitiiō. kata.
5.11.i aētahe. yat̰. iristahe.
5.12.a aētaδa. hē. uzbaoδąm. tanūm. nidaiϑiiąn.
5.12.b bixṣ̌aparəm. vā.
5.12.c ϑrixṣ̌aparəm. vā.
5.12.d māzdrājahīm. vā.
5.12.e vīspəm. ā. ahmāt̰.
5.12.f yat̰. frā. vaiiō. patąn.
5.12.g frā. uruuara. uxṣ̌iiąn.
5.12.h niiā̊ṇcō. apa.tacin.
5.12.i us. vātō. ząm. haēcaiiāt̰.
5.13.a āat̰. yat̰. hīš. frā. vaiiō. patąn.
5.13.b frā. uruuara. uxṣ̌iiąn.
5.13.c niiā̊ṇcō. apa.tacin.
5.13.d us. vātō. ząm. haēcaiiāt̰.
5.13.e aētaδa. hē. aēte. mazdaiiasna. aētəm. kəhrpəm. huuarə.darəsīm. kərənaot̰.
5.14.a yezi. nōit̰. aēte. mazdaiiasna. aētəm. kəhrpəm. huuarə.darəsīm. kərənauuąn.
5.14.b yārə.drājō.
5.14.c auuauuaṇtəm. aṣ̌auuaγniiāi. tąm. ciϑąm. daēsaiiō.
5.14.d vīspəm. ā. ahmāt̰. nasunąmca. aiβi.varštanąm.
5.14.e daxmanąmca. aiβi.varštanąm.
5.14.f hixranąmca. aiβi.varštanąm.
5.14.g vaiianąmca. fraŋuharətanąm.
5.15.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
5.15.b āpəm. zazāhi.
5.15.c tūm. yō. ahurō. mazdā̊.
5.15.d zraiiaŋhat̰. haca. vouru.kaṣ̌āt̰.
5.15.e haϑra. vātəmca. dunmąnca:
5.16.a auui. nasūm. vazāhi.
5.16.b tūm. yō. ahurō. mazdā̊.
5.16.c upa. daxməm. vazāhi.
5.16.d tūm. yō. ahurō. mazdā̊.
5.16.e upa. hixrəm. vazāhi.
5.16.f tūm. yō. ahurō. mazdā̊.
5.16.g upa. astəm. frazaiiaiiāhi.
5.16.h tūm. yō. ahurō. mazdā̊.
5.16.i aŋhaiϑīm. frafrāuuaiiāhi.
5.16.j tūm. yō. ahurō. mazdā̊.
5.16.k tā. haϑra. frafrāuuaiiāhi.
5.16.l auui. zraiiō. pūitikəm.
5.17.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.17.b aēuuaϑa. bā. zaraϑuštra.
5.17.c yaϑa. tūm. ərəzuuō. vaṣ̌aŋhe:
5.17.d āpəm. zazāmi.
5.17.e azəm. yō. ahurō. mazdā̊.
5.17.f zraiiaŋhat̰. haca. vouru.kaṣ̌āt̰.
5.17.g haϑra. vātəmca. dunmąnca:
5.18.a auui. nasūm. vazāmi.
5.18.b azəm. yō. ahurō. mazdā̊.
5.18.c upa. daxməm. vazāmi.
5.18.d azəm. yō. ahurō. mazdā̊.
5.18.e upa. hixrəm. vazāmi.
5.18.f azəm. yō. ahurō. mazdā̊.
5.18.g upa. astəm. frazaiiaiiāmi.
5.18.h azəm. yō. ahurō. mazdā̊.
5.18.i aŋhaiϑīm. frafrāuuaiiāmi.
5.18.j azəm. yō. ahurō. mazdā̊.
5.18.k tā. haϑra. frafrāuuaiiāmi.
5.18.l auui. zraiiō. pūitikəm.
5.19.a tē. hištəṇti. γžarə.γžarəṇtīš.
5.19.b aṇtarə. arəδəm. zraiiaŋhō:
5.19.c yaoždiia. taciṇti. āpō.
5.19.d zraiiaŋhat̰. haca. pūitikāt̰.
5.19.e auui. zraiiō. vouru.kaṣ̌əm.
5.19.f auui. vanąm. yąm. huuāpīm:
5.19.g aϑra. mē. uruuarā̊. raoδəṇti.
5.19.h vīspā̊. vīspō.sarəδō.
5.19.i satauuaitinąm.
5.19.j hazaŋrauuaitinąm.
5.19.k baēuuarə. baēuuaranąm:
5.20.a tā. haϑra. vīuuāraiiemi.
5.20.b azəm. yō. ahurō. mazdā̊.
5.20.c xvarəϑəmca. naire. aṣ̌aone.
5.20.d vāstrəmca. gauue. huδā̊ŋhe:
5.20.e yauuō. mē. maš́iiō. xvarāt̰.
5.20.f vāstrəm. gauue. huδā̊ŋhe.
5.21.a imat̰. vaŋhō. imat̰. sraiiō.
5.21.b yaϑa. tūm. ərəzuuō. vaṣ̌aŋhe:
5.21.c ā. dim. tā. vaca. rāmaiiat̰.
5.21.d ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua.
5.21.e aṣ̌auuanəm. zaraϑuštrəm:
5.21.f yaoždā̊. maš́iiāi. aipi.ząϑəm. vahišta:
5.21.g hā. yaoždā̊. zaraϑuštra.
5.21.h yā. daēna. māzdaiiasniš.
5.21.i yō. huuąm. aŋhuuąm. yaoždāite.
5.21.j humatāišca. hūxtāišca. huuarštāišca.
5.22.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
5.22.b cū. asti. masiiō. vaŋhō. sraiiō.
5.22.c aētəm. dātəm. yim. vīdōiiūm. zaraϑuštri.
5.22.d upairi. aniiāiš. srauuāiš.
5.22.e masanaca. vaŋhanaca. sraiianaca.
5.23.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.23.b mąnaiiən. bā. spitama. zaraϑuštra.
5.23.c aētəm. dātəm. yim. vīdōiiūm. zaraϑuštri.
5.23.d upairi. aniiāiš. srauuāiš.
5.23.e masanaca. vaŋhanaca. sraiianaca.
5.23.f yaϑa. zraiiō. vouru.kaṣ̌əm.
5.23.g upairi. aniiā̊. āpō.
5.24.a mąnaiiən. bā. spitama. zaraϑuštra.
5.24.b aētəm. dātəm. yim. vīdōiiūm. zaraϑuštri.
5.24.c upairi. aniiāiš. srauuāiš.
5.24.d masanaca. vaŋhanaca. sraiianaca.
5.24.e yaϑa. masiiaiiā̊. āfš.
5.24.f kasiiaŋhąm. apąm. auui. frādauuaiti:
5.24.g mąnaiiən. bā. spitama. zaraϑuštra.
5.24.h aētəm. dātəm. yim. vīdōiiūm. zaraϑuštri.
5.24.i upairi. aniiāiš. srauuāiš.
5.24.j masanaca. vaŋhanaca. sraiianaca.
5.24.k yaϑa. masiiaiiā̊. vana.
5.24.l kasiiaŋhąm. vanąm. aiβi.vərənuuaiti.
5.25.a mąnaiiən. bā. spitama. zaraϑuštra.
5.25.b aētəm. dātəm. yim. vīdōiiūm. zaraϑuštri.
5.25.c upairi. aniiāiš. srauuāiš.
5.25.d masanaca. vaŋhanaca. sraiianaca.
5.25.e yaϑa. imąm. ząm.
5.25.f āca. pairica. buuāuua.
5.26.a aoxtō. ratuš. aoxtō. sraoṣ̌āuuarəzō.
5.26.b uzgərəptāt̰. paiti. draonāt̰. nauua. uzgərəptāt̰.
5.26.c dātāt̰. paiti. draonāt̰. nauua. dātāt̰.
5.26.d nisritāt̰. paiti. draonāt̰. nauua. nisritāt̰.
5.26.e xṣ̌aiieite. hē. pascaēta.
5.26.f aēṣ̌a. yō. ratuš. ϑriṣ̌um. aētahe. ciϑā̊. apaŋharštə̄e:
5.26.g yezica. hē. aniia. aγa. š́iiaoϑna. frauuaršta.
5.26.h paitita. hē. ciϑa:
5.26.i āat̰. yezi. ṣ̌ē. aniia. aγa. š́iiaoϑna. nōit̰. frauuaršta.
5.26.j paititəm. ahe. narš.
5.26.k yauuaēca. yauuaētātaēca.
5.27.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
5.27.b yō. narō. hāmō.gātuuō. nipaiδiieiṇte.
5.27.c hąm. vā. paiti. stairiš.
5.27.d hąm. vā. paiti. barəziš.
5.27.e paitica. hē. aniia. duua. vā. nara. aŋhən.
5.27.f paṇca. vā.
5.27.g paṇcāsatəm. vā.
5.27.h satəm. vā. hąm. nāirinąm.
5.27.i āat̰. aēṣ̌ąm. narąm. aēuuō. iriϑiiāt̰.
5.27.j cuuat̰. aṇtarə. nərə̄š. aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
5.27.k axtica. piuuatica. āhitica. frāṣ̌naoiti.
5.28.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.28.b yezi. aŋhat̰. āϑrauua.
5.28.c frā. zī. duuąsaiti.
5.28.d spitama. zaraϑuštra.
5.28.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
5.28.f yezi. aēuuaṇdasō. frāṣ̌naoiti.
5.28.g dasəməm. paiti.raēϑβaiieiti:
5.28.h āat̰. yezi. aŋhat̰. raϑaēštā̊.
5.28.i frā. zī. duuąsaiti.
5.28.j spitama. zaraϑuštra.
5.28.k aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
5.28.l yezi. dasəməm. frāṣ̌naoiti.
5.28.m nāuməm. paiti.raēϑβaiieiti:
5.28.n āat̰. yezi. aŋhat̰. vāstriiō. fṣ̌uiiąs.
5.28.o frā. zī. duuąsaiti.
5.28.p spitama. zaraϑuštra.
5.28.q aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
5.28.r yezi. nāuməm. frāṣ̌naoiti.
5.28.s aštəməm. paiti.raēϑβaiieiti.
5.29.a āat̰. yezi. aŋhat̰. spā. pasuš.hauruuō.
5.29.b frā. zī. duuąsaiti.
5.29.c spitama. zaraϑuštra.
5.29.d aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
5.29.e yezi. aštəməm. frāṣ̌naoiti.
5.29.f haptaϑəm. paiti.raēϑβaiieiti:
5.29.g āat̰. yezi. aŋhat̰. spā. viš.hauruuō.
5.29.h frā. zī. duuąsaiti.
5.29.i spitama. zaraϑuštra.
5.29.j aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
5.29.k yezi. haptaϑəm. frāṣ̌naoiti.
5.29.l xštūm. paiti.raēϑβaiieiti.
5.30.a āat. yezi. aŋhat̰. spā. vohunazgō.
5.30.b frā. zī. duuąsaiti.
5.30.c spitama. zaraϑuštra.
5.30.d aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
5.30.e yezi. xštūm. frāṣ̌naoiti.
5.30.f puxδəm. paiti.raēϑβaiieiti:
5.30.g āat̰. yezi. aŋhat̰. spā. taurunō.
5.30.h frā. zī. duuąsaiti.
5.30.i spitama. zaraϑuštra.
5.30.j aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
5.30.k yezi. puxδəm. frāṣ̌naoiti.
5.30.l tūirīm. paiti.raēϑβaiieiti.
5.31.a āat̰. yezi. aŋhat̰. spā. sukurənō.
5.31.b frā. zī. duuąsaiti.
5.31.c spitama. zaraϑuštra.
5.31.d aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
5.31.e yezi. tūirīm. frāṣ̌naoiti.
5.31.f ϑritīm. paiti.raēϑβaiieiti:
5.31.g āat̰. yezi. aŋhat̰. spā. jažuš.
5.31.h frā. zī. duuąsaiti.
5.31.i spitama. zaraϑuštra.
5.31.j aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
5.31.k yezi. ϑritīm. frāṣ̌naoiti.
5.31.l bitīm. paiti.raēϑβaiieiti.
5.32.a āat̰. yezi. aŋhat̰. spā. aiβizuš.
5.32.b frā. zī. duuąsaiti.
5.32.c spitama. zaraϑuštra.
5.32.d aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
5.32.e yezi. bitīm. frāṣ̌naoiti.
5.32.f paoirīm. paiti.raēϑβaiieiti:
5.32.g āat̰. yezi. aŋhat̰. spā. vīzuš.
5.32.h frā. zī. duuąsaiti.
5.32.i spitama. zaraϑuštra.
5.32.j aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
5.32.k yezi. paoirīm. frāṣ̌naoiti.
5.32.l paoirīm. paiti.raēϑβaiieiti.
5.33.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
5.33.b āat̰. yezi. aŋhat̰. spā. urupiš.
5.33.c cuuat̰. aēṣ̌ō. spā. yō. urupiš.
5.33.d spəṇtahe. mainiiə̄uš. dāmanąm. hąm.raēϑβaiieiti.
5.33.e cuuat̰. paiti.raēϑβaiieiti.
5.34.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.34.b nōit̰. aēṣ̌ō. spā. yō. urupiš.
5.34.c spəṇtahe. mainiiə̄uš. dāmanąm. hąm.raēϑβaiieiti.
5.34.d nōit̰. paiti.raēϑβaiieiti.
5.34.e aniiō. ahmāt̰. yō. janaiti.
5.34.f fraca. duṣ̌aiti.
5.34.g ā. dim. ā.hišhaxti.
5.34.h yauuaēca. yauuaētātaēca.
5.35.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
5.35.b āat̰. yezi. aŋhat̰. mairiiō. druuā̊. bizaṇgrō.
5.35.c auuaϑa. aṣ̌əmaoγō. anaṣ̌auua.
5.35.d cuuat̰. spəṇtahe. mainiiə̄uš. dāmanąm. hąm.raēϑβaiieiti.
5.35.e cuuat̰. paiti.raēϑβaiieiti.
5.36.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.36.b yaϑa. vazaγacit̰. viš.huš́ō.
5.36.c tarō. yārə. mərətō:
5.36.d juuō. zī. spitama. zaraϑuštra.
5.36.e mairiiō. druuā̊. bizaṇgrō.
5.36.f auuaϑa. aṣ̌əmaoγō. anaṣ̌auua.
5.36.g spəṇtahe. mainiiə̄uš. dāmanąm. hąm.raēϑβaiieiti.
5.36.h juuō. paiti.raēϑβaiieiti:
5.37.a juuō. āpəm. jaiṇti.
5.37.b juuō. ātrəm. frāuuaiieiti.
5.37.c juuō. gąm. varatąm. azaite.
5.37.d juuō. narəm. aṣ̌auuanəm. frazābaoδaŋhəm. snaϑəm. vīkərət̰.uštānəm. jaiṇti.
5.37.e nōit̰. auuaϑa. mərətō:
5.38.a juuō. zī. spitama. zaraϑuštra.
5.38.b mairiiō. druuā̊. bizaṇgrō.
5.38.c auuaϑa. aṣ̌əmaoγō. anaṣ̌auua.
5.38.d narəm. aṣ̌auuanəm. haŋhuš.
5.38.e xvarəϑaheca. vastraheca.
5.38.f draošca. nimataheca. aiiaŋheca. apa.baraiti.
5.38.g nōit̰. auuaϑa. mərətō.
5.39.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
5.39.b yōi. nmānā̊. hąm.barāmahi.
5.39.c aṣ̌āum. ahura. mazda.
5.39.d ahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
5.39.e ātrəmca. barəsmaca.
5.39.f taštaca. haomaca. hāuuanaca.
5.39.g āat̰. pascaēta. ahe. nmānahe.
5.39.h spā. vā. nā. vā. iriϑiiāt̰.
5.39.i kuϑa. tē. vərəziiąn.
5.39.j aēte. yōi. mazdaiiasna.
5.40.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.40.b us. haca. aēibiiō. nmānaēibiiō. baraiiən.
5.40.c spitama. zaraϑuštra.
5.40.d ātrəmca. barəsmaca.
5.40.e taštaca. haomaca. hāuuanaca.
5.40.f us. haca. iristəm. baraiiən.
5.40.g mąnaiiən. ahe.
5.40.h yaϑa. nā. dāitiiō.
5.40.i dāitiiaiiāi. bairiieteca.
5.40.j xvairiieteca.
5.41.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
5.41.b kuϑa. tē. aēte. mazdaiiasna.
5.41.c aētəm. ātrəm. aiti. barąn.
5.41.d auua. aētəm. nmānəm.
5.41.e yat̰. aēṣ̌ō. nā. para.iriϑiiāt̰.
5.42.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.42.b nauua.xṣ̌aparəm. upa.mąnaiiən.
5.42.c aēte. yōi. mazdaiiasna.
5.42.d aiβi.gāme.
5.42.e āat̰. hama. māzdrājahīm:
5.42.f pascaēta. aēte. mazdaiiasna.
5.42.g aētəm. ātrəm. aiti. barąn.
5.42.h auua. aētəm. nmānəm.
5.42.i yat̰. aēṣ̌ō. nā. para.iriϑiiāt̰.
5.43.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
5.43.b yezica. aēte. mazdaiiasna.
5.43.c aētəm. ātrəm. aiti. barąn.
5.43.d auua. aētəm. nmānəm.
5.43.e yat̰. aēṣ̌ō. nā. para.iriϑiiāt̰.
5.43.f aṇtarāt̰. naēmāt̰. nauua.xṣ̌aparahe.
5.43.g aṇtarāt̰. naēmāt̰. māzdrājahīm.
5.43.h kā. hē. asti. ciϑa.
5.44.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.44.b aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
5.44.c duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
5.44.d duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
5.45.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
5.45.b yat̰. ahmi. nmāne. yat̰. māzdaiiasnōiš.
5.45.c nāirika. upas.puϑrīm. jasāt̰.
5.45.d aēuuō.māhīm. vā. bimāhīm. vā.
5.45.e ϑrimāhīm. vā. caϑru.māhīm. vā.
5.45.f paṇca.māhīm. vā. xṣ̌uuaš.māhīm. vā.
5.45.g hapta.māhīm. vā. ašta.māhīm. vā.
5.45.h nauua.māhīm. vā. dasa.māhīm. vā.
5.45.i aētaδa. aēṣ̌a. nāirika. taδa.
5.45.j apuϑrīm. nijasāt̰. uzuštana.
5.45.k kuϑa. tē. vərəziiąn.
5.45.l aēte. yōi. mazdaiiasna.
5.46.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.46.b yat̰. ahmi. nmāne. yat̰. māzdaiiasnōiš. fraēštəm.
5.46.c yaoždātō.zəmōtəməmca. huš́ō.zəmōtəməmca.
5.46.d kambištəmca. aēte. paϑā̊. fraiiąn.
5.46.e pasuuasca. staorāca.
5.46.f ātrəmca. ahurahe. mazdā̊.
5.46.g barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarətəm.
5.46.h narəmca. yim. aṣ̌auuanəm.
5.47.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
5.47.b cuuat̰. drājō. haca. āϑrat̰.
5.47.c cuuat̰. drājō. haca. apat̰.
5.47.d cuuat̰. drājō. haca. barəsmən. frastairiiāt̰.
5.47.e cuuat̰. drājō. haca. nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
5.48.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.48.b ϑrisata.gāim. haca. āϑrat̰.
5.48.c ϑrisata.gāim. haca. apat̰.
5.48.d ϑrisata.gāim. haca. barəsmən. frastairiiāt̰.
5.48.e ϑrigāim. haca. nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
5.49.a aētaδa. hē. aēte. mazdaiiasna.
5.49.b aiŋ́hā̊. zəmō. pairi.daēząn. pairi.daēzaiiąn.
5.49.c xvarəϑaēibiiō. pascaēta. āstaiiaṇta.
5.49.d aēte. yōi. mazdaiiasna.
5.49.e vastraēibiiō. pascaēta. āstaiiaṇta.
5.49.f aēte. yōi. mazdaiiasna.
5.50.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
5.50.b ciš. aēṣ̌a. nāirika.
5.50.c paoirīm. xvarəϑanąm. xvarāt̰.
5.51.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.51.b gə̄uš. maēsmana. ātriiō.paiti.iristəm.
5.51.c ϑriš. vā. ṣ̌āmąn.
5.51.d yat̰. vā. xṣ̌uuaš.
5.51.e yat̰. vā. nauua.
5.51.f aēte. daxma. upaŋharəzaēta.
5.51.g aṇtarāt̰. naēmāt̰. barəϑriṣ̌uua. uruϑβō.huua:
5.52.a āat̰. pascaēta. aipi.γžauruuatąm.
5.52.b aspaiianąmca. paiiaŋhąm.
5.52.c gāuuaiianąmca. maēṣ̌inanąmca. buziianąmca.
5.52.d hąm.vaoirinąm. us.vaoirinąm.
5.52.e gąmca. xvāstəm. anāpəm.
5.52.f yaomca. aṣ̌əm. anāpəm.
5.52.g maδuca. anāpəm.
5.53.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
5.53.b cuuat̰. drājō. upa.mąnaiiən.
5.53.c cuuat̰. drājō. upa.maitīm. āste. xvarəṇti.
5.53.d gąmca. yaomca. maδuca.
5.54.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.54.b ϑrixṣ̌aparəm. upa.mąnaiiən.
5.54.c ϑrixṣ̌aparəm. upa.maitīm. āste. xvarəṇti.
5.54.d gąmca. yaomca. maδuca:
5.54.e āat̰. pasca. ϑrixṣ̌aparāt̰.
5.54.f us. tanūm. snaiiaēta.
5.54.g us. vastrāt̰.
5.54.h gə̄uš. maēsmana.
5.54.i apāca. nauua. upa. maγəm. paiti.
5.54.j auuaϑa. yaoždaiiąn.
5.55.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
5.55.b cuuat̰. drājō. upa.mąnaiiən.
5.55.c cuuat̰. drājō. upa.maitīm. āste.
5.55.d pasca. ϑrixṣ̌aparāt̰.
5.55.e yūtō. gātuš.
5.55.f yūtō. xvarəϑa.
5.55.g yūtō. vastra.
5.55.h yūtō. aniiaēibiiō. mazdaiiasnaēibiiō.
5.56.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.56.b nauua.xṣ̌aparəm. upa.mąnaiiən.
5.56.c nauua.xṣ̌aparəm. upa.maitīm. āste.
5.56.d pasca. ϑrixṣ̌aparāt̰.
5.56.e yūtō. gātuš.
5.56.f yūtō. xvarəϑa.
5.56.g yūtō. vastra.
5.56.h yūtō. aniiaēibiiō. mazdaiiasnaēibiiō:
5.56.i āat̰. pasca. nauua.xṣ̌aparāt̰.
5.56.j us. tanūm. snaiiaēta.
5.56.k us. vastrāt̰.
5.56.l gə̄uš. maēsmana.
5.56.m apāca. paiti.
5.56.n auuaϑa. yaoždaiiąn.
5.57.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
5.57.b kat̰. tā. vastra. hąm.yūta.
5.57.c pasca. yaoždāiti. frasnāiti.
5.57.d zaoϑre. vā. hāuuanāne. vā.
5.57.e ātrauuaxṣ̌e. vā. frabərəϑre. vā.
5.57.f ābərəte. vā. āsnāϑre. vā.
5.57.g raēϑβiškare. vā. sraoṣ̌āuuarəze. vā.
5.57.h aϑaurune. vā. maš́iiāi. raϑaēštāi. vā.
5.57.i vāstriiāi. vā. fṣ̌uiiaṇte.
5.58.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
5.58.b nōit̰. tā. vastra. hąm.yūta.
5.58.c pasca. yaoždāiti. frasnāiti.
5.58.d zaoϑre. nōit̰. hāuuanāne.
5.58.e nōit̰. ātrauuaxṣ̌e. nōit̰. frabərəϑre.
5.58.f nōit̰. ābərəte. nōit̰. āsnāϑre.
5.58.g nōit̰. raēϑβiškare. nōit̰. sraoṣ̌āuuarəze.
5.58.h nōit̰. aϑaurune. maš́iiāi. nōit̰. raϑaēštāi.
5.58.i nōit̰. vāstriiāi. fṣ̌uiiaṇte.
5.59.a yat̰. ahmi. nmāne. yat̰. māzdaiiasnōiš.
5.59.b nāirika. daxštauuaiti. aŋhat̰.
5.59.c yat̰. vā. skəṇdō. aipi.jatō.
5.59.d pištrō. aipi.iritō. gātuš.
5.59.e aētaδa. aētahe. *āste.
5.59.f stairišca. barəzišca. hąm.vərənā̊ṇte.
5.59.g vīspəm. ā. ahmāt̰.
5.59.h yat̰. hąm. ci. zastō. frīne. nižbarāt̰.
5.60.a nōit̰. zī. ahurō. mazdā̊.
5.60.b yā̊ŋhuiianąm. auuarətanąm. paiti.riciia. daiϑe.
5.60.c nōit̰. aspərənō.mazō.
5.60.d nōit̰. auuacinō.mazō.
5.60.e yauuat̰. aēṣ̌a. carāitika.
5.60.f auui. mąm. harəkə̄. harəcaiiāt̰.
5.61.a yezica. aēte. mazdaiiasna. upairi. aētəm. iristəm.
5.61.b auui. mąm. *harəkə̄. hərəziiāt̰.
5.61.c yauuat̰. aēṣ̌a. carāitika.
5.61.d auui. mąm. harəkə̄. harəcaiiāt̰.
5.61.e juuascit̰. nōit̰. buuat̰. aṣ̌auua.
5.61.f məṣ̌ascit̰. nōit̰. baxṣ̌aiti. vahištahe. aŋhə̄uš:
5.62.a təm. ahūm. paiϑiiāiti.
5.62.b yim. druuatąm. təmaŋhaēnəm.
5.62.c təmasciϑrəm. təmaŋhəm.
5.62.d təm. vā̊. ahūm. druuaṇtō.
5.62.e š́iiaoϑnāiš. xvāiš. xvā.daēna.
5.62.f nisirinuiiāt̰. acištāi. aŋuhe. :
5.62.1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
5.62.1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
5.62.1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vd. 6[edit]

6.1.a cuuaṇtəm. drājō. zruuānəm. aiŋ́hā̊. zəmō. anaiδiia.
6.1.b yat̰. ahmi. spānasca. narasca. para.iriϑiṇti:
6.1.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.1.d yārə.drājō. aṣ̌āum. zaraϑuštra. aiŋ́hā̊. zəmō. anaiδiia.
6.1.e yat̰. ahmi. spānasca. narasca. para.iriϑiṇti:
6.2.a māca. pascaēta. mazdaiiasna. tąm. ząm. kāraiiən.
6.2.b mā. āpō. hərəzaiiən.
6.2.c yat̰. ahmi. spānasca. narasca. para.iriϑiṇti.
6.2.d aṇtarāt̰. naēmāt̰. yārə.drājō.
6.2.e vasō. pascaēta. mazdaiiasna. tąm. aniiąm. ząm. kāraiiən.
6.2.f vasō. āpō. hərəzaiiən.
6.3.a yezi. mazdaiiasna. tąm. ząm. kāraiiən.
6.3.b yezi. āpō. hərəzaiiən.
6.3.c yat̰. ahmi. spānasca. narasca. para.iriϑiṇti.
6.3.d aṇtarāt̰. naēmāt̰. yārə.drājō.
6.3.e nasuspaēm. pascaēta. āstriiā̊ṇte.
6.3.f aēte. yōi. mazdaiiasna.
6.3.g apasca. zəmasca. uruuaraiiā̊sca.
6.4.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.4.b yezi. mazdaiiasna. tąm. ząm. kāraiiən.
6.4.c yezi. āpō. hərəzaiiən.
6.4.d yat̰. ahmi. spānasca. narasca. para.iriϑiṇti.
6.4.e aṇtarāt̰. naēmāt̰. yārə.drājō.
6.4.f kā. hē. asti. ciϑa.
6.5.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.5.b aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
6.5.c duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
6.5.d duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
6.6.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.6.b yezi. vasən. mazdaiiasna. ząm. raoδaiiąm.
6.6.c hixtaiiaēca. karštaiiaēca. parakaṇtaiiaēca.
6.6.d kuϑa. tē. vərəziiąn.
6.6.e aēte. yōi. mazdaiiasna.
6.7.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.7.b aētaδa. hē. aēte. mazdaiiasna. aiŋ́hā̊. zəmō. pairiṣ̌aiiaṇta.
6.7.c aētaŋhąm. astąmca. varəsąmca.
6.7.d spāmąmca. mūϑrąmca. vaŋhutātąmca.
6.8.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.8.b yezi. nōit̰. pairiṣ̌ā̊ṇte.
6.8.c aētaŋhąm. astąmca. varəsąmca.
6.8.d spāmąmca. mūϑrąmca. vaŋhutātąmca.
6.8.e kā. hē. asti. ciϑa.
6.9.a āat. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.9.b aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
6.9.c duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
6.9.d duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
6.10.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.10.b yō. astəm. upaŋharəzaiti.
6.10.c sūnō. vā. para.iristahe.
6.10.d maš́iiehe. vā.
6.10.e auuauuat̰. aipi.
6.10.f yaϑa. kasištahe. ərəzuuō. fratəməm. t̰biṣ̌iš.
6.10.g yezi. ahmiia. iriϑiieiti. ūϑəm. vā. ūϑō.tās. vā.
6.10.h kā. hē. asti. ciϑa.
6.11.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.11.b ϑrisatəm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
6.11.c ϑrisatəm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
6.12.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.12.b yō. astəm. upaŋharəzaiti.
6.12.c sūnō. vā. para.iristahe.
6.12.d maš́iiehe. vā.
6.12.e auuauuat̰. aipi.
6.12.f yaϑa. maδəmahe. ərəzuuō. fratəməm. t̰biṣ̌iš.
6.12.g yezi. ahmiia. iriϑiieiti. ūϑəm. vā. ūϑō.tās. vā.
6.12.h kā. hē. asti. ciϑa.
6.13.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.13.b paṇcāsatəm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
6.13.c paṇcāsatəm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
6.14.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.14.b yō. astəm. upaŋharəzaiti.
6.14.c sūnō. vā. para.iristahe.
6.14.d maš́iiehe. vā.
6.14.e auuauuat̰. aipi.
6.14.f yaϑa. masištahe. ərəzuuō. fratəməm. t̰biṣ̌iš.
6.14.g yezi. ahmiia. iriϑiieiti. ūϑəm. vā. ūϑō.tās. vā.
6.14.h kā. hē. asti. ciϑa.
6.15.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.15.b haptāitīm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
6.15.c haptāitīm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
6.16.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.16.b yō. astəm. upaŋharəzaiti.
6.16.c sūnō. vā. para.iristahe.
6.16.d maš́iiehe. vā.
6.16.e ərəzu.stauuaŋhəm. vā.
6.16.f pərəsu.masaŋhəm. vā.
6.16.g yezi. ahmiia. iriϑiieiti. ūϑəm. vā. ūϑō.tās. vā.
6.16.h kā. hē. asti. ciϑa.
6.17.a āat. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.17.b nauuaitīm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
6.17.c nauuaitīm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
6.18.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.18.b yō. astəm. upaŋharəzaiti.
6.18.c sūnō. vā. para.iristahe.
6.18.d maš́iiehe. vā.
6.18.e baēərəzu.stauuaŋhəm. vā.
6.18.f bipərəsu.masaŋhəm. vā.
6.18.g yezi. ahmiia. iriϑiieiti. ūϑəm. vā. ūϑō.tās. vā.
6.18.h kā. hē. asti. ciϑa.
6.19.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.19.b aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
6.19.c duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
6.19.d duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
6.20.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.20.b yō. astəm. upaŋharəzaiti.
6.20.c sūnō. vā. para.iristahe.
6.20.d maš́iiehe. vā.
6.20.e bāzu.stauuaŋhəm. vā.
6.20.f sraoni.masaŋhəm. vā.
6.20.g yezi. ahmiia. iriϑiieiti. ūϑəm. vā. ūϑō.tās. vā.
6.20.h kā. hē. asti. ciϑa.
6.21.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.21.b caϑβārō. sata. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
6.21.c caϑβārō. sata. sraoṣ̌ō.caranaiia.
6.22.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.22.b yō. astəm. upaŋharəzaiti.
6.22.c sūnō. vā. para.iristahe.
6.22.d maš́iiehe. vā.
6.22.e auuauuat̰. aipi.
6.22.f yaϑa. narš. vaγδanəm.
6.22.g yezi. ahmiia. iriϑiieiti. ūϑəm. vā. ūϑō.tās. vā.
6.22.h kā. hē. asti. ciϑa.
6.23.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.23.b xṣ̌uuaš. sata. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
6.23.c xṣ̌uuaš. sata. sraoṣ̌ō.caranaiia.
6.24.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.24.b yō. vīspąm. hauruuąm. tanūm. upaŋharəzaiti.
6.24.c sūnō. vā. para.iristahe.
6.24.d maš́iiehe. vā.
6.24.e yezi. ahmiia. iriϑiieiti. ūϑəm. vā. ūϑō.tās. vā.
6.24.f kā. hē. asti. ciϑa.
6.25.a āat. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.25.b hazaŋrəm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
6.25.c hazaŋrəm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
6.26.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.26.b yat̰. aēte. yōi. mazdaiiasna.
6.26.c pāδa. aiiaṇtəm. vā. taciṇtəm. vā.
6.26.d barəmnəm. vā. vazəmnəm. vā.
6.26.e taci.apaiia. nasāum. frajasąn.
6.26.f kuϑa. tē. vərəziiąn.
6.26.g aēte. yōi. mazdaiiasna.
6.27.a āat. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.27.b mat̰. aoϑranąm. framuxti.
6.27.c mat̰. vastranąm. niδāiti.
6.27.d upa.mąnaiiən. zaraϑuštra.
6.27.e fraṣ̌a. fraiiōit̰.
6.27.f iristəm. uzbarōit̰. āpō. zaraϑuštra.
6.27.g ā.zaṇgaēibiiascit̰. āpō.
6.27.h ā.žnubiiascit̰. āpō.
6.27.i ā.maiδiiąnascit̰. āpō.
6.27.j ā.nərəbərəzascit̰. āpō.
6.27.k vīspəm. ā. ahmāt̰.
6.27.l yaδōit̰. upa.jasōit̰. iristąm. tanūm.
6.28.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.28.b yezica. aēte. nasāuuō. friϑiieitica. puiietica.
6.28.c kuϑa. tē. vərəziiąn.
6.28.d aēte. yōi. mazdaiiasna.
6.29.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.29.b yauuat̰. cuuat̰ca. hē. zastaēibiia. haṇgəuruuaiiąn.
6.29.c aētauuat̰. apat̰. haca. nižbāraiiən.
6.29.d huš́e. zəme. nidaiϑiiąn.
6.29.e nōit̰. astąm. nōit̰. varsąm.
6.29.f nōit̰. spāmąm. nōit̰. mūϑrąm. nōit̰. vaŋhutātąm.
6.29.g pairi.spāiti. apąm. āstriiā̊ṇte.
6.30.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.30.b cuuat̰. aētaŋhā̊. āpō. yat̰. armaēštaiiā̊.
6.30.c aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
6.30.d axtica. piuuaica. āhitica. frāṣ̌naoiti.
6.31.a āat. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.31.b xṣ̌uuaš.gāim. kəmcit̰. paiti. caϑruṣ̌anąm.
6.31.c vīspəm. ā. ahmāt̰. aēṣ̌a. āfš. aiiaoždiia. anaiβiš.xvarəϑa.
6.31.d yauuat̰. aēṣ̌a. nasuš. nižbərəta:
6.31.e us. haca. nasāuuō. aētauuat̰. apat̰. haca. nižbāraiiən.
6.31.f huš́e. zəme. nidaiϑiiąn.
6.32.a aiŋ́hā̊. āpō. para.hiṇcaiiən.
6.32.b yat̰. vā. naēməm.
6.32.c yat̰. vā. ϑriṣ̌um.
6.32.d yat̰. vā. caϑruṣ̌um.
6.32.e yat̰. vā. paŋtaŋhum.
6.32.f yezi. tūtauua.
6.32.g nauuāt̰. tūtauua:
6.32.h pasca. nasāuuō. nižbərəϑi.
6.32.i pasca. āpō. para.hixti.
6.32.j aēṣ̌a. āfš. yaoždiia. bauuaiti. vasō. aiβiš.xvarəϑa.
6.32.k pasubiia. vīraēibiia.
6.32.l hamaϑa. yaϑa. paracit̰.
6.33.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.33.b cuuat̰. aētaŋhā̊. āpō. yat̰. cātaiiā̊. uzuitiiā̊sca.
6.33.c aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
6.33.d axtica. piuuatica. āhitica. frāṣ̌naoiti.
6.34.a āat. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.34.b vīspəm. ā. ahmāt̰. aēṣ̌a. āfš. aiiaoždiia. anaiβiš.xvarəϑa.
6.34.c yauuat̰. aēṣ̌a. nasuš. nižbərəta:
6.34.d us. haca. nasāuuō. aētauuat̰. apat̰. haca. nižbāraiiən.
6.34.e huš́e. zəme. nidaiϑiiąn.
6.35.a aiŋ́hā̊. āpō. para.hiṇcaiiən.
6.35.b yat̰. vā. naēməm.
6.35.c yat̰. vā. ϑriṣ̌um.
6.35.d yat̰. vā. caϑruṣ̌um.
6.35.e yat̰. vā. paŋtaŋhum.
6.35.f yezi. tūtauua.
6.35.g nauuāt̰. tūtauua:
6.35.h pasca. nasāuuō. nižbərəϑi.
6.35.i pasca. āpō. para.hixti.
6.35.j aēṣ̌a. āfš. yaoždiia. bauuaiti. vasō. aiβiš.xvarəϑa.
6.35.k pasubiia. vīraēibiia.
6.35.l hamaϑa. yaϑa. paracit̰.
6.36.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.36.b cuuat̰. aētaŋhā̊. āpō. yat̰. snaēžiṇtiiāica. srasciṇtiiāica.
6.36.c aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
6.36.d axtica. piuuatica. āhitica. frāṣ̌naoiti.
6.37.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.37.b ϑrigāim. kəmcit̰. paiti. caϑruṣ̌anąm.
6.37.c vīspəm. ā. ahmāt̰. aēṣ̌a. āfš. aiiaoždiia. anaiβiš.xvarəϑa.
6.37.d yauuat̰. aēṣ̌a. nasuš. nižbərəta:
6.37.e us. haca. nasāuuō. aētauuat̰. apat̰. haca. nižbāraiiən.
6.37.f huš́e. zəme. nidaiϑiiąn.
6.38.a pasca. nasāuuō. nižbərəϑi.
6.38.b pasca. āpō. vītaxti.
6.38.c aēṣ̌a. āfš. yaoždiia. bauuaiti. vasō. aiβiš.xvarəϑa.
6.38.d pasubiia. vīraēibiia.
6.38.e hamaϑa. yaϑa. paracit̰.
6.39.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.39.b cuuat̰. aētaŋhā̊. āpō. yat̰. frātat̰.carətaiiā̊.
6.39.c aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
6.39.d axtica. piuuatica. āhitica. frāṣ̌naoiti.
6.40.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.40.b ϑrigāim. niiāpəm.
6.40.c nauua.gāim. paitiiāpəm.
6.40.d xṣ̌uuaš.gāim. anaiδim.
6.40.e vīspəm. ā. ahmāt̰. aēṣ̌a. āfš. aiiaoždiia. anaiβiš.xvarəϑa.
6.40.f yauuat̰. aēṣ̌a. nasuš. nižbərəta:
6.40.g us. haca. nasāuuō. aētauuat̰. apat̰. haca. nižbāraiiən.
6.40.h huš́e. zəme. nidaiϑiiąn.
6.41.a pasca. nasāuuō. nižbərəϑi.
6.41.b pasca. āϑritīm. aiβi.varaiti.
6.41.c aēṣ̌a. āfš. yaoždiia. bauuaiti. vasō. aiβiš.xvarəϑa.
6.41.d pasubiia. vīraēibiia.
6.41.e hamaϑa. yaϑa. paracit̰.
6.42.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.42.b kat̰. tā. haoma. yaoždiiąn. aŋhən.
6.42.c aṣ̌āum. ahura. mazda.
6.42.d yā. nasāum. auua.bərəta.
6.42.e sūnō. vā. para.iristahe.
6.42.f maš́iiehe. vā.
6.43.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.43.b yaoždaiiąn. aŋhən.
6.43.c aṣ̌āum. zaraϑuštra.
6.43.d nōit̰. haomō. hutō. axtiš.
6.43.e nōit̰. mahrkō.
6.43.f nōit̰. nasuš. auua.bərətō.
6.43.g auua. aēte. ahuta.
6.43.h yaϑa. caϑβārō. ərəzuuō.
6.43.i aētaēṣ̌ąmca. zəmō. nidaiϑiiąn.
6.43.j aṇtarəm. arəδəm. nmānahe.
6.43.k vīspəm. ā. ahmāt̰.
6.43.l yat̰. hē. yārə.drājō. sacāite:
6.43.m āat̰. pasca. yārə.drājō. vasō. xvarəϑā̊. aŋhən.
6.43.n nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
6.43.o hamaϑa. yaϑa. paracit̰.
6.44.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.44.b kuua. narąm. iristanąm. tanūm. barāma.
6.44.c ahura. mazda.
6.44.d kuua. nidaϑāma.
6.45.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.45.b barəzištaēṣ̌uuaca. paiti. gātuṣ̌uua.
6.45.c spitama. zaraϑuštra.
6.45.d yaδōit̰. dim. bāiδištəm. auuazanąn.
6.45.e sūnō. vā. kərəfš.xvarō.
6.45.f vaiiō. vā. kərəfš.xvarō.
6.46.a aētaδa. hē. aēte. mazdaiiasna.
6.46.b aētəm. iristəm. nidarəzaiiən.
6.46.c hauuaēibiia. pāδaēibiia.
6.46.d xvaēpaϑiiāca. varsa.
6.46.e aiiaŋhaēnəm. vā.
6.46.f zarštuuaēnəm. vā.
6.46.g frauuāxṣ̌aēnəm. vā.
6.46.h yezi. nōit̰. sūnō. vā. kərəfš.xvarō.
6.46.i vaiiō. vā. kərəfš.xvarō.
6.46.j aētaŋhąm. astąm.
6.46.k auui. apąmca. uruuaranąmca. barəṇtəm. frajasąn.
6.47.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.47.b yezi. nōit̰. nidarəziiā̊ṇte.
6.47.c aētaδa. hē. aēte.
6.47.d sūnō. vā. kərəfš.xvarō.
6.47.e vaiiō. vā. kərəfš.xvarō.
6.47.f aētaŋhąm. astąm.
6.47.g auui. apąmca. uruuaranąmca. barəṇtəm. frajasāt̰.
6.47.h kā. hē. asti. ciϑa.
6.48.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.48.b aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
6.48.c duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
6.48.d duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
6.49.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
6.49.b kuua. narąm. iristanąm. azdibīš. barāma.
6.49.c ahura. mazda.
6.49.d kuua. nidaϑāma.
6.50.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
6.50.b uždānəm. hē. aδāt̰. kərənaot̰.
6.50.c upairi. spānəm.
6.50.d upairi. raožəm.
6.50.e upairi. vəhrkəm.
6.50.f anaiβi.varəṇtīm. upara.naēmāt̰. apō. yat̰. vairiiaiiā̊.
6.51.a yezi. tauuąn. aēte. mazdaiiasna.
6.51.b yezi. asānaēṣ̌uua.
6.51.c yezi. vīcicaēṣ̌uua.
6.51.d yezi. tūtuxṣ̌uua:
6.51.e yezi. nōit̰. tauuąn. aēte. mazdaiiasna.
6.51.f xvā.stairiš. xvā.barəziš.
6.51.g raocā̊. aiβi.varəna.
6.51.h huuarə.darəsiia. hē.
6.51.i zəme. paiti. nidaiϑīta.
6.51.1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
6.51.1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
6.51.1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vd. 7[edit]

7.1.a pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm:
7.1.b ahura. mazda.
7.1.c mainiiō. spə̄ništa.
7.1.d dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.1.e kat̰. tā. nara. irista.
7.1.f aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
7.2.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.2.b iṣ̌arə. pasca. para. iristīm.
7.2.c spitama. zaraϑuštra.
7.2.d us. haca. baoδō. aiiāt̰.
7.2.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
7.2.f apāxəδraēibiiō. naēmaēibiiō.
7.2.g maxṣ̌i. kəhrpa. ərəγaitiia. fraṣ̌naoš.
7.2.h apazaδaŋhō. akaranəm. driβiiā̊.
7.2.i yaϑa. zōiždištāiš. xrafstrāiš.
7.3.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.3.b āat̰. yat̰. aēte.
7.3.c yā. spō.jataca. vəhrkō.jataca.
7.3.d yātu.jataca. t̰baēṣ̌ō.jataca.
7.3.e vaēmō.jataca. maš́iiō.jataca.
7.3.f zūrō.jataca. ązō.jataca.
7.3.g cuuaṇtəm. pascaēta. zruuānəm.
7.3.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
7.4.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.4.b asniiehe. pascaēta. aniiehe. raϑβō.
7.4.c aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
7.5.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.5.b yō. narō. hāmō.gātuuō. nipaiδiieiṇte.
7.5.c hąm. vā. paiti. stairiš.
7.5.d hąm. vā. paiti. barəziš.
7.5.e paitica. hē. aniia. duua. vā. nara. aŋhən.
7.5.f paṇca. vā.
7.5.g paṇcāsatəm. vā.
7.5.h satəm. vā. hąm. nāirinąm.
7.5.i āat̰. aēṣ̌ąm. narąm. aēuuō. iriϑiiāt̰.
7.5.j cuuat̰. aṇtarə. nərə̄š. aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
7.5.k axtica. piuuatica. āhitica. frāṣ̌naoiti.
7.6.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.6.b yezi. aŋhat̰. āϑrauua.
7.6.c frā. zī. duuąsaiti.
7.6.d spitama. zaraϑuštra.
7.6.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
7.6.f yezi. aēuuaṇdasō. frāṣ̌naoiti.
7.6.g dasəməm. paiti.raēϑβaiieiti:
7.6.h āat̰. yezi. aŋhat̰. raϑaēštā̊.
7.6.i frā. zī. duuąsaiti.
7.6.j spitama. zaraϑuštra.
7.6.k aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
7.6.l yezi. dasəməm. frāṣ̌naoiti.
7.6.m nāuməm. paiti.raēϑβaiieiti:
7.6.n āat̰. yezi. aŋhat̰. vāstriiō. fṣ̌uiiąs.
7.6.o frā. zī. duuąsaiti.
7.6.p spitama. zaraϑuštra.
7.6.q aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
7.6.r yezi. nāuməm. frāṣ̌naoiti.
7.6.s aštəməm. paiti.raēϑβaiieiti.
7.7.a āat̰. yezi. aŋhat̰. spā. pasuš.hauruuō.
7.7.b frā. zī. duuąsaiti.
7.7.c spitama. zaraϑuštra.
7.7.d aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
7.7.e yezi. aštəməm. frāṣ̌naoiti.
7.7.f haptaϑəm. paiti.raēϑβaiieiti:
7.7.g āat̰. yezi. aŋhat̰. spā. viš.hauruuō.
7.7.h frā. zī. duuąsaiti.
7.7.i spitama. zaraϑuštra.
7.7.j aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
7.7.k yezi. haptaϑəm. frāṣ̌naoiti.
7.7.l xštūm. paiti.raēϑβaiieiti.
7.8.a āat. yezi. aŋhat̰. spā. vohunazgō.
7.8.b frā. zī. duuąsaiti.
7.8.c spitama. zaraϑuštra.
7.8.d aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
7.8.e yezi. xštūm. frāṣ̌naoiti.
7.8.f puxδəm. paiti.raēϑβaiieiti:
7.8.g āat̰. yezi. aŋhat̰. spā. taurunō.
7.8.h frā. zī. duuąsaiti.
7.8.i spitama. zaraϑuštra.
7.8.j aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
7.8.k yezi. puxδəm. frāṣ̌naoiti.
7.8.l tūirīm. paiti.raēϑβaiieiti:
7.8.m aētaδa. aētahe. āste.
7.8.n stairišca. barəzišca. hąm.vərənā̊ṇte.
7.9.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.9.b cuuat̰. aēte. stairišca. barəzišca.
7.9.c aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. axtica. piuuatica. āhitica. frāṣ̌naoiti.
7.10.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.10.b upəma. aēte. stairišca. aṇtəma. aiβi.varəna.
7.10.c aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. axtica. piuuatica. āhitica. frāṣ̌naoiti.
7.11.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.11.b kat̰. tā. vastra. yaoždaiiąn. aŋhən.
7.11.c aṣ̌āum. ahura. mazda.
7.11.d yā. nasāum. auua.bərəta.
7.11.e sūnō. vā. para.iristahe.
7.11.f maš́iiehe. vā.
7.12.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.12.b yaoždaiiąn. aŋhən.
7.12.c aṣ̌āum. zaraϑuštra:
7.12.d kuua. aēuua:
7.12.e yezi. aŋhat̰. upaētəm. vā.
7.12.f aiβi.naptīm. vā.
7.12.g aiβi.iritīm. vā.
7.12.h aiβi.vaṇtīm. vā.
7.12.i aētaδa. hē. aēte. mazdaiiasna. aētā̊. vastrā̊.
7.12.j fraca. kərəṇtən.
7.12.k nica. kanaiiən.
7.13.a āat̰. yezi. nōit̰. aŋhat̰. upaētəm. vā.
7.13.b aiβi.naptīm. vā.
7.13.c aiβi.iritīm. vā.
7.13.d aiβi.vaṇtīm. vā.
7.13.e aētaδa. hē. aēte. mazdaiiasna.
7.13.f aētā̊. vastrā̊. frasnāδaiiən. maēsmana. gə̄uš.
7.14.a yezi. aŋhat̰. izaēniš.
7.14.b ϑriš. frasnāδaiiən. maēsmana. gə̄uš.
7.14.c ϑriš. zəmō. haṇkanaiiən.
7.14.d ϑriš. āpō. frasnāδaiiən.
7.14.e ϑriš. mā̊ŋhō. upa.baoδaiiąn.
7.14.f raocanəm. paiti. nmānahe.
7.15.a āat̰. yezi. aŋhat̰. ubdaēniš.
7.15.b xṣ̌uuaš. frasnāδaiiən. maēsmana. gə̄uš.
7.15.c xṣ̌uuaš. zəmō. haṇkanaiiən.
7.15.d xṣ̌uuaš. āpō. frasnāδaiiən.
7.15.e xṣ̌uuaš. mā̊ŋhō. upa.baoδaiiąn.
7.15.f raocanəm. paiti. nmānahe.
7.16.a arəduuī. nąma. āpa.
7.16.b spitama. zaraϑuštra.
7.16.c hā. mē. āpō. yaoždaδāiti.
7.16.d hā. arṣ̌nąm. xṣ̌udrā̊.
7.16.e hā. xṣ̌aϑrinąm. garəβą.
7.16.f hā. xṣ̌aϑrinąm. paēma.
7.17.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.17.b kat̰. tā. vastra. hąm.yūta.
7.17.c pasca. yaoždāiti. frasnāiti.
7.17.d zaoϑre. vā. hāuuanāne. vā.
7.17.e ātrauuaxṣ̌e. vā. frabərəϑre. vā.
7.17.f ābərəte. vā. āsnāϑre. vā.
7.17.g raēϑβiškare. vā. sraoṣ̌āuuarəze. vā.
7.17.h aϑaurune. vā. maš́iiāi. raϑaēštāi. vā.
7.17.i vāstriiāi. vā. fṣ̌uiiaṇte.
7.18.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.18.b nōit̰. tā. vastra. hąm.yūta.
7.18.c pasca. yaoždāiti. frasnāiti.
7.18.d zaoϑre. nōit̰. hāuuanāne.
7.18.e nōit̰. ātrauuaxṣ̌e. nōit̰. frabərəϑre.
7.18.f nōit̰. ābərəte. nōit̰. āsnāϑre.
7.18.g nōit̰. raēϑβiškare. nōit̰. sraoṣ̌āuuarəze.
7.18.h nōit̰. aϑaurune. maš́iiāi. nōit̰. raϑaēštāi.
7.18.i nōit̰. vāstriiāi. fṣ̌uiiaṇte.
7.19.a yat̰. ahmi. nmāne. yat̰. māzdaiiasnōiš.
7.19.b nāirika. daxštauuaiti. aŋhat̰.
7.19.c yat̰. vā. skəṇdō. aipi.jatō.
7.19.d pištrō. aipi.iritō. gātuš.
7.19.e aētaδa. aētahe. *āste.
7.19.f stairišca. barəzišca. hąm.vərənā̊ṇte.
7.19.g vīspəm. ā. ahmāt̰.
7.19.h yat̰. hąm. ci. zastō. frīne. niždarāt̰.
7.20.a nōit̰. zī. ahurō. mazdā̊.
7.20.b yā̊ŋhuiianąm. auuarətanąm. paiti.riciia. daiϑe.
7.20.c nōit̰. aspərənō.mazō.
7.20.d nōit̰. auuacinō.mazō.
7.20.e yauuat̰. aēṣ̌a. carāitika.
7.20.f auui. mąm. harəkə̄. harəcaiiāt̰.
7.21.a yezica. aēte. mazdaiiasna. upairi. aētəm. iristəm.
7.21.b auui. mąm. *harəkə̄. hərəziiāt̰.
7.21.c yauuat̰. aēṣ̌a. carāitika.
7.21.d auui. mąm. harəkə̄. harəcaiiāt̰.
7.21.e juuascit̰. nōit̰. buuat̰. aṣ̌auua.
7.21.f məṣ̌ascit̰. nōit̰. baxṣ̌aiti. vahištahe. aŋhə̄uš:
7.22.a təm. ahūm. paiϑiiāiti.
7.22.b yim. druuatąm. təmaŋhaēnəm.
7.22.c təmasciϑrəm. təmaŋhəm.
7.22.d təm. vā̊. ahūm. druuaṇtō.
7.22.e š́iiaoϑnāiš. xvāiš. xvā.daēna.
7.22.f nisirinuiiāt̰. acištāi. aŋuhe.
7.23.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.23.b kat̰. tā. nara. yaoždaiiąn. aŋhən.
7.23.c aṣ̌āum. ahura. mazda.
7.23.d yā. nasāum. fraŋuharāt̰.
7.23.e sūnō. vā. para.iristahe.
7.23.f maš́iiehe. vā.
7.24.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.24.b aiiaoždaiiąn. aŋhən.
7.24.c aṣ̌āum. zaraϑuštra:
7.24.d taēca. narō. gərəδō.kərətā̊sca. zərəδō.kərətā̊sca.
7.24.e taēca. narō. spiti.dōiϑra. caṣ̌manat̰. haca. nižbarəṇti.
7.24.f tē. aēṣ̌ąm. paiti. sruiiē.
7.24.g aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
7.24.h aiiaoždiia. pascaēta. bauuaiṇti.
7.24.i yauuaēca. yauuaētātaēca.
7.25.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.25.b kat̰. tā. nara. yaoždaiiąn. aŋhən.
7.25.c aṣ̌āum. ahura. mazda.
7.25.d yā. nasāum. mat̰.gūϑąm.
7.25.e āpəm. ā. vā.
7.25.f ātrəm. ā. vā.
7.25.g aiiaoždiia. frabarəṇti.
7.26.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.26.b aiiaoždaiiąn. aŋhən.
7.26.c aṣ̌āum. zaraϑuštra:
7.26.d tē. sūnō. maδaxaiiā̊sca.
7.26.e aogazdastəma. bauuaiṇti.
7.26.f yōi. nasu.kərəta. druuaṇtō.
7.26.g tē. haēcaŋhō. auuāstrahe.
7.26.h aogazdastəma. bauuaiṇti.
7.26.i yōi. nasu.kərəta. druuaṇtō.
7.27.a tē. zəmō. daēuuō.dātahe.
7.27.b gaojanō. jaiβi.vafrahe.
7.27.c upa.sruuatō. xrūtahe.
7.27.d aγauuatō. duždā̊ŋhahe.
7.27.e aogazdastəma. bauuaiṇti.
7.27.f yōi. nasu.kərəta. druuaṇtō:
7.27.g tē. aēṣ̌ąm. paiti. sruuē.
7.27.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
7.27.i aiiaoždiia. pascaēta. bauuaiṇti.
7.27.j yauuaēca. yauuaētātaēca.
7.28.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.28.b kat̰. tā. aēsma. yaoždaiiąn. aŋhən.
7.28.c aṣ̌āum. ahura. mazda.
7.28.d yā. nasāum. auua.bərəta.
7.28.e sūnō. vā. para.iristahe.
7.28.f maš́iiehe. vā.
7.29.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.29.b yaoždaiiąn. aŋhən.
7.29.c aṣ̌āum. zaraϑuštra:
7.29.d kuua. aēuua:
7.29.e yezi. aēṣ̌a. nasuš. anaiβi.γnixta.
7.29.f sūnō. vā. kərəfš.xvarō.
7.29.g vaiiō. vā. kərəfš.xvarō.
7.29.h vītasti.drājō. yat̰. huš́anąm.
7.29.i frārāϑni.drājō. yat̰. naptanąm.
7.29.j aiŋ́hā̊. zəmō. nidaiϑiiąn.
7.29.k kəmcit̰. paiti. caϑruṣ̌anąm.
7.29.l hakərət̰. āpō. vīsrascaiiən.
7.29.m aϑa. yaoždaiiąn.
7.30.a āat̰. yezi. nasuš. aiβi.γnixta.
7.30.b sūnō. vā. kərəfš.xvarō.
7.30.c vaiiō. vā. kərəfš.xvarō.
7.30.d frārāϑni.drājō. yat̰. huš́anąm.
7.30.e frabāzu.drājō. yat̰. naptanąm.
7.30.f aiŋ́hā̊. zəmō. nidaiϑiiąn.
7.30.g kəmcit̰. paiti. caϑruṣ̌anąm.
7.30.h hakərət̰. āpō. vīsrascaiiən.
7.30.i aϑa. yaoždaiiąn.
7.31.a aētauuat̰. huš́anąm. aēsmanąm.
7.31.b aētauuat̰. naptanąm.
7.31.c aētauuat̰. xraožduuanąm.
7.31.d aētauuat̰. varəduuanąm.
7.31.e aiŋ́hā̊. zəmō. nidaiϑiiąn.
7.31.f kəmcit̰. paiti. caϑruṣ̌anąm.
7.31.g hakərət̰. āpō. vīsrascaiiən.
7.31.h aϑa. yaoždaiiąn.
7.32.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.32.b kat̰. tā. yauuaca. vāstraca. yaoždaiiąn. aŋhən.
7.32.c aṣ̌āum. ahura. mazda.
7.32.d yā. nasāum. auua.bərəta.
7.32.e sūnō. vā. para.iristahe.
7.32.f maš́iiehe. vā.
7.33.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.33.b yaoždaiiąn. aŋhən.
7.33.c aṣ̌āum. zaraϑuštra:
7.33.d kuua. aēuua:
7.33.e yezi. aēṣ̌a. nasuš. anaiβi.γnixta.
7.33.f sūnō. vā. kərəfš.xvarō.
7.33.g vaiiō. vā. kərəfš.xvarō.
7.33.h frārāϑni.drājō. yat̰. huš́anąm.
7.33.i frabāzu.drājō. yat̰. naptanąm.
7.33.j aiŋ́hā̊. zəmō. nidaiϑiiąn.
7.33.k kəmcit̰. paiti. caϑruṣ̌anąm.
7.33.l hakərət̰. āpō. vīsrascaiiən.
7.33.m aϑa. yaoždaiiąn.
7.34.a āat̰. yezi. nasuš. aiβi.γnixta.
7.34.b sūnō. vā. kərəfš.xvarō.
7.34.c vaiiō. vā. kərəfš.xvarō.
7.34.d frabāzu.drājō. yat̰. huš́anąm.
7.34.e vībāzu.drājō. yat̰. naptanąm.
7.34.f aiŋ́hā̊. zəmō. nidaiϑiiąn.
7.34.g kəmcit̰. paiti. caϑruṣ̌anąm.
7.34.h hakərət̰. āpō. vīsrascaiiən.
7.34.i aϑa. yaoždaiiąn.
7.35.a aētauuat̰. huš́anąm. yauuanąm.
7.35.b aētauuat̰. naptanąm.
7.35.c aētauuat̰. karštanąm.
7.35.d aētauuat̰. akarštanam.
7.35.e aētauuat̰. kərətanąm.
7.35.f aētauuat̰. adərətanąm.
7.35.g aētauuat̰. xvastanąm.
7.35.h aētauuat̰. axvastanąm.
7.35.i aētauuat̰. batanam.
7.35.j aētauuat̰. abatanam.
7.35.k aētauuat̰. aṣ̌anąm.
7.35.l aētauuat̰. anaṣ̌anąm.
7.35.m aētauuat̰. aϑrəṇtąm. yauuanąm.
7.35.n aiŋ́hā̊. zəmō. nidaiϑiiąn.
7.35.o kəmcit̰. paiti. caϑruṣ̌anąm.
7.35.p hakərət̰. āpō. vīsrascaiiən.
7.35.q aϑa. yaoždaiiąn.
7.36.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.36.b yat̰. aēte. yōi. mazdaiiasna. baēṣ̌azāi. frauuazā̊ṇte.
7.36.c katārō. pauruuō. āmaiiā̊ṇte.
7.36.d mazdaiiasnaēibiiō. vā.
7.36.e daēuuaiiasnaēibiiō. vā.
7.37.a yat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.37.b daēuuaiiasnaēibiiō. pauruuō. āmaiiaiiaṇta.
7.37.c yaϑa. mazdaiiasnaēibiiascit̰:
7.37.d yat̰. paoirīm. daēuuaiiasnō. kərəṇtāt̰.
7.37.e auua. hō. miriiāite.
7.37.f yat̰. bitīm. daēuuaiiasnō. kərəṇtāt̰.
7.37.g auua. hō. miriiāite.
7.37.h yat̰. ϑritīm. daēuuaiiasnō. kərəṇtāt̰.
7.37.i auua. hō. miriiāitē.
7.37.j anāmātō. zī. aēṣ̌ō.
7.37.k yauuaēca. yauuaētātaēca.
7.38.a māca. pascaēta. mazdaiiasna. vīmāδascit̰. vīmāδaiiaṇta.
7.38.b māca. kərəṇtu. mazdaiiasna.
7.38.c māca. kərətu. iriš́iiāt̰:
7.38.d yezi. pascaēta. mazdaiiasna. vīmāδascit̰. vīmāδaiiā̊ṇte.
7.38.e yezi. kərəṇte. mazdaiiasna.
7.38.f yezi. kərətu. iriš́iiāt̰.
7.38.g para. hē. iriṣ̌əṇtō. raēṣ̌əm. cikaiiat̰.
7.38.h baoδō.varštahe. ciϑaiia.
7.39.a yat̰. paoirīm. daēuuaiiasnō. kərəṇtāt̰.
7.39.b apa. hō. jasāt̰.
7.39.c yat̰. bitīm. daēuuaiiasnō. kərəṇtāt̰.
7.39.d apa. hō. jasāt̰.
7.39.e yat̰. ϑritīm. daēuuaiiasnō. kərəṇtāt̰.
7.39.f apa. hō. jasāt̰.
7.39.g āmātō. zī. aēṣ̌ō.
7.39.h yauuaēca. yauuaētātaēca.
7.40.a vasō. pascaēta. mazdaiiasna. vīmāδascit̰. vīmāδaiiaṇta.
7.40.b vasō. kərəṇtu. mazdaiiasna.
7.40.c vasō. kərətu. biṣ̌aziiāt̰.
7.41.a āϑrauuanəm. biṣ̌aziiāt̰.
7.41.b dahmaiiāt̰. parō. āfritōit̰.
7.41.c nmānahe. nmānō.paitīm. biṣ̌aziiāt̰.
7.41.d nitəməm. staorəm. arəjō.
7.41.e vīsō. vīspaitīm. biṣ̌aziiāt̰.
7.41.f maδəməm. staorəm. arəjō.
7.41.g zaṇtə̄uš. zaṇtupaitīm. biṣ̌aziiāt̰.
7.41.h aγrīm. staorəm. arəjō.
7.41.i daiŋ́hə̄uš. daiŋ́hupaitīm. biṣ̌aziiāt̰.
7.41.j vāṣ̌əm. caϑru.yuxtəm. arəjō.
7.42.a yat̰. paoirīm. nmānahe. nmānō.paitīm. nāirikąm. biṣ̌aziiāt̰.
7.42.b kaϑβa. daēnu. arəjō.
7.42.c vīsō. vīspaitīm. nāirikąm. biṣ̌aziiāt̰.
7.42.d gauua. daēnu. arəjō.
7.42.e zaṇtə̄uš. zaṇtupaitīm. nāirikąm. biṣ̌aziiāt̰.
7.42.f aspa. daēnu. arəjō.
7.42.g daiŋ́hə̄uš. daiŋ́hupaitīm. nāirikąm. biṣ̌aziiāt̰.
7.42.h uštra. daēnu. arəjō.
7.43.a vīsō. puϑrəm. biṣ̌aziiāt̰.
7.43.b aγrīm. staorəm. arəjō.
7.43.c aγrīm. staorəm. biṣ̌aziiāt̰.
7.43.d maδəməm. staorəm. arəjō.
7.43.e maδəməm. staorəm. biṣ̌aziiāt̰.
7.43.f nitəməm. staorəm. arəjō.
7.43.g nitəməm. staorəm. biṣ̌aziiāt̰.
7.43.h anumaēm. arəjō.
7.43.i anumaēm. biṣ̌aziiāt̰.
7.43.j gə̄uš. xvarəϑahe. arəjō.
7.44.a yat̰. pouru.baēṣ̌aza. haṇjasā̊ṇte.
7.44.b spitama. zaraϑuštra.
7.44.c karətō.baēṣ̌azə̄sca.
7.44.d uruuarō.baēṣ̌azə̄sca.
7.44.e mąϑrō.baēṣ̌azə̄sca.
7.44.f təm. iϑra. haṇjasā̊ṇte.
7.44.g yat̰. mąϑrəm. spəṇtəm. baēṣ̌azəm:
7.44.h aēṣ̌ō. zī. asti. baēṣ̌azanąm. baēṣ̌aziiōtəmō.
7.44.i yat̰. mąϑrəm. spəṇtəm. baēṣ̌aziiō.
7.44.j yō. narš. aṣ̌aonō. haca. uruϑβąn. biṣ̌aziiāt̰.
7.45.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.45.b cuuaṇtəm. drājō. zruuānəm.
7.45.c sairi. maš́iia. iriste.
7.45.d zəmē. niδāite.
7.45.e raocā̊. aiβi.varəna. huuarə.darəsiia.
7.45.f zəmō. bauuaiṇti.
7.46.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.46.b yārə.drājō.
7.46.c aṣ̌āum. zaraϑuštra.
7.46.d sairi. maš́iia. iriste.
7.46.e zəmē. niδāite.
7.46.f raocā̊. aiβi.varəna. huuarə.darəsiia.
7.46.g zəmō. bauuaiṇti.
7.47.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.47.b cuuaṇtəm. drājō. zruuānəm.
7.47.c sairi. maš́iia. iriste.
7.47.d zəmē. nikaṇte.
7.47.e hauuat̰.zəmō. bauuaiṇti.
7.48.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.48.b pasca. paṇcāsatəm. sarəδąm.
7.48.c spitama. zaraϑuštra.
7.48.d sairi. maš́iia. iriste.
7.48.e zəmē. nikaṇte.
7.48.f hauuat̰.zəmō. bauuaiṇti.
7.49.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.49.b cuuaṇtəm. drājō. zruuānəm.
7.49.c sairi. maš́iia. iriste.
7.49.d daxme. niδāite.
7.49.e hauuat̰.zəmō. bauuaiṇti.
7.50.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.50.b nōit̰. nū. para. ahmāt̰.
7.50.c spitama. zaraϑuštra.
7.50.d yat̰. aēṣ̌a. pąsnu. raēϑβāt̰:
7.50.e haxṣ̌aēša.
7.50.f spitama. zaraϑuštra.
7.50.g kəmcit̰. aŋhə̄uš. astuuatō.
7.50.h aētaēṣ̌uua. daxmaēṣ̌uua. vī.kaṇtə̄e.
7.51.a yasca. mē. aētaēṣ̌ąm. yat̰. daxmanąm.
7.51.b auuauuaṇtəm. mazō. vīkānaiiāt̰.
7.51.c yaϑa. hē. tanuš. aŋhat̰.
7.51.d patitəm. hē. manō. aŋhat̰.
7.51.e patitəm. vacō.
7.51.f patitəm. š́iiaoϑnəm.
7.51.g uzuuarštəm. hē. manō. aŋhat̰.
7.51.h uzuuarštəm. vacō.
7.51.i uzuuarštəm. š́iiaoϑnəm.
7.52.a nōit̰. zī. ahmi. paiti. nairi. duua. mainiiū. rə̄na. auua.stā̊ŋhat̰:
7.52.b fraṣ̌a. fraiia. vahištəm. ā. ahūm:
7.52.c bərəjaiiā̊ṇti. ṣ̌ē. zaraϑuštra.
7.52.d strə̄šca. mā̊ŋhəmca. huuarəca.
7.52.e azəmca. hē. bərəjaēm.
7.52.f yō. daδuuā̊. ahurō. mazdā̊:
7.52.g ušta. iϑa. tē. narə.
7.52.h yō. iϑiiejaŋhatat̰. haca. aŋhaot̰.
7.52.i aiϑiiejaŋhəm. ahūm. ā. frafrā̊.
7.53.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.53.b kuua. asti. daēuuō.
7.53.c kuua. daēuuaiiāzō.
7.53.d kuua. daēuuanąm. haṇduuarənō.
7.53.e kuua. daēuuanąm. hąm.patanō.
7.53.f kuua. daēuua. haṇduuarəṇti.
7.53.g paṇcasaγnāi. sataγnāišca.
7.53.h sataγnāi. hazaŋraγnāišca.
7.53.i hazaŋraγnāi. baēuuarəγnāišca.
7.53.j baēuuarəγnāi. ahąštaγnāišca.
7.54.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.54.b aētaēṣ̌uua. daxmaēṣ̌uua.
7.54.c spitama. zaraϑuštra.
7.54.d yōi. paiti. āiia. zəmā. bauuaiṇti. uzdaēza. uzdišta.
7.54.e yahmiia. narō. irista. niδaiieiṇte.
7.54.f hāu. asti. daēuuō.
7.54.g hāu. daēuuaiiāzō.
7.54.h hāu. daēuuanąm. haṇduuarənō.
7.54.i hāu. daēuuanąm. hąm.patanō.
7.54.j auuat̰. daēuua. haṇduuarəṇti.
7.54.k paṇcasaγnāi. sataγnāišca.
7.54.l sataγnāi. hazaŋraγnāišca.
7.54.m hazaŋraγnāi. baēuuarəγnāišca.
7.54.n baēuuarəγnāi. ahąštaγnāišca.
7.55.a mąnaiiən. bā.
7.55.b spitama. zaraϑuštra.
7.55.c aēte. yōi. daēuua. aētaēṣ̌uua. daxmaēṣ̌uua. gaŋhəṇti.
7.55.d apāca. vaēpəṇti.
7.55.e yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
7.55.f yūžəm. yōi. maš́iiāka.
7.55.g xvarəϑa. xvāsta. huiiārəš.
7.55.h gąmca. xvāstəm. xvaraiti.
7.55.i nāuiti.
7.55.j hā. aēte. yōi. maš́iiāka. xvarəṇti. framaniiete.
7.56.a aēṣ̌ō. zī. asti. daēuuanąm. rapakō.
7.56.b vīspəm. ā. ahmāt̰.
7.56.c yat̰. aēṣ̌a. gaṇtiš. upaŋhacaiti.
7.57.a aētaēṣ̌uua. daxmaēṣ̌uua. hąm.bauuaiṇti.
7.57.b axtišca. garənušca.
7.57.c tafnušca. naēzasca.
7.57.d sārastišca. aγōstišca.
7.57.e pouruṣ̌u. asti. varsō.
7.58.a aētaēṣ̌uua. daxmaēṣ̌uua. maš́iia. hąm. mərəṇciiąstəma. bauuaiṇti.
7.58.b pasca. hū. frāṣ̌mō.dāitīm.
7.59.a taēca.
7.59.b yā. kasu.xratuš. masiiō.xraϑβąm. nōit̰. paitiṣ̌aiti.
7.59.c ϑriṣ̌um. aētaēṣ̌ąm. axtinąm. jąnaiiō. drəṇjaiti.
7.59.d aoštaca. paiti. dumnaca. ϑriuuataca. gaēsuš.
7.60.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.60.b yat̰. ahmi. nmāne. yat̰. māzdaiiasnōiš.
7.60.c nāirika. upas.puϑrīm. jasāt̰.
7.60.d aēuuō.māhīm. vā. bimāhīm. vā.
7.60.e ϑrimāhīm. vā. caϑru.māhīm. vā.
7.60.f paṇca.māhīm. vā. xṣ̌uuaš.māhīm. vā.
7.60.g hapta.māhīm. vā. ašta.māhīm. vā.
7.60.h nauua.māhīm. vā. dasa.māhīm. vā.
7.60.i aētaδa. aēṣ̌a. nāirika. taδa.
7.60.j apuϑrīm. nijasāt̰. uzuštana.
7.60.k kuϑa. tē. vərəziiąn.
7.60.l aēte. yōi. mazdaiiasna.
7.61.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.61.b yat̰. ahmi. nmāne. yat̰. māzdaiiasnōiš. fraēštəm.
7.61.c yaoždātō.zəmōtəməmca. huš́ō.zəmōtəməmca.
7.61.d kambištəmca. aēte. paϑā̊. fraiiąn.
7.61.e pasuuasca. staorāca.
7.61.f ātrəmca. ahurahe. mazdā̊.
7.61.g barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarətəm.
7.61.h narəmca. yim. aṣ̌auuanəm.
7.62.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.62.b cuuat̰. drājō. haca. āϑrat̰.
7.62.c cuuat̰. drājō. haca. apat̰.
7.62.d cuuat̰. drājō. haca. barəsmən. frastairiiāt̰.
7.62.e cuuat̰. drājō. haca. nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
7.63.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.63.b ϑrisata.gāim. haca. āϑrat̰.
7.63.c ϑrisata.gāim. haca. apat̰.
7.63.d ϑrisata.gāim. haca. barəsmən. frastairiiāt̰.
7.63.e ϑrigāim. haca. nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
7.64.a aētaδa. hē. aēte. mazdaiiasna.
7.64.b aiŋ́hā̊. zəmō. pairi.daēząn. pairi.daēzaiiąn.
7.64.c xvarəϑaēibiiō. pascaēta. āstaiiaṇta.
7.64.d aēte. yōi. mazdaiiasna.
7.64.e vastraēibiiō. pascaēta. āstaiiaṇta.
7.64.f aēte. yōi. mazdaiiasna.
7.65.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.65.b ciš. aēṣ̌a. nāirika.
7.65.c paoirīm. xvarəϑanąm. xvarāt̰.
7.66.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.66.b gə̄uš. maēsmana. ātriiō.paiti.iristəm.
7.66.c ϑriš. vā. ṣ̌āmąn.
7.66.d yat̰. vā. xṣ̌uuaš.
7.66.e yat̰. vā. nauua.
7.66.f aēte. baxma. upaŋharəzaēta.
7.66.g aṇtarāt̰. naēmāt̰. barəϑriṣ̌uua. uruϑβō.huua:
7.67.a āat̰. pascaēta. aipi.γžauruuatąm.
7.67.b aspaiianąmca. paiiaŋhąm.
7.67.c gāuuaiianąmca. maēṣ̌inanąmca. buziianąmca.
7.67.d hąm.vaoirinąm. us.vaoirinąm.
7.67.e gąmca. xvāstəm. anāpəm.
7.67.f yaomca. aṣ̌əm. anāpəm.
7.67.g maδuca. anāpəm.
7.68.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.68.b cuuat̰. drājō. upa.mąnaiiən.
7.68.c cuuat̰. drājō. upa.maitīm. āste. xvarəṇti.
7.68.d gąmca. yaomca. maδuca.
7.694.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.694.b ϑrixṣ̌aparəm. upa.mąnaiiən.
7.694.c ϑrixṣ̌aparəm. upa.maitīm. āste. xvarəṇti.
7.694.d gąmca. yaomca. maδuca:
7.694.e āat̰. pasca. ϑrixṣ̌aparāt̰.
7.694.f us. tanūm. snaiiaēta.
7.694.g us. vastrāt̰.
7.694.h gə̄uš. maēsmana.
7.694.i apāca. nauua. upa. maγəm. paiti.
7.694.j auuaϑa. yaoždaiiąn.
7.70.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.70.b yezica. hē. hąm. tafnō. jasāt̰.
7.70.c auui. tanuiie. zōiṣ̌nuiie.
7.70.d yezica. hē. duua. yaska.
7.70.e auui. acištō. ājasāt̰.
7.70.f yasca. ṣ̌uδō. yasca. tarṣ̌nō.
7.70.g xvarāt̰. aēṣ̌a. nāirika. āpəm.
7.71.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.71.b xvarāt̰.
7.71.c auuat̰. hē. asti. masiiō. arəϑəm.
7.71.d yat̰. uštānəm. buṇjaiiāt̰.
7.71.e para. kahmāicit̰. dahmanąm.
7.71.f dahmāhu. vaēϑāhu.
7.71.g dahmaca. aṣ̌auuanasca:
7.71.h aδa. aēṣ̌a. nāirika. zastō.maiti. āpəm. fraŋuharāt̰:
7.71.i āat̰. vō. yūžəm. yōi. mazdaiiasna. ciϑąm. frāϑβərəsaēta.
7.71.j aoxtō. ratuš.
7.71.k aoxtō. sraoṣ̌āuuarəzō.
7.71.l ciϑąm. frāϑβərəsaiti.
7.72.a kā. hē. asti. ciϑa:
7.72.b āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.72.c aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
7.72.d duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
7.72.e duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
7.73.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.73.b kat̰. tā. tašta. ā̊ŋuharəna. yaoždaiiąn. aŋhən.
7.73.c aṣ̌āum. ahura. mazda.
7.73.d yā. nasāum. auua.bərəta.
7.73.e sūnō. vā. para.iristahe.
7.73.f maš́iiehe. vā.
7.74.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.74.b yaoždaiiąn. aŋhən.
7.74.c aṣ̌āum. zaraϑuštra:
7.74.d kuua. aēuua:
7.74.e yezi. aŋhat̰. zarənaēniš.
7.74.f hakərət̰. frasnāδaiiən. maēsmana. gə̄uš.
7.74.g hakərət̰. zəmō. uzdāϑaiiən.
7.74.h hakərət̰. āpō. frasnāδaiiən.
7.74.i aϑa. yaoždaiiąn.
7.75.a āat̰. yezi. aŋhat̰. ərəzataēniš.
7.75.b biš. frasnāδaiiən. maēsmana. gə̄uš.
7.75.c biš. zəmō. uzdāϑaiiən.
7.75.d biš. āpō. frasnāδaiiən.
7.75.e aϑa. yaoždaiiąn:
7.75.f āat̰. yezi. aŋhat̰. aiiaŋhaēniš.
7.75.g ϑriš. frasnāδaiiən. maēsmana. gə̄uš.
7.75.h ϑriš. zəmō. uzdāϑaiiən.
7.75.i ϑriš. āpō. frasnāδaiiən.
7.75.j aϑa. yaoždaiiąn:
7.75.k āat̰. yezi. aŋhat̰. haosafnaēniš.
7.75.l caϑruš. frasnāδaiiən. maēsmana. gə̄uš.
7.75.m caϑruš. zəmō. uzdāϑaiiən.
7.75.n caϑruš. āpō. frasnāδaiiən.
7.75.o aϑa. yaoždaiiąn:
7.75.p āat̰. yezi. aŋhat̰. zarštuuaēniš.
7.75.q xṣ̌uuaš. frasnāδaiiən. maēsmana. gə̄uš.
7.75.r xṣ̌uuaš. zəmō. uzdāϑaiiən.
7.75.s xṣ̌uuaš. āpō. frasnāδaiiən.
7.75.t aϑa. yaoždaiiąn:
7.75.u āat̰. yezi. aŋhat̰. zəmaēniš. druuaēniš. frauuāxṣ̌aēniš.
7.75.v yauuaētāite. aiiaoždiia.
7.76.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
7.76.b kat̰. tā. gə̄uš. yaoždaiiąn. aŋhən.
7.76.c aṣ̌āum. ahura. mazda.
7.76.d yā. nasāum. fraŋuharāt̰.
7.76.e sūnō. vā. para.iristahe.
7.76.f maš́iiehe. vā.
7.77.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.77.b yaoždaiiąn. aŋhən.
7.77.c aṣ̌āum. zaraϑuštra:
7.77.d nōit̰. paiiō. fṣ̌uta. zaoϑre.
7.77.e nōit̰. gə̄uš. zaoϑre.
7.77.f barəsmaine. paiti.baire.
7.77.g aṇtarāt̰. naēmāt̰. yārə.drājō.
7.77.h āat̰. pasca. yārə.drājō.
7.77.i vasō. xvarəϑā̊. aŋhən.
7.77.j nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
7.77.k hamaϑa. yaϑa. paracit̰.
7.78.a kō. hō. aŋhat̰. ahura. mazda.
7.78.b yō. aṣ̌əm. mainimnō.
7.78.c aṣ̌əm. isəmnō.
7.78.d aṣ̌əm. aparaoδaiieite.
7.78.e aṣ̌əmca. mainimnō.
7.78.f drujimca. vīnasti.
7.79.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
7.79.b hō. bā. aŋhat̰.
7.79.c aṣ̌āum. zaraϑuštra.
7.79.d yō. aṣ̌əm. mainimnō.
7.79.e aṣ̌əm. isəmnō.
7.79.f aṣ̌əm. aparaoδaiieite.
7.79.g aṣ̌əmca. mainimnō.
7.79.h drujimca. vīnasti.
7.79.i yō. nasumaitīm. āpəm. vīzaoϑrąm. frabaraiti.
7.79.j yō. upa.naxturuṣ̌u. tąϑraēṣ̌u. vīzaoϑrąm. frabaraiti.
7.79.1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
7.79.1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
7.79.1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vd. 8[edit]

8.1.a āat̰. yat̰. dāuru. upa.darane. vā.
8.1.b nimatō. aiβi.varane. vā.
8.1.c spā. vā. nā. vā. iriϑiiāt̰.
8.1.d kuϑa. tē. vərəziiąn.
8.1.e aēte. yōi. mazdaiiasna.
8.2.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊.
8.2.b upairi. daxma. aēṣ̌aiiąn.
8.2.c vī. daxma. caēṣ̌aiiąn:
8.2.d yezi. aētəm. iristəm. upa.bərəϑβōtarəm. auua.zanąm.
8.2.e auua. aētəm. iristəm. baraiiən.
8.2.f auuaϑa. nmānəm. hərəzaiiən.
8.2.g upa. aētəm. nmānəm. baoδaiiąn.
8.2.h uruuāsnaiiā̊. vā.
8.2.i vohu.gaonahe. vā.
8.2.j vohu.kərətōiš. vā.
8.2.k haδānaēpataiiā̊. vā.
8.2.l kąmcit̰. vā. hubaoiδitəmanąm. uruuaranąm.
8.3.a yezi. aētəm. nmānəm. upa.bərəϑβōtarəm. auua.zanąm.
8.3.b auua. aētəm. nmānəm. baraiiən.
8.3.c auuaϑa. iristəm. hərəzaiiən.
8.3.d upa. aētəm. nmānəm. baoδaiiąn.
8.3.e uruuāsnaiiā̊. vā.
8.3.f vohu.gaonahe. vā.
8.3.g vohu.kərətōiš. vā.
8.3.h haδānaēpataiiā̊. vā.
8.3.i kąmcit̰. vā. hubaoiδitəmanąm. uruuaranąm.
8.4.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.4.b yat̰. ahmi. nmāne. yat̰. māzdaiiasnōiš.
8.4.c spā. vā. nā. vā. iriϑiiāt̰.
8.4.d vārəṇti. vā.
8.4.e snaēžiṇti. vā.
8.4.f barəṇti. vā.
8.4.g təmaŋhąm. vā. aiβi.gātō.
8.4.h aiiąn. vā. varətafṣ̌ō. varətō.vīre. jasəṇti.
8.4.i kuϑa. tē. vərəziiąn.
8.4.j aēte. yōi. mazdaiiasna.
8.5.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.5.b yat̰. ahmi. nmāne. yat̰. māzdaiiasnōiš. fraēštəm.
8.5.c yaoždātō.zəmōtəməmca. huš́ō.zəmōtəməmca.
8.5.d kambištəmca. aēte. paϑā̊. fraiiąn.
8.5.e pasuuasca. staorāca.
8.5.f ātrəmca. ahurahe. mazdā̊.
8.5.g barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarətəm.
8.5.h narəmca. yim. aṣ̌auuanəm.
8.6.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.6.b cuuat̰. drājō. haca. āϑrat̰.
8.6.c cuuat̰. drājō. haca. apat̰.
8.6.d cuuat̰. drājō. haca. barəsmən. frastairiiāt̰.
8.6.e cuuat̰. drājō. haca. nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
8.7.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.7.b ϑrisata.gāim. haca. āϑrat̰.
8.7.c ϑrisata.gāim. haca. apat̰.
8.7.d ϑrisata.gāim. haca. barəsmən. frastairiiāt̰.
8.7.e ϑrigāim. haca. nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
8.8.a aētaδa. hē. aēte. mazdaiiasna.
8.8.b aiŋ́hā̊. zəmō. auua.kanəm. auua.kanaiiən.
8.8.c maiδiiōi. paitištāne. xrūždisme.
8.8.d maiδiiōi. narš. varədusme.
8.8.e auua. hē. gātūm. baraiiən.
8.8.f ātriiehe. vā.
8.8.g sairiiehe. vā.
8.8.h auua. hē. uparāt̰. naēmāt̰. baraiiən.
8.8.i ištiiehe. vā.
8.8.j zarštuuahe. vā.
8.8.k huš́ō.zəmanąm. vā. pąsnūm.
8.9.a aētaδa. hē. uzbaoδąm. tanūm. nidaiϑiiąn.
8.9.b bixṣ̌aparəm. vā.
8.9.c ϑrixṣ̌aparəm. vā.
8.9.d māzdrājahīm. vā.
8.9.e vīspəm. ā. ahmāt̰.
8.9.f yat̰. frā. vaiiō. patąn.
8.9.g frā. uruuara. uxṣ̌iiąn.
8.9.h niiā̊ṇcō. apa.tacin.
8.9.i us. vātō. ząm. haēcaiiāt̰.
8.10.a āat. yat̰. hīš. frā. vaiiō. patąn.
8.10.b frā. uruuara. uxṣ̌iiąn.
8.10.c niiā̊ṇcō. apa.tacin.
8.10.d us. vātō. ząm. haēcaiiāt̰.
8.10.e aētaδa. hē. aēte. mazdaiiasna.
8.10.f ahe. nmānahe. upa.ϑβərəsąn. upa.ϑβərəsaiiąn:
8.10.g duua. dim. nara. isōiϑe. vīzōištąm. vīzuuārəṇtąm.
8.10.h maγna. anaiβi.vastra.
8.10.i zəmōištuue. vā.
8.10.j zarštuue. vā.
8.10.k upa.skaṇbəm.
8.10.l vīcicaēṣ̌uua. dim. paiti. aiŋ́hā̊. zəmō. nidaiϑiiąn.
8.10.m yaδōit̰. dim. bāiδištəm. auuazanąm.
8.10.n sūnō. vā. kərəfš.xvarō.
8.10.o vaiiō. vā. kərəfš.xvarō.
8.11.a aētaδa. aēte. nasukaṣ̌a. nišhiδaēta.
8.11.b auuauuat̰. haca. iristaēibiiō. yaϑa. ϑrigāim:
8.11.c āat̰. vaocāt̰. ratuš. aṣ̌auua. mazdaiiasnaēibiiō:
8.11.d mazdaiiasna.
8.11.e hąm. aēte. maēsma. baraiiən.
8.11.f yaēibiiō. aēte. nasukaṣ̌a. frasniiā̊ṇte.
8.11.g varəsā̊sca. tanūmca.
8.12.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.12.b caiiō. āat̰. aēte. maēsma. aŋhən.
8.12.c aṣ̌āum. ahura. mazda.
8.12.d yaēibiiō. aēte. nasukaṣ̌a. frasniiā̊ṇte.
8.12.e varəsā̊sca. tanūmca.
8.12.f pasuuąm. vā. staorąm. vā.
8.12.g narąm. vā. nāirinąm. vā.
8.13.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.13.b pasuuąm. vā. staorąm. vā.
8.13.c nōit̰. narąm. nōit̰. nāirinąm.
8.13.d paragət̰. duuaēibiia.
8.13.e yōi. aŋhən. xvaētuuadaϑasca. xvaētuuadaiϑīšca.
8.13.f aēte. maēsma. maēzaiiaṇta.
8.13.g yaēibiiō. aēte. nasukaṣ̌a. frasniiā̊ṇte.
8.13.h varəsā̊sca. tanūmca.
8.14.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.14.b yōi. paϑa. uzbarəṇte.
8.14.c spānasca. irista.
8.14.d naraēca. irista.
8.14.e kat̰. tā̊. paϑā̊. fraiiąn.
8.14.f pasuuąm. vā. staorąm. vā.
8.14.g narąm. vā. nāiriṇąm. vā.
8.14.h ātrəm. vā. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm.
8.14.i barəsma. vā. aṣ̌aiia. frastarətəm.
8.15.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.15.b nōit̰. tā̊. paϑā̊. fraiiąn.
8.15.c pasuuąm. nōit̰. staorąm.
8.15.d nōit̰. narąm. nōit̰. nāirinąm.
8.15.e nōit̰. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm.
8.15.f nōit̰. barəsma. aṣ̌aiia. frastarətəm.
8.16.a spānəm. zairitəm. caϑru.caṣ̌məm.
8.16.b spaētəm. zairi.gaōṣ̌əm.
8.16.c āϑritīm. taδa. aētā̊. paϑā̊. vīuuāδauuaṇtu:
8.16.d aiβi.niticit̰.
8.16.e spitama. zaraϑuštra.
8.16.f spānəm. zairitəm. caϑru.caṣ̌məm.
8.16.g spaētəm. zairi.gaoṣ̌əm.
8.16.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. apa.duuąsaiti.
8.16.i apāxəδraēibiiō. naēmaēibiiō.
8.17.a yezi. nōit̰. upa. vī.
8.17.b spitama. zaraϑuštra.
8.17.c spānəm. zairitəm. caϑru.caṣ̌məm.
8.17.d nōit̰. spaētəm. zairi.gaoṣ̌əm.
8.17.e xṣ̌uuažaiiacit̰. taδa. aētā̊. paϑā̊. vīuuāδaiiaṇtu:
8.17.f aiβi.niticit̰.
8.17.g spitama. zaraϑuštra.
8.17.h spānəm. zairitəm. caϑru.caṣ̌məm.
8.17.i spaētəm. zairi.gaoṣ̌əm.
8.17.j aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. apa.duuąsaiti.
8.17.k apāxəδraēibiiō. naēmaēibiiō.
8.18.a yezi. nōit̰. upa.vī.
8.18.b spitama. zaraϑuštra.
8.18.c spānəm. zairitəm. caϑru.caṣ̌məm.
8.18.d nōit̰. spaētəm. zairi.gaoṣ̌əm.
8.18.e nāumaiiācit̰. taδa. aētā̊. paϑā̊. vīuuāδaiiaṇtu:
8.18.f aiβi.niticit̰.
8.18.g spitama. zaraϑuštra.
8.18.h spānəm. zairitəm. caϑru.caṣ̌məm.
8.18.i spaētəm. zairi.gaoṣ̌əm.
8.18.j aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. apa.duuąsaiti.
8.18.k apāxəδraēibiiō. naēmaēibiiō.
8.19.a yezi. nōit̰. upa.vī.
8.19.b spitama. zaraϑuštra.
8.19.c spānəm. zairitəm. caϑru.caṣ̌məm.
8.19.d nōit̰. spaētəm. zairi.gaoṣ̌əm.
8.19.e āϑrauua. paoirīm. aētā̊. paϑā̊. fraiiaṇtu.
8.19.f vārəϑraγnīš. vacō. framrū:
8.19.1a yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
8.19.1b vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
8.19.1c xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
8.20.1a kə̄m.nā. mazdā. mauuaitē. pāiiūm. dadāt̰.
8.20.1b hiiat̰. mā. drəguuā̊. dīdarəṣ̌atā. aēnaŋhē.
8.20.1c aniiə̄m. ϑβahmāt̰. āϑrascā. manaŋhascā.
8.20.1d yaiiā̊. š́iiaoϑanāiš. aṣ̌əm. ϑraoštā. ahurā.
8.20.1e tąm.mōi. dąstuuąm. daēnaiiāi. frāuuaocā.
8.20.2b kə̄. vərəϑrəm.jā. ϑβā. pōi. sə̄ṇghā. yōi. həṇtī.
8.20.2c ciϑrā. mōi. dąm. ahīmbiš. ratūm. cīždī.
8.20.2d at̰. hōi. vohū. səraoṣ̌ō. jaṇtū. manaŋhā.
8.20.2e mazdā. ahmāi. yahmāi. vaṣ̌ī. kahmāicīt̰.
8.21.a pāta. nō. t̰biṣ̌iiaṇtat̰. pairi.
8.21.b mazdā̊sca. ārmaitišca. spəṇtasca:
8.21.c nase. daēuuī. druxš.
8.21.d nase. daēuuō.ciϑre.
8.21.e nase. daēuuō.frakaršte.
8.21.f nase. daēuuō.fradāiti.
8.21.g apa. druxš. nase.
8.21.h apa. druxš. duuāra.
8.21.i apa. druxš. vīnase.
8.21.j apāxəδre. apa.nasiiehe.
8.21.k māmərəṇcainīš. gaēϑā̊. astuuaitīš. aṣ̌ahe.
8.22.a vasō. pascaēta. mazdaiiasna. aētā̊. paϑā̊. fraiiąn.
8.22.b pasuuąm. vā. staorąm. vā.
8.22.c narąm. vā. nāirinąm. vā.
8.22.d ātrəm. vā. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm.
8.22.e barəsma. vā. aṣ̌aiia. frastarətəm:
8.22.f vasō. pascaēta. mazdaiiasna. ahe. nmānahe. miiazdəm. daiϑiiārəš.
8.22.g gaoməṇtəm. maδumaṇtəm.
8.22.h yaoždaiiąn. anāstərətəm.
8.22.i hamaϑa. yaϑa. paracit̰.
8.23.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.23.b yō. vastrəm. upaŋharəzaiti.
8.23.c upairi. aētəm. iristəm.
8.23.d ubdaēnəm. vā. izaēnəm. vā.
8.23.e auuauuat̰. aipi.
8.23.f yaϑa. narš. aoϑrauuana.
8.23.g kā. hē. asti. ciϑa:
8.23.h āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.23.i caϑβārō. sata. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
8.23.j caϑβārō. sata. sraoṣ̌ō.caranaiia.
8.24.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.24.b yō. vastrəm. upaŋharəzaiti.
8.24.c upairi. aētəm. iristəm.
8.24.d ubdaēnəm. vā. īzaēnəm. vā.
8.24.e auuauuat̰. aipi.
8.24.f yaϑa. karanəm. uuaiiō.grauuanəm.
8.24.g kā. hē. asti. ciϑa:
8.24.h āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.24.i xṣ̌uuaš. sata. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
8.24.j xṣ̌uuaš. sata. sraoṣ̌ō.caranaiia.
8.25.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.25.b yō. vastrəm. upaŋharəzaiti.
8.25.c upairi. aētəm. iristəm.
8.25.d ubdaēnəm. vā. īzaēnəm. vā.
8.25.e auuauuat̰. aipi.
8.25.f yaϑa. ōiium. vīrō.vastrəm.
8.25.g kā. hē. asti. ciϑa:
8.25.h āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.25.i hazaŋrəm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
8.25.j hazaŋrəm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
8.26.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.26.b yat̰. anusō. vifiieiti. vifiieitica.
8.26.c kā. hē. asti. ciϑa:
8.26.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.26.e ašta. sata. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
8.26.f ašta. sata. sraoṣ̌ō.caranaiia.
8.27.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.27.b yat̰. usō. vifiieiti. vifiieitica.
8.27.c kā. hē. asti. ciϑa.
8.27.d kā. hē. asti. āpərətiš.
8.27.e kat̰. hē. asti. yaoždāϑrəm:
8.27.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.27.g nauua. hē. asti. ciϑa.
8.27.h nauua. hē. asti. āpərətiš.
8.27.i nōit̰. hē. asti. yaoždāϑrəm.
8.27.j anāpərəϑa. haca. š́iiaoϑna.
8.27.k yauuaēca. yauuaētātaēca.
8.28.a kuua. aēuua.
8.28.b yezi. aŋhat̰. āstūtō. vā. aiβisrauuanō. vā. daēnąm. māzdaiiasnīm.
8.28.c āat̰. yezi. aŋhat̰. anāstūtō. vā. anaiβi.srauuanō. vā. daēnąm. māzdaiiasnīm:
8.28.d aētācit̰. aēibiiō. spā̊ŋhaite.
8.28.e āstauuanaēibiiō. daēnąm. māzdaiiasnīm.
8.28.f əuuərəzənbiiō. pascaēta. araϑβiia. š́iiaoϑna.
8.29.a spaiieite. zī.
8.29.b spitama. zaraϑuštra.
8.29.c daēna. māzdaiiasniš. narš. āstauuanahe. baṇdəm.
8.29.d spaiieite. draoṣ̌əm.
8.29.e spaiieite. aṣ̌auuaγnīm.
8.29.f spaiieite. nasuspaēm.
8.29.g spaiieite. anāpərəϑəm. š́iiaoϑnəm.
8.29.h spaiieite. dərəzānō.pərətəm. pārəm.
8.29.i spaiieite. vīspa. tā. š́iiaoϑna.
8.29.j yā. cica. vərəziieiti.
8.30.a mąnaiiən. ahe.
8.30.b spitama. zaraϑuštra.
8.30.c daēna. māzdaiiasniš. narš. aṣ̌aonō. framərəzaiti.
8.30.d vīspəm. dušmatəmca. dužūxtəmca. dužuuarštəmca.
8.30.e yaϑa. vātō. dərəzi.takaϑrō. ϑβāṣ̌əm. daṣ̌ināt̰. pairi. framərəzōit̰:
8.30.f [vohu. iδa. zaraϑuštra.
8.30.g huuarštəm. š́iiaoϑnəm. vərəzimnəm.
8.30.h vaŋuhi. daēna. māzdaiiasniš.
8.31.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.31.b kō. asti. daēuuō.
8.31.c kō. daēuuaiiāzō.
8.31.d kō. daēuuanąm. xaβzō.
8.31.e kō. daēuuanąm. xumbō.
8.31.f kō. daēuuanąm. kū.nāirīš.
8.31.g kō. hauuąs. daēuuō.
8.31.h kō. vīspō. daēuuō.
8.31.i kō. para. mərətō. daēuuō.
8.31.j kō. pasca. mərətō. mainiiauua. daēuuō. frabauuaiṇti.
8.32.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.32.b arṣ̌aca. vīptō.
8.32.c arṣ̌aca. vaēpaiiō.
8.32.d spitama. zaraϑuštra.
8.32.e hāu. asti. daēuuō.
8.32.f hāu. daēuuaiiāzō.
8.32.g hāu. daēuuanąm. xaβzō.
8.32.h hāu. daēuuanąm. xumbō.
8.32.i hāu. daēuuanąm. kū.nāirīš.
8.32.j hāu. hauuąs. daēuuō.
8.32.k hāu. vīspō. daēuuō.
8.32.l hō. para. mərətō. daēuuō.
8.32.m hō. pasca. mərətō. mainiiauua. daēuuō. frabauuaiṇti.
8.32.n yat̰. maš́iiō. maṣ̌īm. xṣ̌udrā̊. auui. fraŋhərəzaiti.
8.32.o yat̰. vā. maš́iiō. maš́iiānąm. xṣ̌udranąm. para.gəuruuaiieiti.
8.33.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.33.b kat̰. tā. nara. yaoždaiiąn. aŋhən.
8.33.c aṣ̌āum. ahura. mazda.
8.33.d yā. nasāum. auua.hištāt̰. hiš́unąm.
8.33.e tarō. yārə. mərətanąm.
8.34.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.34.b yaoždaiiąn. aŋhən.
8.34.c aṣ̌āum. zaraϑuštra:
8.34.d nōit̰. huš́ō. hiš́uuāi. sraēš́iieiti:
8.34.e yezi. huš́ō. hiš́uuāi. sraēš́iieiṇtīm. ā̊ŋhāt̰.
8.34.f iṣ̌arəštāitiia. mē. vīspō. aŋhuš. astuuā̊.
8.34.g iṣ̌asəm. jit̰.aṣ̌əm.
8.34.h xraodat̰.uruua. pəṣ̌ō.tanuš.
8.34.i frə̄na. ā̊ŋhąm. nasunąm.
8.34.j yā̊. paiti. āiia. zəmā. irīriϑarə.
8.35.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.35.b kat̰. tā. nara. yaoždaiiąn. aŋhən.
8.35.c aṣ̌āum. ahura. mazda.
8.35.d yā. nasāum. auua.bərəta.
8.35.e sūnō. vā. para.iristahe.
8.35.f maš́iiehe. vā.
8.36.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.36.b yaoždaiiąn. aŋhən.
8.36.c aṣ̌āum. zaraϑuštra:
8.36.d kuua. aēuua:
8.36.e yezi. aēṣ̌a. nasuš. aiβi.γnixta.
8.36.f sūnō. vā. kərəfš.xvarō.
8.36.g vaiiō. vā. kərəfš.xvarō.
8.36.h āat̰. huuąm. tanūm. pairi.yaoždaiϑīta.
8.36.i gə̄uš. maēsmana.
8.36.j apāca. paiti.
8.36.k auuaϑa. yaoždaiiąn.
8.37.a āat̰. yezi. nasuš. anaiβi.gnixta.
8.37.b sūnō. vā. kərəfš.xvarō.
8.37.c vaiiō. vā. kərəfš.xvarō.
8.37.d paoirīm. taδa. dim. mazdaiiasna.
8.37.e aiŋ́hā̊. zəmō. ϑriš. maγəm. auua.kanaiiən.
8.37.f āat̰. huuąm. tanūm. pairi.yaoždaiϑīta.
8.37.g gə̄uš. maēsmana.
8.37.h nōit̰. āpō:
8.37.i frā. mē. gaδβa. zazaiiąn.
8.37.j nižbərəta. nōit̰. ainižbərəta.
8.37.k nižbərətāt̰. haca. paouruuaēibiia.
8.38.a bitīm. taδa. dim. mazdaiiasna.
8.38.b aiŋ́hā̊. zəmō. ϑriš. maγəm. auua.kanaiiən.
8.38.c āat̰. huuąm. tanūm. pairi.yaoždaiϑīta.
8.38.d gə̄uš. maēsmana.
8.38.e nōit̰. āpō:
8.38.f frā. mē. gaδβa. zazaiiąn.
8.38.g nižbərəta. nōit̰. ainižbərəta.
8.38.h nižbərətāt̰. haca. paouruuaēibiia:
8.38.i vīspəm. ā. ahmāt̰. upa.mąnaiiən.
8.38.j yat̰. hē. upəməm. paiti. vaγδanahe. upəmāt̰.
8.38.k varsa. hiku. bauuāt̰.
8.39.a ϑritīm. taδa. dim. mazdaiiasna.
8.39.b aiŋ́hā̊. zəmō. ϑriš. maγəm. auua.kanaiiən.
8.39.c auuauuat̰. haca. paouruuaēibiia.
8.39.d yaϑa. ϑrigāim:
8.39.e āat̰. huuąm. tanūm. pairi.yaoždaiϑīta.
8.39.f āpō.
8.39.g ṇōit̰. maēsmana.
8.40.a zasta. hē. paoirīm. frasnāδaiiən:
8.40.b āat̰.
8.40.c yat̰. hē. zasta. nōit̰. frasnāta.
8.40.d āat̰. vīspąm. huuąm. tanūm. aiiaoždāta. kərənaoiti:
8.40.e āat̰.
8.40.f yat̰. hē. zasta. frasnāta.
8.40.g āϑritīm. pasca. frasnātaēibiia. zastaēibiia.
8.40.h barəṣ̌nūm. hē. vaγδanəm. pourum. paiti.hiṇcōiš.
8.41.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.41.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.41.c barəṣ̌nūm. vaγδanəm. pourum. paiti.jasaiti.
8.41.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.41.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.41.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.41.g paitiša. hē. hō.nā. aṇtarāt̰. naēmāt̰. bruuat̰.biiąm. aēṣ̌ąm.
8.41.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.42.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.42.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.42.c paitiša. hē. hō.nā. aṇtarāt̰. naēmāt̰. bruuat̰.biiąm. paiti.jasaiti.
8.42.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.42.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.42.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.42.g pasca. hē. vaγδanəm. aēṣ̌ąm.
8.42.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.43.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.43.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.43.c pasca. vaγδanəm. paiti.jasaiti.
8.43.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.43.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.43.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.43.g paitiša. hē. paitiš.xvarənəm. aēṣ̌ąm.
8.43.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.44.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.44.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.44.c paitiša. paitiš.xvarənəm. paiti.jasaiti.
8.44.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.44.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.44.f āat. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.44.g daṣ̌inəm. hē. gaoṣ̌əm. aēṣ̌ąm.
8.44.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.45.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.45.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.45.c daṣ̌inəm. gaoṣ̌əm. paiti.jasaiti.
8.45.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.45.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.45.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.45.g hōiium. hē. gaoṣ̌əm. aēṣ̌ąm.
8.45.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.46.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.46.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.46.c hōiium. gaoṣ̌əm. paiti.jasaiti.
8.46.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.46.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.46.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.46.g daṣ̌inəm. hē. suptīm. aēṣ̌ąm.
8.46.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.47.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.47.b yezicā. āpō. vaŋuhīš.
8.47.c daṣ̌inəm. suptīm. paiti.jasaiti.
8.47.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.47.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa. duuąsaiti:
8.47.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.47.g haoiiąm. hē. suptīm. aēṣ̌ąm.
8.47.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.48.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.48.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.48.c haoiiąm. suptīm. paiti.jasaiti.
8.48.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.48.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.48.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.48.g daṣ̌inəm. hē. kaṣ̌əm. aēṣ̌ąm.
8.48.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.49.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.49.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.49.c daṣ̌inəm. kaṣ̌əm. paiti.jasaiti.
8.49.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.49.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.49.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.49.g hōiium. hē. kaṣ̌əm. aēṣ̌ąm.
8.49.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.50.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.50.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.50.c hōiium. kaṣ̌əm. paiti.jasaiti.
8.50.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.50.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.50.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.50.g paitiša. hē. paitiuuarəm. aēṣ̌ąm.
8.50.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.51.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.51.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.51.c paitiša. paitiuuarəm. paiti.jasaiti.
8.51.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.51.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.51.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.51.g paršti. hē. aēṣ̌ąm.
8.51.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.52.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.52.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.52.c paršti. paiti.jasaiti.
8.52.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.52.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.52.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.52.g daṣ̌inəm. hē. fštānəm. aēṣ̌ąm.
8.52.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.53.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.53.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.53.c daṣ̌inəm. fštānəm. paiti.jasaiti.
8.53.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.53.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.53.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.53.g hōiium. hē. fštānəm. aēṣ̌ąm.
8.53.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.54.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.54.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.54.c hōiium. fštānəm. paiti.jasaiti.
8.54.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.54.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.54.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.54.g daṣ̌inəm. hē. pərəsāum. aēṣ̌ąm.
8.54.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.55.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.55.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.55.c daṣ̌inəm. pərəsāum. paiti.jasaiti.
8.55.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.55.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.55.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.55.g hōiium. hē. pərəsāum. aēṣ̌ąm.
8.55.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.56.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.56.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.56.c hōiium. pərəsāum. paiti.jasaiti.
8.56.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.56.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.56.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.56.g daṣ̌inəm. hē. sraonīm. aēṣ̌ąm.
8.56.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.57.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.57.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.57.c daṣ̌inəm. sraonīm. paiti.jasaiti.
8.57.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.57.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.57.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.57.g haoiiąm. hē. sraonīm. aēṣ̌ąm.
8.57.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.58.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.58.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.58.c haoiiąm. sraonīm. paiti.jasaiti.
8.58.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.58.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.58.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.58.g haxti. hē. aēṣ̌ąm.
8.58.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.58.i yezi. nairiiō. aŋhat̰.
8.58.j pasca. hē. pourum. paiti.hiṇcōiš.
8.58.k paitiša. aparəm.
8.58.l yezi. strī. aŋhat̰.
8.58.m paitiša. hē. pourum. paiti.hiṇcōiš.
8.58.n pasca. aparəm.
8.59.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.59.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.59.c haxti. paiti.jasaiti.
8.59.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.59.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.59.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.59.g daṣ̌inəm. hē. rānəm. aēṣ̌ąm.
8.59.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.60.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.60.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.60.c daṣ̌inəm. rānəm. paiti.jasaiti.
8.60.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.60.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.60.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.60.g hōiium. hē. rānəm. aēṣ̌ąm.
8.60.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.61.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.61.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.61.c hōiium. rānəm. paiti.jasaiti.
8.61.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.61.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.61.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.61.g daṣ̌inəm. hē. žnūm. aēṣ̌ąm.
8.61.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.62.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.62.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.62.c daṣ̌inəm. žnūm. paiti.jasaiti.
8.62.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.62.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.62.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.62.g hōiium. hē. žnūm. aēṣ̌ąm.
8.62.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.63.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.63.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.63.c hōiium. žnūm. paiti.jasaiti.
8.63.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.63.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.63.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.63.g daṣ̌inəm. hē. ascūm. aēṣ̌ąm.
8.63.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.64.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.64.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.64.c daṣ̌inəm. ascūm. paiti.jasaiti.
8.64.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.64.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.64.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.64.g hōiium. hē. ascūm. aēṣ̌ąm.
8.64.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.65.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.65.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.65.c hōiium. ascūm. paiti.jasaiti.
8.65.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.65.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.65.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.65.g daṣ̌inəm. hē. zaṇgəm. aēṣ̌ąm.
8.65.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.66.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.66.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.66.c daṣ̌inəm. zaṇgəm. paiti.jasaiti.
8.66.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.66.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.66.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.66.g hōiium. hē. zaṇgəm. aēṣ̌ąm.
8.66.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.67.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.67.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.67.c hōiium. zaṇgəm. paiti.jasaiti.
8.67.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.67.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.67.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.67.g daṣ̌inəm. hē. frabdəm. aēṣ̌ąm.
8.67.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.68.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.68.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.68.c daṣ̌inəm. frabdəm. paiti.jasaiti.
8.68.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.68.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.68.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.68.g hōiium. hē. frabdəm. aēṣ̌ąm.
8.68.h aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
8.69.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.69.b yezica. āpō. vaŋuhīš.
8.69.c hōiium. frabdəm. paiti.jasaiti.
8.69.d kuua. aēṣ̌ąm.
8.69.e aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti:
8.69.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.69.g aδairi. haxəm. niuuōiriiete.
8.69.h mąnaiiən. ahe.
8.69.i yaϑa. maxṣ̌iiā̊. parənəm.
8.70.a hakat̰. nigərəptaēibiia. aṇguštaēibiia.
8.70.b uzgərəptaēibiia. pāṣ̌naēibiia.
8.70.c daṣ̌inəm. hē. haxəm. paiti.hiṇcōiš.
8.70.d āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
8.70.e hōiium. haxəm. upa.duuąsaiti:
8.70.f hōiium. hē. haxəm. paiti.hiṇcōiš.
8.70.g āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
8.70.h aδairi. aṇgušta. niuuōiriiete.
8.70.i mąnaiiən. ahe.
8.70.j yaϑa. maxṣ̌iiā̊. parənəm.
8.71.a hakat̰. nigərəptaēibiia. pāṣ̌naēibiia.
8.71.b uzgərəptaēibiia. aṇguštaēibiia.
8.71.c daṣ̌inąm. hē. aṇguštąm. paiti.hiṇcōiš:
8.71.d āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
8.71.e haoiiąm. aṇguštąm. upa.duuąsaiti:
8.71.f haoiiąm. hē. aṇguštąm. paiti.hiṇcōiš.
8.72.a āat̰. hā. druxš. yā. nasuš. niuuōiriiete.
8.72.b apāxəδraēibiiō. naēmaēibiiō.
8.72.c maxṣ̌i. kəhrpa. ərəγaitiia. fraṣ̌naoš.
8.72.d apa.zaδaŋhō. akaranəm. driβiiā̊.
8.72.e yaϑa. zōiždištāiš. xrafstrāiš.
8.72.f aϑa. imą. vacō. drəṇjaiiōiš.
8.72.g yōi. aŋhən. vārəϑraγniiōtəməmca. baēṣ̌aziiōtəməmca:
8.72.1a yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
8.72.1b vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
8.72.1c xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
8.72.2a kə̄m.nā. mazdā. mauuaitē. pāiiūm. dadāt̰.
8.72.2b hiiat̰. mā. drəguuā̊. dīdarəṣ̌atā. aēnaŋhē.
8.72.2c aniiə̄m. ϑβahmāt̰. āϑrascā. manaŋhascā.
8.72.2d yaiiā̊. š́iiaoϑanāiš. aṣ̌əm. ϑraoštā. ahurā.
8.72.2e tąm.mōi. dąstuuąm. daēnaiiāi. frāuuaocā.
8.72.3b kə̄. vərəϑrəm.jā. ϑβā. pōi. sə̄ṇghā. yōi. həṇtī.
8.72.3c ciϑrā. mōi. dąm. ahīmbiš. ratūm. cīždī.
8.72.3d at̰. hōi. vohū. səraoṣ̌ō. jaṇtū. manaŋhā.
8.72.3e mazdā. ahmāi. yahmāi. vaṣ̌ī. kahmāicīt̰.
8.73.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.73.b aṣ̌āum. yat̰. aēte. yōi. mazdaiiasna.
8.73.c pāδa. aiiaṇtəm. vā. taciṇtəm. vā.
8.73.d barəmnəm. vā. vazəmnəm. vā.
8.73.e ātrəm. nasupākəm. frajasąn.
8.73.f nasūm. hąm.pacąn.
8.73.g nasūm. hāuuaiiąn.
8.73.h kuϑa. tē. vərəziiąn.
8.73.i aēte. yōi. mazdaiiasna.
8.74.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.74.b auua. aētəm. nasupākəm. janaēta.
8.74.c auua. hē. janaiiən.
8.74.d apa. aētąm. duštąm. baraiiən.
8.74.e apa. aētəm. uzdānəm. baraiiən.
8.75.a āϑrat̰. haca. bānuβe. aēsmą. frasaocaiiāhi.
8.75.b yat̰. vā. aētaŋhąm. uruuaranąm.
8.75.c yat̰. ātrə.ciϑranąm.
8.75.d yat̰. vā. aētəm. ātrəm. uzdarəza. aētaiiā̊. uruuaraiiā̊. ātarəcarəš.
8.75.e vīca. barōit̰.
8.75.f vīca. ṣ̌āuuaiiōit̰.
8.75.g yaϑa. āsištəm. frāuuaiiōit̰.
8.76.a yaϑa. taδa. paoirīm. haṇdarəza.
8.76.b zəmē. aētat̰. paiti. nidaiϑīta.
8.76.c auuauuat̰. haca. āϑrat̰. nasupakāt̰.
8.76.d yaϑa. fratarə.vītastiš.
8.76.e vīca. barōit̰.
8.76.f vīca. ṣ̌āuuaiiōit̰.
8.76.g yaϑa. āsištəm. frāuuaiiōit̰.
8.77.a yaϑa. taδa. bitīm. haṇdarəza.
8.77.b zəmē. aētat̰. paiti. nidaiϑīta.
8.77.c auuauuat̰. haca. āϑrat̰. nasupakāt̰.
8.77.d yaϑa. fratarə.vītastiš.
8.77.e vīca. barōit̰.
8.77.f vīca. ṣ̌āuuaiiōit̰.
8.77.g yaϑa. āsištəm. frāuuaiiōit̰.
8.77.h yaϑa. taδa. ϑritīm. haṇdarəza.
8.77.i zəmē. aētat̰. paiti. nidaiϑīta.
8.77.j auuauuat̰. haca. āϑrat̰. nasupakāt̰.
8.77.k yaϑa. fratarə.vītastiš.
8.77.l vīca. barōit̰.
8.77.m vīca. ṣ̌āuuaiiōit̰.
8.77.n yaϑa. āsištəm. frāuuaiiōit̰.
8.77.o yaϑa. taδa. tūirīm. haṇdarəza.
8.77.p zəmē. aētat̰. paiti. nidaiϑīta.
8.77.q auuauuat̰. haca. āϑrat̰. nasupakāt̰.
8.77.r yaϑa. fratarə.vītastiš.
8.77.s vīca. barōit̰.
8.77.t vīca. ṣ̌āuuaiiōit̰.
8.77.u yaϑa. āsištəm. frāuuaiiōit̰.
8.77.v yaϑa. taδa. puxδəm. haṇdarəza.
8.77.w zəmē. aētat̰. paiti. nidaiϑīta.
8.77.x auuauuat̰. haca. āϑrat̰. nasupakāt̰.
8.77.y yaϑa. fratarə.vītastiš.
8.77.z vīca. barōit̰.
8.77.aa vīca. ṣ̌āuuaiiōit̰.
8.77.ab yaϑa. āsištəm. frāuuaiiōit̰.
8.77.ac yaϑa. taδa. xštūm. haṇdarəza.
8.77.ad zəmē. aētat̰. paiti. nidaiϑīta.
8.77.ae auuauuat̰. haca. āϑrat̰. nasupakāt̰.
8.77.af yaϑa. fratarə.vītastiš.
8.77.ag vīca. barōit̰.
8.77.ah vīca. ṣ̌āuuaiiōit̰.
8.77.ai yaϑa. āsištəm. frāuuaiiōit̰.
8.77.aj yaϑa. taδa. haptaϑəm. haṇdarəza.
8.77.ak zəmē. aētat̰. paiti. nidaiϑīta.
8.77.al auuauuat̰. haca. āϑrat̰. nasupakāt̰.
8.77.am yaϑa. fratarə.vītastiš.
8.77.an vīca. barōit̰.
8.77.ao vīca. ṣ̌āuuaiiōit̰.
8.77.ap yaϑa. āsištəm. frāuuaiiōit̰.
8.77.aq yaϑa. taδa. aštəməm. haṇdarəza.
8.77.ar zəmē. aētat̰. paiti. nidaiϑīta.
8.77.as auuauuat̰. haca. āϑrat̰. nasupakāt̰.
8.77.at yaϑa. fratarə.vītastiš.
8.77.au vīca. barōit̰.
8.77.av vīca. ṣ̌āuuaiiōit̰.
8.77.aw yaϑa. āsištəm. frāuuaiiōit̰.
8.78.a yaϑa. taδa. nāuməm. haṇdarəza.
8.78.b zəmē. aētat̰. paiti. nidaiϑīta.
8.78.c auuauuat̰. haca. āϑrat̰. nasupakāt̰.
8.78.d yaϑa. fratarə.vītastiš:
8.79.a yō. aēsmō. aṣ̌aiia. barat̰.
8.79.b spitama. zaraϑuštra.
8.79.c uruuāsnaiiā̊. vā. vohu.gaonahe. vā.
8.79.d vohu.kərətōiš. vā. haδānaēpataiiā̊. vā.
8.79.e kąmcit̰. vā. hubaoiδitəmanąm. uruuaranąm.
8.80.a yahmāt̰. kahmāicit̰. naēmanąm. vātō. āϑrō. baoiδīm. vībaraiti.
8.80.b ahmāt̰. kahmāicit̰. naēmanąm. hazaŋraγna. paiti.jasaiti.
8.80.c ātarš. mazdā̊. ahurahe.
8.80.d daēuuanąm. mainiiauuanąm. təmasciϑranąm. druuatąm.
8.80.e bižuuat̰. yātunąmca. pairikanąmca.
8.81.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.81.b yō. ātrəm. nasupākəm. dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.81.c cuuat̰. ahmāi. naire. miždəm: aŋhat̰.
8.81.d pasca. astasca. baoδaŋhasca. vī.uruuīštīm:
8.81.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.81.f yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
8.81.g baēuuarə. ātrə.saokanąm. dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.82.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.82.b yō. ātrəm. uruzdipākəm. dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.82.c cuuat̰. ahmāi. naire. miždəm. aŋhat̰.
8.82.d pasca. astasca. baoδaŋhasca. vī.uruuīštīm:
8.82.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.82.f yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
8.82.g hazaŋrəm. ātrə.saokanąm. dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.83.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.83.b yō. ātrəm. saire.hiiat̰. haca.
8.83.c dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.83.d cuuat̰. ahmāi. naire. miždəm. aŋhat̰.
8.83.e pasca. astasca. baoδaŋhasca. vī.uruuīštīm:
8.83.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.83.g yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
8.83.h paṇca. sata. ātrə.saokanąm.
8.83.i dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.84.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.84.b yō. ātrəm. xumbat̰. haca. yāmō.pacikāt̰.
8.84.c dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.84.d cuuat̰. ahmāi. naire. miždəm. aŋhat̰.
8.84.e pasca. astasca. baoδaŋhasca. vī.uruuīštīm:
8.84.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.84.g yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
8.84.h caϑβārō. sata. ātrə.saokanąm.
8.84.i dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.85.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.85.b yō. ātrəm. xumbat̰. haca. yāmō.pacikāt̰.
8.85.c dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.85.d cuuat̰. ahmāi. naire. miždəm. aŋhat̰.
8.85.e pasca. astasca. baoδaŋhasca. vī.uruuīštīm:
8.85.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.85.g yauuat̰. ahmāi. yamanąm. paitinąm. sairinąm.
8.85.h aētauuat̰. ātrə.saokanąm. hąm.bərəta.
8.85.i dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.86.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.86.b yō. ātrəm. aoniiat̰. haca. parō.bərəjiiāt̰.
8.86.c dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.86.d cuuat̰. ahmāi. naire. miždəm. aŋhat̰.
8.86.e pasca. astasca. baoδaŋhasca. vī.uruuīštīm:
8.86.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.86.g yauuat̰. ahmāi. paitinąm. uruuaranąm.
8.86.h aētauuat̰. ātrə.saokanąm. hąm.bərəta.
8.86.i dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.87.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.87.b yō. ātrəm. pisrat̰. haca. zaraniiō.saēpāt̰.
8.87.c dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.87.d cuuat̰. ahmāi. naire. miždəm. aŋhat̰.
8.87.e pasca. astasca. baoδaŋhasca. vī.uruuīštīm:
8.87.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.87.g yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
8.87.h satəm. ātrə.saokanąm.
8.87.i dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.88.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.88.b yō. ātrəm. pisrat̰. haca. ərəzatō.saēpāt̰.
8.88.c dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.88.d cuuat̰. ahmāi. naire. miždəm. aŋhat̰.
8.88.e pasca. astasca. baoδaŋhasca. vī.uruuīštīm:
8.88.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.88.g yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
8.88.h nauuaitīm. ātrə.saokanąm.
8.88.i dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.89.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.89.b yō. ātrəm. pisrat̰. haca. aiiō.saēpāt̰.
8.89.c dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.89.d cuuat̰. ahmāi. naire. miždəm. aŋhat̰.
8.89.e pasca. astasca. baoδaŋhasca. vī.uruuīštīm:
8.89.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.89.g yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
8.89.h aštāitīm. ātrə.saokanąm.
8.89.i dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.90.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.90.b yō. ātrəm. pisrat̰. haca. haosafnaēnō.saēpāt̰.
8.90.c dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.90.d cuuat̰. ahmāi. naire. miždəm. aŋhat̰.
8.90.e pasca. astasca. baoδaŋhasca. vī.uruuīštīm:
8.90.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.90.g yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
8.90.h haptāitīm. ātrə.saokanąm.
8.90.i dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.91.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.91.b yō. ātrəm. tanurat̰. haca.
8.91.c dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.91.d cuuat̰. ahmāi. naire. miždəm. aŋhat̰.
8.91.e pasca. astasca. baoδaŋhasca. vī.uruuīštīm:
8.91.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.91.g yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
8.91.h xṣ̌uuaštīm. ātrə.saokanąm.
8.91.i dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.92.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.92.b yō. ātrəm. dištat̰. haca.
8.92.c dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.92.d cuuat̰. ahmāi. naire. miždəm. aŋhat̰.
8.92.e pasca. astasca. baoδaŋhasca. vī.uruuīštīm:
8.92.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.92.g yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
8.92.h paṇcāsatəm. ātrə.saokanąm.
8.92.i dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.93.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.93.b yō. ātrəm. aoniiat̰. haca. taxairiiāt̰.
8.93.c dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.93.d cuuat̰. ahmāi. naire. miždəm. aŋhat̰.
8.93.e pasca. astasca. baoδaŋhasca. vī.uruuīštīm:
8.93.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.93.g yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
8.93.h caϑβarəsatəm. ātrə.saokanąm.
8.93.i dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.94.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.94.b yō. ātrəm. paṇtat̰. haca. staorō.paiiāt̰.
8.94.c dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.94.d cuuat̰. ahmāi. naire. miždəm. aŋhat̰.
8.94.e pasca. astasca. baoδaŋhasca. vī.uruuīštīm:
8.94.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.94.g yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
8.94.h ϑrisatəm. ātrə.saokanąm.
8.94.i dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.95.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.95.b yō. ātrəm. skairiiat̰. haca.
8.95.c dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.95.d cuuat̰. ahmāi. naire. miždəm. aŋhat̰.
8.95.e pasca. astasca. baoδaŋhasca. vī.uruuīštīm:
8.95.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.95.g yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
8.95.h vīsaiti. ātrə.saokanąm.
8.95.i dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.96.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.96.b yō. ātrəm. nazdištat̰. haca.
8.96.c dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.96.d cuuat̰. ahmāi. naire. miždəm. aŋhat̰.
8.96.e pasca. astasca. baoδaŋhasca. vī.uruuīštīm:
8.96.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.96.g yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
8.96.h dasa. ātrə.saokanąm.
8.96.i dāitīm. gātūm. auui. auua.baraiti.
8.97.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.97.b kat̰. tā. nara. yaoždaiiąn. aŋhən.
8.97.c aṣ̌āum. ahura. mazda.
8.97.d yā. nasāum. auua.hišta.
8.97.e dūire. asahi. razaŋhąm.
8.98.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.98.b yaoždaiiąn. aŋhən.
8.98.c aṣ̌āum. zaraϑuštra:
8.98.d kuua. aēuua:
8.98.e yezi. aēṣ̌a. nasuš. aiβi.γnixta.
8.98.f sūnō. vā. kərəfš.xvarō.
8.98.g vaiiō. vā. kərəfš.xvarō.
8.98.h āat̰. huuąm. tanūm. pairi.yaoždaiϑīta.
8.98.i gə̄uš. maēsmana.
8.98.j ϑrisataϑβəm. frasnātə̄e.
8.98.k ϑrisataϑβəm. upa.snātə̄e.
8.98.l aγriiąm. paiti. usnāitīm.
8.99.a āat. yezi. nasuš. anaiβi.γnixta.
8.99.b sūnō. vā. kərəfš.xvarō.
8.99.c vaiiō. vā. kərəfš.xvarō.
8.99.d paṇca.dasa. frasnātə̄e.
8.99.e paṇca.dasa. upasnātə̄e.
8.100.a tacat̰. paoirīm. hāϑrəm.
8.100.b fraṣ̌a. aδāt̰. tacōit̰.
8.100.c yat̰. dim. kascit̰. aŋhə̄uš. astuuatō. aētaδa. paiti. auua.hištə̄e.
8.100.d bərəziiaogət̰. vacō. rāzaiiąn:
8.100.e iδa. iristahe. tanūm. auua.hišta.
8.100.f anaēṣ̌əm. manō.
8.100.g anaēṣ̌əm. vacō.
8.100.h anaēṣ̌əm. š́iiaoϑnəm.
8.100.i isaēta. mē. yaoždāitīm:
8.100.j tacat̰.
8.100.k paoirīm. upāiti.
8.100.l yezi. dim. nōit̰. yaoždaϑəṇte.
8.100.m ϑriṣ̌ūm. aētahe. š́iiaoϑnahe. baxṣ̌əṇti.
8.101.a tacat̰. bitīm. hāϑrəm.
8.101.b fraṣ̌a. aδāt̰. tacōit̰.
8.101.c yat̰. dim. kascit̰. aŋhə̄uš. astuuatō. aētaδa. paiti. auua.hištə̄e.
8.101.d bərəziiaogət̰. vacō. rāzaiiąn:
8.101.e iδa. iristahe. tanūm. auua.hišta.
8.101.f anaēṣ̌əm. manō.
8.101.g anaēṣ̌əm. vacō.
8.101.h anaēṣ̌əm. š́iiaoϑnəm.
8.101.i isaēta. mē. yaoždāitīm:
8.101.j tacat̰.
8.101.k bitīm. upāiti:
8.101.l yezi. dim. nōit̰. yaoždaϑəṇte.
8.101.m naēməm. aētahe. š́iiaoϑnahe. baxṣ̌əṇti.
8.102.a tacat̰. ϑritīm. hāϑrəm.
8.102.b fraṣ̌a. aδāt̰. tacōit̰.
8.102.c yat̰. dim. kascit̰. aŋhə̄uš. astuuatō. aētaδa. paiti. auua.hištə̄e.
8.102.d bərəziiaogət̰. vacō. rāzaiiąn:
8.102.e iδa. iristahe. tanūm. auua.hišta.
8.102.f anaēṣ̌əm. manō.
8.102.g anaēṣ̌əm. vacō.
8.102.h anaēṣ̌əm. š́iiaoϑnəm.
8.102.i isaēta. mē. yaoždāitīm:
8.102.j tacat̰.
8.102.k ϑritīm. upāiti:
8.102.l yezi. dim. nōit̰. yaoždaϑəṇte.
8.102.m vīspəm. aētahe. š́iiaoϑnahe. baxṣ̌əṇti.
8.103.a fraṣ̌a. aδāt̰. tacōit̰.
8.103.b yat̰. dim. nazdištəm. auui.
8.103.c nmānəmca. vīsəmca. zaṇtūmca. dax́iiūmca.
8.103.d aētaδa. paiti. auua.hištə̄e.
8.103.e bərəziiaogət̰. vacō. rāzaiiąn:
8.103.f iδa. iristahe. tanūm. auua.hišta.
8.103.g anaēṣ̌əm. manō.
8.103.h anaēṣ̌əm. vacō.
8.103.i anaēṣ̌əm. š́iiaoϑnəm.
8.103.j isaēta. mē. yaoždāitīm:
8.103.k yezi. dim. nōit̰. yaoždaϑəṇte.
8.103.l āat̰. huuąm. tanūm. pairi.yaoždaiϑīta.
8.103.m gə̄uš. maēsmana.
8.103.n apāca. paiti.
8.103.o auuaϑa. yaoždaiiąn.
8.104.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.104.b āat̰. yezi. aŋhat̰. āfš. aṇtarāt̰. naēmāt̰. aēte. paϑa.
8.104.c āfš. ciϑąm. fraorisaiti.
8.104.d kā. hē. asti. ciϑa.
8.105.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.105.b caϑβārō. sata. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
8.105.c caϑβārō. sata. sraoṣ̌ō.caranaiia.
8.106.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
8.106.b āat̰. yezi. aŋhat̰. uruuara. aṇtarāt̰. naēmāt̰. aēte. paϑa.
8.106.c ātarš. ciϑąm. fraorisaiti.
8.106.d kā. hē. asti. ciϑa.
8.107.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
8.107.b caϑβārō. sata. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
8.107.c caϑβārō. sata. sraoṣ̌ō.caranaiia:
8.107.d hā. hē. asti. ciϑa.
8.107.e hā. hē. asti. āpərətiš.
8.107.f aipi.pārəmnāi. iδa. aṣ̌aone.
8.107.g nōit̰. anaipi.pārəmnāi.
8.107.1a drujō. nmāne. haiϑiiā. aŋhən. astaiiō.
8.107.2a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
8.107.2b uštā. astī. uštā. ahmāi.
8.107.2c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vd. 9[edit]

9.1.a pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm:
9.1.b ahura. mazda.
9.1.c mainiiō. spə̄ništa.
9.1.d dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
9.1.e kuϑa. aētaδa. aŋhauua. astuuaiṇti. maš́iiāka. hąm.vaēnā̊ṇte.
9.1.f tē. yōi. hąm.nasūm. paiti.iristəm. tanūm. yaoždaiϑiiąn.
9.2.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
9.2.b narəm. aṣ̌auuanəm.
9.2.c spitama. zaraϑuštra.
9.2.d yō. aŋhat̰. vacō. arš.vacō.
9.2.e mąϑrəm. pərəsō. aṣ̌auua.
9.2.f yō. fraēštəm. apiuuatāite. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.
9.2.g yaoždāϑriiāt̰. haca:
9.2.h hō. pərəϑβe. aiŋ́hā̊. zəmō. upa.ϑβaršti. uruuaranąm.
9.2.i nauua. vī.bāzuua. drājō.
9.2.j kəmcit̰. paiti. caϑruṣ̌anąm.
9.3.a yat̰. aŋhat̰. aiŋ́hā̊. zəmō.
9.3.b vī.āpō.təməmca.
9.3.c vī.uruuarō.təməmca.
9.3.d yaoždātō.zəmōtəməmca.
9.3.e huš́ō.zəmōtəməmca.
9.3.f kambištəmca. aēte. paϑā̊. fraiiąn.
9.3.g pasuuasca. staorāca.
9.3.h ātrəmca. ahurahe. mazdā̊.
9.3.i barəsmaca. aṣ̌aiia. frastarətəm.
9.3.j narəmca. yim. aṣ̌auuanəm.
9.4.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
9.4.b cuuat̰. drājō. haca. āϑrat̰.
9.4.c cuuat̰. drājō. haca. apat̰.
9.4.d cuuat̰. drājō. haca. barəsmən. frastairiiāt̰.
9.4.e cuuat̰. drājō. haca. nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
9.5.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
9.5.b ϑrisata.gāim. haca. āϑrat̰.
9.5.c ϑrisata.gāim. haca. apat̰.
9.5.d ϑrisata.gāim. haca. barəsmən. frastairiiāt̰.
9.5.e ϑrigāim. haca. nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
9.6.a paoirīm. upa. maγəm. niϑβərəsōiš.
9.6.b pasca. hamō. aiβi.gaitīm.
9.6.c duua. ərəzu. nismahe.
9.6.d pasca. zəmō. isaoš. aiβi.gaitīm.
9.6.e yaϑa. caϑβārō. ərəzuuō.
9.7.a bitīm. upa. maγəm. niϑβərəsōiš.
9.7.b pasca. hamō. aiβi.gaitīm.
9.7.c duua. ərəzu. nismahe.
9.7.d pasca. zəmō. isaoš. aiβi.gaitīm.
9.7.e yaϑa. caϑβārō. ərəzuuō.
9.7.f ϑritīm. upa. maγəm. niϑβərəsōiš.
9.7.g pasca. hamō. aiβi.gaitīm.
9.7.h duua. ərəzu. nismahe.
9.7.i pasca. zəmō. isaoš. aiβi.gaitīm.
9.7.j yaϑa. caϑβārō. ərəzuuō.
9.7.k tūirīm. upa. maγəm. niϑβərəsōiš.
9.7.l pasca. hamō. aiβi.gaitīm.
9.7.m duua. ərəzu. nismahe.
9.7.n pasca. zəmō. isaoš. aiβi.gaitīm.
9.7.o yaϑa. caϑβārō. ərəzuuō.
9.7.p puxδəm. upa. maγəm. niϑβərəsōiš.
9.7.q pasca. hamō. aiβi.gaitīm.
9.7.r duua. ərəzu. nismahe.
9.7.s pasca. zəmō. isaoš. aiβi.gaitīm.
9.7.t yaϑa. caϑβārō. ərəzuuō.
9.7.u xštūm. upa. maγəm. niϑβərəsōiš.
9.7.v pasca. hamō. aiβi.gaitīm.
9.7.w duua. ərəzu. nismahe.
9.7.x pasca. zəmō. isaoš. aiβi.gaitīm.
9.7.y yaϑa. caϑβārō. ərəzuuō.
9.8.a cuuat̰. haca. aniiō.aniiaēibiiō:
9.8.b yaϑa. aēuuō.gāim:
9.8.c kaϑa. aēuuō.gāim:
9.8.d yaϑa. ϑripaδəm.
9.9.a ϑrāiiō. aniia. maγa. niϑβərəsōiš.
9.9.b pasca. hamō. aiβi.gaitīm.
9.9.c duua. ərəzu. nismahe.
9.9.d pasca. zəmō. isaoš. aiβi.gaitīm.
9.9.e yaϑa. caϑβārō. ərəzuuō:
9.9.f cuuat̰. haca. paouruuaēibiia:
9.9.g yaϑa. ϑrigāim:
9.9.h kaϑa. ϑrigāim:
9.9.i yaϑa. gāmąn. haṇcaiiata:
9.9.j kaϑa. gāmąn. haṇcaiiata:
9.9.k yaϑa. nauua.paδəm.
9.10.a karṣ̌ascit̰. frakāraiiōiš. tiγra. xṣ̌aϑra. vairiiō:
9.10.b cuuat̰. haca. maγaēibiia:
9.10.c yaϑa. ϑrigāim:
9.10.d kaϑa. ϑrigāim:
9.10.e yaϑa. gāmąn. haṇcaiiata:
9.10.f kaϑa. gāmąn. haṇcaiiata:
9.10.g yaϑa. nauua.paδəm.
9.11.a āat̰. pasca. duua.dasa. karṣ̌a. frakāraiiōiš.
9.11.b ϑrāiiō.
9.11.c yim. aṇtarə. vīta. aṇtarə. ϑrāiiō. maγa. frakāraiiōiš.
9.11.d ϑrāiiō.
9.11.e yim. aṇtarə. vīta. aṇtarə. xṣ̌uuaš. maγa. frakāraiiōiš.
9.11.f ϑrāiiō.
9.11.g yim. aṇtarə. vīta. aṇtarə. nauua. maγa. frakāraiiōiš.
9.11.h ϑrāiiō.
9.11.i aṇtarəca. auuaṇtarə. pārəṇtarə. maγa. frakāraiiōiš.
9.11.j ϑrāiiō.
9.11.k upa. nauua.paδəm. asānō. āiti. maγa. āiti. barōiš.
9.11.l safəm. vā. dādrum. vā. zəm.varətəm. vā.
9.11.m kąmcit̰. vā. xrūždismanąm.
9.12.a pascaēta. auua. tā. āiti. maγa. āiti. jasōit̰.
9.12.b aēṣ̌a. yā. paiti.irista:
9.12.c āat̰. tūm. zaraϑuštra. auua.hištōiš.
9.12.d auua. ništarəm. karṣ̌aiiā̊.
9.12.e aϑa. imą. vacō. drəṇjaiiōiš:
9.12.1a nəmascā. yā. ārmaitiš. īžācā:
9.12.f paiti.ṣ̌ē. āδaiiōit̰.
9.12.g aēṣ̌a. yā. paiti.irista:
9.12.2a nəmascā. yā. ārmaitiš. īžācā.
9.13.a āat̰. hā. druxš. auuāstriieite.
9.13.b kąmcit̰. vā. vacaŋhąm.
9.13.c snaϑāi. aŋrahe. maniiə̄uš. druuatō.
9.13.d snaϑāi. aēṣ̌mahe. xruuīm.draoš.
9.13.e snaϑāi. māzainiianąm. daēuuanąm.
9.13.f snaϑāi. vīspanąm. daēuuanąm.
9.14.a gaomaēzəm. pascaēta. upaŋhərəzəm.
9.14.b aiiaŋhaēnəm. vā. srum. vā:
9.14.c yezi. srum. paiti.hiṇcāi.
9.14.d graom. aiiasōiš.
9.14.e zaraϑuštra.
9.14.f nauua.pixəm.
9.14.g ādrəṇjaiiōiš. aom. srum. pauruua.naēmāt̰. ahe. grauuahe.
9.15.a zasta. hē. paoirīm. frasnāδaiiən:
9.15.b āat̰.
9.15.c yat̰. hē. zasta. nōit̰. frasnāta.
9.15.d āat̰. vīspąm. huuąm. tanūm. aiiaoždāta. kərənaoiti:
9.15.e āat̰.
9.15.f yat̰. hē. zasta. frasnāta.
9.15.g āϑritīm. pasca. frasnātaēibiia. zastaēibiia.
9.15.h barṣ̌nūm. hē. vaγδanəm. paourum. paiti.hiṇcōiš.
9.15.i āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.15.j paitiša. hē. hō.nā. aṇtarāt̰. naēmāt̰. bruuat̰.biiąm. upa.duuąsaiti.
9.16.a paitiša. hē. hō.nā. aṇtarāt̰. naēmāt̰. bruuat̰.biiąm. paiti.hiṇcōiš.
9.16.b āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.16.c pasca. vaγδanəm. upa.duuąsaiti:
9.16.d pasca. hē. vaγδanəm. paiti.hiṇcōiš.
9.16.e āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.16.f paitiša. paitišxvarənəm. upa.duuąsaiti:
9.16.g paitiša. hē. paitiš.xvarənəm. paiti.hiṇcōiš.
9.16.h āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.16.i daṣ̌inəm. gaoṣ̌əm. upa.duuąsaiti.
9.17.a daṣ̌inəm. hē. gaoṣ̌əm. paiti.hiṇcōiš.
9.17.b āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.17.c hōiium. gaoṣ̌əm. upa.duuąsaiti:
9.17.d hōiium. hē. gaoṣ̌əm. paiti.hiṇcōiš.
9.17.e āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.17.f daṣ̌inəm. suptīm. upa.duuąsaiti:
9.17.g daṣ̌inəm. hē. suptīm. paiti.hiṇcōiš.
9.17.h āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.17.i haoiiąm. suptīm. upa.duuąsaiti:
9.17.j haoiiąm. hē. suptīm. paiti.hiṇcōiš.
9.17.k āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.17.l daṣ̌inəm. kaṣ̌əm. upa.duuąsaiti.
9.18.a daṣ̌inəm. hē. kaṣ̌əm. paiti.hiṇcōiš.
9.18.b āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.18.c hōiium. kaṣ̌əm. upa.duuąsaiti:
9.18.d hōiium. hē. kaṣ̌əm. paiti.hiṇcōiš.
9.18.e āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.18.f paitiša. paitiuuarəm. upa.duuąsaiti:
9.18.g paitiša. hē. paitiuuarəm. paiti.hiṇcōiš.
9.18.h āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.18.i paršti. upa.duuąsaiti.
9.19.a paršti. hē. paiti.hiṇcōiš.
9.19.b āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.19.c daṣ̌inəm. fštānəm. upa.duuąsaiti:
9.19.d daṣ̌inəm. hē. fštānəm. paiti.hiṇcōiš.
9.19.e āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.19.f hōiium. fštānəm. upa.duuąsaiti:
9.19.g hōiium. hē. fštānəm. paiti.hiṇcōiš.
9.19.h āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.19.i daṣ̌inəm. pərəsāum. upa.duuąsaiti.
9.20.a daṣ̌inəm. hē. pərəsāum. paiti.hiṇcōiš.
9.20.b āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.20.c hōiium. pərəsāum. upa.duuąsaiti:
9.20.d hōiium. hē. pərəsāum. paiti.hiṇcōiš.
9.20.e āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.20.f daṣ̌inəm. sraonīm. upa.duuąsaiti:
9.20.g daṣ̌inəm. hē. sraonīm. paiti.hiṇcōiš.
9.20.h āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.20.i haoiiąm. sraonīm. upa.duuąsaiti.
9.21.a haoiiąm. hē. sraonīm. paiti.hiṇcōiš.
9.21.b āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.21.c haxti. upa.duuąsaiti:
9.21.d haxti. hē. paiti.hiṇcōiš.
9.21.e yezi. nairiiō. aŋhat̰.
9.21.f pasca. hē. pourum. paiti.hiṇcōiš.
9.21.g paitiša. aparəm.
9.21.h yezi. strī. aŋhat̰.
9.21.i paitiša. hē. pourum. paiti.hiṇcōiš.
9.21.j pasca. aparəm.
9.21.k āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.21.l daṣ̌inəm. rānəm. upa.duuąsaiti.
9.22.a daṣ̌inəm. hē. rānəm. paiti.hiṇcōiš.
9.22.b āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.22.c hōiium. rānəm. upa.duuąsaiti:
9.22.d hōiium. hē. rānəm. paiti.hiṇcōiš.
9.22.e āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.22.f daṣ̌inəm. žnūm. upa.duuąsaiti:
9.22.g daṣ̌inəm. hē. žnūm. paiti.hiṇcōiš.
9.22.h āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.22.i hōiium. žnūm. upa.duuąsaiti.
9.23.a hōiium. hē. žnūm. paiti.hiṇcōiš.
9.23.b āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.23.c daṣ̌inəm. ascūm. upa.duuąsaiti:
9.23.d daṣ̌inəm. hē. ascūm. paiti.hiṇcōiš.
9.23.e āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.23.f hōiium. ascūm. upa.duuąsaiti:
9.23.g hōiium. hē. ascūm. paiti.hiṇcōiš.
9.23.h āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.23.i daṣ̌inəm. zaṇgəm. upa.duuąsaiti:
9.23.j daṣ̌inəm. hē. zaṇgəm. paiti.hiṇcōiš.
9.23.k āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.23.l hōiium. zaṇgəm. upa.duuąsaiti.
9.24.a hōiium. hē. zaṇgəm. paiti.hiṇcōiš.
9.24.b āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.24.c daṣ̌inəm. frabdəm. upa.duuąsaiti:
9.24.d daṣ̌inəm. hē. frabdəm. paiti.hiṇcōiš.
9.24.e āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.24.f hōiium. frabdəm. upa.duuąsaiti.
9.24.g hōiium. hē. frabdəm. paiti.hiṇcōiš.
9.24.h āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.24.i aδairi. haxəm. niuuōiriiete.
9.24.j mąnaiiən. ahe.
9.24.k yaϑa. maxṣ̌iiā̊. parənəm.
9.25.a hakat̰. nigərəptaēibiia. aṇguštaēibiia.
9.25.b uzgərəptaēibiia. pāṣ̌naēibiia.
9.25.c daṣ̌inəm. hē. haxəm. paiti.hiṇcōiš.
9.25.d āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.25.e hōiium. haxəm. upa.duuąsaiti:
9.25.f hōiium. hē. haxəm. paiti.hiṇcōiš.
9.25.g āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.25.h aδairi. aṇgušta. niuuōiriiete.
9.25.i mąnaiiən. ahe.
9.25.j yaϑa. maxṣ̌iiā̊. parənəm.
9.26.a hakat̰. nigərəptaēibiia. pāṣ̌naēibiia.
9.26.b uzgərəptaēibiia. aṇguštaēibiia.
9.26.c daṣ̌inąm. hē. aṇguštąm. paiti.hiṇcōiš.
9.26.d āat̰. hā. druxš. yā. nasuš.
9.26.e haoiiąm. aṇguštąm. upa.duuąsaiti.
9.26.f haoiiąm. hē. aṇguštąm. paiti.hiṇcōiš.
9.26.g āat̰. hā. druxš. yā. nasuš. niuuōiriieite.
9.26.h apāxəδraēibiiō. naēmaēibiiō.
9.26.i maxṣ̌i. kəhrpa. ərəγaitiia. fraṣ̌naoš.
9.26.j apa.zaδaŋhō. akaranəm. driβiiā̊.
9.26.k yaϑa. zōiždištāiš. xrafstrāiš.
9.27.a aϑa. imą. vacō. drəṇjaiiōiš.
9.27.b yōi. aŋhən. vārəϑraγniiōtəməmca. baēṣ̌aziiōtəməmca:
9.27.1a yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
9.27.1b vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
9.27.1c xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
9.27.2a kə̄m.nā. mazdā. mauuaitē. pāiiūm. dadāt̰.
9.27.2b hiiat̰. mā. drəguuā̊. dīdarəṣ̌atā. aēnaŋhē.
9.27.2c aniiə̄m. ϑβahmāt̰. āϑrascā. manaŋhascā.
9.27.2d yaiiā̊. š́iiaoϑanāiš. aṣ̌əm. ϑraoštā. ahurā.
9.27.2e tąm.mōi. dąstuuąm. daēnaiiāi. frāuuaocā.
9.27.3b kə̄. vərəϑrəm.jā. ϑβā. pōi. sə̄ṇghā. yōi. həṇtī.
9.27.3c ciϑrā. mōi. dąm. ahīmbiš. ratūm. cīždī.
9.27.3d at̰. hōi. vohū. səraoṣ̌ō. jaṇtū. manaŋhā.
9.27.3e mazdā. ahmāi. yahmāi. vaṣ̌ī. kahmāicīt̰.
9.27.4a pāta. nō. t̰biṣ̌iiaṇtat̰. pairi.
9.27.4d mazdā̊sca. ārmaitišca. spəṇtasca:
9.27.4b nase. daēuuī. druxš.
9.27.4c nase. daēuuō.ciϑre.
9.27.4c nase. daēuuō.frakaršte.
9.27.4d nase. daēuuō.fradāiti.
9.27.4e apa. druxš. nase.
9.27.4d apa. druxš. duuāra.
9.27.4d apa. druxš. vīnase.
9.27.4f apāxəδre. apa.nasiiehe.
9.27.4g māmərəṇcainīš. gaēϑā̊. astuuaitīš. aṣ̌ahe.
9.28.a paoirīm. upa. maγəm. frā.nasuš. narəm. bauuaiti.
9.28.b aϑa. imą. vacō. drəṇjaiiōiš.
9.28.c yōi. aŋhən. vārəϑraγniiōtəməmca. baēṣ̌aziiōtəməmca:
9.28.1a yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
9.28.1b vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
9.28.1c xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
9.28.2a kə̄m.nā. mazdā. mauuaitē. pāiiūm. dadāt̰.
9.28.2b hiiat̰. mā. drəguuā̊. dīdarəṣ̌atā. aēnaŋhē.
9.28.2c aniiə̄m. ϑβahmāt̰. āϑrascā. manaŋhascā.
9.28.2d yaiiā̊. š́iiaoϑanāiš. aṣ̌əm. ϑraoštā. ahurā.
9.28.2e tąm.mōi. dąstuuąm. daēnaiiāi. frāuuaocā.
9.28.3b kə̄. vərəϑrəm.jā. ϑβā. pōi. sə̄ṇghā. yōi. həṇtī.
9.28.3c ciϑrā. mōi. dąm. ahīmbiš. ratūm. cīždī.
9.28.3d at̰. hōi. vohū. səraoṣ̌ō. jaṇtū. manaŋhā.
9.28.3e mazdā. ahmāi. yahmāi. vaṣ̌ī. kahmāicīt̰.
9.28.4a pāta. nō. t̰biṣ̌iiaṇtat̰. pairi.
9.28.4d mazdā̊sca. ārmaitišca. spəṇtasca:
9.28.4b nase. daēuuī. druxš.
9.28.4c nase. daēuuō.ciϑre.
9.28.4c nase. daēuuō.frakaršte.
9.28.4d nase. daēuuō.fradāiti.
9.28.4e apa. druxš. nase.
9.28.4d apa. druxš. duuāra.
9.28.4d apa. druxš. vīnase.
9.28.4f apāxəδre. apa.nasiiehe.
9.28.4g māmərəṇcainīš. gaēϑā̊. astuuaitīš. aṣ̌ahe.
9.28.d bitīm. upa. maγəm. frā.nasuš. narəm. bauuaiti.
9.28.e aϑa. imą. vacō. drəṇjaiiōiš.
9.28.f yōi. aŋhən. vārəϑraγniiōtəməmca. baēṣ̌aziiōtəməmca:
9.28.5a yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
9.28.5b vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
9.28.5c xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
9.28.6a kə̄m.nā. mazdā. mauuaitē. pāiiūm. dadāt̰.
9.28.6b hiiat̰. mā. drəguuā̊. dīdarəṣ̌atā. aēnaŋhē.
9.28.6c aniiə̄m. ϑβahmāt̰. āϑrascā. manaŋhascā.
9.28.6d yaiiā̊. š́iiaoϑanāiš. aṣ̌əm. ϑraoštā. ahurā.
9.28.6e tąm.mōi. dąstuuąm. daēnaiiāi. frāuuaocā.
9.28.7b kə̄. vərəϑrəm.jā. ϑβā. pōi. sə̄ṇghā. yōi. həṇtī.
9.28.7c ciϑrā. mōi. dąm. ahīmbiš. ratūm. cīždī.
9.28.7d at̰. hōi. vohū. səraoṣ̌ō. jaṇtū. manaŋhā.
9.28.7e mazdā. ahmāi. yahmāi. vaṣ̌ī. kahmāicīt̰.
9.28.8a pāta. nō. t̰biṣ̌iiaṇtat̰. pairi.
9.28.8d mazdā̊sca. ārmaitišca. spəṇtasca:
9.28.8b nase. daēuuī. druxš.
9.28.8c nase. daēuuō.ciϑre.
9.28.8c nase. daēuuō.frakaršte.
9.28.8d nase. daēuuō.fradāiti.
9.28.8e apa. druxš. nase.
9.28.8d apa. druxš. duuāra.
9.28.8d apa. druxš. vīnase.
9.28.8f apāxəδre. apa.nasiiehe.
9.28.8g māmərəṇcainīš. gaēϑā̊. astuuaitīš. aṣ̌ahe.
9.28.g ϑritīm. upa. maγəm. frā.nasuš. narəm. bauuaiti.
9.28.h aϑa. imą. vacō. drəṇjaiiōiš.
9.28.i yōi. aŋhən. vārəϑraγniiōtəməmca. baēṣ̌aziiōtəməmca:
9.28.9a yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
9.28.9b vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
9.28.9c xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
9.28.10a kə̄m.nā. mazdā. mauuaitē. pāiiūm. dadāt̰.
9.28.10b hiiat̰. mā. drəguuā̊. dīdarəṣ̌atā. aēnaŋhē.
9.28.10c aniiə̄m. ϑβahmāt̰. āϑrascā. manaŋhascā.
9.28.10d yaiiā̊. š́iiaoϑanāiš. aṣ̌əm. ϑraoštā. ahurā.
9.28.10e tąm.mōi. dąstuuąm. daēnaiiāi. frāuuaocā.
9.28.11b kə̄. vərəϑrəm.jā. ϑβā. pōi. sə̄ṇghā. yōi. həṇtī.
9.28.11c ciϑrā. mōi. dąm. ahīmbiš. ratūm. cīždī.
9.28.11d at̰. hōi. vohū. səraoṣ̌ō. jaṇtū. manaŋhā.
9.28.11e mazdā. ahmāi. yahmāi. vaṣ̌ī. kahmāicīt̰.
9.28.12a pāta. nō. t̰biṣ̌iiaṇtat̰. pairi.
9.28.12d mazdā̊sca. ārmaitišca. spəṇtasca:
9.28.12b nase. daēuuī. druxš.
9.28.12c nase. daēuuō.ciϑre.
9.28.12c nase. daēuuō.frakaršte.
9.28.12d nase. daēuuō.fradāiti.
9.28.12e apa. druxš. nase.
9.28.12d apa. druxš. duuāra.
9.28.12d apa. druxš. vīnase.
9.28.12f apāxəδre. apa.nasiiehe.
9.28.12g māmərəṇcainīš. gaēϑā̊. astuuaitīš. aṣ̌ahe.
9.28.j tūirīm. upa. maγəm. frā.nasuš. narəm. bauuaiti.
9.28.k aϑa. imą. vacō. drəṇjaiiōiš.
9.28.l yōi. aŋhən. vārəϑraγniiōtəməmca. baēṣ̌aziiōtəməmca:
9.28.13a yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
9.28.13b vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
9.28.13c xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
9.28.14a kə̄m.nā. mazdā. mauuaitē. pāiiūm. dadāt̰.
9.28.14b hiiat̰. mā. drəguuā̊. dīdarəṣ̌atā. aēnaŋhē.
9.28.14c aniiə̄m. ϑβahmāt̰. āϑrascā. manaŋhascā.
9.28.14d yaiiā̊. š́iiaoϑanāiš. aṣ̌əm. ϑraoštā. ahurā.
9.28.14e tąm.mōi. dąstuuąm. daēnaiiāi. frāuuaocā.
9.28.15b kə̄. vərəϑrəm.jā. ϑβā. pōi. sə̄ṇghā. yōi. həṇtī.
9.28.15c ciϑrā. mōi. dąm. ahīmbiš. ratūm. cīždī.
9.28.15d at̰. hōi. vohū. səraoṣ̌ō. jaṇtū. manaŋhā.
9.28.15e mazdā. ahmāi. yahmāi. vaṣ̌ī. kahmāicīt̰.
9.28.16a pāta. nō. t̰biṣ̌iiaṇtat̰. pairi.
9.28.16d mazdā̊sca. ārmaitišca. spəṇtasca:
9.28.16b nase. daēuuī. druxš.
9.28.16c nase. daēuuō.ciϑre.
9.28.16c nase. daēuuō.frakaršte.
9.28.16d nase. daēuuō.fradāiti.
9.28.16e apa. druxš. nase.
9.28.16d apa. druxš. duuāra.
9.28.16d apa. druxš. vīnase.
9.28.16f apāxəδre. apa.nasiiehe.
9.28.16g māmərəṇcainīš. gaēϑā̊. astuuaitīš. aṣ̌ahe.
9.28.m puxδəm. upa. maγəm. frā.nasuš. narəm. bauuaiti.
9.28.n aϑa. imą. vacō. drəṇjaiiōiš.
9.28.o yōi. aŋhən. vārəϑraγniiōtəməmca. baēṣ̌aziiōtəməmca:
9.28.17a yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
9.28.17b vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
9.28.17c xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
9.28.18a kə̄m.nā. mazdā. mauuaitē. pāiiūm. dadāt̰.
9.28.18b hiiat̰. mā. drəguuā̊. dīdarəṣ̌atā. aēnaŋhē.
9.28.18c aniiə̄m. ϑβahmāt̰. āϑrascā. manaŋhascā.
9.28.18d yaiiā̊. š́iiaoϑanāiš. aṣ̌əm. ϑraoštā. ahurā.
9.28.18e tąm.mōi. dąstuuąm. daēnaiiāi. frāuuaocā.
9.28.19b kə̄. vərəϑrəm.jā. ϑβā. pōi. sə̄ṇghā. yōi. həṇtī.
9.28.19c ciϑrā. mōi. dąm. ahīmbiš. ratūm. cīždī.
9.28.19d at̰. hōi. vohū. səraoṣ̌ō. jaṇtū. manaŋhā.
9.28.19e mazdā. ahmāi. yahmāi. vaṣ̌ī. kahmāicīt̰.
9.28.20a pāta. nō. t̰biṣ̌iiaṇtat̰. pairi.
9.28.20d mazdā̊sca. ārmaitišca. spəṇtasca:
9.28.20b nase. daēuuī. druxš.
9.28.20c nase. daēuuō.ciϑre.
9.28.20c nase. daēuuō.frakaršte.
9.28.20d nase. daēuuō.fradāiti.
9.28.20e apa. druxš. nase.
9.28.20d apa. druxš. duuāra.
9.28.20d apa. druxš. vīnase.
9.28.20f apāxəδre. apa.nasiiehe.
9.28.20g māmərəṇcainīš. gaēϑā̊. astuuaitīš. aṣ̌ahe.
9.28.p xštūm. upa. maγəm. frā.nasuš. narəm. bauuaiti.
9.28.q aϑa. imą. vacō. drəṇjaiiōiš.
9.28.r yōi. aŋhən. vārəϑraγniiōtəməmca. baēṣ̌aziiōtəməmca:
9.28.21a yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
9.28.21b vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
9.28.21c xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
9.28.22a kə̄m.nā. mazdā. mauuaitē. pāiiūm. dadāt̰.
9.28.22b hiiat̰. mā. drəguuā̊. dīdarəṣ̌atā. aēnaŋhē.
9.28.22c aniiə̄m. ϑβahmāt̰. āϑrascā. manaŋhascā.
9.28.22d yaiiā̊. š́iiaoϑanāiš. aṣ̌əm. ϑraoštā. ahurā.
9.28.22e tąm.mōi. dąstuuąm. daēnaiiāi. frāuuaocā.
9.28.23b kə̄. vərəϑrəm.jā. ϑβā. pōi. sə̄ṇghā. yōi. həṇtī.
9.28.23c ciϑrā. mōi. dąm. ahīmbiš. ratūm. cīždī.
9.28.23d at̰. hōi. vohū. səraoṣ̌ō. jaṇtū. manaŋhā.
9.28.23e mazdā. ahmāi. yahmāi. vaṣ̌ī. kahmāicīt̰.
9.28.24a pāta. nō. t̰biṣ̌iiaṇtat̰. pairi.
9.28.24d mazdā̊sca. ārmaitišca. spəṇtasca:
9.28.24b nase. daēuuī. druxš.
9.28.24c nase. daēuuō.ciϑre.
9.28.24c nase. daēuuō.frakaršte.
9.28.24d nase. daēuuō.fradāiti.
9.28.24e apa. druxš. nase.
9.28.24d apa. druxš. duuāra.
9.28.24d apa. druxš. vīnase.
9.28.24f apāxəδre. apa.nasiiehe.
9.28.24g māmərəṇcainīš. gaēϑā̊. astuuaitīš. aṣ̌ahe.
9.29.a pascaēta. auua. tā. nišhiδōit̰.
9.29.b aēṣ̌a. yā. paiti.irista.
9.29.c aṇtarə. arəδəm. maγahe.
9.29.d pārəṇtarə. haca. aniiaēibiiō. maγaēibiiō.
9.29.e auuauuat̰. taδa.
9.29.f yaϑa. caϑβārō. ərəzauuō.
9.29.g aētaēṣ̌ąmca. zəmō. pərəϑu.frauuāiš. fraδauuata.
9.30.a paṇca.dasa. zəmō. haṇkanaiiən.
9.30.b vīspəm. ā. ahmāt̰. upa.mąnaiiən.
9.30.c yat̰. hē. upəməm. paiti. vaγδanahe. upəmāt̰.
9.30.d varsa. hiku. bauuāt̰.
9.31.a yat̰. hē. tanuš. hiš́uui. hiγnuui. pąsnu. bauuāt̰.
9.31.b pascaēta. auua. tā. aniia. maγa. āiti. jasōit̰.
9.31.c aēṣ̌a. yā. paiti.irista:
9.31.d paoirīm. upa. maγəm. hakərət̰. āpō.
9.31.e āat̰. huuąm. tanūm. pairi.yaoždaiϑīta.
9.31.f bitīm. upa. maγəm. bižuuat̰. āpō.
9.31.g āat̰. huuąm. tanūm. pairi.yaoždaiϑīta.
9.31.h ϑritīm. upa. maγəm. ϑrižuuat̰. āpō.
9.31.i āat̰. huuąm. tanūm. pairi.yaoždaiϑīta.
9.32.a pascaēta. dim. ā.baoδaiiaēta.
9.32.b uruuāsnaiiā̊. vā. vohu.gaonahe. vā.
9.32.c vohu.kərətōiš. vā. haδānaēpataiiā̊. vā.
9.32.d kąmcit̰. vā. hubaoiδitəmanąm. uruuaranąm.
9.32.e vastrā̊. pascaēta. aiβiiā̊ŋhaiiaēta.
9.32.f pascaēta. auua. tā. āiti. nmāna. āiti. jasōit̰.
9.32.g aēṣ̌a. yā. paiti.irista.
9.33.a airime. gātūm. hē. nišhiδaēta.
9.33.b aṇtarə. arəδəm. nmānahe.
9.33.c pārəṇtarə. haca. aniiaēibiiō. mazdaiiasnaēibiiō.
9.33.d mā. xṣ̌aiiamna. jasōit̰.
9.33.e ātrəm. mā. āpəm.
9.33.f mā. ząm. mā. gąm. mā. uruuarąm.
9.33.g mā. narəm. aṣ̌auuanəm. mā. nāirikąm. aṣ̌aonīm.
9.33.h vīspəm. ā. ahmāt̰.
9.33.i yat̰. hē. ϑrāiiō. xṣ̌afna. sacā̊ṇte. :
9.33.j āat̰. pasca. ϑrixṣ̌aparāt̰.
9.33.k us. tanūm. snaiiaēta.
9.33.l us. vastrāt̰.
9.33.m gə̄uš. maēsmana.
9.33.n apāca. paiti.
9.33.o auuaϑa. yaoždaiiąn.
9.34.a airime. gātūm. hē. nišhiδaēta.
9.34.b aṇtarə. arəδəm. nmānahe.
9.34.c pārəṇtarə. haca. aniiaēibiiō. mazdaiiasnaēibiiō.
9.34.d mā. xṣ̌aiiamna. jasōit̰.
9.34.e ātrəm. mā. āpəm.
9.34.f mā. ząm. mā. gąm. mā. uruuarąm.
9.34.g mā. narəm. aṣ̌auuanəm. mā. nāirikąm. aṣ̌aonīm.
9.34.h vīspəm. ā. ahmāt̰.
9.34.i yat̰. hē. xṣ̌uuaš. xṣ̌afna. sacā̊ṇte:
9.34.j āat̰. pasca. xṣ̌uuaš.xṣ̌aparāt̰.
9.34.k us. tanūm. snaiiaēta.
9.34.l us. vastrāt̰.
9.34.m gə̄uš. maēsmana.
9.34.n apāca. paiti.
9.34.o auuaϑa. yaoždaiiąn.
9.35.a airime. gātūm. hē. nišhiδaēta.
9.35.b aṇtarə. arəδəm. nmānahe.
9.35.c pārəṇtarə. haca. aniiaēibiiō. mazdaiiasnaēibiiō.
9.35.d mā. xṣ̌aiiamna. jasōit̰.
9.35.e ātrəm. mā. āpəm.
9.35.f mā. ząm. mā. gąm. mā. uruuarąm.
9.35.g mā. narəm. aṣ̌auuanəm. mā. nāirikąm. aṣ̌aonīm.
9.35.h vīspəm. ā. ahmāt̰.
9.35.i yat̰. hē. nauua. xṣ̌afna. sacā̊ṇte:
9.35.j āat. pasca. nauua.xṣ̌aparāt̰.
9.35.k us. tanūm. snaiiaēta.
9.35.l us. vastrāt̰.
9.35.m gə̄uš. maēsmana.
9.35.n apāca. paiti.
9.35.o auuaϑa. yaoždaiiąn.
9.36.a pascaēta. xṣ̌aiiamna. jasōit̰.
9.36.b auui. ātrəm. auui. āpəm.
9.36.c auui. ząm. auui. gąm. auui. uruuarąm.
9.36.d auui. narəm. aṣ̌auuanəm. auui. nāirikąm. aṣ̌aonīm.
9.37.a āϑrauuanəm. yaoždaϑō.
9.37.b dahmaiiāt̰. parō. āfritōit̰.
9.37.c daiŋ́hə̄uš. daiŋ́hu.paitīm. yaoždaϑō.
9.37.d uštrahe. paiti. arṣ̌nō. aγriiehe.
9.37.e zaṇtə̄uš. zaṇtu.paitīm. yaoždaϑō.
9.37.f aspahe. paiti. arṣ̌nō. aγriiehe.
9.37.g vīsō. vīspaitīm. yaoždaϑō.
9.37.h gə̄uš. paiti. uxṣ̌nō. aγriiehe.
9.37.i nmānahe. nmānō.paitīm. yaoždaϑō.
9.37.j gə̄uš. paiti. aziiā̊.
9.38.a nmānahe. nmānō.paitīm. nāirikąm. yaoždaϑō.
9.38.b gə̄uš. paiti. frauuaitiiā̊.
9.38.c vaēsə̄sca. pairiiaētrə̄šca. yaoždaϑō.
9.38.d gə̄uš. paiti. vaziiā̊.
9.38.e nitəməmcit̰. apərənāiiūkəm. yaoždaϑō.
9.38.f pasə̄uš. garəbuš. anumaiiehe.
9.39.a yezi. tauuąn. aēte. mazdaiiasna.
9.39.b aēte. pasuuō. staorāca.
9.39.c aētahmāi. naire. frabāraiiən:
9.39.d yezi. nōit̰. tauuąn. aēte. mazdaiiasna.
9.39.e aēte. pasuuō. staorāca.
9.39.f aniiąm. hē. auuarətąm. aētahmāi. naire. frabāraiiən.
9.39.g vīspəm. ā. ahmāt̰.
9.39.h yat̰. aēṣ̌ō. nā. yō. yaoždāϑriiō.
9.39.i haca. aēibiiō. nmānaēibiiō.
9.39.j xṣ̌nūtō. aδbištō. pāraiiāt̰.
9.40.a yezica. aēṣ̌ō. nā. yō. yaoždāϑriiō.
9.40.b haca. aēibiiō. nmānaēibiiō.
9.40.c t̰bištō. axṣ̌nūtō. parāiti.
9.40.d apa. hē. paskāt̰. fraoirisaite.
9.40.e spitama. zaraϑuštra.
9.40.f aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
9.40.g nā̊ŋhanat̰. haca.
9.40.h caṣ̌manat̰. haca.
9.40.i hizumat̰. haca. paitišxvarənāδa.
9.40.j frauuāxṣ̌at̰. haca.
9.40.k fraṣ̌umakat̰. haca. tē:
9.41.a aēṣ̌ąm. paiti. sraoe.
9.41.b aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš. upa.duuąsaiti.
9.41.c aiiaoždiia. pascaēta. bauuaiṇti.
9.41.d yauuaēca. yauuaētātaēca:
9.41.e anusō. zī. spitama. zaraϑuštra.
9.41.f aēṣ̌a. yā. paiti.irista.
9.41.g auuat̰. huuarə. ā.tāpaite.
9.41.h anusō. hāu. mā̊.
9.41.i anusō. auue. stārō.
9.42.a xṣ̌nāuuaiieiti. zī. spitama. zaraϑuštra.
9.42.b aēṣ̌ō. nā. yō. yaoždāϑriiō.
9.42.c yat̰. aētəm. paiti.iristəm. frā.nasūm. kərənaoiti.
9.42.d xṣ̌nāuuaiieiti. ātrəm. xṣ̌nāuuaiieiti. āpəm.
9.42.e xṣ̌nāuuaiieiti. ząm. xṣ̌nāuuaiieiti. gąm. xṣ̌nāuuaiieiti. uruuarąm.
9.42.f xṣ̌nāuuaiieiti. narəm. aṣ̌auuanəm.
9.42.g xṣ̌nāuuaiieiti. nāirikąm. aṣ̌aonīm.
9.43.a paiti. dim. pərəsata. zaraϑuštrō:
9.43.b dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
9.43.c cuuat̰. ahmāi. naire. miždəm. aŋhat̰.
9.43.d pasca. astasca. baoδaŋhasca. vī.uruuīštīm.
9.43.e yat̰. aētəm. paiti.iristəm. frā.nasūm. kərənaoiti.
9.44.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
9.44.b disiiāt̰. ahmāi. naire. auuat̰. miždəm.
9.44.c parō.asnāi. aŋuhe.
9.44.d vazduuarə. vahištahe. aŋhə̄uš.
9.45.a paiti. dim. pərəsata. zaraϑuštrō:
9.45.b dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
9.45.c kuϑa. aētat̰. druxš. pərənāne.
9.45.d yā. haca. irista. upa. juuaṇtəm. upa.duuąsaiti.
9.45.e kuϑa. aētat̰. nasu. pərənāne.
9.45.f yā. haca. irista. upa. juuaṇtəm. upa.raēϑβaiieiti.
9.46.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
9.46.b ime. vaca. framruua.
9.46.c yōi. həṇti. gāϑāhuua. bišāmrūta.
9.46.d ime. vaca. framruua.
9.46.e yōi. həṇti. gāϑāhuua. ϑrišāmrūta.
9.46.f ime. vaca. framruua.
9.46.g yōi. həṇti. gāϑāhuua. caϑrušāmrūta:
9.46.h mąnaiiən. bā.
9.46.i spitama. zaraϑuštra.
9.46.j aipi. tā. nasuš. zgaϑaite.
9.46.k yaϑa. iṣ̌uš. xvāϑaxtō.
9.46.l yaϑa. vā. nəmatō. tarō. yārə.
9.46.m yaϑa. vā. raϑβiia. varəna.
9.47.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
9.47.b yezica. hō. nā. paiti.hiṇcōit̰.
9.47.c yō. nōit̰. apiuuatāite.
9.47.d daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš. yaoždāϑriiāt̰. haca.
9.47.e kuϑa. aētat̰. druxš. pərənāite.
9.47.f yā. haca. irista. upa. juuaṇtəm. upa.duuąsaiti.
9.47.g kuϑa. aētat̰. nasu. pərənāite.
9.47.h yā. haca. irista. upa. juuaṇtəm. upa.raēϑβaiieiti.
9.48.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
9.48.b mąnaiiən. bā.
9.48.c spitama. zaraϑuštra.
9.48.d aēṣ̌a. druxš. yā. nasuš.
9.48.e aš.aojastara. varəδaiiete.
9.48.f yaϑa. para. ahmāt̰. as:
9.48.g hā. aēte. yaska.
9.48.h hā. aēte. mahrka.
9.48.i hā. aēte. paitiiāra.
9.48.j hamaϑa. yaϑa. paracit̰.
9.49.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
9.49.b kā. hē. asti. ciϑa:
9.49.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
9.49.d haṇdarəzacit̰. haṇdarəzaiiən. aēte. yōi. mazdaiiasna.
9.49.e zasta. hē. paoirīm. haṇdarəzaiiaṇta.
9.49.f apa. hē. vastrā̊. baraiiən.
9.49.g pąstōfraϑaŋhəm. hē. kamərəδəm. vīnāϑaiiən.
9.49.h aš.xvarətəmaēibiiō. spəṇtō.mainiiauuanąm. dāmanąm. kərəfš.xvārąm.
9.49.i kərəfš. paiti.nisirinuiiāt̰.
9.49.j vaiiąm. kahrkāsąm.
9.49.k uitiiaojanō:
9.49.l auuā̊. hīm. paiti.miϑnāiti.
9.49.m vīspəm. dušmatəmca. dužūxtəmca. dužuuarštəmca.
9.50.a yezica. hē. aniia. aγa. š́iiaoϑna. frauuaršta.
9.50.b patita. hē. ciϑa:
9.50.c āat̰. yezi.ṣ̌ē. aniia. aγa. š́iiaoϑna. nōit̰. frauuaršta.
9.50.d patitəm. ahe. narš.
9.50.e yauuaēca. yauuaētātaēca.
9.51.a ciš. hāu. as. ahura. mazda.
9.51.b yō. mē. asadaiiat̰. fradaϑəm. apa.barat̰.
9.51.c varədaϑəm. apa.barat̰.
9.51.d yaskəm. upa.barat̰.
9.51.e mahrkəm. upa.barat̰.
9.52.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
9.52.b hō. bā. aēṣ̌ō. ās.
9.52.c aṣ̌āum. zaraϑuštra.
9.52.d aṣ̌əmaoγō. anaṣ̌auua.
9.52.e yō. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti. paiti.hiṇcaiti.
9.52.f ā. dim. nōit̰. apiuuatāite.
9.52.g daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš. yaoždāϑriiāt̰. haca.
9.53.a para. nū. ahmāt̰. haca. asaŋhat̰ca. ṣ̌ōiϑrāat̰ca. axštat̰.
9.53.b spitama. zaraϑuštra.
9.53.c ižāca. āzūitišca.
9.53.d para. dasuuarəca. baēṣ̌azəmca.
9.53.e para. fradaϑəmca. varədaϑəmca. vaxṣ̌aϑəmca.
9.53.f para. yauuanąmca. vāstranąmca. uruϑəm.
9.54.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
9.54.b kaδa. nō. ahmāi. asaŋhaēca. ṣ̌ōiϑraēca. paiti.jasātō.
9.54.c ižāca. āzūitišca.
9.54.d kaδa. dasuuarəca. baēṣ̌azəmca.
9.54.e kaδa. fradaϑəmca. varədaϑəmca. vaxṣ̌aϑəmca.
9.54.f kaδa. yauuanąmca. vāstranąmca. uruϑəm.
9.55.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
9.55.b nōit̰. nū. para. ahmāt̰.
9.55.c spitama. zaraϑuštra.
9.55.d asaŋhaēca. ṣ̌ōiϑraēca. paiti.jasātō.
9.55.e ižāca. āzūitišca.
9.55.f nōit̰. dasuuarəca. baēṣ̌azəmca.
9.55.g nōit̰. fradaϑəmca. varədaϑəmca. vaxṣ̌aϑəmca.
9.55.h nōit̰. yauuanąmca. vāstranąmca. uruϑəm.
9.56.a para. ahmāt̰. yat̰. iδa. aṣ̌əmaoγō. anaṣ̌auua. haϑra. jatō. nijanāite.
9.56.b yat̰. vā. aētaŋhā̊. daiŋhə̄uš. sraoṣ̌ō. aṣ̌aiiō. frāiiazā̊ṇte.
9.56.c ϑri.aiiarəm. ϑri.xṣ̌aparəm.
9.56.d saociṇtat̰. paiti. āϑrat̰.
9.56.e frastərətāt̰. paiti. barəsmən.
9.56.f uzdātāt̰. paiti. haomāt̰.
9.57.a pascaēta. ahmāi. asaŋhaēca. ṣ̌ōiϑraēca. paiti.jasātō.
9.57.b ižāca. āzūitišca.
9.57.c pascaēta. dasuuarəca. baēṣ̌azəmca.
9.57.d pascaēta. fradaϑəmca. varədaϑəmca. vaxṣ̌aϑəmca.
9.57.e pascaēta. yauuanąmca. vāstranąmca. uruϑəm.
9.57.1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
9.57.1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
9.57.1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vd. 10[edit]

10.1.a pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm:
10.1.b ahura. mazda.
10.1.c mainiiō. spə̄ništa.
10.1.d dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
10.1.e kuϑa. aētat̰. druxš. pərənāne.
10.1.f yā. haca. irista. upa. juuaṇtəm. upa.duuąsaiti.
10.1.g kuϑa. aētat̰. nasuš. pərənāne.
10.1.h yā. haca. irista. upa. juuaṇtəm. upa.raēϑβaiti.
10.2.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
10.2.b ime. vaca. framruua.
10.2.c yōi. həṇti. gāϑāhuua. bišāmrūta.
10.2.d ime. vaca. framruua.
10.2.e yōi. həṇti. gāϑāhuua. ϑrišāmrūta.
10.2.f ime. vaca. framruua.
10.2.g yōi. həṇti. gāϑāhuua. caϑrušāmrūta.
10.2.h ime. vaca. framruua.
10.2.i yōi. həṇti. gāϑāhuua.
10.2.j bišāmrūtaca. ϑrišāmrūtaca. caϑrušāmrūtaca.
10.3.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
10.3.b kaiia. aēte. vaca.
10.3.c yōi. həṇti. gāϑāhuua. bišāmrūta:
10.3.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
10.3.e ime. aēte. vaca.
10.3.f yōi. həṇti. gāϑāhuua. bišāmrūta.
10.3.g ime. vaca. āδbitīm. framruua:
10.4.1a ahiiā. yāsā. nəmaŋhā. ustānazastō. rafəδrahiiā.
10.4.1b maniiə̄uš. mazdā. pouruuīm. spəṇtahiiā. aṣ̌ā. vīspə̄ṇg. š́iiaoϑanā.
10.4.1c vaŋhə̄uš. xratūm. manaŋhō. yā. xṣ̌nəuuīṣ̌ā. gə̄ušcā. uruuānəm.::
10.4.2a humatanąm. hūxtanąm. huuarštanąm.
10.4.2b iiadacā. aniiadacā.
10.4.2c vərəziiamnanąmcā. vāuuərəzananąmcā.
10.4.2d mahī. aidī.jarətārō.
10.4.2e +naē-naēstārō.
10.4.2f +yaϑənā. vohunąm. mahī.::
10.4.3a aṣ̌ahiiā. āat̰. sairī.
10.4.3b aṣ̌ahiiā. vərəzə̄nē.
10.4.3c kahmāicīt̰. hātąm.
10.4.3d jījiṣ̌ąm. vahištąm. ādā.
10.4.3e ubōibiiā. ahubiiā.::
10.4.4a yaϑā. tū. ī. +ahurā. mazdā.
10.4.4b mə̄ṇghācā. vaocascā. dā̊scā. varəšcā.
10.4.4c yā. vohū.
10.4.4d aϑā. tōi. dadəmahī.
10.4.4e aϑā. cīṣ̌mahī.
10.4.4f aϑā. ϑβā. āiš. yazamaidē.
10.4.4g aϑā. nəmax́iiāmahī.
10.4.4h aϑā. iṣ̌ūidiiāmahī. ϑβā. mazdā. ahurā.::
10.4.5a humāīm. ϑβā. īžīm.
10.4.5b yazatəm. aṣ̌aŋhācim. dadəmaidē:
10.4.5c aϑā. tū. nə̄. gaiiascā. astəṇtā̊scā. x́iiā̊.
10.4.5d ubōiiō. aŋhuuō.
10.4.5e hātąm. hudāstəmā.::
10.4.6a ϑβōi. staotarascā. mąϑranascā. +ahurā. mazdā.
10.4.6b aogəmadaēcā. usmahicā. vīsāmadaēcā:
10.4.6c hiiat̰. mīždəm. +mauuaiϑīm.
10.4.6d fradadāϑā. daēnābiiō. mazdā. ahurā::
10.4.7a uštā. ahmāi. yahmāi. uštā. kahmāicīt̰.
10.4.7b vasə̄.xṣ̌aiiąs. mazdā̊. dāiiāt̰. ahurō.
10.4.7c utaiiūitī. təuuīṣ̌īm. gat̰.tōi. vasəmī.
10.4.7d aṣ̌əm. dərədiiāi. tat̰. mōi. dā̊. ārmaitē.
10.4.7e rāiiō. aṣ̌īš. vaŋhə̄uš. gaēm. manaŋhō.::
10.4.8a spəṇtā. mainiiū. vahištācā. manaŋhā.
10.4.8b hacā. aṣ̌āt̰. š́iiaoϑanācā. vacaŋhācā.
10.4.8c ahmāi. dąn. hauruuātā. amərətātā.
10.4.8d mazdā̊. xṣ̌aϑrā. ārmaitī. ahurō.::
10.4.9a vohū. xṣ̌aϑrəm. vairīm. bāgəm. aibī.bairištəm.
10.4.9b vīdīṣ̌əmnāiš. īžācīt̰. aṣ̌ā. aṇtarə.caraitī.
10.4.9c š́iiaoϑanāiš. mazdā. vahištəm. tat̰. nə̄. nūcīt̰. varəṣ̌ānē.::
10.4.10a vahištā. īštiš. srāuuī. zaraϑuštrahē.
10.4.10b spitāmahiiā. yezī. hōi. dāt̰. āiiaptā.
10.4.10c aṣ̌āt̰. hacā. ahurō. mazdā̊. yauuōi. vīspāi.ā. huuaŋhəuuīm.
10.4.10d yaēcā. hōi. dabən. saš́əṇcā. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. uxδā. š́iiaoϑanācā.::
10.5.a āat̰. pasca. bišāmrūta. vaca.
10.5.b ime. vaca. framruua.
10.5.c vārəϑraγne. baēṣ̌aziia:
10.5.d paiti.pərəne. aŋrəm. mainiiūm.
10.5.e haca. nmāna. haca. vīsa.
10.5.f haca. zaṇtu. haca. daiŋ́hu.
10.5.g haca. hauuaiiā̊sə.tanuuō.
10.5.h haca. nā. paiti.iristō.
10.5.i haca. nāirika. paiti.iriste.
10.5.j haca. nmānahe. nmānō.patōiš.
10.5.k haca. vīsō. vīspatōiš.
10.5.l haca. zaṇtə̄uš. zaṇtupatōiš.
10.5.m haca. daiŋ́hə̄uš. daiŋ́hupatōiš.
10.5.n haca. vīspaiiā̊. aṣ̌aonō. stōiš.
10.6.a paiti.pərəne. nasūm.
10.6.b paiti.pərəne. hąm.raēϑβəm.
10.6.c paiti.pərəne. paiti.raēϑβəm.
10.6.d haca. nmāna. haca. vīsa.
10.6.e haca. zaṇtu. haca. daiŋ́hu.
10.6.f haca. hauuaiiā̊sə.tanuuō.
10.6.g haca. nā. paiti.iristō.
10.6.h haca. nāirika. paiti.iriste.
10.6.i haca. nmānahe. nmānō.patōiš.
10.6.j haca. vīsō. vīspatōiš.
10.6.k haca. zaṇtə̄uš. zaṇtupatōiš.
10.6.l haca. daiŋ́hə̄uš. daiŋ́hupatōiš.
10.6.m haca. vīspaiiā̊. aṣ̌aonō. stōiš.
10.7.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
10.7.b kaiia. aēte. vaca.
10.7.c yōi. həṇti. gāϑāhuua. ϑrišāmrūta:
10.7.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
10.7.e ime. aēte. vaca.
10.7.f yōi. həṇti. gāϑāhuua. ϑrišāmrūta.
10.7.g ime. vaca. āϑritīm. framruua:
10.8.1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
10.8.1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
10.8.1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
10.8.2a yə̄. səuuištō. ahurō. mazdā̊scā. ārmaitišcā.
10.8.2b aṣ̌əmcā. frādat̰.gaēϑəm. manascā. vohū. xṣ̌aϑrəmcā.
10.8.2c sraotā.mōi. mərəždātā.mōi. ādāi. kahiiāicīt̰. paitī.::
10.8.3a huxṣ̌aϑrōtəmāi. +bā. +āt̰. xṣ̌aϑrəm.
10.8.3b ahmat̰. hiiat̰. aibī.
10.8.3c dadəmahicā. cīṣ̌mahicā. +huuąnmahicā.
10.8.3d hiiat̰. mazdāi. ahurāi.
10.8.3e aṣ̌āicā. vahištāi.::
10.8.4a dužuuarənāiš. vaēṣ̌ō. rāstī. tōi. narəpīš. rajīš.
10.8.4b aēṣ̌asā. də̄jīt̰.arətā. pəṣ̌ō.tanuuō:
10.8.4c kū. aṣ̌auuā. ahurō. yə̄. īš. jiiātə̄uš. hə̄miϑiiāt̰. vasə̄.itōišcā.
10.8.4d tat̰. mazdā. tauuā. xṣ̌aϑrəm. yā. ərəžəjiiōi. dāhī. drigauuē. vahiiō.::
10.9.a āat̰. pasca. ϑrišāmrūta. vaca.
10.9.b ime. vaca. framruua.
10.9.c vārəϑraγne. baēṣ̌aziia:
10.9.d paiti.pərəne. iṇdrəm.
10.9.e paiti.pərəne. saurum.
10.9.f paiti.pərəne. nā̊ŋhaiϑīm. daēum.
10.9.g haca. nmāna. haca. vīsa.
10.9.h haca. zaṇtu. haca. daiŋ́hu.
10.9.i haca. hauuaiiā̊sə.tanuuō.
10.9.j haca. nā. paiti.iristō.
10.9.k haca. nāirika. paiti.iriste.
10.9.l haca. nmānahe. nmānō.patōiš.
10.9.m haca. vīsō. vīspatōiš.
10.9.n haca. zaṇtə̄uš. zaṇtupatōiš.
10.9.o haca. daiŋ́hə̄uš. daiŋ́hupatōiš.
10.9.p haca. vīspaiiā̊. aṣ̌aonō. stōiš.
10.10.a paiti.pərəne. tauru.
10.10.b paiti.pərəne. zairica.
10.10.c haca. nmāna. haca. vīsa.
10.10.d haca. zaṇtu. haca. daiŋ́hu.
10.10.e haca. hauuaiiā̊sə.tanuuō.
10.10.f haca. nā. paiti.iristō.
10.10.g haca. nāirika. paiti.iriste.
10.10.h haca. nmānahe. nmānō.patōiš.
10.10.i haca. vīsō. vīspatōiš.
10.10.j haca. zaṇtə̄uš. zaṇtupatōiš.
10.10.k haca. daiŋ́hə̄uš. daiŋ́hupatōiš.
10.10.l haca. vīspaiiā̊. aṣ̌aonō. stōiš.
10.11.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
10.11.b kaiia. aēte. vaca.
10.11.c yōi. həṇti. gāϑāhuua. caϑrušāmrūta:
10.11.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
10.11.e ime. aēte. vaca.
10.11.f yōi. həṇti. gāϑāhuua. caϑrušāmrūta.
10.11.g ime. vaca. āxtūirīm. framruua:
10.12.1a yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
10.12.1b vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
10.12.1c xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
10.12.2a mazdā. at̰. mōi. vahištā. srauuā̊scā. š́iiaoϑanācā. vaocā.
10.12.2b tā. tū. vohū. manaŋhā. aṣ̌ācā. iṣ̌udəm. stūtō.
10.12.2c xṣ̌mākā. xṣ̌aϑrā. ahurā. fəraṣ̌ə̄m. vasnā. haiϑiiə̄m. dā̊. ahūm.::
10.12.3a ā. airiiə̄mā. iš́iiō. rafəδrāi. jaṇtū.
10.12.3b nərəbiiascā. nāiribiiascā.
10.12.3c zaraϑuštrahe.
10.12.3d vaŋhə̄uš. rafəδrāi. manaŋhō.
10.12.3e yā. daēnā. vairīm. hanāt̰. mīždəm.
10.12.3f aṣ̌ahiiā. yāsā. aṣ̌īm.
10.12.3g yąm. iš́iiąm. ahurō. masatā. mazdā̊.
10.13.a āat̰. pasca. caϑrušāmrūta. vaca.
10.13.b ime. vaca. framruua.
10.13.c vārəϑraγne. baēṣ̌aziia:
10.13.d paiti.pərəne. aēṣ̌məm. xruuīm.drūm.
10.13.e paiti.pərəne. akataṣ̌əm. daēum.
10.13.f haca. nmāna. haca. vīsa.
10.13.g haca. zaṇtu. haca. daiŋ́hu.
10.13.h haca. hauuaiiā̊sə.tanuuō.
10.13.i haca. nā. paiti.iristō.
10.13.j haca. nāirika. paiti.iriste.
10.13.k haca. nmānahe. nmānō.patōiš.
10.13.l haca. vīsō. vīspatōiš.
10.13.m haca. zaṇtə̄uš. zaṇtupatōiš.
10.13.n haca. daiŋ́hə̄uš. daiŋ́hupatōiš.
10.13.o haca. vīspaiiā̊. aṣ̌aonō. stōiš.
10.14.a paiti.pərəne. varəniia. daēuuō.
10.14.b paiti.pərəne. vātīm. daēuuō.
10.14.c haca. nmāna. haca. vīsa.
10.14.d haca. zaṇtu. haca. daiŋ́hu.
10.14.e haca. hauuaiiā̊sə.tanuuō.
10.14.f haca. nā. paiti.iristō.
10.14.g haca. nāirika. paiti.iriste.
10.14.h haca. nmānahe. nmānō.patōiš.
10.14.i haca. vīsō. vīspatōiš.
10.14.j haca. zaṇtə̄uš. zaṇtupatōiš.
10.14.k haca. daiŋ́hə̄uš. daiŋ́hupatōiš.
10.14.l haca. vīspaiiā̊. aṣ̌aonō. stōiš.
10.15.a ime. aēte. vaca.
10.15.b yōi. həṇti. gāϑāhuua. bišāmrūta.
10.15.c ime. aēte. vaca.
10.15.d yōi. həṇti. gāϑāhuua. ϑrišāmrūta.
10.15.e ime. aēte. vaca.
10.15.f yōi. həṇti. gāϑāhuua. caϑrušāmrūta.
10.16.a ime. aēte. vaca.
10.16.b yōi. həṇti. aŋrahe. mainiiə̄uš. snaϑəm.
10.16.c ime. aēte. vaca.
10.16.d yōi. həṇti. aēṣ̌mahe. xruuīm.draoš. snaϑəm.
10.16.e ime. aēte. vaca.
10.16.f yōi. həṇti. māzainiianąm. daēuuanąm. snaϑəm.
10.16.g ime. aēte. vaca.
10.16.h yōi. həṇti. vīspanąm. daēuuanąm. snaϑəm.
10.17.a ime. aēte. vaca.
10.17.b yōi. həṇti. auuaiŋ́hā̊. drujō. auuaiŋ́hā̊. nasāuuō. hamaēstārəm.
10.17.c yā. haca. irista. upa. juuaṇtəm. upa.duuąsaiti.
10.17.d ime. aēte. vaca.
10.17.e yōi. həṇti. auuaiŋ́hā̊. drujō. auuaiŋ́hā̊. nasāuuō. hamaēstārəm.
10.17.f yā. haca. irista. upa. juuaṇtəm. upa.raēϑβaiti.
10.18.a āat̰. tūm. zaraϑuštra. nauua. maγa. niϑβərəsōiš.
10.18.b yat̰. aŋhat̰. aiŋ́hā̊. zəmō.
10.18.c vī.āpōtəməmca. vī.uruuarō.təməmca.
10.18.d ana.xvarəϑa. pasu.vīra:
10.18.1a yaoždā̊. maš́iiāi. aipi. ząϑəm. vahišta. {= Y. , c}
10.18.e hā. yaoždā̊. zaraϑuštra.
10.18.f yā. daēna. māzdaiiasniš.
10.18.g yō. huuąm. daēnąm. yaoždāite.
10.18.h humatāišca. hūxtāišca. huuarštāišca.
10.19.a daēnąm. ərəzuuō. yaoždaiϑīša.
10.19.b aϑa. zī. aiŋ́hā̊. asti. yaoždāitiš.
10.19.c kahmāicit̰. aŋhə̄uš. astuuatō.
10.19.d hauuaiiā̊. ərəzuuō. daēnaiiā̊.
10.19.e yō. huuąm. daēnąm. yaoždāite.
10.19.f humatāišca. hūxtāišca. huuarštāišca.
10.20.1a yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
10.20.1b vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
10.20.1c xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
10.20.2a kə̄m.nā. mazdā. mauuaitē. pāiiūm. dadāt̰.
10.20.2b hiiat̰. mā. drəguuā̊. dīdarəṣ̌atā. aēnaŋhē.
10.20.2c aniiə̄m. ϑβahmāt̰. āϑrascā. manaŋhascā.
10.20.2d yaiiā̊. š́iiaoϑanāiš. aṣ̌əm. ϑraoštā. ahurā.
10.20.2e tąm.mōi. dąstuuąm. daēnaiiāi. frāuuaocā.
10.20.3b kə̄. vərəϑrəm.jā. ϑβā. pōi. sə̄ṇghā. yōi. həṇtī.
10.20.3c ciϑrā. mōi. dąm. ahīmbiš. ratūm. cīždī.
10.20.3d at̰. hōi. vohū. səraoṣ̌ō. jaṇtū. manaŋhā.
10.20.3e mazdā. ahmāi. yahmāi. vaṣ̌ī. kahmāicīt̰.
10.20.4a pāta. nō. t̰biṣ̌iiaṇtat̰. pairi.
10.20.4d mazdā̊sca. ārmaitišca. spəṇtasca:
10.20.4b nase. daēuuī. druxš.
10.20.4c nase. daēuuō.ciϑre.
10.20.4c nase. daēuuō.frakaršte.
10.20.4d nase. daēuuō.fradāiti.
10.20.4e apa. druxš. nase.
10.20.4d apa. druxš. duuāra.
10.20.4d apa. druxš. vīnase.
10.20.4f apāxəδre. apa.nasiiehe.
10.20.4g māmərəṇcainīš. gaēϑā̊. astuuaitīš. aṣ̌ahe.
10.20.5a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
10.20.5b uštā. astī. uštā. ahmāi.
10.20.5c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.

Vd. 11[edit]

11.1.a pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm:
11.1.b ahura. mazda.
11.1.c mainiiō. spə̄ništa.
11.1.d dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
11.1.e kuϑa. nmānəm. yaoždaϑāni.
11.1.f kuϑa. ātrəm. kuϑa. āpəm.
11.1.g kuϑa. ząm. kuϑa. gąm. kuϑa. uruuarąm.
11.1.h kuϑa. narəm. aṣ̌auuanəm. kuϑa. nāirikąm. aṣ̌aonīm.
11.1.i kuϑa. strə̄š. kuϑa. mā̊ŋhəm.
11.1.j kuϑa. huuarə. kuϑa. anaγra. raocā̊.
11.1.k kuϑa. vīspa. vohu. mazdaδāta. aṣ̌aciϑra.
11.2.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
11.2.b yaoždāϑrəm. srāuuaiiōiš. zaraϑuštra.
11.2.c yaoždāta. pascaēta. bun. nmāna.
11.2.d yaoždāta. ātrəm. yaoždāta. āpəm.
11.2.e yaoždāta. ząm. yaoždāta. gąm. yaoždāta. uruuarąm.
11.2.f yaoždāta. narəm. aṣ̌auuanəm.
11.2.g yaoždāta. nāirikąm. aṣ̌aonīm.
11.2.h yaoždāta. strə̄š. yaoždāta. mā̊ŋhəm.
11.2.i yaoždāta. huuarə. yaoždāta. anaγra. raocā̊.
11.2.j yaoždāta. vīspa. vohu. mazdaδāta. aṣ̌aciϑra.
11.3.a aϑa. imą. vacō. drəṇjaiiōiš.
11.3.b yōi. aŋhən. vārəϑraγniiōtəməmca. baēṣ̌aziiōtəməmca.
11.3.c paṇca. ahuna. vairiia. frasrāuuaiiōiš:
11.3.1Aa yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.3.1Ab vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.3.1Ac xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.:: (panž. bār.)
11.3.1Ba yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.3.1Bb vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.3.1Bc xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
11.3.1Ca yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.3.1Cb vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.3.1Cc xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
11.3.1Da yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.3.1Db vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.3.1Dc xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
11.3.1Ea yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.3.1Eb vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.3.1Ec xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
11.3.d ahunəm. vairīm. tanūm. pāiti:
11.3.2a yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.3.2b vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.3.2c xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
11.3.3a kə̄m.nā. mazdā. mauuaitē. pāiiūm. dadāt̰.
11.3.3b hiiat̰. mā. drəguuā̊. dīdarəṣ̌atā. aēnaŋhē.
11.3.3c aniiə̄m. ϑβahmāt̰. āϑrascā. manaŋhascā.
11.3.3d yaiiā̊. š́iiaoϑanāiš. aṣ̌əm. ϑraoštā. ahurā.
11.3.3e tąm.mōi. dąstuuąm. daēnaiiāi. frāuuaocā.
11.3.4b kə̄. vərəϑrəm.jā. ϑβā. pōi. sə̄ṇghā. yōi. həṇtī.
11.3.4c ciϑrā. mōi. dąm. ahīmbiš. ratūm. cīždī.
11.3.4d at̰. hōi. vohū. səraoṣ̌ō. jaṇtū. manaŋhā.
11.3.4e mazdā. ahmāi. yahmāi. vaṣ̌ī. kahmāicīt̰.
11.3.5a pāta. nō. t̰biṣ̌iiaṇtat̰. pairi.
11.3.5d mazdā̊sca. ārmaitišca. spəṇtasca:
11.3.5b nase. daēuuī. druxš.
11.3.5c nase. daēuuō.ciϑre.
11.3.5c nase. daēuuō.frakaršte.
11.3.5d nase. daēuuō.fradāiti.
11.3.5e apa. druxš. nase.
11.3.5d apa. druxš. duuāra.
11.3.5d apa. druxš. vīnase.
11.3.5f apāxəδre. apa.nasiiehe.
11.3.5g māmərəṇcainīš. gaēϑā̊. astuuaitīš. aṣ̌ahe.
11.4.a imat̰. nmānəm. yaoždaϑāne.
11.4.b imą. aδa. vacō. framruua:
11.4.1a at̰. mā. yauuā. bəṇduuō. pafre. mazištō:
11.4.c imat̰. ātrəm. yaoždaϑāne.
11.4.d imą. aδa. vacō. framruua:
11.4.2a ahe. ϑβā. āϑrō. vərəzāna.
11.4.2b paoiriie. pairijasāmaide. mazda. ahurā.
11.5.a imat̰. āpəm. yaoždaϑāne.
11.5.b imą. aδa. vacō. framruua:
11.5.1a apō. at̰. yazamaide.
11.5.1b maēkaiṇtīšcā. hə̄buuaṇtīšcā.
11.5.1c frauuazaŋhō:
11.5.c imat̰. ząm. yaoždaϑāne.
11.5.d imą. aδa. vacō. framruua:
11.5.2a imąm. āat̰. ząm.
11.5.2b gənābīš. haϑrā. yazamaide.
11.6.a imat̰. gąm. yaoždaϑāne.
11.6.b imą. aδa. vacō. framruua:
11.6.1a gauue. aδāiš. tāiš. š́iiaoϑnāiš.
11.6.1b yāiš. vahištāiš.
11.6.1c fraēš́iiāmahī:
11.6.c imat̰. uruuarąm. yaoždaϑāne.
11.6.d imą. aδa. vacō. framruua:
11.6.2a at̰. ax́iiāi. aṣ̌ā. mazdā̊. uruuarā̊. vaxṣ̌at̰.
11.7.a imat̰. narəm. aṣ̌auuanəm. yaoždaϑāne.
11.7.b imat̰. nāirikąm. aṣ̌aonīm. yaoždaϑāne.
11.7.c imą. aδa. vacō. framruua:
11.7.1a ā. airiiə̄mā. iš́iiō. rafəδrāi. jaṇtū.
11.7.1b nərəbiiascā. nāiribiiascā.
11.7.1c zaraϑuštrahe.
11.7.1d vaŋhə̄uš. rafəδrāi. manaŋhō.
11.7.1e yā. daēnā. vairīm. hanāt̰. mīždəm.
11.7.1f aṣ̌ahiiā. yāsā. aṣ̌īm.
11.7.1g yąm. iṣ̌iiąm. ahurō. masatā. mazdā̊.
11.8.a aϑa. imą. vacō. drəṇjaiiōiš.
11.8.b yōi. aŋhən. vārəϑraγniiōtəməmca. baēṣ̌aziiōtəməmca.
11.8.c ašta. ahuna. vairiia. frasrāuuaiiōiš:
11.8.1Aa yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.8.1Ab vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.8.1Ac xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.:: (hašt. bār.)
11.8.1Ba yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.8.1Bb vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.8.1Bc xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
11.8.1Ca yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.8.1Cb vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.8.1Cc xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
11.8.1Da yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.8.1Db vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.8.1Dc xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
11.8.1Ea yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.8.1Eb vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.8.1Ec xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
11.8.1Fa yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.8.1Fb vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.8.1Fc xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
11.8.1Ga yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.8.1Gb vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.8.1Gc xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
11.8.1Ha yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.8.1Hb vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.8.1Hc xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
11.8.2a kə̄m.nā. mazdā. mauuaitē. pāiiūm. dadāt̰.
11.8.2b hiiat̰. mā. drəguuā̊. dīdarəṣ̌atā. aēnaŋhē.
11.8.2c aniiə̄m. ϑβahmāt̰. āϑrascā. manaŋhascā.
11.8.2d yaiiā̊. š́iiaoϑanāiš. aṣ̌əm. ϑraoštā. ahurā.
11.8.2e tąm.mōi. dąstuuąm. daēnaiiāi. frāuuaocā.
11.8.3b kə̄. vərəϑrəm.jā. ϑβā. pōi. sə̄ṇghā. yōi. həṇtī.
11.8.3c ciϑrā. mōi. dąm. ahīmbiš. ratūm. cīždī.
11.8.3d at̰. hōi. vohū. səraoṣ̌ō. jaṇtū. manaŋhā.
11.8.3e mazdā. ahmāi. yahmāi. vaṣ̌ī. kahmāicīt̰.
11.8.4a pāta. nō. t̰biṣ̌iiaṇtat̰. pairi.
11.8.4d mazdā̊sca. ārmaitišca. spəṇtasca:
11.8.4b nase. daēuuī. druxš.
11.8.4c nase. daēuuō.ciϑre.
11.8.4c nase. daēuuō.frakaršte.
11.8.4d nase. daēuuō.fradāiti.
11.8.4e apa. druxš. nase.
11.8.4d apa. druxš. duuāra.
11.8.4d apa. druxš. vīnase.
11.8.4f apāxəδre. apa.nasiiehe.
11.8.4g māmərəṇcainīš. gaēϑā̊. astuuaitīš. aṣ̌ahe.
11.9.a pərəne. aēṣ̌məm. pərəne. nasūm.
11.9.b pərəne. hąm.raēϑβəm. pərəne. paiti.raēϑβəm.
11.9.c pərəne. xrū. pərəne. xruuiγni.
11.9.d pərəne. būiδi. pərəne. būiδiža.
11.9.e pərəne. kuṇdi. pərəne. kuṇdiža.
11.9.f pərəne. būš́iiąsta. yā. zairina.
11.9.g pərəne. būš́iiąsta. yā. darəγō.gauua.
11.9.h pərəne. mūiδi. pərəne. kapastiš.
11.9.i pərəne. pairikąm.
11.9.j yā. āiti. ātrəm. āpəm. ząm. gąm. uruuarąm.
11.9.k pərəne. āhitīm.
11.9.l yā. āiti. ātrəm. āpəm. ząm. gąm. uruuarā̊.
11.10.a pərəne. ϑβā. dužda. aŋra. mainiiō.
11.10.b haca. nmānat̰. haca. āϑrat̰. haca. apat̰.
11.10.c haca. zəmat̰. haca. gaot̰. haca. uruuaraiiāt̰.
11.10.d haca. narəm. aṣ̌auuanəm.
11.10.e haca. nāirikąm. aṣ̌aonīm.
11.10.f haca. strə̄š. haca. mā̊ŋhəm.
11.10.g haca. huuarə. haca. anaγra. raocā̊.
11.10.h haca. vīspa. vohu. mazdaδāta. aṣ̌aciϑra.
11.11.a aϑa. imą. vacō. drəṇjaiiōiš.
11.11.b yōi. aŋhən. vārəϑraγniiōtəməmca. baēṣ̌aziiōtəməmca.
11.11.c caϑβārō. ahuna. vairiia. frasrāuuaiiōiš:
11.11.1Aa yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.11.1Ab vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.11.1Ac xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(cihār. bār.)
11.11.1Ba yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.11.1Bb vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.11.1Bc xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
11.11.1Ca yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.11.1Cb vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.11.1Cc xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
11.11.1Da yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.11.1Db vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.11.1Dc xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
11.11.2a kə̄m.nā. mazdā. mauuaitē. pāiiūm. dadāt̰.
11.11.2b hiiat̰. mā. drəguuā̊. dīdarəṣ̌atā. aēnaŋhē.
11.11.2c aniiə̄m. ϑβahmāt̰. āϑrascā. manaŋhascā.
11.11.2d yaiiā̊. š́iiaoϑanāiš. aṣ̌əm. ϑraoštā. ahurā.
11.11.2e tąm.mōi. dąstuuąm. daēnaiiāi. frāuuaocā.
11.11.3b kə̄. vərəϑrəm.jā. ϑβā. pōi. sə̄ṇghā. yōi. həṇtī.
11.11.3c ciϑrā. mōi. dąm. ahīmbiš. ratūm. cīždī.
11.11.3d at̰. hōi. vohū. səraoṣ̌ō. jaṇtū. manaŋhā.
11.11.3e mazdā. ahmāi. yahmāi. vaṣ̌ī. kahmāicīt̰.
11.11.4a pāta. nō. t̰biṣ̌iiaṇtat̰. pairi.
11.11.4d mazdā̊sca. ārmaitišca. spəṇtasca:
11.11.4b nase. daēuuī. druxš.
11.11.4c nase. daēuuō.ciϑre.
11.11.4c nase. daēuuō.frakaršte.
11.11.4d nase. daēuuō.fradāiti.
11.11.4e apa. druxš. nase.
11.11.4d apa. druxš. duuāra.
11.11.4d apa. druxš. vīnase.
11.11.4f apāxəδre. apa.nasiiehe.
11.11.4g māmərəṇcainīš. gaēϑā̊. astuuaitīš. aṣ̌ahe.
11.12.a paršta. aēṣ̌məm. paršta. nasūm.
11.12.b paršta. hąm.raēϑβəm. paršta. paiti.raēϑβəm.
11.12.c paršta. xrū. paršta. xruuiγni.
11.12.d paršta. būiδi. paršta. būiδiža.
11.12.e paršta. kuṇdi. paršta. kuṇdiža.
11.12.f paršta. būš́iiąsta. yā. zairina.
11.12.g paršta. būš́iiąsta. yā. darəγō.gauua.
11.12.h paršta. mūiδi. paršta. kapastiš.
11.12.i paršta. pairikąm.
11.12.j yā. āiti. ātrəm. āpəm. ząm. gąm. uruuarąm.
11.12.k paršta. āhitīm.
11.12.l yā. āiti. ātrəm. āpəm. ząm. gąm. uruuarā̊.
11.13.a paršta. ϑβā. dužda. aŋra. mainiiō.
11.13.b haca. nmānat̰. haca. āϑrat̰. haca. apat̰.
11.13.c haca. zəmat̰. haca. gaot̰. haca. uruuaraiiāt̰.
11.13.d haca. narəm. aṣ̌auuanəm.
11.13.e haca. nāirikąm. aṣ̌aonīm.
11.13.f haca. strə̄š. haca. mā̊ŋhəm.
11.13.g haca. huuarə. haca. anaγra. raocā̊.
11.13.h haca. vīspa. vohu. mazdaδāta. aṣ̌aciϑra.
11.14.a aϑa. imą. vacō. drəṇjaiiōiš.
11.14.b yōi. aŋhən. vārəϑraγniiōtəməmca. baēṣ̌aziiōtəməmca.
11.14.c caϑβārō. mazdā. at̰. mōi. frasrāuuaiiōiš:
11.14.1Aa mazdā. at̰. mōi. vahištā. srauuā̊scā. š́iiaoϑanācā. vaocā.
11.14.1Ab tā. tū. vohū. manaŋhā. aṣ̌ācā. iṣ̌udəm. stūtō.
11.14.1Ac xṣ̌mākā. xṣ̌aϑrā. ahurā. fəraṣ̌ə̄m. vasnā. haiϑiiə̄m. dā̊. ahūm.:: (cihār. bār.)
11.14.1Ba mazdā. at̰. mōi. vahištā. srauuā̊scā. š́iiaoϑanācā. vaocā.
11.14.1Bb tā. tū. vohū. manaŋhā. aṣ̌ācā. iṣ̌udəm. stūtō.
11.14.1Bc xṣ̌mākā. xṣ̌aϑrā. ahurā. fəraṣ̌ə̄m. vasnā. haiϑiiə̄m. dā̊. ahūm.::
11.14.1Ca mazdā. at̰. mōi. vahištā. srauuā̊scā. š́iiaoϑanācā. vaocā.
11.14.1Cb tā. tū. vohū. manaŋhā. aṣ̌ācā. iṣ̌udəm. stūtō.
11.14.1Cc xṣ̌mākā. xṣ̌aϑrā. ahurā. fəraṣ̌ə̄m. vasnā. haiϑiiə̄m. dā̊. ahūm.::
11.14.1Da mazdā. at̰. mōi. vahištā. srauuā̊scā. š́iiaoϑanācā. vaocā.
11.14.1Db tā. tū. vohū. manaŋhā. aṣ̌ācā. iṣ̌udəm. stūtō.
11.14.1Dc xṣ̌mākā. xṣ̌aϑrā. ahurā. fəraṣ̌ə̄m. vasnā. haiϑiiə̄m. dā̊. ahūm.::
11.15.a pərəne. aēṣ̌məm. pərəne. nasūm.
11.15.b pərəne. hąm.raēϑβəm. pərəne. paiti.raēϑβəm.
11.15.c pərəne. xrū. pərəne. xruuiγni.
11.15.d pərəne. būiδi. pərəne. būiδiža.
11.15.e pərəne. kuṇdi. pərəne. kuṇdiža.
11.15.f pərəne. būš́iiąsta. yā. zairina.
11.15.g pərəne. būš́iiąsta. yā. darəγō.gauua.
11.15.h pərəne. mūiδi. pərəne. kapastiš.
11.15.i pərəne. pairikąm.
11.15.j yā. āiti. ātrəm. āpəm. ząm. gąm. uruuarąm.
11.15.k pərəne. āhitīm.
11.15.l yā. āiti. ātrəm. āpəm. ząm. gąm. uruuarā̊.
11.16.a pərəne. ϑβā. dužda. aŋra. mainiiō.
11.16.b haca. nmānat̰. haca. āϑrat̰. haca. apat̰.
11.16.c haca. zəmat̰. haca. gaot̰. haca. uruuaraiiāt̰.
11.16.d haca. narəm. aṣ̌auuanəm.
11.16.e haca. nāirikąm. aṣ̌aonīm.
11.16.f haca. strə̄š. haca. mā̊ŋhəm.
11.16.g haca. huuarə. haca. anaγra. raocā̊.
11.16.h haca. vīspa. vohu. mazdaδāta. aṣ̌aciϑra.
11.17.a aϑa. imą. vacō. drəṇjaiiōiš.
11.17.b yōi. aŋhən. vārəϑraγniiōtəməmca. baēṣ̌aziiōtəməmca.
11.17.c paṇca. ahuna. vairiia. frasrāuuaiiōiš:
11.17.1Aa yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.17.1Ab vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.17.1Ac xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.:: (panž. bār.)
11.17.1Ba yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.17.1Bb vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.17.1Bc xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
11.17.1Ca yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.17.1Cb vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.17.1Cc xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
11.17.1Da yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.17.1Db vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.17.1Dc xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
11.17.1Ea yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
11.17.1Eb vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
11.17.1Ec xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
11.17.2a kə̄m.nā. mazdā. mauuaitē. pāiiūm. dadāt̰.
11.17.2b hiiat̰. mā. drəguuā̊. dīdarəṣ̌atā. aēnaŋhē.
11.17.2c aniiə̄m. ϑβahmāt̰. āϑrascā. manaŋhascā.
11.17.2d yaiiā̊. š́iiaoϑanāiš. aṣ̌əm. ϑraoštā. ahurā.
11.17.2e tąm.mōi. dąstuuąm. daēnaiiāi. frāuuaocā.
11.17.3b kə̄. vərəϑrəm.jā. ϑβā. pōi. sə̄ṇghā. yōi. həṇtī.
11.17.3c ciϑrā. mōi. dąm. ahīmbiš. ratūm. cīždī.
11.17.3d at̰. hōi. vohū. səraoṣ̌ō. jaṇtū. manaŋhā.
11.17.3e mazdā. ahmāi. yahmāi. vaṣ̌ī. kahmāicīt̰.
11.17.4a pāta. nō. t̰biṣ̌iiaṇtat̰. pairi.
11.17.4d mazdā̊sca. ārmaitišca. spəṇtasca:
11.17.4b nase. daēuuī. druxš.
11.17.4c nase. daēuuō.ciϑre.
11.17.4c nase. daēuuō.frakaršte.
11.17.4d nase. daēuuō.fradāiti.
11.17.4e apa. druxš. nase.
11.17.4d apa. druxš. duuāra.
11.17.4d apa. druxš. vīnase.
11.17.4f apāxəδre. apa.nasiiehe.
11.17.4g māmərəṇcainīš. gaēϑā̊. astuuaitīš. aṣ̌ahe.
11.17.5a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
11.17.5b uštā. astī. uštā. ahmāi.
11.17.5c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.

Vd. 12[edit]

12.1.a [āat̰. yat̰. pitō. para.iriϑiieiti.
12.1.b māta. vā. para.iriϑiieiti.
12.1.c cuuat̰. aēṣ̌ąm. upa.mąnaiiən.
12.1.d puϑrō. haca. pitarəm.
12.1.e duγδa. haca. mātarəm.
12.1.f cuuat̰. dahmanąm.
12.1.g cuuat̰. tanu.pərəϑanąm:
12.1.h āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.1.i ϑrisatəm. dahmanąm.
12.1.j xṣ̌uuaštīm. tanu.pərəϑanąm.
12.2.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
12.2.b kuϑa. nmānəm. yaoždaϑāmi.
12.2.c kuϑa. bun. yaoždāta:
12.2.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.2.e ϑriš. frasnāiti. tanunąm.
12.2.f ϑriš. frasnāiti. vastranąm.
12.2.g ϑriš. frasrūiti. gāϑanąm.
12.2.h imā̊. nō. ātrəm. yazaēta.
12.2.i barəsma. stərənaēta.
12.2.j aiβiiō. vaŋuhibiiō. zaoϑrā̊. baraēta:
12.2.k yaoždāta. pascaēta. bun. nmāna.
12.2.l vasō. upāiti. apąm.
12.2.m vasō. upāiti. uruuaranąm.
12.2.n vasō. upāiti. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
12.2.o spitama. zaraϑuštra.
12.3.a āat̰. yat̰. puϑrō. para.iriϑiieiti.
12.3.b duγδa. vā. para.iriϑiieiti.
12.3.c cuuat̰. aēṣ̌ąm. upa.mąnaiiən.
12.3.d pita. haca. puϑrəm.
12.3.e māta. haca. duγδarəm.
12.3.f cuuat̰. dahmanąm.
12.3.g cuuat̰. tanu.pərəϑanąm:
12.3.h āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.3.i ϑrisatəm. dahmanąm.
12.3.j xṣ̌uuaštīm. tanu.pərəϑanąm:
12.4.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
12.4.b kuϑa. nmānəm. yaoždaϑāmi.
12.4.c kuϑa. bun. yaoždāta:
12.4.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.4.e ϑriš. frasnāiti. tanunąm.
12.4.f ϑriš. frasnāiti. vastranąm.
12.4.g ϑriš. frasrūiti. gāϑanąm.
12.4.h imā̊. nō. ātrəm. yazaēta.
12.4.i barəsma. stərənaēta.
12.4.j aiβiiō. vaŋuhibiiō. zaoϑrā̊. baraēta:
12.4.k yaoždāta. pascaēta. bun. nmāna.
12.4.l vasō. upāiti. apąm.
12.4.m vasō. upāiti. uruuaranąm.
12.4.n vasō. upāiti. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
12.4.o spitama. zaraϑuštra.
12.5.a āat̰. yat̰. brāta. para.iriϑiieiti.
12.5.b xvaŋha. vā. para.iriϑiieiti.
12.5.c cuuat̰. aēṣ̌ąm. upa.mąnaiiən.
12.5.d brāta. haca. xvaŋharəm.
12.5.e xvaŋha. haca. brātarəm.
12.5.f cuuat̰. dahmanąm.
12.5.g cuuat̰. tanu.pərəϑanąm:
12.5.h āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.5.i ϑrisatəm. dahmanąm.
12.5.j xṣ̌uuaštīm. tanu.pərəϑanąm.:
12.6.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
12.6.b kuϑa. nmānəm. yaoždaϑāmi.
12.6.c kuϑa. bun. yaoždāta:
12.6.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.6.e ϑriš. frasnāiti. tanunąm.
12.6.f ϑriš. frasnāiti. vastranąm.
12.6.g ϑriš. frasrūiti. gāϑanąm.
12.6.h imā̊. nō. ātrəm. yazaēta.
12.6.i barəsma. stərənaēta.
12.6.j aiβiiō. vaŋuhibiiō. zaoϑrā̊. baraēta:
12.6.k yaoždāta. pascaēta. bun. nmāna.
12.6.l vasō. upāiti. apąm.
12.6.m vasō. upāiti. uruuaranąm.
12.6.n vasō. upāiti. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
12.6.o spitama. zaraϑuštra.
12.7.a āat̰. yat̰. nmānō.paitiš. para.iriϑiieiti.
12.7.b nmānō.paϑni. vā. para.iriϑiieiti.
12.7.c cuuat̰. aēṣ̌ąm. upa.mąnaiiən.
12.7.d cuuat̰. dahmanąm.
12.7.e cuuat̰. tanu.pərəϑanąm:
12.7.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.7.g xṣ̌uuaš. mā̊ŋhō. dahmanąm.
12.7.h duuadasa. tanu.pərəϑanąm.
12.7.i kainīnō. xvatō. puϑrəm.:
12.8.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
12.8.b kuϑa. nmānəm. yaoždaϑāmi.
12.8.c kuϑa. bun. yaoždāta:
12.8.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.8.e ϑriš. frasnāiti. tanunąm.
12.8.f ϑriš. frasnāiti. vastranąm.
12.8.g ϑriš. frasrūiti. gāϑanąm.
12.8.h imā̊. nō. ātrəm. yazaēta.
12.8.i barəsma. stərənaēta.
12.8.j aiβiiō. vaŋuhibiiō. zaoϑrā̊. baraēta:
12.8.k yaoždāta. pascaēta. bun. nmāna.
12.8.l vasō. upāiti. apąm.
12.8.m vasō. upāiti. uruuaranąm.
12.8.n vasō. upāiti. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
12.8.o spitama. zaraϑuštra.
12.9.a āat̰. yat̰. niiākō. para.iriϑiieiti.
12.9.b niiāke. vā. para.iriϑiieiti.
12.9.c cuuat̰. aēṣ̌ąm. upa.mąnaiiən.
12.9.d napō. haca. niiākō.
12.9.e napti. haca. niiāke.
12.9.f cuuat̰. dahmanąm.
12.9.g cuuat̰. tanu.pərəϑanąm:
12.9.h āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.9.i paṇcāca. vīsatica. dahmanąm.
12.9.j paṇcāsatəm. tanu.pərəϑanąm.:
12.10.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
12.10.b kuϑa. nmānəm. yaoždaϑāmi.
12.10.c kuϑa. bun. yaoždāta:
12.10.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.10.e ϑriš. frasnāiti. tanunąm.
12.10.f ϑriš. frasnāiti. vastranąm.
12.10.g ϑriš. frasrūiti. gāϑanąm.
12.10.h imā̊. nō. ātrəm. yazaēta.
12.10.i barəsma. stərənaēta.
12.10.j aiβiiō. vaŋuhibiiō. zaoϑrā̊. baraēta:
12.10.k yaoždāta. pascaēta. bun. nmāna.
12.10.l vasō. upāiti. apąm.
12.10.m vasō. upāiti. uruuaranąm.
12.10.n vasō. upāiti. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
12.10.o spitama. zaraϑuštra.
12.11.a āat̰. yat̰. napō. para.iriϑiieiti.
12.11.b napti. vā. para.iriϑiieiti.
12.11.c cuuat̰. aēṣ̌ąm. upa.mąnaiiən.
12.11.d niiākō. haca. naptō.
12.11.e niiāke. haca. napti.
12.11.f cuuat̰. dahmanąm.
12.11.g cuuat̰. tanu.pərəϑanąm:
12.11.h āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.11.i paṇcāca. vīsatica. dahmanąm.
12.11.j paṇcāsatəm. tanu.pərəϑanąm.:
12.12.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
12.12.b kuϑa. nmānəm. yaoždaϑāmi.
12.12.c kuϑa. bun. yaoždāta:
12.12.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.12.e ϑriš. frasnāiti. tanunąm.
12.12.f ϑriš. frasnāiti. vastranąm.
12.12.g ϑriš. frasrūiti. gāϑanąm.
12.12.h imā̊. nō. ātrəm. yazaēta.
12.12.i barəsma. stərənaēta.
12.12.j aiβiiō. vaŋuhibiiō. zaoϑrā̊. baraēta:
12.12.k yaoždāta. pascaēta. bun. nmāna.
12.12.l vasō. upāiti. apąm.
12.12.m vasō. upāiti. uruuaranąm.
12.12.n vasō. upāiti. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
12.12.o spitama. zaraϑuštra.
12.13.a āat̰. yat̰. brātruiiō. para.iriϑiieiti.
12.13.b brātruiie. vā. para.iriϑiieiti.
12.13.c cuuat̰. aēṣ̌ąm. upa.mąnaiiən.
12.13.d cuuat̰. dahmanąm.
12.13.e cuuat̰. tanu.pərəϑanąm:
12.13.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.13.g vīsaiti. dahmanąm.
12.13.h caϑβarəsatəm. tanu.pərəϑanam.:
12.14.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
12.14.b kuϑa. nmānəm. yaoždaϑāmi.
12.14.c kuϑa. bun. yaoždāta:
12.14.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.14.e ϑriš. frasnāiti. tanunąm.
12.14.f ϑriš. frasnāiti. vastranąm.
12.14.g ϑriš. frasrūiti. gāϑanąm.
12.14.h imā̊. nō. ātrəm. yazaēta.
12.14.i barəsma. stərənaēta.
12.14.j aiβiiō. vaŋuhibiiō. zaoϑrā̊. baraēta:
12.14.k yaoždāta. pascaēta. bun. nmāna.
12.14.l vasō. upāiti. apąm.
12.14.m vasō. upāiti. uruuaranąm.
12.14.n vasō. upāiti. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
12.14.o spitama. zaraϑuštra.
12.15.a āat̰. yat̰. tūiriiō. para.iriϑiieiti.
12.15.b tūiriia. vā. para.iriϑiieiti.
12.15.c cuuat̰. aēṣ̌ąm. upa.mąnaiiən.
12.15.d cuuat̰. dahmanąm.
12.15.e cuuat̰. tanu.pərəϑanąm:
12.15.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.15.g paṇca.dasa. dahmanąm.
12.15.h ϑrisatəm. tanu.pərəϑanąm.:
12.16.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
12.16.b kuϑa. nmānəm. yaoždaϑāmi.
12.16.c kuϑa. bun. yaoždāta:
12.16.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.16.e ϑriš. frasnāiti. tanunąm.
12.16.f ϑriš. frasnāiti. vastranąm.
12.16.g ϑriš. frasrūiti. gāϑanąm.
12.16.h imā̊. nō. ātrəm. yazaēta.
12.16.i barəsma. stərənaēta.
12.16.j aiβiiō. vaŋuhibiiō. zaoϑrā̊. baraēta:
12.16.k yaoždāta. pascaēta. bun. nmāna.
12.16.l vasō. upāiti. apąm.
12.16.m vasō. upāiti. uruuaranąm.
12.16.n vasō. upāiti. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
12.16.o spitama. zaraϑuštra.
12.17.a āat̰. yat̰. tūiriiō. puϑrō. para.iriϑiieiti.
12.17.b tūiriia. duγδa. vā. para.iriϑiieiti.
12.17.c cuuat̰. aēṣ̌ąm. upa.mąnaiiən.
12.17.d cuuat̰. dahmanąm.
12.17.e cuuat̰. tanu.pərəϑanam:
12.17.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.17.g dasa. dahmanąm.
12.17.h vīsaiti. tanu.pərəϑanąm.:
12.18.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
12.18.b kuϑa. nmānəm. yaoždaϑāmi.
12.18.c kuϑa. bun. yaoždāta:
12.18.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.18.e ϑriš. frasnāiti. tanunąm.
12.18.f ϑriš. frasnāiti. vastranąm.
12.18.g ϑriš. frasrūiti. gāϑanąm.
12.18.h imā̊. nō. ātrəm. yazaēta.
12.18.i barəsma. stərənaēta.
12.18.j aiβiiō. vaŋuhibiiō. zaoϑrā̊. baraēta:
12.18.k yaoždāta. pascaēta. bun. nmāna.
12.18.l vasō. upāiti. apąm.
12.18.m vasō. upāiti. uruuaranąm.
12.18.n vasō. upāiti. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
12.18.o spitama. zaraϑuštra.
12.19.a āat̰. yat̰. tūiriia. puϑrō. vā. puϑrō. para.iriϑiieiti.
12.19.b tūiriia. duγδairi.
12.19.c cuuat̰. aēṣ̌ąm. upa.mąnaiiən.
12.19.d cuuat̰. dahmanąm.
12.19.e cuuat̰. tanu.pərəϑanąm:
12.19.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.19.g paṇca. dahmanąm.
12.19.h dasa. tanu.pərəϑanam.:
12.20.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
12.20.b kuϑa. nmānəm. yaoždaϑāmi.
12.20.c kuϑa. bun. yaoždāta:
12.20.d āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.20.e ϑriš. frasnāiti. tanunąm.
12.20.f ϑriš. frasnāiti. vastranąm.
12.20.g ϑriš. frasrūiti. gāϑanąm.
12.20.h imā̊. nō. ātrəm. yazaēta.
12.20.i barəsma. stərənaēta.
12.20.j aiβiiō. vaŋuhibiiō. zaoϑrā̊. baraēta:
12.20.k yaoždāta. pascaēta. bun. nmāna.
12.20.l vasō. upāiti. apąm.
12.20.m vasō. upāiti. uruuaranąm.
12.20.n vasō. upāiti. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
12.20.o spitama. zaraϑuštra.
12.21.a āat̰. yat̰. kąmcit̰. vā. taoxmanąm. para.iriϑiieiti.
12.21.b yaϑa. ainiiō.varəna. ainiiō.t̰kaēṣ̌a.
12.21.c cuuat̰. spəṇtahe. mainiiə̄uš. dāmanąm. hąm.raēϑβaiieiti.
12.21.d cuuat̰. paiti.raēϑβaiieiti.
12.22.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
12.22.b yaϑa. vazaγacit̰. viš.huš́ō.
12.22.c tarō. yārə. mərətō:
12.22.d juuō. zī. spitama. zaraϑuštra.
12.22.e mairiiō. druuā̊. bizaṇgrō.
12.22.f auuaϑa. aṣ̌əmaoγō. anaṣ̌auua.
12.22.g spəṇtahe. mainiiə̄uš. dāmanąm. hąm.raēϑβaiieiti.
12.22.h juuō. paiti.raēϑβaiieiti:
12.23.a juuō. āpəm. jaiṇti.
12.23.b juuō. ātrəm. frāuuaiieiti.
12.23.c juuō. gąm. varatąm. azaite.
12.23.d juuō. narəm. aṣ̌auuanəm. frazābaoδaŋhəm. snaϑəm. vīkərət̰.uštānəm. jaiṇti.
12.23.e nōit̰. auuaϑa. mərətō:
12.24.a juuō. zī. spitama. zaraϑuštra.
12.24.b mairiiō. druuā̊. bizaṇgrō.
12.24.c auuaϑa. aṣ̌əmaoγō. anaṣ̌auua.
12.24.d narəm. aṣ̌auuanəm. haŋhuš.
12.24.e xvarəϑaheca. vastraheca.
12.24.f draošca. nimataheca. aiiaŋheca. apa.baraiti.
12.24.g nōit̰. auuaϑa. mərətō.
12.24.1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
12.24.1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
12.24.1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::]

Vd. 13[edit]

13.1.a kat̰. tat̰. dąma. spəṇtō.mainiiauua.
13.1.b aētaŋhąm. dāmanąm.
13.1.c yōi. həṇti. spəṇtahe. mainiiə̄uš. dąma. dātəm.
13.1.d vīspəm. paiti. uṣ̌ā̊ŋhəm. ā. hū. vaxṣ̌at̰.
13.1.e hazaŋraja. aŋrō. mainiiuš. paiti.jasaiti.
13.2.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊.
13.2.b spānəm. sīždrəm. uruuīsarəm.
13.2.c yim. vaŋhāparəm.
13.2.d yim. maš́iiāka. auui. dužuuacaŋhō. dužakəm. nąma. aojaite:
13.2.e aētat̰. tat̰. dąma. spəṇtō. mainiiauua.
13.2.f aētaŋhąm. dāmanąm.
13.2.g yōi. həṇti. spəṇtahe. mainiiə̄uš. dąma. dātəm.
13.2.h vīspəm. paiti. uṣ̌ā̊ŋhəm. ā. hū. vaxṣ̌at̰.
13.2.i hazaŋraja. aŋrō.mainiiuš. paiti.jasaiti.
13.3.a yasca. dim. janat̰.
13.3.b spitama. zaraϑuštra.
13.3.c spānəm. sīždrəm. uruuīsarəm.
13.3.d yim. vaŋhāparəm.
13.3.e yim. maš́iiāka. auui. dužuuacaŋhō. dužakəm. nąma. aojaite.
13.3.f nauua.naptiiaēcit̰. hē. uruuānəm. para.mərəṇcaite.
13.3.g yaēṣ̌ąm. aŋhat̰. dužāpīm. cinuuat̰.pərətūm.
13.3.h yō. nōit̰. juuō. sraoṣ̌iiąm. uzuuərəziieiti.
13.4.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.4.b yō. janat̰. spānəm. sīždrəm. uruuīsarəm.
13.4.c yim. vaŋhāparəm.
13.4.d yim. maš́iiāka. auui. dužuuacaŋhō. dužakəm. nąma. aojaite.
13.4.e kā. hē. asti. ciϑa:
13.4.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.4.g hazaŋrəm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
13.4.h hazaŋrəm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
13.5.a kat̰. tat̰. dąma. aŋrō.mainiiauua.
13.5.b aētaŋhąm. dāmanąm.
13.5.c yōi. həṇti. aŋrahe. mainiiə̄uš. dąma. dātəm.
13.5.d vīspəm. paiti. uṣ̌ā̊ŋhəm. ā. hū. vaxṣ̌at̰.
13.5.e hazaŋraja. spəṇtō.mainiiūm. paiti.jasaiti.
13.6.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.6.b daēum. yim. zairimiiaŋurəm. nąma.
13.6.c spitama. zaraϑuštra.
13.6.d yim. maš́iiāka. auui. dužuuacaŋhō. zairimiiākəm. nąma. aojaite:
13.6.e aētat̰. tat̰. dąma. aŋrō.mainiiauua.
13.6.f aētaŋhąm. dāmanąm.
13.6.g yōi. həṇti. aŋrahe. mainiiə̄uš. dąmadātəm.
13.6.h vīspəm. paiti. uṣ̌ā̊ŋhəm. ā. hū. vaxṣ̌at̰.
13.6.i hazaŋraja. spəṇtō.mainiiūm. paiti.jasaiti.
13.7.a yasca. dim. janat̰.
13.7.b spitama. zaraϑuštra.
13.7.c daēum. yim. zairimiiaŋurəm.
13.7.d yim. maš́iiāka. auui. dužuuacaŋhō. zairimiiākəm. nąma. aojaite.
13.7.e patitəm. hē. manō. aŋhat̰.
13.7.f patitəm. vacō.
13.7.g patitəm. š́iiaoϑnəm.
13.7.h uzuuarštəm. hē. manō. aŋhat̰.
13.7.i uzuuarštəm. vacō.
13.7.j uzuuarštəm. š́iiaoϑnəm.
13.8.a yō. aētaēṣ̌ąm. sūnąm. jaiṇti.
13.8.b yim. pasuš.hauruuąmca. višhauruuąmca.
13.8.c vohunazgąmca. draxtō.hunaranąmca.
13.8.d xraosiiō.taraca. nō.ahmāt̰. voiiō.taraca.
13.8.e huuō. uruua. parāiti.
13.8.f parō.asnāi. aŋuhe.
13.8.g yaϑa. vəhrkō. vaiiōi. tūite.
13.8.h dramne. barəzište. razūire.
13.9.a nōit̰. hē. aniiō. uruua. haom. uruuānəm. paiti. irista. bązaiti.
13.9.b xraosiiāca. voiiaca. aŋuhe.
13.9.c naēδa. spāna. pəṣ̌u.pāna. paiti. irista. bązaiti.
13.9.d xraosiiāca. voiiaca. aŋuhe.
13.10.a yō. sūne. pištrəm. jaiṇti.
13.10.b yim. pasuš.hauruue.
13.10.c us. vā. hē. gaoṣ̌əm. ϑβərəsaiti.
13.10.d apa. vā. hē. paiδiiąm. kərəṇtaiti.
13.10.e yasə. tat̰. paiti. auuā̊. gaēϑā̊.
13.10.f tāiiuš. vā. vəhrkō. vā.
13.10.g apaiti.busti. haca. gaēϑābiiō. para.baraiti.
13.10.h dasa. aδāt̰. paiti. afṣ̌ə̄. cikaiiat̰:
13.10.i cikaiiat̰. sūnahe. raēṣ̌ō.
13.10.j baoδō.varštahe. ciϑaiia.
13.11.a yō. sūne. pištrəm. jaiṇti.
13.11.b yim. viš.hauruue.
13.11.c us. vā. hē. gaoṣ̌əm. ϑβərəsaiti.
13.11.d apa. vā. hē. paiδiiąm. kərəṇtaiti.
13.11.e yasə. tat̰. paiti. auuā̊. vīsō.
13.11.f tāiiuš. vā. vəhrkō. vā.
13.11.g apaiti.busti. haca. vīžibiiō. para.baraiti.
13.11.h dasa. aδāt̰. paiti. afṣ̌ə̄. cikaiiat̰:
13.11.i cikaiiat̰. sūnahe. raēṣ̌ō.
13.11.j baoδō.varštahe. ciϑaiia.
13.12.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.12.b yō. spānəm. jaiṇti.
13.12.c yim. pasuš.haurum.
13.12.d frazābaoδaŋhəm. snaϑəm. vīkərət̰.uštānəm.
13.12.e kā. hē. asti. ciϑa:
13.12.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.12.g ašta. sata. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
13.12.h ašta. sata. sraoṣ̌ō.caranaiia.
13.13.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.13.b yō. spānəm. jaiṇti.
13.13.c yim. viš.haurum.
13.13.d frazābaoδaŋhəm. snaϑəm. vīkərət̰.uštānəm.
13.13.e kā. hē. asti. ciϑa:
13.13.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.13.g hapta. sata. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
13.13.h hapta. sata. sraoṣ̌ō.caranaiia.
13.14.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.14.b yō. spānəm. jaiṇti.
13.14.c yim. vohunazgəm.
13.14.d frazābaoδaŋhəm. snaϑəm. vīkərət̰.uštānəm.
13.14.e kā. hē. asti. ciϑa:
13.14.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.14.g xṣ̌uuaš. sata. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
13.14.h xṣ̌uuaš. sata. sraoṣ̌ō.caranaiia.
13.15.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.15.b yō. spānəm. jaiṇti.
13.15.c yim. taurunəm.
13.15.d frazābaoδaŋhəm. snaϑəm. vīkərət̰.uštānəm.
13.15.e kā. hē. asti. ciϑa:
13.15.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.15.g paṇca. sata. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
13.15.h paṇca. sata. sraoṣ̌ō.caranaiia.
13.16.a hāu. jažāuš. hāu. vīzāuš. hāu. sukurənahe.
13.16.b hāu. urupiš. tiži.dātahe.
13.16.c hāu. raopiš. yaonō.xvatahe.
13.16.d hāu. vīspanąm. spəṇtō.mainiiauuanąm. spaciϑranąm.
13.16.e aniia. udra. upāpa.
13.17.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.17.b kuua. asti. spā. pasuš.hauruuō. dāitiiō.gātuš:
13.17.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.17.d yō. yūjiiastīm.
13.17.e haca. gaēϑābiiō. parāiti.
13.17.f sraēṣ̌əmnō. tāiiūš. vəhrkəmca.
13.18.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.18.b kuua. asti. spā. viš.hauruuō. dāitiiō.gātuš:
13.18.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.18.d yō. hāϑrō.masaŋhəm.
13.18.e aδβanəm. haca. vīžibiiō. parāiti.
13.18.f sraēṣ̌əmnō. tāiiūš. vəhrkəmca.
13.19.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.19.b kuua. asti. spā. vohunazgō. dāitiiō.gātuš:
13.19.c āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.19.d yō. naēcim. isaiti. hunaranąm.
13.19.e tanuiie. isaite. ϑrāϑrəm.
13.20.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.20.b yō. spānəm. tarō.piϑβəm. daste.
13.20.c yim. pasuš.haurum.
13.20.d cuuat̰. aētaēṣ̌ąm. š́iiaoϑnanąm. āstāraiti:
13.20.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.20.f yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
13.20.g fratəmō.nmānahe. nmānō.paitīš. paiti. tarō.piϑβəm. daiϑiiāt̰.
13.20.h aϑa. āstriieiti.
13.21.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.21.b yō. spānəm. tarō.piϑβəm. daste.
13.21.c yim. višhaurum.
13.21.d cuuat̰. aētaēṣ̌ąm. š́iiaoϑnanąm. āstāraiti:
13.21.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.21.f yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
13.21.g maδəmō.nmānahe. nmānō.paitīm. paiti. tarō.piϑβəm. daiϑiiāt̰.
13.21.h aϑa. āstriieiti.
13.22.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.22.b yō. spānəm. tarō.piϑβəm. daste.
13.22.c yim. vohunazgəm.
13.22.d cuuat̰. aētaēṣ̌ąm. š́iiaoϑnanąm. āstāraiti:
13.22.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.22.f narəm. bōit̰. iδa. aṣ̌auuanəm. jasəṇti.
13.22.g ahmiia. nmāne. mat̰. auuabiiō. daxštābiiō.
13.22.h yaϑa. āϑrauua. paiti. tarō.piϑβəm. daiϑiiāt̰.
13.22.i aϑa. āstriieiti.
13.23.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.23.b yō. spānəm. tarō.piϑβəm. daste.
13.23.c yim. taurunəm.
13.23.d cuuat̰. aētaēṣ̌ąm. š́iiaoϑnanąm. āstāraiti:
13.23.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.23.f yaϑa. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
13.23.g apərənāiiūkəm. dahmō.kərətəm.
13.23.h š́iiaoϑnāuuarəzəm. vərəziiāt̰. š́iiaoϑnəm.
13.23.i paiti. tarō.piϑβəm. daiϑiiāt̰.
13.23.j aϑa. āstriieiti.
13.24.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.24.b yō. spānəm. tarō.piϑβəm. daste.
13.24.c yim. pasuš.haurum.
13.24.d kā. hē. asti. ciϑa:
13.24.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.24.f aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
13.24.g duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
13.24.h duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
13.25.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.25.b yō. spānəm. tarō.piϑβəm. daste.
13.25.c yim. višhaurum.
13.25.d kā. hē. asti. ciϑa:
13.25.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.25.f nauuaitīm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
13.25.g nauuaitīm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
13.26.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.26.b yō. spānəm. tarō.piϑβəm. daste.
13.26.c yim. vohunazgəm.
13.26.d kā. hē. asti. ciϑa:
13.26.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.26.f haptāitīm. upāzananąm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
13.26.g haptāitīm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
13.27.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.27.b yō. spānəm. tarō.piϑβəm. daste.
13.27.c yim. taurunəm.
13.27.d kā. hē. asti. ciϑa:
13.27.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.27.f paṇcāsatəm. upāzananąm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
13.27.g paṇcāsatəm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
13.28.a aētəm. zī. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
13.28.b spitama. zaraϑuštra.
13.28.c spəṇtahe. mainiiə̄uš. dāmanąm.
13.28.d āsištəm. zauruuānəm. upāiti.
13.28.e yat̰. spānō. yōi. hištəṇte.
13.28.f axvarō. upa. xvarəṇtəm.
13.28.g parō. spasānō. əuuiṇdānō.
13.28.h parō. xṣ̌uuisca. āzūitišca. gə̄uš. mat̰. baratu. xvarəϑanąm.
13.28.i sūnahe. aēuuahe. dāitiiō.piϑβəm.
13.29.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.29.b yat̰. ahmi. nmāne. yat̰. māzdaiiasnōiš.
13.29.c spā. auuacā̊. vā. bauuat̰. aδāitiiō.xratuš.
13.29.d kuϑa. tē. vərəziiąn.
13.29.e aēte. yōi. mazdaiiasna.
13.30.a āat. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.30.b auua. hē. baraiiən. tāštəm. dāuru.
13.30.c upa. tąm. manaoϑrīm.
13.30.d stamanəm. hē. aδāt̰. niiāzaiiən.
13.30.e išti.masō. xraožduuahe.
13.30.f biš. aētauuatō. varəduuahe.
13.31.a aētahmāt̰cit̰. nidarəzaiiən.
13.31.b frā. hīmcit̰. nidarəzaiiən.
13.31.c yezi. nōit̰. spā. auuacā̊. vā. aδāitiiō.xratuš.
13.31.d pasūm. vā. narəm. vā. raēṣ̌iiāt̰.
13.31.e para. hē. iriṣ̌iṇtō. raēṣ̌əm. cikaiiat̰.
13.31.f baoδō.varštahe. ciϑaiia.
13.32.a paoirīm. pasūm. auuaγnāt̰.
13.32.b paoirīm. narəm. raēṣ̌iiāt̰.
13.32.c daṣ̌inəm. hē. gaoṣ̌əm. upa.ϑβərəsaiiən.
13.32.d bitīm. pasūm. auuaγnāt̰.
13.32.e bitīm. narəm. raēṣ̌iiāt̰.
13.32.f hōiium. hē. gaoṣ̌əm. upa.ϑβərəsaiiən.
13.33.a ϑritīm. pasūm. auuaγnāt̰.
13.33.b ϑritīm. narəm. raēṣ̌iiāt̰.
13.33.c daṣ̌inəm. hē. paiδiiąm. upa.kərəṇtaiiən.
13.33.d tūirīm. pasūm. auuaγnāt̰.
13.33.e tūirīm. narəm. raēṣ̌iiāt̰.
13.33.f haoiiąm. hē. paiδiiąm. upa.kərəṇtaiiən.
13.34.a puxδəm. pasūm. auuaγnāt̰.
13.34.b puxδəm. narəm. raēṣ̌iiāt̰.
13.34.c duməmcit̰. hē. upa.ϑβərəsaiiən:
13.34.d aētahmāt̰cit̰. nidarəzaiiən.
13.34.e frā. hīmcit̰. nidarəzaiiən.
13.34.f yezi. nōit̰. spā. auuacā̊. vā. aδāitiiō.xratuš.
13.34.g pasūm. vā. narəm. vā. raēṣ̌iiāt̰.
13.34.h para. hē. iriṣ̌iṇtō. raēṣ̌əm. cikaiiat̰.
13.34.i baoδō.varštahe. ciϑaiia.
13.35.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.35.b yat̰. ahmi. nmāne. yat̰. māzdaiiasnōiš.
13.35.c spā. ahąm.baoδəmnō. vā. bauuat̰. aδāitiiō.xratuš.
13.35.d kuϑa. tē. vərəziiąn.
13.35.e aēte. yōi. mazdaiiasna:
13.35.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.35.g auuaϑa. hē. baēṣ̌azəm. upōisaiiən.
13.35.h yaϑa. dahmāicit̰. aṣ̌aone.
13.36.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.36.b yezi. isəmnō. nōit̰. viṇdāite.
13.36.c kuϑa. tē. vərəziiąn.
13.36.d aēte. yōi. mazdaiiasna.
13.37.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.37.b auua. hē. baraiiən. tāštəm. dāuru.
13.37.c upa. tąm. manaoϑrīm.
13.37.d stamanəm. hē. aδāt̰. niiāzaiiən.
13.37.e išti.masō. xraožduuahe.
13.37.f biš. aētauuatō. varəduuahe.
13.37.g aētahmāt̰cit̰. nidarəzaiiən.
13.37.h frā.hīmcit̰. nidarəzaiiən.
13.37.i yezi. nōit̰. spā. ahąm.baoδəmnō.
13.37.j maēγe. vā. cāiti. vā.
13.37.k vaēmi. vā. urūiδi. vā.
13.37.l apō. vā. nāuuaiiā̊. paiδiiāite.
13.37.m ahmat̰. haca. iriš́iiāt̰:
13.38.a yezi. tat̰. paiti. iriš́iieiti.
13.38.b aiŋ́hat̰. haca. š́iiaoϑnāuuarəza.
13.38.c aϑa. bauuaiṇti. pəṣ̌ō.tanuuō.
13.39.a spānəm. daϑəm. zaraϑuštra.
13.39.b azəm. yō. ahurō. mazdā̊.
13.39.c huuāuuastrəm. xvā.aoϑrəm.
13.39.d zaēni.buδrəm. tiži.dąsurəm.
13.39.e vīrō.draonaŋhəm. gaēϑanąm. harəϑrāi:
13.39.f aδa. azəm. yō. ahurō. mazdā̊.
13.39.g spānəm. nidaϑəm.
13.39.h yat̰. dim. mazaoš. kəhrpō. tūrahe.
13.39.i yezi. asta. aṣ̌a. xraϑβa.
13.39.j yezi. asta. gaēϑābiiō.
13.40.a yasca. hē. spitama. zaraϑuštra.
13.40.b vācim. paiti. zaēniš. aŋhat̰.
13.40.c nōit̰. hē. tā̊. vīsō.
13.40.d tāiiuš. vā. vəhrkō. vā.
13.40.e apaiti.busti. haca. vīžibiiō. para.baraiti:
13.40.f jąϑβa. vəhrka. scąϑβa. vəhrka.
13.40.g pōiϑβa. vəhrka. snaēžana.
13.41.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.41.b katārō. zī. aiiā̊. vəhrkaiiā̊. jąϑβō.tarō. aŋhən.
13.41.c aṣ̌āum. ahura. mazda.
13.41.d yaϑa. spā. vəhrkahe. kərənaoiti.
13.41.e yaϑa. yat̰. vəhrkō. spā:
13.41.f āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.41.g aēṣ̌ō. zī. aētaiiā̊. vəhrkaiiā̊. jąϑβō.tarō. aŋhən.
13.41.h aṣ̌āum. zaraϑuštra.
13.41.i yaϑa. spā. vəhrkahe. kərənaoiti.
13.41.j yaϑa. yat̰. vəhrkō. spā.
13.42.a ustācit̰. spāna. patəṇti.
13.42.b pasuš.hauruuąmca. viš.hauruuąmca.
13.42.c vohunazgąmca. draxtō.hunaranąmca.
13.42.d yaϑa.γniiō. gaēϑābiiō.
13.42.e taēcit̰. yā̊. bauuaiṇti.
13.42.f aoṣ̌ō.tarasca. dužitō.tarasca. gaēϑō.jatarasca.
13.42.g yaϑa. aniia. spā.
13.43.a ustācit̰. vəhrka. patəṇti.
13.43.b γniiō. gaēϑābiiō.
13.43.c taēcit̰. yā̊. bauuaiṇti.
13.43.d aoṣ̌ō.tarasca. dužitō.tarasca. gaēϑō.jatarasca.
13.43.e yaϑa. aniia. vəhrka.
13.44.a sūnahe. aēuuahe. aštā. bifrəm:
13.44.b asti. ṣ̌ē. haēm.
13.44.c yaϑa. aϑaurune.
13.44.d asti. ṣ̌ē. haēm.
13.44.e yaϑa. raϑaēštārahe.
13.44.f asti. ṣ̌ē. haēm.
13.44.g yaϑa. vāstriiehe. fṣ̌uiiaṇtō.
13.44.h asti. ṣ̌ē. haēm.
13.44.i yaϑa. vaēsāuš.
13.44.j asti. ṣ̌ē. haēm.
13.44.k yaϑa. tāiiaoš.
13.44.l asti. ṣ̌ē. haēm.
13.44.m yaϑa. disaoš.
13.44.n asti. ṣ̌ē. haēm.
13.44.o yaϑa. jahikaiiā̊.
13.44.p asti. ṣ̌ē. haēm.
13.44.q yaϑa. apərənāiiūkahe.
13.45.a paiti. xvarəϑa. xvaraiti. yaϑa. āϑrauua.
13.45.b huxṣ̌naoϑrō. yaϑa. āϑrauua.
13.45.c huuāzārō. yaϑa. āϑrauua.
13.45.d aēṣ̌ō. kasu.draonō. yaϑa. āϑrauua.
13.45.e aiti. ṣ̌ē. haēm. yaϑa. aϑaurune:
13.45.f raptō. pauruuaēibiia. yaϑa. raϑaēštā̊.
13.45.g aipi.jatō. gąm. huδā̊ŋhəm. yaϑa. raϑaēštā̊.
13.45.h parō. pasca. nmānahe. yaϑa. raϑaēštā̊.
13.45.i aiti. ṣ̌ē. haēm. yaϑa. raϑaēštārahe.
13.46.a zaēnaŋha. əuuīspō.xvafna. yaϑa. vāstriiō. fṣ̌uiiąs.
13.46.b parō. pasca. nmānahe. yaϑa. vāstriiō. fṣ̌uiiąs.
13.46.c pasca. parō. nmānahe. yaϑa. vāstriiō. fṣ̌uiiąs.
13.46.d aiti. ṣ̌ē. haēm. yaϑa. vāstriiehe. fṣ̌uiiaṇtō.
13.46.e xvaṇdrakarō. yaϑa. vaēsō.
13.46.f asnaēraēṣ̌ō. yaϑa. vaēsō.
13.46.g zairimiiafsma. ϑriiafsma. yaϑa. vaēsō.
13.46.h aiti. ṣ̌ē. haēm. yaϑa. vaēsāuš.
13.47.a tąϑrō.cinō. yaϑa. tāiiuš.
13.47.b xṣ̌apāiiaonō. yaϑa. tāiiuš.
13.47.c apiṣ̌ma.xvarō. yaϑa. tāiiuš.
13.47.d aϑaca. dužniδātō. yaϑa. tāiiuš.
13.47.e aiti. ṣ̌ē. haēm. yaϑa. tāiiaoš:
13.47.f tąϑrō.cinō. yaϑa. disuš.
13.47.g xṣ̌apāiiaonō. yaϑa. disuš.
13.47.h apiṣ̌ma.xvarō. yaϑa. disuš.
13.47.i aϑaca. dužniδātō. yaϑa. disuš.
13.47.j aiti. ṣ̌ē. haēm. yaϑa. disāuš.
13.48.a xvaṇdrakarō. yaϑa. jahika.
13.48.b asnaēraēṣ̌ō. yaϑa. jahika.
13.48.c airitō. paṇtānəm. yaϑa. jahika.
13.48.d zairimiiafsma. ϑriiafsma. yaϑa. jahika.
13.48.e aiti. ṣ̌ē. haēm. yaϑa. jahikaiiā̊:
13.48.f xvafnō. yaϑa. apərənāiiuš.
13.48.g snaēžanō. yaϑa. apərənāiiuš.
13.48.h hizu.drājō. yaϑa. apərənāiiuš.
13.48.i pairi.taxtō. pauruuaēibiia. yaϑa. apərənāiiuš.
13.48.j aiti. ṣ̌ē. haēm. yaϑa. apərənāiiūkahe.
13.49.a yat̰. mē. aēṣ̌ąmcit̰. nmānanąmca. caratō. duua.
13.49.b mā. apa.raoδaiiaēta.
13.49.c yasca. spā. pasuš.hauruuō.
13.49.d yasca. spā. viš.hauruuō:
13.49.e nōit̰. mē. nmānəm. vīδātō. hištəṇti.
13.49.f ząm. paiti. ahuraδātąm.
13.49.g yezi. mē. nōit̰. ā̊ŋhāt̰. spā.
13.49.h pasuš.hauruuō. vā.
13.49.i viš.hauruuō. vā.
13.50.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.50.b yat̰. sūnīš. para.iriϑiieiti.
13.50.c ništā.zəmanasca. pairištā.xṣ̌udrasca.
13.50.d kuϑa. aēṣ̌ąm. baoδō. jasaiti.
13.51.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.51.b xā̊. paiti. apąm. parāiti.
13.51.c spitama. zaraϑuštra.
13.51.d aϑra. ā̊ŋhąm. hąm.bauuaiṇti.
13.51.e duua. udra. upāpa.
13.51.f hazaŋrāiš. sūnīš. strī.nāmanō.
13.51.g hazaŋrāiš. sūnīš. nairiiō.nāmanō.
13.51.h miϑβana. strica. nairiiasca:
13.51.i udrahe. auuaγnānō. haēcō. kərənaoiti.
13.51.j yat̰. auuāstrəm.
13.52.a para. nū. ahmāt̰. haca. asaŋhat̰ca. ṣ̌ōiϑrāat̰ca. axštat̰.
13.52.b spitama. zaraϑuštra.
13.52.c ižāca. āzūitišca.
13.52.d para. dasuuarəca. baēṣ̌azəmca.
13.52.e para. fradaϑəmca. varədaϑəmca. vaxṣ̌aϑəmca.
13.52.f para. yauuanąmca. vāstranąmca. uruϑəm.
13.53.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
13.53.b kaδa. nō. ahmāi. asaŋhaēca. ṣ̌ōiϑraēca. paiti.jasātō.
13.53.c ižāca. āzūitišca.
13.53.d kaδa. dasuuarəca. baēṣ̌azəmca.
13.53.e kaδa. fradaϑəmca. varədaϑəmca. vaxṣ̌aϑəmca.
13.53.f kaδa. yauuanąmca. vāstranąmca. uruϑəm.
13.54.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
13.54.b nōit̰. nū. para. ahmāt̰.
13.54.c spitama. zaraϑuštra.
13.54.d asaŋhaēca. ṣ̌ōiϑrāica. paiti.jasātō.
13.54.e ižāca. āzūitišca.
13.54.f nōit̰. dasuuarəca. baēṣ̌azəmca.
13.54.g nōit̰. fradaϑəmca. varədaϑəmca. vaxṣ̌aϑəmca.
13.54.h nōit̰. yauuanąmca. vāstranąmca. uruϑəm.
13.55.a para. ahmāt̰.
13.55.b yat̰. iδa. udra.janō. haϑra. jatō. nijanāite.
13.55.c yat̰. vā. aētahe. udrahe. upa. dahməm. uruuānəm. frāiiazā̊ṇte.
13.55.d ϑri.aiiarəm. ϑri.xṣ̌aparəm.
13.55.e saociṇtat̰. paiti. āϑrat̰.
13.55.f frastərətāt̰. paiti. barəsmən.
13.55.g uzdātāt̰. paiti. haomāt̰.
13.56.a pascaēta. ahmāi. asaŋhaēca. ṣ̌ōiϑraēca. paiti.jasātō.
13.56.b ižāca. āzūitišca.
13.56.c pascaēta. dasuuarəca. baēṣ̌azəmca.
13.56.d pascaēta. fradaϑəmca. varədaϑəmca. vaxṣ̌aϑəmca.
13.56.e pascaēta. yauuanąmca. vāstranąmca. uruϑəm.
13.56.1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
13.56.1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
13.56.1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vd. 14[edit]

14.1.a pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm:
14.1.b ahura. mazda.
14.1.c mainiiō. spə̄ništa.
14.1.d dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
14.1.e yō. udrəm. jaiṇti. yim. upāpəm.
14.1.f hazaŋrāiš. sūnīš. strī.nāmanō.
14.1.g hazaŋrāiš. sūnīš. nairiiō.nāmanō.
14.1.h frazābaoδaŋhəm. snaϑəm. vīkərət̰.uštānəm.
14.1.i kā. hē. asti. ciϑa.
14.2.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
14.2.b baēuuarə. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
14.2.c baēuuarə. sraoṣ̌ō.caranaiia.
14.2.d baēuuarə. vaziianąm. aēsmanąm.
14.2.e xraožduuanąm. huṣ̌atąm. pairīštanąm.
14.2.f āϑre. ahurahe. mazdā̊.
14.2.g aṣ̌aiia. vaŋhuiia.
14.2.h urune. ciϑīm. nisirinuiiāt̰.
14.3.a baēuuarə. vaziianąm. aēsmanąm. varəduuanąm.
14.3.b uruuāsnaiiā̊. vā. vohu.gaonahe. vā.
14.3.c vohu.kərətōiš. vā. haδānaēpataiiā̊. vā.
14.3.d kąmcit̰. vā. hubaoiδitəmanąm. uruuaranąm.
14.3.e āϑre. ahurahe. mazdā̊.
14.3.f aṣ̌aiia. vaŋhuiia.
14.3.g urune. ciϑīm. nisirinuiiāt̰.
14.4.a baēuuarə. frastərətanąm. barəsmaine. frastairiiāt̰.
14.4.b baēuuarə. zaoϑranąm. haomauuaitinąm. gaomauuaitinąm.
14.4.c yaoždātanąm. pairi.aŋharštanąm.
14.4.d dahmō.yaoždātanąm. dahmō.pairi.aŋharštanąm.
14.4.e hąm.irista. aētaiiā̊. uruuaraiiā̊.
14.4.f yā. vaoce. haδānaēpāta.
14.4.g aiβiiō. vaŋuhibiiō.
14.4.h aṣ̌aiia. vaŋhuiia.
14.4.i urune. ciϑīm. nisirinuiiāt̰.
14.5.a baēuuarə. ažinąm. udarō.ϑrąsanąm. auua.janiiāt̰.
14.5.b baēuuarə. ažinąm. spakanąm. kahrpunanąm. auua.janiiāt̰.
14.5.c baēuuarə. kasiiapanąm. auua.janiiāt̰.
14.5.d baēuuarə. vazaγanąm. dāδmainiianąm. auua.janiiāt̰.
14.5.e baēuuarə. vazaγanąm. upāpanąm. auua.janiiāt̰.
14.5.f baēuuarə. maoirinąm. dānō.karṣ̌anąm. auua.janiiāt̰.
14.5.g baēuuarə. maoirinąm. araēkanąm. kutakunąm. dužaininąm. auua.janiiāt̰.
14.6.a baēuuarə. pazdunąm. gūϑō.varətanąm. auua.janiiāt̰.
14.6.b baēuuarə. maxṣ̌inąm. ərəγaitinąm. auua.janiiāt̰.
14.6.c baēuuarə. maγanąm. irimaitinąm. aiŋ́hā̊. zəmō. aipi.kaniiāt̰.
14.6.d biš. hapta. āϑrō. daxštəm.
14.6.e nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
14.6.f aṣ̌aiia. vaŋhuiia.
14.6.g urune. ciϑīm. nisirinuiiāt̰.
14.7.a ātrə.carana. pairiš.hanāna.
14.7.b yaoždāni. garəmō.skarana.
14.7.c ātrə.vazanəm. hikaranəm.
14.7.d vīkasrəm. aδarāt̰. naēmāt̰.
14.7.e haṇkusrəm. uparāt̰. naēmāt̰.
14.7.f taṣ̌əm. tiži.dārəm. tiži.žnūtəm.
14.7.g vadəm. tiži.bārəm. tiži.žnūtəm.
14.7.h nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
14.7.i aṣ̌aiia. vaŋhuiia.
14.7.j urune. ciϑīm. nisirinuiiāt̰.
14.7.k yaēibiiō. aēte. mazdaiiasna.
14.7.l āϑre. ahurahe. mazdā̊. aēsmą. pairiṣ̌əṇte.
14.8.a vīspe. zaiia. aϑaurune.
14.8.b nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
14.8.c aṣ̌aiia. vaŋhuiia.
14.8.d urune. ciϑīm. nisirinuiiāt̰.
14.8.e yaēṣ̌ąm. zaiianąm. aϑaurune.
14.8.f aštra. gaoiδi. paiti.dānō.
14.8.g xrafstraγnəm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
14.8.h uruniia. raēϑβiš.bajina.
14.8.i hauuana. dāitiiō.kərəta.
14.8.j tašta. haomiia.
14.8.k barəsmaca.
14.9.a vīspe. zaiia. raϑōišti.
14.9.b nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
14.9.c aṣ̌aiia. vaŋhuiia.
14.9.d urune. ciϑīm. nisirinuiiāt̰.
14.9.e yaēṣ̌ąm. zaiianąm. raϑōišti.
14.9.f paoiriiō. arštiš.
14.9.g bitiiō. karətō.
14.9.h ϑritiiō. vazrō.
14.9.i tūiriia. ϑanuuarə.
14.9.j puxδa. zaēnāuš.
14.9.k mat̰. akana.
14.9.l mat̰. ϑrisąs. aiiō.aγrāiš.
14.9.m xštuuī. fradaxṣ̌ana. snāuuarə.bāzura.
14.9.n mat̰. ϑrisąs. fradaxṣ̌aniiāiš.
14.9.o haptaϑō. zrāδō.
14.9.p aštəmō. kūiris.
14.9.q nāumō. paiti.dānō.
14.9.r dasəmō. sārauuārō.
14.9.s aēuuaṇdasō. kamara.
14.9.t duuadasō. rānapō.
14.10.a vīspe. zaiia. vāstriiō. fṣ̌uiiąs.
14.10.b nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
14.10.c aṣ̌aiia. vaŋhuiia.
14.10.d urune. ciϑīm. nisirinuiiāt̰.
14.10.e yaēṣ̌ąm. zaiianąm. vāstriiehe. fṣ̌uiiaṇtō.
14.10.f aēṣ̌a. yuiiō.səmi.
14.10.g aiiažāna. paiti.darəzāna.
14.10.h gauuāzišta. gauuāzō.
14.10.i asmana. hāuuana.
14.10.j yāuuarənəm. zgərəsnō.vaγδanəm.
14.11.a kąstrəm. paitiš.hərəzəm. vərəzaiiaṇtəm.
14.11.b hakərət̰. ərəzatəm.
14.11.c hakərət̰. zaranim:
14.11.d dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
14.11.e cuuat̰.
14.11.f yauuat̰. ərəzatəm:
14.11.g āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
14.11.h yaϑa. aspahe. arṣ̌nō. pərəska:
14.11.i dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
14.11.j cuuat̰.
14.11.k yauuat̰. zaranim:
14.11.l āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
14.11.m yaϑa. uštrahe. arṣ̌nō. pərəska.
14.12.a vaiδīm. taci.apąm.
14.12.b nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
14.12.c aṣ̌aiia. vaŋhuiia.
14.12.d urune. ciϑīm. nisirinuiiāt̰:
14.12.e dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
14.12.f cuuat̰.
14.12.g yauuat̰. vaiδīm:
14.12.h āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
14.12.i spā.barəzəm.
14.12.j spā.fraϑəm.
14.13.a ząm. karṣ̌iiąm. raoδaiiąm.
14.13.b nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
14.13.c aṣ̌aiia. vaŋhuiia.
14.13.d urune. ciϑīm. nisirinuiiāt̰:
14.13.e dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
14.13.f cuuat̰.
14.13.g yauuat̰. zā̊:
14.13.h āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
14.13.i yauuat̰. aēṣ̌a. āfš.
14.13.j biiārixti. upa.ϑβaršti. frabauuāt̰.
14.14.a nmānəm. gāuuaiianəm. nauua.hāϑrəm. nauua.nəmatəm.
14.14.b nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
14.14.c aṣ̌aiia. vaŋhuiia.
14.14.d urune. ciϑīm. nisirinuiiāt̰:
14.14.e dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
14.14.f cuuat̰.
14.14.g yauuat̰. nmānəm:
14.14.h āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
14.14.i duuadasa. vītāra. upəma.
14.14.j nauua. vītāra. maδəma.
14.14.k xṣ̌uuaš. vītāra. nitəma.
14.14.l gātu. xvaini. starətu. mat̰. barəziša.
14.14.m nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
14.14.n aṣ̌aiia. vaŋhuiia.
14.14.o urune. ciϑīm. nisirinuiiāt̰.
14.15.a kaniiąm. askəṇdąm. anupaiiatąm.
14.15.b nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
14.15.c aṣ̌aiia. vaŋhuiia.
14.15.d urune. ciϑīm. nisirinuiiāt̰:
14.15.e dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
14.15.f kā. yā. kaine:
14.15.g āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
14.15.h xvaŋha. vā. duγδa. vā. nāmə̄ni.
14.15.i mat̰. gaoṣ̌āuuarə.
14.15.j pasca. paṇca.dasīm. sarəδəm.
14.15.k nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
14.15.l nāiriϑβana. upa.vāδaiiaēta.
14.16.a biš. hapta. pasuuō. anumaiia.
14.16.b nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
14.16.c aṣ̌aiia. vaŋhuiia.
14.16.d urune. ciϑīm. nisirinuiiāt̰:
14.16.e biš. hapta. puϑrąm. gaδβąm. uzjāmōit̰.
14.16.f biš. hapta. pəṣ̌auuō. fraoirisiiōit̰.
14.16.g tarasca. āpō. nāuuaiiā̊.
14.17.a duiiē. nauuaiti. astanąm. aδāitiiō. aŋharəϑranąm.
14.17.b dāitīm. ahmāicit̰. harəϑrəm. kərənuiiāt̰.
14.17.c duiiē. nauuaiti. gaδβąm. paiti. yaoždaiϑīta.
14.17.d stiptibiiasca. anāiritibiiasca.
14.17.e viiaŋuraēibiiasca. vīspaēibiiasca. pairi. acištaēibiiō.
14.17.f yōi. gaδβąm. pairi. bauuaiti:
14.17.g duiiē. nauuaiti. narąm. aṣ̌aonąm. vāstriiaēta.
14.17.h gə̄uš. vā. xvarəϑahe. vā.
14.17.i huraiiā̊. vā. maδuš. vā.
14.18.a hā. hē. asti. ciϑa.
14.18.b hā. hē. asti. āpərətiš.
14.18.c aipi.pārəmnāi. iδa. aṣ̌aone.
14.18.d nōit̰. anaipi.pārəmnāi.
14.18.1a drujō. nmāne. haiϑiiā. aŋhən. astaiiō.
14.18.2a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
14.18.2b uštā. astī. uštā. ahmāi.
14.18.2c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vd. 15[edit]

15.1.a caiti. tā. š́iiaoϑna. varšta.
15.1.b yā. aŋhuš. astuuā̊. vərəziieiti.
15.1.c fraēta. apatita. anuzuuaršta.
15.1.d aiŋ́hat̰. haca. š́iiaoϑnāuuarəza.
15.1.e aϑa. bauuaiṇti. pəṣ̌ō.tanuua.
15.2.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
15.2.b paṇca.
15.2.c aṣ̌āum. zaraϑuštra:
15.2.d paoirīm. aētaēṣ̌ąm. š́iiaoϑnanąm.
15.2.e yōi. vərəziṇti. maš́iiāka.
15.2.f yō. narəm. aṣ̌auuanəm.
15.2.g aniiō.varənāi. vā. aniiō.t̰kaēṣ̌āi. vā.
15.2.h kasiiaŋhe. saŋhāi. daδāiti.
15.2.i vīδuuā̊. auuat̰. hauua. xraϑβa. parāiti.
15.2.j aiŋ́hat̰. haca. š́iiaoϑnāuuarəza.
15.2.k aϑa. bauuaiṇti. pəṣ̌ō.tanuua.
15.3.a bitīm. aētaēṣ̌ąm. š́iiaoϑnanąm.
15.3.b yōi. vərəziṇti. maš́iiāka.
15.3.c yō. sūne.
15.3.d yim. pasuš.hauruue. vā. viš.hauruue. vā.
15.3.e astanąm. ahmarštanąm. daδāiti.
15.3.f garəmanąm. vā. xvarəϑanąm.
15.4.a yezica. aēte. asti. dātāhuua. arā̊ṇte.
15.4.b garəmōhuua. vīδā̊ṇte.
15.4.c yat̰. vā. aēte. garəma. xvarəϑa.
15.4.d stamanəm. vā. hizuuąm. vā. apa.dažat̰.
15.4.e ahmat̰. haca. iriš́iiāt̰.
15.4.f yezi. tat̰. paiti. iriš́iieiti.
15.4.g aiŋ́hat̰. haca. š́iiaoϑnāuuarəza.
15.4.h aϑa. bauuaiṇti. pəṣ̌ō.tanuua.
15.5.a ϑritīm. aētaēṣ̌ąm. š́iiaoϑnanąm.
15.5.b yōi. vərəziṇti. maš́iiāka.
15.5.c yō. gaδβąm. yąm. apuϑrąm.
15.5.d janaiti. vā. vaiieiti. vā.
15.5.e xraosiieiti. vā. pazdaiieiti. vā.
15.6.a yezica. aēṣ̌a. gaδβa.
15.6.b maēγe. vā. cāiti. vā.
15.6.c vaēmi. vā. urūiδi. vā.
15.6.d apō. vā. nāuuaiiā̊. paiδiiāite.
15.6.e ahmat̰. haca. iriš́iiāt̰.
15.6.f yezi. tat̰. paiti. iriš́iieiti.
15.6.g aiŋ́hat̰. haca. š́iiaoϑnāuuarəza.
15.6.h aϑa. bauuaiṇti. pəṣ̌ō.tanuua.
15.7.a tūirīm. aētaēṣ̌ąm. š́iiaoϑnanąm.
15.7.b yōi. vərəziṇti. maš́iiāka.
15.7.c yō. nāirikąm.
15.7.d ciϑrauuaitīm. daxštauuaitīm. vohunauuaitīm.
15.7.e xṣ̌udrā̊. auui. fraŋhərəzaiti.
15.7.f aiŋ́hat̰. haca. š́iiaoϑnāuuarəza.
15.7.g aϑa. bauuaiṇti. pəṣ̌ō.tanuua.
15.8.a puxδəm. aētaēṣ̌ąm. š́iiaoϑnanąm.
15.8.b yōi. vərəziṇti. maš́iiāka.
15.8.c yō. nāirikąm. yąm. apuϑrąm.
15.8.d pipiiūṣ̌īm. vā. apipiiūṣ̌īm. vā.
15.8.e anasaxtąm. para.
15.8.f xṣ̌udrā̊. auui. fraŋhərəzaiti.
15.8.g ahmat̰. haca. iriš́iiāt̰.
15.8.h yezi. tat̰. paiti. iriš́iieiti.
15.8.i aiŋ́hat̰. haca. š́iiaoϑnāuuarəza.
15.8.j aϑa. bauuaiṇti. pəṣ̌ō.tanuua.
15.9.a yō. kainīnəm. upāiti.
15.9.b stātō.ratūm. vā. astātō.ratūm. vā.
15.9.c paradātąm. vā. aparadātąm. vā.
15.9.d puϑrąmca. hē. daδāiti.
15.9.e mā. nō. aēṣ̌a. yā. kaine.
15.9.f maš́iiānąm. parō. fṣ̌arəmāt̰.
15.9.g tarō. daxštəm. pāraiiāt̰.
15.9.h tarō. apəmca. uruuarąmca.
15.10.a yezica. aēṣ̌a. yā. kaine.
15.10.b maš́iiānąm. parō. fṣ̌arəmāt̰.
15.10.c tarō. daxštəm. parāiti.
15.10.d tarō. apəmca. uruuarąmca.
15.10.e aētahmāiiuš. paiti. varšta. š́iiaoϑna.
15.11.a yō. kainīnəm. upāiti.
15.11.b stātō.ratūm. vā. astātō.ratūm. vā.
15.11.c paradātąm. vā. aparadātąm. vā.
15.11.d puϑrąmca. hē. daδāiti.
15.11.e mā. nō. aēṣ̌a. yā. kaine.
15.11.f maš́iiānąm. parō. fṣ̌arəmāt̰.
15.11.g xvatō. garəβəm. raēṣ̌aiiāt̰.
15.12.a yezica. aēṣ̌a. yā. kaine.
15.12.b maš́iiānąm. parō. fṣ̌arəmāt̰.
15.12.c xvatō. garəβəm. iriš́iieiti.
15.12.d ptərəbiiō. āstriieiti.
15.12.e ptərəbiiō. iriš́iieiti.
15.12.f ptərəbiiō. iriṣ̌iṇtąm. raēṣ̌ə̄. cikaēn.
15.12.g baoδō.varštahe. ciϑaiia.
15.13.a yō. kainīnəm. upāiti.
15.13.b stātō.ratūm. vā. astātō.ratūm. vā.
15.13.c paradātąm. vā. aparadātąm. vā.
15.13.d puϑrąmca. hē. daδāiti.
15.13.e yezica. vaocāt̰. aēṣ̌a. yā. kaine:
15.13.f puϑrəm. aēm. narō. varšta.
15.13.g yezica. vaocāt̰. aēṣ̌ō. nā.
15.13.h hanąm. aētaēṣ̌ąm. jījiṣ̌aŋuha.
15.13.i pərəsaŋuha.
15.14.a aētaδa. aēṣ̌a. yā. kaine.
15.14.b hanąm. aētaēṣ̌ąm. jījiṣ̌āiti.
15.14.c pərəsāiti.
15.14.d aēṣ̌a. hana. frabaraiti.
15.14.e baŋhəm. vā. ṣ̌aētəm. vā.
15.14.f γnānəm. vā. fraspātəm. vā.
15.14.g kąmcit̰. vā. vītācinanąm. uruuaranąm:
15.14.h aētahmāt̰. puϑrāt̰. mimarəxṣ̌aŋuha.
15.14.i aētaδa. aēṣ̌a. yā. kaine.
15.14.j aētahmāt̰. puϑrāt̰. mimarxṣ̌āite.
15.14.k hauuaṇta. aētahe. š́iiaoϑnahe. vərəziiąn.
15.14.l nāca. kainica. hanāca.
15.15.a yō. kainīnəm. upāiti.
15.15.b stātō.ratūm. vā. astātō.ratūm. vā.
15.15.c paradātąm. vā. aparadātąm. vā.
15.15.d puϑrąmca. hē. daδāiti.
15.15.e vīspəm. ā. ahmāt̰. ϑrāϑrəm. kərənauuāt̰.
15.15.f yat̰. aēṣ̌a. yō. apərənāiiūkō. uzjasāt̰.
15.16.a yezi. nōit̰. harəϑrəm. baraiti.
15.16.b aētaδa. aēṣ̌a. yō. apərənāiiūkō.
15.16.c aδāitiiō.aŋharəϑrəm. iriš́iiāt̰.
15.16.d para. hē. iriṣ̌iṇtō. raēṣ̌əm. cikaiiat̰.
15.16.e baoδō.varštahe. ciϑaiia.
15.17.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
15.17.b yezi. tat̰. frajasāt̰.
15.17.c aṇtarə. sairi. varəzāne.
15.17.d kahmāt̰. mazdaiiasnanąm. harəϑrəm. barāt̰:
15.18.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
15.18.b yō. kainīnəm. upāiti.
15.18.c stātō.ratūm. vā. astātō.ratūm. vā.
15.18.d paradātąm. vā. aparadātąm. vā.
15.18.e vīspəm. ā. ahmāt̰. ϑrāϑrəm. kərənauuāt̰.
15.18.f yat̰. aēṣ̌a. yō. apərənāiiūkō. uzjasāt̰.
15.19.a yezi. nōit̰. harəϑrəm. baraiti.
15.19.b aētaδa. hē. vīspā̊. hāiriṣ̌īš. frāṣ̌naoiti.
15.19.c bipaitištanaca. caϑβarə.paitištanaca.
15.19.d [aēṣ̌a. bipaitištāna.
15.19.e yā. kaine.
15.19.f aēṣ̌a. caϑβarə.paitištāna.
15.19.g yā. gaδβa.]
15.20.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
15.20.b yezi. tat̰. frajasāt̰.
15.20.c aṇtarə. sairi. varəzāne.
15.20.d kahmāt̰. mazdaiiasnanąm. harəϑrəm. barāt̰.
15.21.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
15.21.b yō. hē. aŋhat̰. nazdištəm. nmānəm. uzdasta.
15.21.c aētahmāiiuš. paiti. harəϑrəm.
15.21.d vīspəm. ā. ahmāt̰. ϑrāϑrəm. kərənauuāt̰.
15.21.e yat̰. aēte. yōi. spāna. uzjasąn.
15.22.a yezi. nōit̰. harəϑrəm. baraiti.
15.22.b aētaδa. aēte. yōi. spāna. aδāitiiō.aŋharəϑrəm. iriš́iiąn.
15.22.c para. aēṣ̌ąm. iriṣ̌iṇtąm. raēṣ̌ə̄. cikaēn.
15.22.d baoδō.varštahe. ciϑaiia.
15.23.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
15.23.b yezica. aēṣ̌a. gaδβa. uštrō.stānaēṣ̌uua. frajasāt̰.
15.23.c kahmāt̰. mazdaiiasnanąm. harəϑrəm. barāt̰.
15.24.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
15.24.b yō. aētəm. uštrō.stānəm. uzdasta.
15.24.c yeŋ́hā̊. vō. aēṣ̌ō. uštrō.stāniš. aŋhat̰.
15.24.d aētahmāiiuš. paiti. harəϑrəm.
15.24.e vīspəm. ā. ahmāt̰. ϑrāϑrəm. kərənauuāt̰.
15.24.f yat̰. aēte. yōi. spāna. uzjasąn.
15.25.a yezi. nōit̰. harəϑrəm. baraiti.
15.25.b aētaδa. aēte. yōi. spāna. aδāitiiō.aŋharəϑrəm. iriš́iiąn.
15.25.c para. aēṣ̌ąm. iriṣ̌iṇtąm. raēṣ̌ə̄. cikaēn.
15.25.d baoδō.varštahe. ciϑaiia.
15.26.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
15.26.b yezica. aēṣ̌a. gaδβa. aspō.stānaēṣ̌uua. frajasāt̰.
15.26.c kahmāt̰. mazdaiiasnanąm. harəϑrəm. barāt̰.
15.27.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
15.27.b yō. aētəm. aspō.stānəm. uzdasta.
15.27.c yeŋ́hā̊. vō. aēṣ̌ō. aspō.stāniš. aŋhat̰.
15.27.d aētahmāiiuš. paiti. harəϑrəm.
15.27.e vīspəm. ā. ahmāt̰. ϑrāϑrəm. kərənauuāt̰.
15.27.f yat̰. aēte. yōi. spāna. uzjasąn.
15.28.a yezi. nōit̰. harəϑrəm. baraiti.
15.28.b aētaδa. aēte. yōi. spāna. aδāitiiō.aŋharəϑrəm. iriš́iiąn.
15.28.c para. aēṣ̌ąm. iriṣ̌iṇtąm. raēṣ̌ə̄. cikaēn.
15.28.d baoδō.varštahe. ciϑaiia.
15.29.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
15.29.b yezica. aēṣ̌a. gaδβa. gauuō.stānaēṣ̌uua. frajasāt̰.
15.29.c kahmāt̰. mazdaiiasnanąm. harəϑrəm. barāt̰.
15.30.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
15.30.b yō. aētəm. gauuō.stānəm. uzdasta.
15.30.c yeŋ́hā̊. vō. aēṣ̌ō. gauuō.stāniš. aŋhat̰.
15.30.d aētahmāiiuš. paiti. harəϑrəm.
15.30.e vīspəm. ā. ahmāt̰. ϑrāϑrəm. kərənauuāt̰.
15.30.f yat̰. aēte. yōi. spāna. uzjasąn.
15.31.a yezi. nōit̰. harəϑrəm. baraiti.
15.31.b aētaδa. aēte. yōi. spāna. aδāitiiō.aŋharəϑrəm. iriš́iiąn.
15.31.c para. aēṣ̌ąm. iriṣ̌iṇtąm. raēṣ̌ə̄. cikaēn.
15.31.d baoδō.varštahe. ciϑaiia.
15.32.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
15.32.b yezica. aēṣ̌a. gaδβa. pasuš.hastaēṣ̌uua. frajasāt̰.
15.32.c kahmāt̰. mazdaiiasnanąm. harəϑrəm. barāt̰.
15.33.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
15.33.b yō. aētəm. pasuš.hastəm. uzdasta.
15.33.c yeŋ́hā̊. vō. aēṣ̌ō. pasuš.hastiš. aŋhat̰.
15.33.d aētahmāiiuš. paiti. harəϑrəm.
15.33.e vīspəm. ā. ahmāt̰. ϑrāϑrəm. kərənauuāt̰.
15.33.f yat̰. aēte. yōi. spāna. uzjasąn.
15.34.a yezi. nōit̰. harəϑrəm. baraiti.
15.34.b aētaδa. aēte. yōi. spāna. aδāitiiō.aŋharəϑrəm. iriš́iiąn.
15.34.c para. aēṣ̌ąm. iriṣ̌iṇtąm. raēṣ̌ə̄. cikaēn.
15.34.d baoδō.varštahe. ciϑaiia.
15.35.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
15.35.b yezica. aēṣ̌a. gaδβa. uzdaēzaēṣ̌uua. frajasāt̰.
15.35.c kahmāt̰. mazdaiiasnanąm. harəϑrəm. barāt̰.
15.36.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
15.36.b yō. aētəm. uzdaēzəm. uzdišta.
15.36.c yeŋ́hā̊. vō. aēṣ̌ō. uzdaēziš. aŋhat̰.
15.36.d aētahmāiiuš. paiti. harəϑrəm.
15.36.e vīspəm. ā. ahmāt̰. ϑrāϑrəm. kərənauuāt̰.
15.36.f yat̰. aēte. yōi. spāna. uzjasąn.
15.37.a yezi. nōit̰. harəϑrəm. baraiti.
15.37.b aētaδa. aēte. yōi. spāna. aδāitiiō.aŋharəϑrəm. iriš́iiąn.
15.37.c para. aēṣ̌ąm. iriṣ̌iṇtąm. raēṣ̌ə̄. cikaēn.
15.37.d baoδō.varštahe. ciϑaiia.
15.38.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
15.38.b yezica. aēṣ̌a. gaδβa. auuakaṇtaēṣ̌uua. frajasāt̰.
15.38.c kahmāt̰. mazdaiiasnanąm. harəϑrəm. barāt̰.
15.39.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
15.39.b yō. aētəm. auuakanəm. auuakaṇta.
15.39.c yeŋ́hā̊. vō. aēṣ̌ō. auuakaniš. aŋhat̰.
15.39.d aētahmāiiuš. paiti. harəϑrəm.
15.39.e vīspəm. ā. ahmāt̰. ϑrāϑrəm. kərənauuāt̰.
15.39.f yat̰. aēte. yōi. spāna. uzjasąn.
15.40.a yezi. nōit̰. harəϑrəm. baraiti.
15.40.b aētaδa. aēte. yōi. spāna. aδāitiiō.aŋharəϑrəm. iriš́iiąn.
15.40.c para. aēṣ̌ąm. iriṣ̌iṇtąm. raēṣ̌ə̄. cikaēn.
15.40.d baoδō.varštahe. ciϑaiia.
15.41.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
15.41.b yezica. aēṣ̌a. gaδβa. auui. maδəme. vā. vāstre. vā. frajasāt̰.
15.41.c kahmāt̰. mazdaiiasnanąm. harəϑrəm. barāt̰.
15.42.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
15.42.b yō. aētəm. vāstri. uzdasta.
15.42.c yeŋ́hā̊. vō. aēṣ̌ō. vāstriš. aŋhat̰.
15.42.d aētahmāiiuš. paiti. harəϑrəm:
15.43.a upāca. hē. gātūm. baraiiən.
15.43.b nəmō. vaṇtāhuua.
15.43.c kąmcit̰. vā. starətaēṣ̌inąm.
15.43.d vīspəm. ā. ahmāt̰. ϑrāϑrəm. kərənauuāt̰.
15.43.e yat̰. aēte. yōi. spāna.
15.43.f xvā.zaēnəm. xvā.draonəm. bauuąn.
15.44.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
15.44.b kaϑa. aēte. spāna.
15.44.c xvā.zaēnəm. xvā.draonəm. bauuąn.
15.45.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
15.45.b yauuat̰. aēte. spāna.
15.45.c biš. hapta. nmāna. pairi. tacahi. bauuąn:
15.45.d vasō. pascaēta. fraxštāite. aiβi.gāme.
15.45.e iϑa. hama:
15.45.f xṣ̌uuaš. mā̊ŋhō. sūnō. ϑrāϑrəm.
15.45.g hapta. sarəδa. apərənāiiūkahe.
15.45.h āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm.
15.45.i auuaϑa. nāirikaiiāi.
15.46.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
15.46.b yezi. vasən. mazdaiiasna.
15.46.c juuō.daxštəm. maēϑmanəm.
15.46.d kuϑa. tē. vərəziiąn.
15.46.e aēte. yōi. mazdaiiasna.
15.47.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
15.47.b aētaδa. hē. aēte. mazdaiiasna.
15.47.c aiŋ́hā̊. zəmō. auua.kanəm. auua.kanaiiən.
15.47.d maiδiiōi. pasuš.hastaēṣ̌uua.
15.47.e maiδiiōi. paitištāne. xrūždisme.
15.47.f maiδiiōi. narš. varədusme.
15.48.a paoiriiāi. nidarəzaiiən. apərənāiiūkəm.
15.48.b auuaϑa. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm.
15.48.c vīspəm. ā. ahmāt̰. ϑrāϑrəm. kərənauuāt̰.
15.48.d yauuat̰. aēṣ̌ō. spā. aniia. jasō.
15.48.e aiβica. aparəm.
15.48.f patica. aparəm.
15.48.g apāca. pauruuaēibiia.
15.48.h nōit̰. dim. auuaϑa. iriṣ̌iiąn.
15.49.a yō. gaδβąm. yąm. apuϑrąm.
15.49.b ϑraiiąm. bāuzdri.
15.49.c barəϑrica. puϑrāca.
15.49.d paēmainica. aiiatāca. taēca.
15.49.e aētaδaca. puϑrəm. baraiti.
15.49.f sūnąm. bāuzdri.
15.50.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
15.50.b yō. gaδβąm. jaiṇti. yąm. apuϑrąm.
15.50.c ϑraiiąm. bāuzdri.
15.50.d barəϑrica. puϑrāca.
15.50.e paēmainica. aiiatāca. taēca.
15.50.f aētaδaca. puϑrəm. baraiti.
15.50.g sūnąm. bāuzdri.
15.50.h kā. hē. asti. ciϑa.
15.51.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
15.51.b hapta. sata. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
15.51.c hapta. sata. sraoṣ̌ō.caranaiia.
15.51.1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
15.51.1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
15.51.1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vd. 16[edit]

16.1.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
16.1.b yat̰. ahmi. nmāne. yat̰. mazdaiiasnōiš. nāirika.
16.1.c ciϑrauuaiti. daxštauuaiti. vohunauuaiti.
16.1.d nišhiδāt̰.
16.1.e kuϑa. tē. vərəziiąn.
16.1.f aēte. yōi. mazdaiiasna.
16.2.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
16.2.b aētaδa. hē. aēte. mazdaiiasna. paṇta. vīcinaēta.
16.2.c pairi. uruuarābiiasca.
16.2.d varəδābiiasca. aēsmaēibiiō.
16.2.e hiku. pąsnu. gātu. niδaiiaēta.
16.2.f fratara. haca. nmāna. vərəziiąn.
16.2.g yat̰. vā. naēməm.
16.2.h yat̰. vā. ϑriṣ̌um.
16.2.i yat̰. vā. caϑruṣ̌um.
16.2.j yat̰. vā. paŋtaŋhum.
16.2.k yezi. nōit̰. nāirika. ātrəm. aiβi.vaēnāt̰.
16.2.l yezi. nōit̰. nāirika. āϑre. raoxṣ̌nąn. paiti.diδiiāt̰.
16.3.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
16.3.b cuuat̰. drājō. haca. āϑrat̰.
16.3.c cuuat̰. drājō. haca. apat̰.
16.3.d cuuat̰. drājō. haca. barəsmən. frastairiiāt̰.
16.3.e cuuat̰. drājō. haca. nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
16.4.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
16.4.b paṇca.dasa.gāim. haca. āϑrat̰.
16.4.c paṇca.dasa.gāim. haca. apat̰.
16.4.d paṇca.dasa.gāim. haca. barəsmən. frastairiiāt̰.
16.4.e ϑrigāim. haca. nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
16.5.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
16.5.b cuuat̰. drājō. auua.hištāt̰.
16.5.c aēṣ̌a. yō. nāirikaiiā̊.
16.5.d ciϑrauuaitiiā̊. daxštauuaitiiā̊. vohunauuaitiiā̊.
16.5.e xvarəϑəm. frabarāt̰.
16.6.a āat. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
16.6.b ϑrigāim. auua.hištāt̰.
16.6.c aēṣ̌a. yō. nāirikaiiā̊.
16.6.d ciϑrauuaitiiā̊. daxštauuaitiiā̊. vohunauuaitiiā̊.
16.6.e xvarəϑəm. frabarāt̰.
16.6.f cinəm. xvarəϑəm. frabarāt̰.
16.6.g cinəm. yaom. frabarāt̰.
16.6.h aiiaŋhaēnəm. vā. srum. vā.
16.6.i nitəma. xṣ̌aϑra. vairiia.
16.7.a cuuat̰. xvarəϑəm. frabarāt̰.
16.7.b cuuat̰. yaom. frabarāt̰:
16.7.c duua. danarə. tāiiūirinąm.
16.7.d aēuua. danarə. xṣ̌aodrinąm.
16.7.e yezi. nōit̰. nāirika. niuruiδiiāt̰:
16.7.f yezi. apərənāiiūkō. frāṣ̌nauuāt̰.
16.7.g zasta. hē. paoirīm. frasnāδaiiən.
16.7.h aētahe. yat. apərənāiiūkahe.
16.7.i ahe. hauuaiiā̊sə. tanuuō.
16.8.a yezi. nāirika. vohunīš. aiβi.vaēnāt̰.
16.8.b yat̰. hē. ϑrāiiō. xṣ̌afna. sacā̊ṇte.
16.8.c airime. gātūm. hē. nišhiδaēta.
16.8.d vīspəm. ā. ahmāt̰.
16.8.e yat̰. hē. caϑβārō. xṣ̌afna. sacā̊ṇte:
16.8.f yezi. nāirika. vohunīš. aiβi.vaēnāt̰.
16.8.g yat̰. hē. caϑβārō. xṣ̌afna. sacā̊ṇte.
16.8.h airime. gātūm. hē. nišhiδaēta.
16.8.i vīspəm. ā. ahmāt̰.
16.8.j yat̰. hē. paṇca. xṣ̌afna. sacā̊ṇte.
16.9.a yezi. nāirika. vohunīš. aiβi.vaēnāt̰.
16.9.b yat̰. hē. paṇca. xṣ̌afna. sacā̊ṇte.
16.9.c airime. gātūm. hē. nišhiδaēta.
16.9.d vīspəm. ā. ahmāt̰.
16.9.e yat̰. hē. xṣ̌uuaš. xṣ̌afna. sacā̊ṇte:
16.9.f yezi. nāirika. vohunīš. aiβi.vaēnāt̰.
16.9.g yat̰. hē. xṣ̌uuaš. xṣ̌afna. sacā̊ṇte.
16.9.h airime. gātūm. hē. nišhiδaēta.
16.9.i vīspəm. ā. ahmāt̰.
16.9.j yat̰. hē. hapta. xṣ̌afna. sacā̊ṇte.
16.10.a yezi. nāirika. vohunīš. aiβi.vaēnāt̰.
16.10.b yat̰. hē. hapta. xṣ̌afna. sacā̊ṇte.
16.10.c airime. gātūm. hē. nišhiδaēta.
16.10.d vīspəm. ā. ahmāt̰.
16.10.e yat̰. hē. ašta. xṣ̌afna. sacā̊ṇte:
16.10.f yezi. nāirika. vohunīš. aiβi.vaēnāt̰.
16.10.g yat̰. hē. ašta. xṣ̌afna. sacā̊ṇte.
16.10.h airime. gātūm. hē. nišhiδaēta.
16.10.i vīspəm. ā. ahmāt̰.
16.10.j yat̰. hē. nauua. xṣ̌afna. sacā̊ṇte.
16.11.a yezi. nāirika. vohunīš. aiβi.vaēnāt̰.
16.11.b yat̰. hē. nauua. xṣ̌afna. sacā̊ṇte.
16.11.c āat̰. hē. paitiiārəm. auua.barəṇti. daēuua.
16.11.d daēuuanąm. yasnāica. vahmāica:
16.11.e aētaδa. hē. aēte. mazdaiiasna. paṇta. vīcinaēta.
16.11.f pairi. uruuarābiiasca.
16.11.g varəδābiiasca. aēsmaēibiiō.
16.12.a aētaδa. hē. aēte. mazdaiiasna.
16.12.b aiŋ́hā̊. zəmō. ϑriš. maγəm. auua.kanaiiən.
16.12.c duua. maγa. frasnāδaiiən.
16.12.d maēsmana. gə̄uš.
16.12.e ōiium.
16.12.f āpō.
16.12.g xrafstrəm. auua.janaēta. maoirīm. dānō.karṣ̌əm.
16.12.h yat̰. vā. hama.
16.12.i duiie. saite. kahiiācit̰. aŋrō.mainiiauuanąm. xrafstranąm. auua.janiiāt̰.
16.12.j yat̰. vā. aēte. zaēna.
16.13.a aētahe. yat̰. mazdaiiasnahe. aētaiiā̊. nāirikaiiā̊.
16.13.b ciϑrauuaitiiā̊. daxštauuaitiiā̊. vohunauuaitiiā̊.
16.13.c daxštəm. uzuuərəziiāt̰.
16.13.d kā. hē. asti. ciϑa:
16.13.e āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
16.13.f aētahe. paiti. pəṣ̌ō.tanuiie.
16.13.g duiie. saite. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
16.13.h duiie. saite. sraoṣ̌ō.caranaiia.
16.14.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
16.14.b yō. nāirikaiiā̊.
16.14.c ciϑrauuaitiiā̊. daxštauuaitiiā̊. vohunauuaitiiā̊.
16.14.d pauruuō. vasna. š́iiaoϑna. tanūm. iriϑiiāt̰.
16.14.e yat̰. hē. ciϑra. daxštəm. bauuaiti.
16.14.f yat̰. hē. daxšta. ciϑrəm. bauuaiti.
16.14.g kā. hē. asti. ciϑa.
16.15.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
16.15.b paoiriiāi. upaēta.
16.15.c paoiriiāi. niṣ̌asta.
16.15.d ϑrisatəm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
16.15.e ϑrisatəm. sraoṣ̌ō.caranaiia:
16.15.f bitiiāi. upaēta.
16.15.g bitiiāi. niṣ̌asta.
16.15.h paṇcāsatəm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
16.15.i paṇcāsatəm. sraoṣ̌ō.caranaiia:
16.15.j ϑritiiāi. upaēta.
16.15.k ϑritiiāi. niṣ̌asta.
16.15.l haptāitīm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
16.15.m haptāitīm. sraoṣ̌ō.caranaiia.
16.16.a [tūiriiāi. upaēta.
16.16.b tūiriiāi. niṣ̌asta.
16.16.c yim. aṇtarə. vastrəm. frajasāt̰.
16.16.d yim. aṇtarə. āhitəm. rānəm. frajasāt̰.
16.16.e afraŋharəzāt̰. pairi. xṣ̌udrāt̰.
16.16.f kā. hē. asti. ciϑa:
16.16.g āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
16.16.h nauuaitīm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
16.16.i nauuaitīm. sraoṣ̌ō.caranaiia.]
16.17.a yō. nāirikąm.
16.17.b ciϑrauuaitīm. daxštauuaitīm. vohunauuaitīm.
16.17.c xṣ̌udrā̊. auui. fraŋhərəzaiti.
16.17.d nōit̰. vaŋhō. ahmāt̰. š́iiaoϑnəm. vərəziieiti.
16.17.e yaδōit̰. puϑrahe. huuāzātahe.
16.17.f frā. naēzəm. nasūm. pacāt̰.
16.17.g paiti. āϑre. ūϑəm. barāt̰.
16.18.a vīspe. druuaṇtō. tanu.drujō.
16.18.b yō. adərətō.t̰kaēṣ̌ō.
16.18.c vīspe. adərətō.t̰kaēṣ̌ō.
16.18.d yō. asraoṣ̌ō.
16.18.e vīspe. asraoṣ̌ō.
16.18.f yō. anaṣ̌auuanō.
16.18.g vīspe. anaṣ̌auuanō.
16.18.h yō. tanu.pərəϑō.
16.18.1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
16.18.1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
16.18.1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vd. 17[edit]

17.1.a pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm:
17.1.b ahura. mazda.
17.1.c mainiiō. spə̄ništa.
17.1.d dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
17.1.e kəm. aojišta. mahrka. maš́iiāka.
17.1.f daēuuō. aoṣ̌ō. yazāite.
17.2.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
17.2.b hāu. bā. aṣ̌āum. zaraϑuštra.
17.2.c yō. aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
17.2.d varəsā̊sca. hąm.rāzaiieiti.
17.2.e varəsā̊sca. pairi.brīnəṇti.
17.2.f sruuaēca. upa.ϑβərəsəṇti.
17.2.g aϑa. dim. upa.taoṣ̌aiieiṇti.
17.2.h ūnāhuua. dim. raēṣ̌aiiaca.
17.3.a āat̰. āhuua. viiarəϑāhuua. zəmō.
17.3.b daēuua. hąm.bauuaiṇti.
17.3.c āat̰. āhuua. viiarəϑāhuua. zəmō.
17.3.d xrafstra. hąm.bauuaiṇti.
17.3.e yim. maš́iiāka. spiš. nąma. aojaite.
17.3.f yim. maš́iiāka. yaom. yauuō.huua. nižgaŋhəṇti.
17.3.g vastra. vastrāhuua.
17.4.a āat̰. yat̰. tūm. zaraϑuštra.
17.4.b aētahmi. aŋhuuō. yat̰. astuuaiṇti.
17.4.c varəsā̊sca. hąm.rāzaiiaŋuha.
17.4.d varəsā̊sca. pairi.brīnaŋuha.
17.4.e sruuaēca. upa.ϑβərəsaŋuha:
17.4.f āat̰. tūm. pascaēta. apa.barōiš.
17.4.g dasa.gāim. haca. nərəbiiō. aṣ̌auuabiiō.
17.4.h vīsata.gāim. haca. āϑrat̰.
17.4.i ϑrisata.gāim. haca. apat̰.
17.4.j paṇcāsata.gāim. haca. barəsmən. frastairiiāt̰.
17.5.a āat̰. aϑra. maγəm. auua.kanōiš.
17.5.b dīštīm. xrūždisme.
17.5.c vītastīm. varədusme.
17.5.d paiti. dim. ābarōiš.
17.5.e aϑa. imą. vacō. framruiiā̊.
17.5.f vārəϑraγnīš. zaraϑuštra:
17.5.1a at̰. ax́iiāi. aṣ̌ā. mazδā̊. uruuanā̊. vaxṣ̌at̰.
17.6.a xṣ̌aϑrāi. vairiiāi. pairi.karəm. pairi.kāraiiōiš.
17.6.b tiṣ̌rō.
17.6.c yat̰. vā. xṣ̌uuaš.
17.6.d yat̰. vā. nauua.
17.6.e ahunəmca. vairīm. frasrāuuaiiōiš.
17.6.f tiṣ̌rō.
17.6.g yat̰. vā. xṣ̌uuaš.
17.6.h yat̰. vā. nauua.
17.7.a sruuābiia. maγəm. auua.kanōiš.
17.7.b ništara.naēmāt̰. nmānahe.
17.7.c auuat̰. aipi.
17.7.d yaϑa. kasištahe. ərəzuuō. fratəməm. t̰biṣ̌iš:
17.7.e paiti. dim. ābarōiš.
17.7.f aϑa. imą. vacō. framruiiā̊.
17.7.g vārəϑraγnīš. zaraϑuštra:
17.7.1a aṣ̌ā. vohū. manaŋhā. yā. sruiiē. parə̄. magaonō. :
17.8.a xṣ̌aϑrāi. vairiiāi. pairi.karəm. pairi.kāraiiōiš.
17.8.b tiṣ̌rō.
17.8.c yat̰. vā. xṣ̌uuaš.
17.8.d yat̰. vā. nauua.
17.8.e ahunəmca. vairīm. frasrāuuaiiōiš.
17.8.f tiṣ̌rō.
17.8.g yat̰. vā. xṣ̌uuaš.
17.8.h yat̰. vā. nauua.
17.9.a paiti. tē. mərəγa. aṣ̌ō.zušta.
17.9.b imā̊. sruuā̊. vaēδaiiemi.
17.9.c imā̊. sruuā̊. āuuaēδaiiemi.
17.9.d imā̊sə. tē. sruuā̊.
17.9.e mərəγa. aṣ̌ō.zušta. hiiārə.
17.9.f arštaiiasca. karətaiiasca.
17.9.g ϑanuuarəca. iṣ̌auuasca. ərəzifiiō.parəna.
17.9.h asanasca. fradaxṣ̌aniia.
17.9.i paiti. daēuuō. māzaniiąn.
17.10.a yezi. nōit̰. paiti.vaēδaiieiṇti. tā̊. sruuā̊.
17.10.b pascaēta. bun. māzainiianąm. daēuuanąm.
17.10.c arštaiiasca. karətaiiasca.
17.10.d ϑanuuarəca. iṣ̌auuasca. ərəzifiiō.parəna.
17.10.e asanasca. fradaxṣ̌aniia.
17.10.f paiti. daēuuō. māzaniiąn.
17.11.a vīspe. druuaṇtō. tanu.drujō.
17.11.b yō. adərətō.t̰kaēṣ̌ō.
17.11.c vīspe. adərətō.t̰kaēṣ̌ō.
17.11.d yō. asraoṣ̌ō.
17.11.e vīspe. asraoṣ̌ō.
17.11.f yō. anaṣ̌auuanō.
17.11.g vīspe. anaṣ̌auuanō.
17.11.h yō. tanu.pərəϑō.
17.11.1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
17.11.1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
17.11.1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vd. 18[edit]

18.1.a parauuō. zī. maš́iiāka.
18.1.b uiti. mraot̰. ahurō. mazdā̊.
18.1.c āi. aṣ̌āum. zaraϑuštra.
18.1.d paiti.dānəm. ainīm. baraiti.
18.1.e anaiβiiāstō. daēnąm.
18.1.f diβžat̰. haca. āϑrauua. saŋhaite:
18.1.g mā. dim. mruiiā̊. āϑrauuanəm.
18.1.h uiti. mraot̰. ahurō. mazdā̊.
18.1.i āi. aṣ̌āum. zaraϑuštra.
18.2.a xrafstraγnəm. ainīm. baraiti.
18.2.b anaiβiiāstō. daēnąm.
18.2.c diβžat̰. haca. āϑrauua. saŋhaite:
18.2.d mā. dim. mruiiā̊. āϑrauuanəm.
18.2.e uiti. mraot̰. ahurō. mazdā̊.
18.2.f āi. aṣ̌āum. zaraϑuštra.
18.3.a uruuarąm. ainīm. baraiti.
18.3.b anaiβiiāstō. daēnąm.
18.3.c diβžat̰. haca. āϑrauua. saŋhaite:
18.3.d mā. dim. mruiiā̊. āϑrauuanəm.
18.3.e uiti. mraot̰. ahurō. mazdā̊.
18.3.f āi. aṣ̌āum. zaraϑuštra.
18.4.a aštrąm. mairīm. kāṣ̌aiieiti.
18.4.b anaiβiiāstō. daēnąm.
18.4.c diβžat̰. haca. āϑrauua. saŋhaite:
18.4.d mā. dim. mruiiā̊. āϑrauuanəm.
18.4.e uiti. mraot̰. ahurō. mazdā̊.
18.4.f āi. aṣ̌āum. zaraϑuštra.
18.5.a yō. saēte. hauruuąm. tarasca. xṣ̌apanəm.
18.5.b aiiazəmnō. asrāuuaiiō.
18.5.c amarō. əuuərəziiō.
18.5.d asixṣ̌ō. asācaiiō.
18.5.e jaiiāi. cinuuat̰. uštānəm.
18.5.f diβžat̰. haca. āϑrauua. saŋhaite:
18.5.g mā. dim. mruiiā̊. āϑrauuanəm.
18.5.h uiti. mraot̰. ahurō. mazdā̊.
18.5.i āi. aṣ̌āum. zaraϑuštra.
18.6.a təm. dim. mruiiā̊. āϑrauuanəm.
18.6.b uiti. mraot̰. ahurō. mazdā̊.
18.6.c āi. aṣ̌āum. zaraϑuštra.
18.6.d yō. hauruuąm. tarasca. xṣ̌apanəm.
18.6.e xratūm. pərəsāt̰. aṣ̌auuanəm.
18.6.f ązō.būjim. rauuazdąm.
18.6.g cinuuat̰.pərətūm. hauuaŋhō.dąm.
18.6.h ahu.nāsəm. aṣ̌a.nāsəm. vahišta.nāsəm.
18.6.i vahištahe. aŋhə̄uš.
18.7.a paiti. mąm. ərəzuuō. pərəsaŋuha.
18.7.b yim. daδuuā̊ŋhəm.
18.7.c spə̄ništəmca. vaēδištəmca.
18.7.d paiti.vacištəmca. parštəm.
18.7.e auuaϑa. tē. aŋhat̰. vaŋhō.
18.7.f auuaϑa. aŋhāi. spaniiā̊.
18.7.g yezi. mąm. paiti.pərəsā̊ŋhe.
18.8.a pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdā̊m:
18.8.b ahura. mazda.
18.8.c mainiiō. spə̄ništa.
18.8.d dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
18.8.e kā. asti. iϑiiejā̊. marṣ̌aonō.
18.9.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
18.9.b aγa. daēna. disiiāt̰.
18.9.c spitama. zaraϑuštra.
18.9.d yō. ϑrizarəmaēm. ratūm. aiβiiā̊ŋhąm. nōit̰. aiβiiāsti.
18.9.e nōit̰. gāϑā̊. srāuuaiieiti.
18.9.f nōit̰. āpō. vaŋuhīš. yazaiti.
18.10.a yasca. mē. aētəm. narəm.
18.10.b ązō. auui. auua.gərəptəm.
18.10.c rauuōhu. paiti. uzbāraiiat̰.
18.10.d nōit̰. vaŋhō. ahmāt̰. š́iiaoϑnəm. vərəziieiti.
18.10.e yaϑa. yat̰. hē. pąstō.fraϑaŋhəm. kamərəδəm. kərənuiiāt̰.
18.11.a aēuuahe. zī. aṣ̌aoγahe. aγahe. anaṣ̌aonō. zānu.drājā̊. asti. āfritiš.
18.11.b duuaiiā̊. hizu.drājā̊.
18.11.c ϑraiiąm. naēδa.ciš.
18.11.d caϑβārō. xvatō. zauuaṇte.
18.12.a yō. aēuuahe. aṣ̌aoγahe. aγahe. anaṣ̌aonō. haomahe. hutahe. daδāiti.
18.12.b usəfritinąm. vā. miiezdinąm.
18.12.c nōit̰. vaŋhō. ahmāt̰. š́iiaoϑnəm. vərəziieiti.
18.12.d yaϑa. yat̰. hazaŋrō.aspąm. haēnąm. auuazōit̰.
18.12.e māzdaiiasnīš. auui. vīsō.
18.12.f janiiāt̰. nərə̄š.
18.12.g para. gąm. azōit̰. varətąm.
18.13.a paiti. mąm. ərəzuuō. pərəsaŋuha.
18.13.b yim. daδuuā̊ŋhəm.
18.13.c spə̄ništəmca. vaēδištəmca.
18.13.d paiti.vacištəmca. parštəm.
18.13.e auuaϑa. tē. aŋhat̰. vaŋhō.
18.13.f auuaϑa. aŋhāi. spaniiā̊.
18.13.g yezi. mąm. paiti.pərəsā̊ŋhe.
18.14.a pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm:
18.14.b ahura. mazda.
18.14.c mainiiō. spə̄ništa.
18.14.d dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
18.14.e kō. asti. sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe.
18.14.f taxmahe. tanumąϑrahe.
18.14.g darṣ̌i.draoš. āhūiriiehe.
18.14.h sraoṣ̌āuuarəzō.
18.15.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
18.15.b mərəγō. yō. parō.darš. nąma.
18.15.c spitama. zaraϑuštra.
18.15.d yim. maš́iiāka. auui. dužuuacaŋhō. kahrkatās. nąma. aojaite.
18.15.e āat̰. hō. mərəγō. vācim. baraiti.
18.15.f upa. uṣ̌ā̊ŋhəm. yąm. sūrąm:
18.16.a usəhištata. maš́iiāka.
18.16.b staota. aṣ̌əm. yat̰. vahištəm.
18.16.c nīsta. daēuua.
18.16.d aēṣ̌a. vō. duuaraiti.
18.16.e būš́iiąsta. darəγō.gauua.
18.16.f hā. vīspəm. ahūm. astuuaṇtəm.
18.16.g hakat̰. raocaŋhąm. fraγrātō. nixvabdaiieiti:
18.16.h xvafsa. darəγō. maš́iiāka.
18.16.i nōit̰. tē. sacaite.
18.17.a mā. ϑraiiąm. vahištanąm. aiβiϑiiō. buiiata.
18.17.b humataheca. manaŋhō.
18.17.c hūxtaheca. vacaŋhō.
18.17.d huuarštaheca. š́iiaoϑnahe.
18.17.e ϑraiiąm. acištanąm. aiβiϑiiō. buiiata.
18.17.f dušmataheca. manaŋhō.
18.17.g dužūxtaheca. vacaŋhō.
18.17.h dužuuarštaheca. š́iiaoϑnahe.
18.18.a āat̰. mē. paoiriiāi. ϑriṣ̌uuāi. xṣ̌afne.
18.18.b ātarš. ahurahe. mazdā̊.
18.18.c nmānahe. nmānō.paitīm. yāsaiti:
18.19.a auuaiŋ́he. nmānahe. nmānō.paite. usəhišta.
18.19.b aiβi. vastra. yā̊ŋhaiiaŋuha.
18.19.c frā. zasta. snaiiaŋuha.
18.19.d ā. aēsmą. yāsaŋuha.
18.19.e auui. mąm. bara.
18.19.f paiti. mąm. raocaiia.
18.19.g aēsmanąm. yaoždātanąm.
18.19.h frasnātaēibiia. zastaēibiia.
18.19.i auua. mē. āziš. daēuuō.dātō.
18.19.j parōit̰. pairiϑnəm. aŋhuuąm. auua.dərənąn. sadaiieiti.
18.20.a āat̰. mē. bitiiāi. ϑriṣ̌uuāi. xṣ̌afne.
18.20.b ātarš. ahurahe. mazdā̊.
18.20.c vāstrīm. fṣ̌uiiaṇtəm. yāsaiti:
18.21.a auuaiŋ́he. fṣ̌uiia. vāstriia. usəhišta.
18.21.b aiβi. vastra. yā̊ŋhaiiaŋuha.
18.21.c frā. zasta. snaiiaŋuha.
18.21.d ā. aēsmą. yāsaŋuha.
18.21.e auui. mąm. bara.
18.21.f paiti. mąm. raocaiia.
18.21.g aēsmanąm. yaoždātanąm.
18.21.h frasnātaēibiia. zastaēibiia.
18.21.i auua. mē. āziš. daēuuō.dātō.
18.21.j parōit̰. pairiϑnəm. aŋhuuąm. auua.dərənąn. sadaiieiti.
18.22.a āat̰. mē. ϑritiiāi. ϑriṣ̌uuāi. xṣ̌afne.
18.22.b ātarš. ahurahe. mazdā̊.
18.22.c sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. yāsaiti:
18.22.d auuaiŋ́he. āi. sraoṣ̌a. aṣ̌iia. huraoδa.
18.22.e āat̰. mąm. kəmcit̰. aŋhə̄uš. astuuatō.
18.22.f aēsmanąm. paiti. baraiti. yaoždātanąm.
18.22.g frasnātaēibiia. zastaēibiia.
18.22.h auua. mē. āziš. daēuuō.dātō. parōit̰.
18.22.i pairiϑnəm. aŋhuuąm. auua.dərənąn. sadaiieiti.
18.23.a āat̰. hō. sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō.
18.23.b aom. mərəγəm. fraγrāraiieiti. parō.darš. nąma.
18.23.c spitama. zaraϑuštra.
18.23.d yim. maš́iiāka. auui. dužuuacaŋhō. kahrkatās. nąma. aojaite:
18.23.e āat̰. hō. mərəγō. vācim. baraiti.
18.23.f upa. uṣ̌ā̊ŋhəm. yąm. sūrąm:
18.24.a usəhištata. maš́iiāka.
18.24.b staota. aṣ̌əm. yat̰. vahištəm.
18.24.c nīsta. daēuua.
18.24.d aēṣ̌a. vō. duuaraiti.
18.24.e būš́iiąsta. darəγō.gauua.
18.24.f hā. vīspəm. ahūm. astuuaṇtəm.
18.24.g hakat̰. raocaŋhąm. fraγrātō. nixvabdaiieiti:
18.24.h xvafsa. darəγō. maš́iiāka.
18.24.i nōit̰. tē. sacaite.
18.25.a mā. ϑraiiąm. vahištanąm. aiβiϑiiō. buiiata.
18.25.b humataheca. manaŋhō.
18.25.c hūxtaheca. vacaŋhō.
18.25.d huuarštaheca. š́iiaoϑnahe.
18.25.e ϑraiiąm. acištanąm. aiβiϑiiō. buiiata.
18.25.f dušmataheca. manaŋhō.
18.25.g dužūxtaheca. vacaŋhō.
18.25.h dužuuarštaheca. š́iiaoϑnahe.
18.26.a āat̰. aoṣ̌ete. haxa. haša.
18.26.b ana. barəziš. saiiamnanąm:
18.26.c usəhišta.tū.
18.26.d viiāraiieite. mąm.
18.26.e yatārō. pauruuō. usəhištaiti.
18.26.f parāiti. vahištahe. aŋhə̄uš.
18.26.g yatārō. pauruuō. āϑre. ahurahe. mazdā̊.
18.26.h aēsmanąm. paiti.baraiti. yaoždātanąm.
18.26.i frasnātaēibiia. zastaēibiia.
18.26.j ahmāi. ātarš. āfrīnāt̰.
18.26.k xṣ̌nūtō. aδbištō. haγδaŋhum:
18.27.a upa. ϑβā. haxṣ̌ōit̰. gə̄uš. vąϑβa.
18.27.b upa. vīranąm. pouru.tās.
18.27.c upa. ϑβā. vərəzuuat̰ca. manō.
18.27.d vərəzuuatica. haxṣ̌ōit̰.
18.27.e aŋuha. uruuāxš.aŋuha. gaiia. jiγaēša.
18.27.f tā̊. xṣ̌apanō. yā̊. juuāhi:
18.27.g imat̰. āϑrō. āfriuuanəm.
18.27.h yō. ahmāi. aēsməm. baraiti.
18.27.i hikūš. raocas.pairīštəm.
18.27.j aṣ̌ahe. bərəja. yaoždātą.
18.28.a yasca. mē. aēte. mərəγa.
18.28.b spitama. zaraϑuštra.
18.28.c miϑβana. strica. nairiiasca.
18.28.d naire. aṣ̌aone.
18.28.e aṣ̌aiia. vaŋhuiia. para.daϑat̰.
18.28.f nmānəm. hō. maniiaēta. para.daϑō.
18.28.g satō.stūnəm. hazaŋrō.frasciṇbanəm.
18.28.h baēuuarə.mištəm. baēuuarə.vaēδaiianəm.
18.29.a yasca. mē. aētahe. mərəγahe. yat̰. parō.darṣ̌ahe.
18.29.b tanumazō. gə̄uš. daϑat̰.
18.29.c nōit̰. dim. yauua.
18.29.d azəm. yō. ahurō. mazdā̊.
18.29.e bitīm. vācim. paiti.pərəsəmnō. buua.
18.29.f fraṣ̌a. fraiiāi. vahištəm. ā. ahūm. ā.
18.30.a sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō. drujim. apərəsat̰.
18.30.b apaiiūxtāt̰. paiti. vazrāt̰:
18.30.c druxš. axvāϑre. əuuərəzike.
18.30.d tūm. zī. aēuua. vīspahe. aŋhə̄uš. astuuatō.
18.30.e anaiβiiāstiš. hunahi.
18.31.a āat̰. hē. hā. paiti.dauuata.
18.31.b yā. daēuui. druxš:
18.31.c sraoṣ̌a. aṣ̌iia. huraoδa.
18.31.d nauua. azəm. vīspahe. aŋhə̄uš. astuuatō.
18.31.e anaiβiiāstiš. hunāmi.
18.31.f həṇti. bāδa. māuuaiiacit̰.
18.31.g caϑβārō. arṣ̌āna.
18.32.a tē. mąm. auuaϑa. vərənəṇte.
18.32.b yaϑa. aniiā̊scit̰. arṣ̌ānō.
18.32.c auui. xṣ̌udrā̊. xṣ̌aϑriṣ̌uua. hąm.vərənauuaiṇti.
18.33.a sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō. drujim. apərəsat̰.
18.33.b apaiiūxtāt̰. paiti. vazrāt̰:
18.33.c druxš. axvāϑre. əuuərəzike.
18.33.d kō. tē. aētaēṣ̌ąm. arṣ̌nąm. paoiriiō.
18.34.a āat̰. hē. hā. paiti.dauuata.
18.34.b yā. daēuui. druxš:
18.34.c sraoṣ̌a. aṣ̌iia. huraoδa.
18.34.d hō. bā. mē. aētaēṣ̌ąm. arṣ̌nąm. paoiriiō.
18.34.e yat̰. nā. kasuuikąmcina. yā̊ŋhuiianąm. auuarətanąm.
18.34.f naire. aṣ̌aone. jasta.
18.34.g aṣ̌aiia. vaŋhuiia. nōit̰. daδāiti.
18.35.a hō. mąm. auuaϑa. vərənūiti.
18.35.b yaϑa. aniiā̊scit̰. arṣ̌ānō.
18.35.c auui. xṣ̌udrā̊. xṣ̌aϑriṣ̌uua. hąm.vərənauuaiṇti.
18.36.a sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō. drujim. apərəsat̰.
18.36.b apaiiūxtāt̰. paiti. vazrāt̰:
18.36.c druxš. axvāϑre. əuuərəzike.
18.36.d ciš. aiŋ́hā̊. asti. uzuuarəzəm.
18.37.a āat̰. hē. hā. paiti.dauuata.
18.37.b yā. daēuui. druxš:
18.37.c sraoṣ̌a. aṣ̌iia. huraoδa.
18.37.d aom. aiŋ́he. asti. uzuuarəzəm.
18.37.e yat̰. nā. kasuuikąmcit̰. yā̊ŋhuiianąm. auuarətanąm.
18.37.f naire. aṣ̌aone. ajasta.
18.37.g aṣ̌aiia. vaŋhuiia. daδāiti.
18.38.a hō. mąm. auuaϑa. vərənąn. nijaiṇti.
18.38.b yaϑa. vəhrkō. caϑβarə.zaṇgrō.
18.38.c barəϑriiāt̰. haca. puϑrəm. niždarə.dairiiāt̰.
18.39.a sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō. drujim. apərəsat̰.
18.39.b apaiiūxtāt̰. paiti. vazrāt̰:
18.39.c druxš. axvāϑre. əuuərəzike.
18.39.d kō. tē. aētaēṣ̌ąm. arṣ̌nąm. bitiiō.
18.40.a āat̰. hē. hā. paiti.dauuata.
18.40.b yā. daēuui. druxš:
18.40.c sraoṣ̌a. aṣ̌iia. huraoδa.
18.40.d hō. bā. mē. aētaēṣ̌ąm. arṣ̌nąm. bitiiō.
18.40.e yat̰. nā. pauruua. frabda. frabdō.drājō. framaēzaiti.
18.41.a hō. mąm. auuaϑa. vərənūiti.
18.41.b yaϑa. aniiā̊scit̰. arṣ̌ānō.
18.41.c auui. xṣ̌udrā̊. xṣ̌aϑriṣ̌uua. hąm.vərənauuaiṇti.
18.42.a sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō. drujim. apərəsat̰.
18.42.b apaiiūxtāt̰. paiti. vazrāt̰:
18.42.c druxš. axvāϑre. əuuərəzike.
18.42.d ciš. aiŋ́he. asti. uzuuarəzəm.
18.43.a āat̰. hē. hā. paiti.dauuata.
18.43.b yā. daēuui. druxš.
18.43.c sraoṣ̌a. aṣ̌iia. huraoδa.
18.43.d aom. aiŋ́he. asti. uzuuarəzəm.
18.43.e yat̰. nā. pasca. yat̰. usəhištāt̰. ϑrigāim.
18.43.f ϑriš. aṣ̌əm. upa.stuiiāt̰.
18.43.g biš. humatanąm.
18.43.h ϑriš. huxṣ̌aϑrōtəmāi.
18.43.i caϑβārō. aδāt̰. ahurəm. vairīm. frasrāuuaiiōit̰.
18.43.j yeŋ́he. hātąm. frāiiazāite.
18.44.a hō. mąm. auuaϑa. vərənąn. nijaiṇti.
18.44.b yaϑa. vəhrkō. caϑβarə.zaṇgrō.
18.44.c barəϑriiāt̰. haca. puϑrəm. niždarə.dairiiāt̰.
18.45.a sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō. drujim. apərəsat̰.
18.45.b apaiiūxtāt̰. paiti. vazrāt̰:
18.45.c druxš. axvāϑre. əuuərəzike.
18.45.d kō. tē. aētaēṣ̌ąm. arṣ̌nąm. ϑritiiō.
18.46.a āat̰. hē. hā. paiti.dauuata.
18.46.b yā. daēuui. druxš:
18.46.c sraoṣ̌a. aṣ̌iia. huraoδa.
18.46.d hō. bā. mē. aētaēṣ̌ąm. arṣ̌nąm. ϑritiiō.
18.46.e yat̰. nā. xvaptō. xṣ̌udrā̊. frāraoδaiieite.
18.47.a hō. mąm. auuaϑa. vərənūiti.
18.47.b yaϑa. aniiā̊ascit̰. arṣ̌ānō.
18.47.c auui. xṣ̌udrā̊. xṣ̌aϑriṣ̌uua. hąm.vərənauuaiṇti.
18.48.a sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō. drujim. apərəsat̰.
18.48.b apaiiūxtāt̰. paiti. vazrāt̰:
18.48.c druxš. axvāϑre. əuuərəzike.
18.48.d ciš. aiŋ́he. asti. uzuuarəzəm.
18.49.a āat̰. hē. hā. paiti.dauuata.
18.49.b yā. daēuui. druxš:
18.49.c sraoṣ̌a. aṣ̌iia. huraoδa.
18.49.d aom. aiŋ́he. asti. uzuuarəzəm.
18.49.e yat̰. nā.
18.49.f pasca. yat̰. xvafnāδa. frabūiδiiamnō.
18.49.g ϑriš. aṣ̌əm. upa.stuiiāt̰.
18.49.h biš. humatanąm.
18.49.i ϑriš. huxṣ̌aϑrōtəmāi.
18.49.j caϑβārō. aδāt̰. ahunəm. vairīm. frasrāuuaiiōit̰.
18.49.k yeŋ́he. hātąm. frāiiazāite.
18.50.a hō. mąm. auuaϑa. vərənąn. nijaiṇti.
18.50.b yaϑa. vəhrkō. caϑβarə.zaṇgrō.
18.50.c barəϑriiāt̰. haca. puϑrəm. niždarə.dairiiāt̰.
18.51.a āat̰. aoṣ̌ete. spəṇtaiiāi. ārmatə̄e:
18.51.b spəṇta. ārmaite.
18.51.c iməm. tē. narəm. nisrinaomi.
18.51.d iməm. mē. narəm. nisrāraiiā̊.
18.51.e upa. sūrąm. fraṣ̌ō.kərətīm.
18.51.f vīduš.gāϑəm. vīduš.yasnəm.
18.51.g paiti.parštō.srauuaŋhəm. mązdrəm.
18.51.h haδa.hunarəm. tanu.mąϑrəm.
18.52.a āat̰. hē. nąma. fradaiϑiiā̊.
18.52.b ātrə.dātəm. vā. ātrə.ciϑrəm. vā.
18.52.c ātrə.zaṇtūm. vā. ātrə.dax́iiūm. vā.
18.52.d kąmcit̰. vā. ātrə.dātahe. nąma.
18.53.a sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō. drujim. apərəsat̰.
18.53.b apaiiūxtāt̰. paiti. vazrāt̰:
18.53.c druxš. axvāϑre. əuuərəzike.
18.53.d kō. tē. aētaēṣ̌ąm. arṣ̌nąm. tūiriiō.
18.54.a āat̰. hē. hā. paiti.dauuata.
18.54.b yā. daēuui. druxš:
18.54.c sraoṣ̌a. aṣ̌iia. huraoδa.
18.54.d hō. bā. mē. aētaēṣ̌ąm. arṣ̌nąm. tūiriiō.
18.54.e yat̰. nā. jahika.
18.54.f pasca. paṇcadasīm. sarəδəm. frapataiti.
18.54.g anaiβiiāsta. vā. anabdātō. vā.
18.55.a pasca. tūirīm. gāmō.bərətīm.
18.55.b iṣ̌arə. pascaēta. vaēm. yōi. daēuua.
18.55.c hakat̰. vaēm. auua.miuuāmahi.
18.55.d hizuuasca. piuuasca:
18.55.e [ xṣ̌aiiamna. pascaēta. mərəγəṇte.
18.55.f gaēϑā̊. astuuaitīš. aṣ̌ahe.
18.55.g yaϑa. zaṇda. yātuməṇta.
18.55.h mərəṇcīta. gaēϑā̊. aṣ̌ahe. ]
18.56.a sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō. drujim. apərəsat̰.
18.56.b apaiiūxtāt̰. paiti. vazrāt̰:
18.56.c druxš. axvāϑre. əuuərəzike.
18.56.d ciš. aiŋ́he. asti. uzuuarəzəm.
18.57.a āat̰. hē. hā. paiti.dauuata.
18.57.b yā. daēuui. druxš:
18.57.c sraoṣ̌a. aṣ̌iia. huraoδa.
18.57.d naēciš. aiŋ́he. asti. uzuuarəzəm.
18.58.a yat̰. nā. jahika.
18.58.b pasca. paṇcadasīm. sarəδəm. frapataiti.
18.58.c anaiβiiāsta. vā. anabdātō. vā.
18.59.a pasca. tūirīm. gāmō.bərətīm.
18.59.b iṣ̌arə. pascaēta. vaēm. yōi. daēuua.
18.59.c hakat̰. vaēm. auua.miuuāmahi.
18.59.d hizuuasca. piuuasca:
18.59.e [ xṣ̌aiiamna. pascaēta. mərəγəṇte.
18.59.f gaēϑā̊. astuuaitīš. aṣ̌ahe.
18.59.g yaϑa. zaṇda. yātuməṇta.
18.59.h mərəṇcīta. gaēϑā̊. aṣ̌ahe. ]
18.60.a paiti. mąm. ərəzuuō. pərəsaŋuha.
18.60.b yim. daδuuā̊ŋhəm.
18.60.c spə̄ništəmca. vaēδištəmca.
18.60.d paiti.vacištəmca. parštəm.
18.60.e auuaϑa. tē. aŋhat̰. vaŋhō.
18.60.f auuaϑa. aŋhāi. spaniiā̊.
18.60.g yezi. mąm. paiti.pərəsā̊ŋhe.
18.61.a pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm:
18.61.b ahura. mazda.
18.61.c mainiiō. spə̄ništa.
18.61.d dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
18.61.e kō. ϑβąm. yim. ahurəm. mazdąm. mazištaiianti. inaoiti.
18.61.f kō. mazišta. t̰baēṣ̌aŋha. t̰baēṣ̌aiieiti.
18.62.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
18.62.b jahi. bā. aṣ̌āum. zaraϑuštra.
18.62.c yō. xṣ̌udrā̊. hąm.raēϑβaiieiti.
18.62.d dahmanąm. adahmanąmca.
18.62.e daēuuaiiasnanąm. adaēuuaiiasnanąmca.
18.62.f tanu.pərəϑanąm. atanu.pərəϑanąmca.
18.63.a ϑriṣ̌um. apąm. ϑraotō.stācąm. taxmanąm.
18.63.b pairištaiieiti. paiti.dīti.
18.63.c zaraϑuštra.
18.63.d ϑriṣ̌um. uruuaranąm. uzuxṣ̌iieṇtinąm. srīranąm. zairi.gaonanąm. vaxṣ̌ā̊.
18.63.e apaiiasaite. paiti.dīti.
18.63.f zaraϑuštra.
18.64.a ϑriṣ̌um. spəṇtaiiā̊. ārmatōiš. varənā̊.
18.64.b apaiiasaite. paiti.dīti.
18.64.c zaraϑuštra.
18.64.d ϑriṣ̌um. narš. aṣ̌aonō.
18.64.e frāiiō.humatahe. frāiiō.hūxtahe. frāiiō.huuarštahe.
18.64.f amaheca. vərəϑraγnaheca. aṣ̌auuastaheca.
18.64.g apaiiasaite. paiti.pasti. zaraϑuštra.
18.65.a tā̊sca. tē. mraomi.
18.65.b spitama. zaraϑuštra.
18.65.c jąϑβō.tara.
18.65.d yaϑa. ažaiiō. xṣ̌uuaēβā̊ŋhō.
18.65.e yaϑa. vā. vəhrkā̊ŋhō. srauuaŋhauuō.
18.65.f yaϑa. vā. vəhrkąm. azrō.daiδīm.
18.65.g gaēϑąm. auui. frapataiti.
18.65.h yaϑa. vā. vazaγąm. hazaŋrō.hunąm.
18.65.i āpəm. auui. frapataiti.
18.66.a paiti. mąm. ərəzuuō. pərəsaŋuha.
18.66.b yim. daδuuā̊ŋhəm.
18.66.c spə̄ništəmca. vaēδištəmca.
18.66.d paiti.vacištəmca. parštəm.
18.66.e auuaϑa. tē. aŋhat̰. vaŋhō.
18.66.f auuaϑa. aŋhāi. spaniiā̊.
18.66.g yezi. mąm. paiti.pərəsā̊ŋhe.
18.67.a pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm:
18.67.b ahura. mazda.
18.67.c mainiiō. spə̄ništa.
18.67.d dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
18.67.e yō. nāirikąm.
18.67.f ciϑrauuaitīm. daxštauuaitīm. vohunauuaitīm.
18.67.g baoδō. vīδuuā̊. cikiϑβā̊.
18.67.h baoδaŋuhaitīm. vīϑuṣ̌īm. auui.ciciϑuṣ̌īm.
18.67.i xṣ̌udrā̊. auui. fraŋharəzaiti.
18.68.a kat̰. aiŋ́he. asti. paititiš.
18.68.b kat̰. aiŋ́he. asti. āpərətiš.
18.68.c kat̰. aētahe. paiti. varšta. š́iiaoϑna. ciciϑβā̊. azaēta.
18.69.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
18.69.b yō. nāirikąm.
18.69.c ciϑrauuaitīm. daxštauuaitīm. vohunauuaitīm.
18.69.d baoδō. vīδuuā̊. cikiϑβā̊.
18.69.e baoδaŋuhaitīm. vīϑuṣ̌īm. auui.ciciϑuṣ̌īm.
18.69.f xṣ̌udrā̊. auui. fraŋharəzaiti.
18.70.a hazaŋrəm. anumaiianąm. frāuuinuiiāt̰.
18.70.b vīspanąmca. aētaēṣ̌ąm. pasuuąm.
18.70.c asmaniuuā̊. zaoϑra. āϑre. aṣ̌aiia. vaŋhuiia. frabarōit̰.
18.70.d bāzuua. aiβiiō. vaŋuhibiiō. frabarōit̰.
18.71.a hazaŋrəm. vaziianąm. aēsmanąm. xraožduuanąm.
18.71.b huṣ̌atąm. pairīštanąm.
18.71.c āϑre. aṣ̌aiia. vaŋhuiia. frabarōit̰.
18.71.d hazaŋrəm. vaziianąm. aēsmanąm. varəduuanąm.
18.71.e uruuāsnaiiā̊. vā. vohu.gaonahe. vā.
18.71.f vohu.kərətōiš. vā. haδānaēpataiiā̊. vā.
18.71.g kąmcit̰. vā. hubaoiδitəmanąm. uruuaranąm.
18.71.h āϑre. aṣ̌aiia. vaŋhuiia. frabarōit̰:
18.72.a hazaŋrəm. frastərətanąm. barəsmaine. frastairiiāt̰.
18.72.b hazaŋrəm. zaoϑranąm.
18.72.c haomauuaitinąm. gaomauuaitinąm.
18.72.d yaoždātanąm. pairiaŋharštanąm.
18.72.e dahmō.yaoždātanąm. dahmō.pairiaŋharštanąm.
18.72.f hąm.irista. aētaiiā̊. uruuaraiiā̊.
18.72.g yā. vaoce. haδānaēpāta.
18.72.h aiβiiō. vaŋuhibiiō. aṣ̌aiia. vaŋhuiia. frabarōit̰:
18.73.a hazaŋrəm. ažinąm. udarō.ϑrąsanąm. auua.janiiāt̰.
18.73.b duiie. hazaŋre. aniiaēṣ̌ąmcit̰.
18.73.c hazaŋrəm. vazaγanąm. dāδmainiianąm. auua.janiiāt̰.
18.73.d duiie. hazaŋre. upāpanąm.
18.73.e hazaŋrəm. maoirinąm. dānō.karṣ̌anąm. auua.janiiāt̰.
18.73.f duiie. hazaŋre. aniiaēṣ̌ąmcit̰:
18.74.a ϑrisatəm. frascimbananąm. frasciṇbaiiōit̰.
18.74.b tarasca. āpō. nāuuaiiā̊.
18.74.c hazaŋrəm. upāzananąm. upāzōit̰. aspahe. aštraiia.
18.74.d duiie. hazaŋre. sraoṣ̌ō.caranaiia.
18.75.a tat̰. aiŋ́he. asti. paititiš.
18.75.b tat̰. aiŋ́he. asti. āpərətiš.
18.75.c tat̰. aētahe. paiti. varšta. š́iiaoϑna. ciciϑβā̊. azaēta.
18.76.a yezi. azāite.
18.76.b təm. ahūm. paiϑiiāite.
18.76.c yim. aṣ̌aonąm.
18.76.d yezi. nōit̰. azāite.
18.76.e təm. ahūm. paiϑiiāite.
18.76.f yim. druuatąm. təmaŋhaēnąm.
18.76.g təmasciϑrəm. təmaŋhəm.
18.76.1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
18.76.1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
18.76.1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vd. 19[edit]

19.1.a apāxtarat̰. haca. naēmāt̰.
19.1.b apāxtaraēibiiō. haca. naēmaēibiiō.
19.1.c fraduuarat̰. aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
19.1.d daēuuanąm. daēuuō:
19.1.e uiti. dauuata. hō.
19.1.f yō. duždā̊. aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō:
19.1.g druxš. upa.duuāra.
19.1.h mərəṇciŋuha. aṣ̌āum. zaraϑuštra:
19.1.i druxš. hē. pairi.duuarat̰.
19.1.j būiti. daēuuō.
19.1.k iϑiiejō. marṣ̌aonəm. dauuažā̊.
19.2.a zaraϑuštrō. ahunəm. vairīm. frasrāuuaiiat̰:
19.2.1a yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
19.2.1b vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
19.2.1c xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
19.2.b āpō. vaŋuhīš. frāiiazaēta. vaŋhuiiā̊. dāitiiaiiā̊.
19.2.c daēnąm. māzdaiiasnīm. fraorənaēta:
19.2.d druxš. hē. stərətō. apa. duuarat̰.
19.2.e būiti. daēuuō.
19.2.f iϑiiejō. marṣ̌aonəm. dauuažā̊.
19.3.a druxš. hē. paiti.dauuata:
19.3.b skutara. aŋra. mainiiō.
19.3.c nōit̰. hē. aoṣ̌ō. pairi.vaēnāmi.
19.3.d spitamāi. zaraϑuštrāi.
19.3.e pouru.xvarənaŋhō. aṣ̌auua. zaraϑuštrō:
19.3.f zaraϑuštrō. manaŋhō. pairi.vaēnāt̰:
19.3.g daēuua. mē. druuaṇtō. duždā̊ŋhō. aoṣ̌əm. hąm.pərəsəṇte.
19.4.a usəhištat̰. zaraϑuštrō.
19.4.b fraṣ̌usat̰. zaraϑuštrō.
19.4.c asarətō. aka. manaŋha.
19.4.d xruždiia. t̰baēṣ̌ō.parštanąm.
19.4.e asānō. zasta. drazimnō.
19.4.f katō.masaŋhō. həṇti.
19.4.g aṣ̌auua. zaraϑuštrō.
19.4.h viṇdəmnō.
19.4.i daϑuṣ̌ō. ahurāi. mazdāi:
19.4.j kuua. hē. dražahe. aiŋ́hā̊. zəmō.
19.4.k yat̰. paϑanaiiā̊. skarənaiiā̊. dūraēpāraiiā̊.
19.4.l drəjiia. paiti. zbarahi. nmānahe. pouruṣ̌aspahe.
19.5.a uzuuaēδaiiat̰. zaraϑuštrō. aŋrəm. mainiiūm:
19.5.b dužda. aŋra. mainiiō.
19.5.c janāni. dąma. daēuuō.dātəm.
19.5.d janāni. nasuš. daēuuō.dātəm.
19.5.e janāni. pairikąm. yąm. xnąϑaiti.
19.5.f yahmāi. us.zaiiāite. saoš́iiąs. vərəϑraja.
19.5.g haca. apat̰. kąsaoiiāt̰. uṣ̌astarat̰.
19.5.h haca. naēmāt̰. uṣ̌astaraēibiiō.
19.5.i haca. naēmaēibiiō.
19.6.a paiti. ahmāi. adauuata.
19.6.b duždāmō. aŋrō. mainiiuš:
19.6.c mā. mē. dąma. mərəṇcaŋuha.
19.6.d aṣ̌āum. zaraϑuštra:
19.6.e tūm. ahi. pouruṣ̌aspahe. puϑrō.
19.6.f barəϑriiāt̰. haca. zāuuiši.
19.6.g apa.stauuaŋuha. vaŋuhīm. daēnąm. māzdaiiasnīm.
19.6.h viṇdāi. yānəm.
19.6.i yaϑa. vindat̰. vaδaγanō. daiŋ́hupaitiš.
19.7.a paiti. ahmāi. auuaṣ̌ata.
19.7.b yō. spitāmō. zaraϑuštrō:
19.7.c nōit̰. hē. apa.stauuāne. vaŋuhīm. daēnąm. māzdaiiasnīm.
19.7.d nōit̰. astaca. nōit̰. uštānəmca.
19.7.e nōit̰. baoδasca. vīuruuīsiiāt̰.
19.8.a paiti. ahmāi. adauuata.
19.8.b duždāmō. aŋrō. mainiiuš:
19.8.c kahe. vaca. vanāi.
19.8.d kahe. vaca. apa.yasāi.
19.8.e kana. zaiia. hukərətā̊ŋhō.
19.8.f mana. dąma. aŋrō.mainiiuš.
19.9.a paiti. ahmāi. auuaṣ̌ata.
19.9.b yō. spitāmō. zaraϑuštrō:
19.9.c hāuuanaca. taštaca.
19.9.d haomaca. vaca. mazdō.fraoxta.
19.9.e mana. zaiia. asti. vahištəm.
19.9.f ana. vaca. vanāni.
19.9.g ana. vaca. apa.yasāne.
19.9.h ana. zaiia. hukərətā̊ŋhō.
19.9.i āi. dužda. aŋra. mainiiō:
19.9.j daϑat̰. spəṇtō. mainiiuš.
19.9.k daϑat̰. zrūne. akarane.
19.9.l fradaϑən. aməṣ̌ā̊. spəṇta.
19.9.m huxṣ̌aϑra. huδā̊ŋhō.
19.10.a zaraϑuštrō. ahunəm. vairīm. frasrāuuaiiat̰:
19.10.1a yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
19.10.1b vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
19.10.1c xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
19.10.b frāmraot̰. aṣ̌auua. zaraϑuštrō:
19.10.2a tat̰. ϑβā. pərəsā. arš. mē. vaoca. ahura.
19.11.a pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm:
19.11.b ahura. mazda.
19.11.c mainiiō. spə̄ništa.
19.11.d dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
19.11.e drəjiia. paiti. zbarahe.
19.11.f ahurāi. mazdāi.
19.11.g vaŋhauue. vohu.maite.
19.11.h ā̊ŋhānō.
19.11.i aṣ̌āi. vahištāi.
19.11.j xṣ̌aϑrāi. vairiiāi.
19.11.k spəṇtaiiāi. ārmatə̄e.
19.12.a kuϑa. hīš. azəm. kərənauuāni.
19.12.b haca. auuaŋhāt̰. drujat̰.
19.12.c haca. dužda. aŋra. mainiiō.
19.12.d kuϑa. hąm.raēϑβəm.
19.12.e kuϑa. paiti.raēϑβəm.
19.12.f kuϑa. nasuš. apaiiasāne.
19.12.g haca. auuaŋhāt̰. vīsat̰. yat̰. māzdaiiasnōit̰.
19.12.h kuϑa. narəm. aṣ̌auuanəm. yaoždaϑāni.
19.12.i kuϑa. nāirikąm. aṣ̌aonīm. yaoždāϑrəm. barāni.
19.13.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
19.13.b nizbaiiaŋuha. tū. zaraϑuštra.
19.13.c vaŋuhīm. daēnąm. māzdaiiasnīm.
19.13.d nizbaiiaŋuha. tū. zaraϑuštra.
19.13.e auuaēn. aməṣ̌ā̊. spəṇta.
19.13.f auui. haptō.karṣ̌uuairīm. ząm.
19.13.g nizbaiiaŋuha. tū. zaraϑuštra.
19.13.h ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.
19.13.i zruuānahe. akaranahe.
19.13.j vaiiaoš. uparō.kairiiehe.
19.13.k nizbaiiaŋuha. tū. zaraϑuštra.
19.13.l vātō. taxmō. mazdaδātō.
19.13.m spəṇta. srūra.
19.13.n duγδa. ahurahe. mazdā̊:
19.14.a nizbaiiaŋuha. tū. zaraϑuštra.
19.14.b frauuaṣ̌iš. mana. yat̰. ahurahe. mazdā̊.
19.14.c auuąm. yąm. mazištąmca. vahištąmca.
19.14.d sraēštąmca. xraoždištąmca.
19.14.e xraϑβištąmca. hukərəptəmąmca.
19.14.f aṣ̌āt̰. apanōtəmąmca.
19.14.g yeŋ́he. uruua. mąϑrō. spəṇtō:
19.14.h xvatō. nizbaiiaŋuha. zaraϑuštra.
19.14.i imat̰. dąma. yat̰. ahurahe. mazdā̊.
19.15.a vaxṣ̌əm. mē. asąsat̰. zaraϑuštrō:
19.15.b nizbaiiemi. ahurō. mazdā̊.
19.15.c aṣ̌auua. dąma. dātəm.
19.15.d nizbaiiemi. miϑrəm.
19.15.e vouru.gaoiiaoitīm. huzaēnəm.
19.15.f xvarənaŋuhastəməm. zaiianąm.
19.15.g vərəϑrauuastəməm. zaiianąm.
19.15.h nizbaiiemi. sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. huraoδəm.
19.15.i snaiϑiš. zastaiia. dražimnō.
19.15.j kamərəδe. paiti. daēuuanąm.
19.16.a nizbaiiemi. mąϑrō. spəṇtō. yō. aš.xvarənā̊.
19.16.b nizbaiiemi. ϑβāṣ̌ahe. xvaδātahe.
19.16.c zruuānahe. akaranahe.
19.16.d vaiiaoš. uparō.kairiiehe.
19.16.e nizbaiiemi. vātō. taxmō. mazdaδātō.
19.16.f spəṇta. srūra.
19.16.g duγδa. ahurahe. mazdā̊.
19.16.h nizbaiiemi. vaŋuhīm. daēnąm. mazdaiiasnīm .
19.16.i dātəm. vīdōiiūm. zaraϑuštra.
19.17.a pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm:
19.17.b dātō. vaŋhən. ahura. mazda.
19.17.c kana. yasna. yazāne.
19.17.d kana. yasna. frāiiazāne.
19.17.e imat̰. dąma. yat̰. ahurahe. mazdā̊.
19.18.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
19.18.b uruuaranąm. uruϑmiianąm. auua.jasāhi.
19.18.c spitama. zaraϑuštra.
19.18.d srīra. urusta. amauuaiti.
19.18.e imat̰. vacō. framrū:
19.18.f nəmō. uruuaire. vaŋuhi. mazdaδāte. aṣ̌aone.
19.18.1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
19.18.1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
19.18.1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.:: (yak. bār.)
19.19.a barəsma. hē. uzbāraiiat̰.
19.19.b aēṣ̌ō.drājō. yauuō.fraϑō.
19.19.c mā. hē. barəsma.
19.19.d pairi.kərətəm. pairi.kərəṇtīš.
19.19.e narō. aŋhən. aṣ̌auuanō.
19.19.f hāuuōiia. zasta. niiāsəmnō.
19.19.g yazəmnō. ahurəm. mazdąm.
19.19.h yazəmnō. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄.
19.19.i haomasca. zāiriš. bərəzō.
19.19.j srīrā̊sca. vohu. manō.
19.19.k rātaca. vaŋuhi. mazdaδāta.
19.19.l aṣ̌aone. vahištō.
19.20.a pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm:
19.20.b vīspō.vīδuuā̊. ahura. mazda.
19.20.c axvafnō. ahi.
19.20.d abaŋhō. tūm.
19.20.e yō. ahurō. mazdā̊:
19.20.f vohu. manō. hąm.raēϑβaiieiti.
19.20.g vohu. manō. paiti.raēϑβaiieiti.
19.20.h haca. auuaŋhāt̰. tanuuat̰.
19.20.i yat̰. daēuuō.jataiiā̊.
19.20.j daēuua. hąm.raēϑβaiieiti.
19.20.k buuat̰. vohu. manō. yaoždātō.
19.21.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
19.21.b gaomaēzəm. aiiasōiš. zaraϑuštra.
19.21.c gaom. pairi. uxṣ̌ānəm.
19.21.d bixəδrəm. dāitiiō.kərətəm.
19.21.e yaoždāt̰a. frabarōiš.
19.21.f ząm. paiti. ahuraδātąm.
19.21.g pairi.karṣ̌əm. pairi.karṣ̌ōit̰.
19.21.h aēṣ̌ō. nā. yō. yaoždāϑriiō.
19.22.a satəm. aṣ̌ō.stūitinąm. upastuuōiš.
19.22.b biϑuuat̰. ahunəm. vairīm. frasrāuuaiiōiš:
19.22.c catura. frasnana. frasnaiiōit̰.
19.22.d gaomaēzəm. gauua. dātaiiā̊.
19.22.e biš. āpəm. mazdaδātaiiā̊.
19.23.a yaoždāta. bun. vohu. manō.
19.23.b yaoždāta. bun. maš́iiō.
19.23.c uzgəuruuaiiāt̰. vohu. manō.
19.23.d hāuuōiia. bāzuuō. daṣ̌inaca.
19.23.e daṣ̌ina. bāzuuō. hāuuaiiaca:
19.23.f āat̰. vohu. manō. nidaiδīš.
19.23.g sūrō.ϑβarštanąm. raocaŋhąm.
19.23.h yat̰. hē. stārąm. baγō.dātanąm. aiβi. raocaiiā̊ṇte.
19.23.i vīspəm. ā. ahmāt̰.
19.23.j yat̰. hē. nauua. xṣ̌afna. sacā̊ṇte.
19.24.a āat̰. pasca. nauua.xṣ̌aparāt̰.
19.24.b āϑre. zaoϑrā̊. frabarōiš.
19.24.c xrūždranąm. aēsmanąm.
19.24.d āϑre. frabarōiš.
19.24.e vohu.gaonanąm. baoiδinąm.
19.24.f āϑre. frabarōiš.
19.24.g vohu. manō. ā.baoδaiiaēta.
19.25.a yaoždāta. bun. vohu. manō.
19.25.b yaoždāta. bun. maš́iiō.
19.25.c uzgəuruuaiiāt̰. vohu. manō.
19.25.d hāuuōiia. bāzuuō. daṣ̌inaca.
19.25.e daṣ̌ina. bāzuuō. haoiiaca.
19.25.f frauuaocat̰. vohu. manō:
19.25.g nəmō. ahurāi. mazdāi.
19.25.h nəmō. aməṣ̌aēibiiō. spəṇtaēibiiō.
19.25.i nəmō. aniiaēṣ̌ąm. aṣ̌aonąm.
19.26.a pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm:
19.26.b vīspō.vīδuuā̊. ahura. mazda.
19.26.c haxṣ̌āne. narəm. aṣ̌auuanəm.
19.26.d haxṣ̌āne. nāirikąm. aṣ̌aonīm.
19.26.e haxṣ̌āne.
19.26.f druuatąm. daēuuaiiasnanąm.
19.26.g mərəzujītīm. maš́iiānąm.
19.26.h ząm. ahuraδātąm. nipāraiiaṇta.
19.26.i āpəm. taciṇtąm.
19.26.j yauuanąm. uruϑmąm.
19.26.k aniiąm. hē. auuarətąm. nipāraiiaṇta:
19.26.l āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
19.26.m haxṣ̌aēša. aṣ̌āum. zaraϑuštra.
19.27.a dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
19.27.b kuua. tā. dāϑra. bauuaiṇti.
19.27.c kuua. tā. dāϑra. pāraiieiṇti.
19.27.d kuua. tā. dāϑra. pairi.bauuaiṇti.
19.27.e kuua. tā. dāϑra. paiti. haṇjasəṇti.
19.27.f maš́iiō. astuuaiṇti. aŋhuuō.
19.27.g hauuāi. urune. para.daiδiiāt̰.
19.28.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
19.28.b pasca. para.iristahe. maš́iiehe.
19.28.c pasca. frasaxtahe. maš́iiehe.
19.28.d pasca. pairiϑnəm. dərəniṇti.
19.28.e daēuua. druuaṇtō. duždā̊ŋhō:
19.28.f ϑritiiā̊. xṣ̌apō. vīusaiti.
19.28.g uṣ̌i. raocaiti.
19.28.h bāmiia. gairinąm. aṣ̌axvāϑranąm. āsənaoiti.
19.28.i miϑrəm. huzaēnəm. huuarəxṣ̌aētəm. uziiōraiti:
19.29.a vīzarəṣ̌ō. daēuuō. nąma.
19.29.b spitama. zaraϑuštra.
19.29.c uruuānəm. bastəm. vāδaiieiti.
19.29.d druuatąm. daēuuaiiasnanąm.
19.29.e mərəzujītīm. maš́iiānąm:
19.29.f paϑąm. zruuō.dātanam. jasaiti.
19.29.g yasca. druuaite.
19.29.h yasca. aṣ̌aone.
19.29.i cinuuat̰.pərətūm. mazdaδātąm.
19.29.j baoδasca. uruuānəmca. yātəm.
19.29.k gaēϑanąm. paiti.jaiδiieiṇti.
19.29.l dātəm. astuuainti. aŋhuuō.
19.30.a hāu. srīra. kərəta. taxma. huraoδa. jasaiti.
19.30.b spānauuaiti. niuuauuaiti. pasuuaiti.
19.30.c yaoxštauuaiti. hunarauuaiti:
19.30.d [hā. druuatąm. aγəm. uruuānō.
19.30.e təmō.huua. nizarṣ̌aite: ]
19.30.f hā. aṣ̌āunąm. uruuānō.
19.30.g tarasca. harąm. bərəzaitīm. āsənaoiti.
19.30.h tarō. cinuuatō. pərətūm. vīδāraiieiti.
19.30.i haētō. mainiiauuanąm. yazatanąm.
19.31.a usəhištat̰. vohu. manō.
19.31.b haca. gātuuō. zaraniiō.kərətō.
19.31.c frauuaocat̰. vohu. manō:
19.31.d kaδa. nō. iδa. aṣ̌āum. agatō.
19.31.e iϑiiejaŋhatat̰. haca. aŋhaot̰.
19.31.f aiϑiiajaŋhəm. ahūm. ā.
19.32.a xṣ̌nūtō. aṣ̌aonąm. uruuānō. pāraiieiṇti.
19.32.b auui. ahurahe. mazdā̊.
19.32.c auui. aməṣ̌anam. spəṇtanąm.
19.32.d auui. gātuuō. zaraniiō.kərətō.
19.32.e auui. garō. nmānəm.
19.32.f maēϑanəm. ahurahe. mazdā̊.
19.32.g maēϑanəm. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
19.32.h maēϑanəm. aniiaēṣ̌ąm. aṣ̌aonąm.
19.33.a yaoždāϑriiō. aṣ̌auua.
19.33.b pasca. para.iristīm.
19.33.c daēuua. druuaṇtō. duždā̊ŋhō.
19.33.d baoδəm. auuaϑa. fratərəsəṇti.
19.33.e yaϑa. maēṣ̌i. vəhrkauuaiti.
19.33.f vəhrkat̰. haca. fratarəsaiti.
19.34.a narō. aṣ̌auuanō. hąm.bauuaiṇti.
19.34.b nairiiō. saŋhō. hąm.bauuaiti.
19.34.c aštō. mazdā̊. ahurahe.
19.34.d mrūiδi. nairiiō. saŋhō:
19.34.e xvatō. nizbaiiaŋuha. zaraϑuštra.
19.34.f imat̰. dąma. yat̰. ahurahe. mazdā̊.
19.35.a vaxṣ̌əm. mē. asąsat̰. zaraϑuštrō:
19.35.b nizbaiiemi. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua. dāmi.dātəm.
19.35.c nizbaiiemi. ząm. ahuraδātąm.
19.35.d āpəm. mazdaδātąm.
19.35.e uruuarąm. aṣ̌aonīm.
19.35.f nizbaiiemi. zraiiō. vourukaṣ̌əm.
19.35.g nizbaiiemi. asmanəm. xvanuuaṇtəm.
19.35.h nizbaiiemi. anaγra. raocā̊. xvaδātā̊.
19.36.a nizbaiiemi. vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm.
19.36.b raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm.
19.36.c nizbaiiemi. garō. nmānəm.
19.36.d maēϑanəm. ahurahe. mazdā̊.
19.36.e maēϑanəm. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
19.36.f maēϑanəm. aniiaēṣ̌ąm. aṣ̌aonąm.
19.36.g nizbaiiemi. misuuānahe. gātuuahe. xvaδātahe.
19.36.h cinuuat̰.pərətūm. mazdaδātąm.
19.37.a nizbaiiemi. saokąm. vaŋuhīm. vouru.dōiϑrąm.
19.37.b nizbaiiemi. uγrā̊. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌aiiō.
19.37.c vīspā̊. dāmąn. sauuaŋuhaitiš.
19.37.d nizbaiiemi. vərəϑraγnəm. ahuraδātəm.
19.37.e barō.xvarənō. mazdaδātəm.
19.37.f nizbaiiemi. tištrīm. stārəm.
19.37.g raēuuaṇtəm. xvarənaŋuhaṇtəm.
19.37.h gə̄uš. kəhrpa. zaraniiō.srauuahe.
19.38.a nizbaiiemi. gāϑābiiō. spəṇtābiiō.
19.38.b ratuxṣ̌aϑrābiiō. aṣ̌aonibiiō.
19.38.c nizbaiiemi. ahunauuaitiiā̊. gāϑaiiā̊.
19.38.d nizbaiiemi. uštauuaitiiā̊. gāϑaiiā̊.
19.38.e nizbaiiemi. spəṇtā.mainiiə̄uš. gāϑaiiā̊.
19.38.f nizbaiiemi. vohuxṣ̌aϑraiiā̊. gāϑaiiā̊.
19.38.g nizbaiiemi. vahištōištōiš. gāϑaiiā̊.
19.39.a nizbaiiemi. auuat̰. karṣ̌uuarə.
19.39.b yat̰. arəzahe. sauuahe.
19.39.c nizbaiiemi. auuat̰. karṣ̌uuarə.
19.39.d yat̰. fradaδafṣ̌u. vīdaδafṣ̌u.
19.39.e nizbaiiemi. auuat̰. karṣ̌uuarə.
19.39.f yat̰. vouru.barəšti. vouru.jarəšti.
19.39.g nizbaiiemi. imat̰. karṣ̌uuarə.
19.39.h yat̰. xvaniraϑəm. bāmīm.
19.39.i nizbaiiemi. haētuməṇtəm.
19.39.j raēuuaṇtəm. xvarənaŋuhaṇtəm.
19.39.k nizbaiiemi. aṣ̌ōiš. vaŋhuiiā̊.
19.39.l [cistōiš. vaŋhuiiā̊.]
19.39.m nizbaiiemi. razištaiiā̊. cistaiiā̊.
19.39.n nizbaiiemi. xvarənō. airiianąm. dax́iiunąm.
19.39.o nizbaiiemi. xvarənō. yimāi. xṣ̌aētāi. huuąϑβāi.
19.40.a yaštō. xṣ̌nūtō. friϑō. paiti.zaṇtō. sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō.
19.40.b huraoδō. vərəϑraja. sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō:
19.40.c āϑre. zaoϑrā̊. frabarōiš.
19.40.d xrūždranąm. aēsmanąm. āϑre. frabarōiš.
19.40.e vohu.gaonanąm. baoiδinąm. āϑre. frabarōiš.
19.40.f ātrəm. vāzištəm. frāiiazaēša.
19.40.g daēum. janəm. spəṇjaγrīm:
19.40.h xvāsta. xvarəϑā̊. frabarōiš.
19.40.i pərənąm. viγžāraiieiṇtīm.
19.41.a sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō. frāiiazaēša:
19.41.b sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō.
19.41.c daēum. kuṇdəm.
19.41.d baŋhəm. vībaŋhəm.
19.41.e auua.janiiāt̰.
19.41.f drujaskanąm. hąm.pataiti.
19.41.g druuatąm. daēuuaiiasnanąm.
19.41.h mərəzujītīm. maš́iiānąm.
19.41.i [nazdištā̊. daiŋ́hāuuō. yaoždāϑriiāt̰. haca.
19.41.j frakaire. frakərənaot̰.
19.41.k vāstre. vərəziiōit̰.
19.41.l pasuš.xvarəϑəm.
19.41.m gauue. xvarəϑəm.]
19.42.a nizbaiiemi. karō. masiiō. upāpō.
19.42.b būne. jafranąm. vairiianąm.
19.42.c nizbaiiemi. mərəzu. pouruuō.xvaδātō.
19.42.d yūiδištō. mainiuuā̊. dāmąn.
19.42.e nizbaiiemi. hapta. srauuō. bāmiia.
19.42.f huuā̊ŋhō. puϑrā̊ŋhō. pusā̊ŋhō. bauuaiṇti.
19.43.a fradauuata. vīdauuata.
19.43.b framaniiata. vīmaniiata.
19.43.c aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
19.43.d daēuuanąm. daēuuō. iṇdrō.
19.43.e daēuuō. saoru.
19.43.f daēuuō. nā̊ŋhaiϑəm.
19.43.g daēuuō. tauruui. zairica.
19.43.h aēṣ̌əməm. xruuī.drūm.
19.43.i akataṣ̌əm. daēum.
19.43.j ziiąm. daēuuō.dātəm.
19.43.k iϑiiejō. marṣ̌aonəm.
19.43.l zauruua. duždąfəδrō. kərənaoiti:
19.43.m būiti. daēuuō.
19.43.n driβiš. daēuuō.
19.43.o daiβiš. daēuuō.
19.43.p kasuuīš. daēuuō.
19.43.q paitiṣ̌ō. daēuuō.
19.43.r daēuuanąm. daēuuōtəmō.
19.44.a daēuuō. uiti. dauuata. hō.
19.44.b yō. duždā̊. aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō:
19.44.c cim. hąm.bərəϑa. hąm.bāraiiama.
19.44.d daēuua. druuaṇtō. duždā̊ŋhō.
19.44.e arəzūrahe. paiti. kamərəδəm.
19.45.a aduuarəṇta. adāuṇta.
19.45.b daēuua. druuaṇtō. duždā̊ŋhō.
19.45.c uruϑəṣ̌ta. adāuṇta.
19.45.d daēuua. druuaṇtō. duždā̊ŋhō.
19.45.e aγąm. daoϑrīm. dāuṇta.
19.45.f daēuua. druuaṇtō. duždā̊ṇhō:
19.45.g iməm. nō. hąm.bərəϑa. hąm.bāraiiama.
19.45.h arəzūrahe. paiti. kamərəϑəm.
19.46.a zātō. bē. yō. aṣ̌auua. zaraϑuštrō.
19.46.b nmānahe. pouruṣ̌aspahe.
19.46.c kuua. hē. aoṣ̌ō. viṇdāma.
19.46.d hāu. daēuuanąm. snaϑō.
19.46.e hāu. daēuuanąm. paitiiārō.
19.46.f hāu. druxš. vīdruxš:
19.46.g niiā̊ṇcō. daēuuaiiāzō.
19.46.h nasuš. daēuuō.dātō.
19.46.i draogō. miϑaoxtō.
19.47.a adāuṇta. aduuarəṇta.
19.47.b daēuua. druuaṇtō. duždā̊ŋhō.
19.47.c būnəm. aŋhə̄uš. təmaŋhahe.
19.47.d yat̰. ərəγatō. daoždaŋuhahe.
19.47.1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
19.47.1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
19.47.1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vd. 20[edit]

20.1.a pərəsat̰. zaraϑuštrō. ahurəm. mazdąm:
20.1.b ahura. mazda.
20.1.c mainiiō. spə̄ništa.
20.1.d dātarə. gaēϑanąm. astuuaitinąm. aṣ̌āum.
20.1.e kō. paoiriiō. maš́iiānąm.
20.1.f ϑamnaŋuhatąm. varəcaŋuhatąm.
20.1.g yaoxštiuuatąm. yātumatąm.
20.1.h raēuuatąm. taxmanąm. paraδātąm.
20.1.i yaskəm. yaskāi. dāraiiat̰.
20.1.j mahrkəm. mahrkāi. dāraiiat̰.
20.1.k vazəmnō.aršti. dāraiiat̰.
20.1.l āϑrō. tafnuš. dāraiiat̰.
20.1.m tanaot̰. haca. maš́iiehe.
20.2.a āat̰. mraot̰. ahurō. mazdā̊:
20.2.b ϑritō. paoiriiō.
20.2.c spitama. zaraϑuštra.
20.2.d maš́iiānąm.
20.2.e ϑamnaŋuhatąm. varəcaŋuhatąm.
20.2.f yaoxštiuuatąm. yātumatąm.
20.2.g raēuuatąm. taxmanąm. paraδātąm.
20.2.h yaskəm. yaskāi. dāraiiat̰.
20.2.i mahrkəm. mahrkāi. dāraiiat̰.
20.2.j vazəmnō.aršti. dāraiiat̰.
20.2.k āϑrō. tafnuš. dāraiiat̰.
20.2.l tanaot̰. haca. maš́iiehe.
20.3.a višciϑrəm. dim. aiiasata.
20.3.b āiiapta. xṣ̌aϑra. vairiia.
20.3.c paitištātə̄e. yaskahe.
20.3.d paitištātə̄e. mahrkahe.
20.3.e paitištātə̄e. dāžu.
20.3.f paitištātə̄e. tafnu.
20.3.g paitištātə̄e. sāranahe.
20.3.h paitištātə̄e. sārastiiehe.
20.3.i paitištātə̄e. ažanahe.
20.3.j paitištātə̄e. ažahuuahe.
20.3.k paitištātə̄e. kuruγahe.
20.3.l paitištātə̄e. ažiuuākahe.
20.3.m paitištātə̄e. drukahe.
20.3.n paitištātə̄e. astairiiehe.
20.3.o paitištātə̄e. aγaṣ̌iiā̊. pūitiiā̊. āhitiiā̊.
20.3.p yā. aŋrō. mainiiuš. frākərəṇtat̰.
20.3.q auui. imąm. tanūm. yąm. maš́iiānąm.
20.4.a aδa. azəm. yō. ahurō. mazdā̊.
20.4.b uruuarā̊. baēṣ̌aziiā̊. uzbarəm.
20.4.c paoirīš. pouru.satā̊.
20.4.d paoirīš. pouru.hazaŋrā̊.
20.4.e paoirīš. pouru.baēuuarō.
20.4.f ōiium. gaokərənəm. pairi.
20.5.a tat̰. vīspəm. frīnāmahi.
20.5.b tat̰. vīspəm. fraēṣ̌iiāmahi.
20.5.c tat̰. vīspəm. nəmax́iiāmahi.
20.5.d auui. imąm. tanūm. yąm. maš́iiānąm.
20.6.a paitištātə̄e. yaskahe.
20.6.b paitištātə̄e. mahrkahe.
20.6.c paitištātə̄e. dāžu.
20.6.d paitištātə̄e. tafnu.
20.6.e paitištātə̄e. sāranahe.
20.6.f paitištātə̄e. sārastiiehe.
20.6.g paitištātə̄e. ažanahe.
20.6.h paitištātə̄e. ažahuuahe.
20.6.i paitištātə̄e. kuruγahe.
20.6.j paitištātə̄e. ažiuuākahe.
20.6.k paitištātə̄e. drukahe.
20.6.l paitištātə̄e. astairiiehe.
20.6.m paitištātə̄e. aγaṣ̌iiā̊. pūitiiā̊. āhitiiā̊.
20.6.n yā. aŋrō. mainiiuš. frākərəṇtat̰.
20.6.o auui. imąm. tanūm. yąm. maš́iiānąm.
20.7.a yaskəm. ϑβąm. paiti.saŋhāmi.
20.7.b mahrkəm. ϑβąm. paiti.saŋhāmi.
20.7.c dāžu. ϑβąm. paiti.saŋhāmi.
20.7.d tafnu. ϑβąm. paiti.saŋhāmi.
20.7.e sāranahe. ϑβąm. paiti.saŋhāmi.
20.7.f sārastiiehe. ϑβąm. paiti.saŋhāmi.
20.7.g ažanahe. ϑβąm. paiti.saŋhāmi.
20.7.h ažahuuahe. ϑβąm. paiti.saŋhāmi.
20.7.i kuruγahe. ϑβąm. paiti.saŋhāmi.
20.7.j ažiuuākahe. ϑβąm. paiti.saŋhāmi.
20.7.k drukahe. ϑβąm. paiti.saŋhāmi.
20.7.l astairiiehe. ϑβąm. paiti.saŋhāmi.
20.7.m aγaṣ̌e. ϑβąm. paiti.saŋhāmi.
20.8.a yeŋ́he. varəda. vanaēma. drujim.
20.8.b druje. varəda. vanaēma.
20.8.c yeŋ́he. xṣ̌aϑrəm. aojoŋhuuat̰. maibiiō.
20.8.d ahura.
20.9.a paiti.pərəne. aṣ̌ire.
20.9.b paiti.pərəne. aγūire.
20.9.c paiti.pərəne. aγrąm.
20.9.d paiti.pərəne. uγrąm.
20.9.e paiti.pərəne. yaskahe.
20.9.f paiti.pərəne. mahrkahe.
20.9.g paiti.pərəne. dāžu.
20.9.h paiti.pərəne. tafnu.
20.9.i paiti.pərəne. sāranahe.
20.9.j paiti.pərəne. sārastiiehe.
20.9.k paiti.pərəne. ažanahe.
20.9.l paiti.pərəne. ažahuuahe.
20.9.m paiti.pərəne. kuruγahe.
20.9.n paiti.pərəne. ažiuuākahe.
20.9.o paiti.pərəne. drukahe.
20.9.p paiti.pərəne. astairiiehe.
20.9.q paiti.pərəne. aγaṣ̌iiā̊. pūitiiā̊. āhitiiā̊.
20.9.r yā. aŋrō. mainiiuš. frākərəṇtat̰.
20.9.s auui. imąm. tanūm. yąm. maš́iiānąm.
20.10.a paiti.pərəne. vīspəm. yaskəmca. mahrkəmca.
20.10.b vīspe. yātauuō. pairikā̊sca.
20.10.c vīspā̊. janiiō. yā̊. druuaitīš.
20.11.1a ā. airiiə̄mā. iš́iiō. rafəδrāi. jaṇtū.
20.11.1b nərəbiiascā. nāiribiiascā.
20.11.1c zaraϑuštrahe.
20.11.1c vaŋhə̄uš. rafəδrāi. manaŋhō.
20.11.1c yā. daēnā. vairīm. hanāt̰. mīždəm.
20.11.1d aṣ̌ahiiā. yāsā. aṣ̌īm.
20.11.1e yąm. iṣ̌iiąm. ahurō. masatā. mazdā̊.
20.12.a jaṇtu. ā.airiiə̄mā.iš́iiō.
20.12.b vīspəm. yaskəmca. mahrkəmca.
20.12.c vīspe. yātauuō. pairikā̊sca.
20.12.d vīspā̊. janiiō. yā̊. druuaitīš.
20.13.1a yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
20.13.1b vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
20.13.1c xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
20.13.2a kə̄m.nā. mazdā. mauuaitē. pāiiūm. dadāt̰.
20.13.2b hiiat̰. mā. drəguuā̊. dīdarəṣ̌atā. aēnaŋhē.
20.13.2c aniiə̄m. ϑβahmāt̰. āϑrascā. manaŋhascā.
20.13.2d yaiiā̊. š́iiaoϑanāiš. aṣ̌əm. ϑraoštā. ahurā.
20.13.2e tąm.mōi. dąstuuąm. daēnaiiāi. frāuuaocā.
20.13.3b kə̄. vərəϑrəm.jā. ϑβā. pōi. sə̄ṇghā. yōi. həṇtī.
20.13.3c ciϑrā. mōi. dąm. ahīmbiš. ratūm. cīždī.
20.13.3d at̰. hōi. vohū. səraoṣ̌ō. jaṇtū. manaŋhā.
20.13.3e mazdā. ahmāi. yahmāi. vaṣ̌ī. kahmāicīt̰.
20.14.1a pāta. nō. t̰biṣ̌iiaṇtat̰. pairi.
20.14.1d mazdā̊sca. ārmaitišca. spəṇtasca:
20.14.1b nase. daēuuī. druxš.
20.14.1c nase. daēuuō.ciϑre.
20.14.1c nase. daēuuō.frakaršte.
20.14.1d nase. daēuuō.fradāiti.
20.14.1e apa. druxš. nase.
20.14.1d apa. druxš. duuāra.
20.14.1d apa. druxš. vīnase.
20.14.1f apāxəδre. apa.nasiiehe.
20.14.1g māmərəṇcainīš. gaēϑā̊. astuuaitīš. aṣ̌ahe.
20.14.1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
20.14.1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
20.14.1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vd. 21[edit]

21.1.a nəmasə. tē. gaospəṇta.
21.1.b nəmasə. tē. gaoš. hudā̊.
21.1.c nəmasə. tē. frāδəṇte.
21.1.d nəmasə. tē. varəδəṇte.
21.1.e nəmasə. tē. dāϑrō. baxtəm.
21.1.f vahištāi. aṣ̌aone.
21.1.g anaząϑāi. aṣ̌aone.
21.1.h yā. jahi. mərəṇcaite.
21.1.i aṣ̌əmaoγō. anaṣ̌auua.
21.1.j maš́iiasca. druuā̊. sāsta.
21.2.a yaiiata. dunma.
21.2.b yaiiata. frā.āpəm. niiāpəm. upa.āpəm.
21.2.c hazaŋrō.vāraiiō. baēuuarə.vārascit̰.
21.2.d mruiiā̊. aṣ̌āum. zaraϑuštra:
21.2.e yaskahe. apanaštahe.
21.2.f mahrkahe. apanaštahe.
21.2.g jaini.yaskahe. apanaštahe.
21.2.h jaini.mahrkahe. apanaštahe.
21.2.i gaδahe. apa.gaδahe. apanaštahe.
21.3.a yezi. uzīrō.huua. mərəṇcaite.
21.3.b arəzahuua. biṣ̌aziiāt̰.
21.3.c yezi. arəzahuua. mərəṇcaite.
21.3.d xṣ̌apō.huua. biṣ̌aziiāt̰.
21.3.e yezi. xṣ̌apō.huua. mərəṇcaite.
21.3.f uṣ̌ahuua. biṣ̌aziiāt̰.
21.3.g vī.vārəṇti. vī.vārāhu.
21.3.h nauua. āfš. nauua. zā̊.
21.3.i nauua. uruuarā̊. nauua. baēṣ̌azā̊.
21.3.j nauuata. baēṣ̌aza.kəša.
21.4.a yaϑa. zraiiō. vouru.kaṣ̌əm.
21.4.b apō. asti. haṇjaγmanəm.
21.4.c usihišta. hąm.yaētā̊ŋhō.
21.4.d yaonəmca. auui. ząmca.
21.4.e ząmca. auui. yaonəmca.
21.4.f usihišta.
21.4.g pāiri.haēzaŋuha.
21.4.h yehe. ząϑaēca. vaxṣ̌aēca.
21.4.i yaonəm. daδāt̰. ahurō. mazdā̊.
21.5.a uzaiiara. uzīra.
21.5.b huuarəxṣ̌aēta. auruuat̰.aspa.
21.5.c tarasca. harąm. bərəzaitīm.
21.5.d raoxṣ̌nəm. kərənauuāhi. dāmahuua.
21.5.e təmcit̰. uzīra.
21.5.f yezi. ahi. garō. dərətəm.
21.5.g mazdaδātəm. paiti. paṇtąm.
21.5.h baγō.baxtəm. paiti. yaonəm.
21.5.i fraϑβarštəm. paiti. āfəṇtəm.
21.6.a [āat̰. ana. parō. duš.kərəta. ]
21.6.b āat̰. ana. parō. mąϑrō. spəṇtō:
21.6.c frā. tē. ząϑəmca. vaxṣ̌aϑəmca.
21.6.d azəm. iδa. frasnaiieni.
21.6.e frā. tē. kəhrpəmca. təuuīṣ̌īmca. yaoždaϑāni.
21.6.f kərənaomi. ϑβąm.
21.6.g hacat̰.puϑrąm. hacat̰.paēmaniiąm.
21.7.a kārauuaiti. paēmauuaiti.
21.7.b xṣ̌uuiptauuaiti. raoγnauuaiti.
21.7.c mazgauuaiti. frazaiṇtiuuaiti.
21.7.d frā. tē. hazaŋrəm. xąm.
21.7.e azəm. iδa. frasnaiieni.
21.7.f gaoδanəm. auui. haṇtacinā̊.
21.7.g yat̰. asti. puϑrahe. ϑrimō.
21.8.a yaϑa. zraiiō. vouru.kaṣ̌əm.
21.8.b apō. asti. haṇjaγmanəm.
21.8.c usihišta. hąm.yaētā̊ŋhō.
21.8.d yaonəmca. auui. ząmca.
21.8.e ząmca. auui. yaonəmca.
21.8.f usihišta.
21.8.g pāiri.haēzaŋuha.
21.8.h yehe. ząϑaēca. vaxṣ̌aēca.
21.8.i ząm. daδāt̰. ahurō. mazdā̊.
21.9.a uzaiiara. uzīra.
21.9.b mā̊ŋha. gaociϑra.
21.9.c tarasca. harąm. bərəzaitīm.
21.9.d raoxṣ̌nəm. kərənauuāhi. dāmahuua.
21.9.e təmcit̰. uzīra.
21.9.f yezi. ahi. garō. dərətəm.
21.9.g mazdaδātəm. paiti. paṇtąm.
21.9.h baγō.baxtəm. paiti. yaonəm.
21.9.i fraϑβarštəm. paiti. āfəṇtəm.
21.10.a [āat̰. ana. parō. duš.kərəta.]
21.10.b āat̰. ana. parō. mąϑrō. spəṇtō:
21.10.c frā. tē. ząϑəmca. vaxṣ̌aϑəmca.
21.10.d azəm. iδa. frasnaiieni.
21.10.e frā. tē. kəhrpəmca. təuuīṣ̌īmca. yaoždaϑāni.
21.10.f kərənaomi. ϑβąm.
21.10.g hacat̰.puϑrąm. hacat̰.paēmaniiąm.
21.11.a kārauuaiti. paēmauuaiti.
21.11.b xṣ̌uuiptauuaiti. raoγnauuaiti.
21.11.c mazgauuaiti. frazaiṇtiuuaiti.
21.11.d frā. tē. hazaŋrəm. xąm.
21.11.e azəm. iδa. frasnaiieni.
21.11.f gaoδanəm. auui. haṇtacinā̊.
21.11.g yat̰. asti. puϑrahe. ϑrimō.
21.12.a yaϑa. zraiiō. vourukaṣ̌əm.
21.12.b apō. asti. haṇjaγmanəm.
21.12.c usihišta. hąm.yaētā̊ŋhō.
21.12.d yaonəmca. auui. ząmca.
21.12.e ząmca. auui. yaonəmca.
21.12.f usihišta.
21.12.g pāiri.haēzaŋuha.
21.12.h yehe. ząϑaēca. vaxṣ̌aēca.
21.12.i vaxṣ̌əm. daδāt̰. ahurō. mazdā̊.
21.13.a uzaiiara. uzīra.
21.13.b stāra. gufra. afšciϑrā̊ŋhō.
21.13.c tarasca. harąm. bərəzaitīm.
21.13.d raoxṣ̌nəm. kərənauuāhi. dāmahuua.
21.13.e təmcit̰. uzīra.
21.13.f yezi. ahi. garō. dərətəm.
21.13.g mazdaδātəm. paiti. paṇtąm.
21.13.h baγō.baxtəm. paiti. yaonəm.
21.13.i fraϑβarštəm. paiti. āfəṇtəm.
21.14.a [ āat̰. ana. parō. duš.kərəta. ]
21.14.b āat̰. ana. parō. mąϑrō. spəṇtō:
21.14.c frā. tē. ząϑəmca. vaxṣ̌aϑəmca.
21.14.d azəm. iδa. frasnaiieni.
21.14.e frā. tē. kəhrpəmca. təuuīṣ̌īmca. yaoždaϑāni.
21.14.f kərənaomi. ϑβąm.
21.14.g hacat̰.puϑrąm. hacat̰.paēmaniiąm.
21.15.a kārauuaiti. paēmauuaiti.
21.15.b xṣ̌uuiptauuaiti. raoγnauuaiti.
21.15.c mazgauuaiti. frazaiṇtiuuaiti.
21.15.d frā. tē. hazaŋrəm. xąm.
21.15.e azəm. iδa. frasnaiieni.
21.15.f gaoδanəm. auui. haṇtacinā̊.
21.15.g yat̰. asti. puϑrahe. ϑrimō.
21.16.a yaϑa. zraiiō. vourukaṣ̌əm.
21.16.b apō. asti. haṇjaγmanəm.
21.16.c usihišta. hąm.yaētā̊ŋhō.
21.16.d yaonəmca. auui. ząmca.
21.16.e ząmca. auui. yaonəmca.
21.16.f usihišta.
21.16.g pāiri.haēzaŋuha.
21.16.h yehe. ząϑaēca. vaxṣ̌aēca.
21.16.i uzaiiarəm. daδāt̰. ahurō. mazdā̊.
21.17.a uzaiiara. uzīra.
21.17.b paxrušta. hī. kaxuži.
21.17.c paxrušta. hī. aiiehiie.
21.17.d paxrušta. hī. yātumaiti. jahi.
21.18.a paiti.pərəne. aṣ̌ire.
21.18.b paiti.pərəne. aγūire.
21.18.c paiti.pərəne. aγrąm.
21.18.d paiti.pərəne. uγrąm.
21.18.e paiti.pərəne. yaskahe.
21.18.f paiti.pərəne. mahrkahe.
21.18.g paiti.pərəne. dāžu.
21.18.h paiti.pərəne. tafnu.
21.18.i paiti.pərəne. sāranahe.
21.18.j paiti.pərəne. sārastiiehe.
21.18.k paiti.pərəne. ažanahe.
21.18.l paiti.pərəne. ažahuuahe.
21.18.m paiti.pərəne. kuruγahe.
21.18.n paiti.pərəne. ažiuuākahe.
21.18.o paiti.pərəne. drukahe.
21.18.p paiti.pərəne. astairiiehe.
21.18.q paiti.pərəne. aγaṣ̌iiā̊. pūitiiā̊. āhitiiā̊.
21.18.r yā. aŋrō. mainiiuš. frākərəṇtat̰.
21.18.s auui. imąm. tanūm. yąm. maš́iiānąm.
21.19.a paiti.pərəne. vīspəm. yaskəmca. mahrkəmca.
21.19.b vīspe. yātauuō. pairikā̊sca.
21.19.c vīspā̊. janiiō. yā̊. druuaitīš.
21.20.1a ā. airiiə̄mā. iš́iiō. rafəδrāi. jaṇtū.
21.20.1b nərəbiiascā. nāiribiiascā.
21.20.1c zaraϑuštrahe.
21.20.1c vaŋhə̄uš. rafəδrāi. manaŋhō.
21.20.1c yā. daēnā. vairīm. hanāt̰. mīždəm.
21.20.1d aṣ̌ahiiā. yāsā. aṣ̌īm.
21.20.1e yąm. iṣ̌iiąm. ahurō. masatā. mazdā̊.
21.21.a jaṇtu. ā.airiiə̄mā.iš́iiō.
21.21.b vīspəm. yaskəmca. mahrkəmca.
21.21.c vīspe. yātauuō. pairikā̊sca.
21.21.d vīspā̊. janiiō. yā̊. druuaitīš.
21.22.1a yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
21.22.1b vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
21.22.1c xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
21.22.2a kə̄m.nā. mazdā. mauuaitē. pāiiūm. dadāt̰.
21.22.2b hiiat̰. mā. drəguuā̊. dīdarəṣ̌atā. aēnaŋhē.
21.22.2c aniiə̄m. ϑβahmāt̰. āϑrascā. manaŋhascā.
21.22.2d yaiiā̊. š́iiaoϑanāiš. aṣ̌əm. ϑraoštā. ahurā.
21.22.2e tąm.mōi. dąstuuąm. daēnaiiāi. frāuuaocā.
21.22.3b kə̄. vərəϑrəm.jā. ϑβā. pōi. sə̄ṇghā. yōi. həṇtī.
21.22.3c ciϑrā. mōi. dąm. ahīmbiš. ratūm. cīždī.
21.22.3d at̰. hōi. vohū. səraoṣ̌ō. jaṇtū. manaŋhā.
21.22.3e mazdā. ahmāi. yahmāi. vaṣ̌ī. kahmāicīt̰.
21.23.1a pāta. nō. t̰biṣ̌iiaṇtat̰. pairi.
21.23.1d mazdā̊sca. ārmaitišca. spəṇtasca:
21.23.1b nase. daēuuī. druxš.
21.23.1c nase. daēuuō.ciϑre.
21.23.1c nase. daēuuō.frakaršte.
21.23.1d nase. daēuuō.fradāiti.
21.23.1e apa. druxš. nase.
21.23.1d apa. druxš. duuāra.
21.23.1d apa. druxš. vīnase.
21.23.1f apāxəδre. apa.nasiiehe.
21.23.1g māmərəṇcainīš. gaēϑā̊. astuuaitīš. aṣ̌ahe.
21.23.2a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
21.23.2b uštā. astī. uštā. ahmāi.
21.23.2c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vd. 22[edit]

22.1.a mraot̰. ahurō. mazdā̊. spitamāi. zaraϑuštrāi:
22.1.b azəm. yō. ahurō. mazdā̊.
22.1.c azəm. yō. dāta. vaŋhuuąm.
22.1.d yasə. tat̰. nmānəm. ākərənəm.
22.1.e srīrəm. raoxṣ̌nəm. frādərəsrəm.
22.1.f uzaiieni. pāraiieni.
22.2.a āat̰. mąm. mairiiō. ākasat̰.
22.2.b āat̰. mąm. mairiiō. frākərənaot̰.
22.2.c aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
22.2.d nauuaca. yaskə̄.
22.2.e nauuaitišca.
22.2.f nauuaca. sata.
22.2.g nauuaca. hazaŋra.
22.2.h nauuasə̄sca. baēuuąn.
22.2.i āat̰. mąm. tūm. biṣ̌aziiōiš.
22.2.j mąϑrō. spəṇtō.
22.2.k yō. aš.xvarənā̊.
22.3.a daϑāni. tē. aētahe. paiti.
22.3.b hakat̰. hazaŋrəm. aspanąm.
22.3.c auruuatō. dərəzi.takanąm.
22.3.d yazāi. saoka. vaŋuhi. mazdaδāta. aṣ̌aoni:
22.3.e daϑāni. tē. aētahe. paiti.
22.3.f hakat̰. hazaŋrəm. uštranąm.
22.3.g uruuatō. saēni.kaofanąm.
22.3.h yazāi. saoka. vaŋuhi. mazdaδāta. aṣ̌aoni.
22.4.a daϑāni. tē. aētahe. paiti.
22.4.b hakat̰. hazaŋrəm. gauuąm.
22.4.c axṣ̌aēnanąm. apərətō.tanunąm.
22.4.d yazāi. saoka. vaŋuhi. mazdaδāta. aṣ̌aoni:
22.4.e daϑāni. tē. aētahe. paiti.
22.4.f hakat̰. hazaŋrəm. anumaiianąm.
22.4.g harətō. vīspō.gaonanąm.
22.4.h yazāi. saoka. vaŋuhi. mazdaδāta. aṣ̌aoni.
22.5.a uta. tē. azəm. āfrīnāni.
22.5.b srīra. dahma. āfriti.
22.5.c friϑa. dahma. āfriti.
22.5.d yā. ūnəm. pərənəm. kərənaoiti.
22.5.e pərənəmcit̰. vīγžāraiieiti.
22.5.f auuaṇtəmcit̰. baṇdaiieiti.
22.5.g baṇtəmca. drūm. kərənaoiti.
22.6.a paiti. ahmāi. auuaṣ̌ata.
22.6.b mąϑrō. spəṇtō. yō. aš.xvarənā̊:
22.6.c kuϑa. tē. azəm. biṣ̌azāni.
22.6.d kuϑa. tē. azəm. apa.varāni.
22.6.e nauuaca. yaskə̄.
22.6.f nauuaitišca.
22.6.g nauuaca. sata.
22.6.h nauuaca. hazaŋra.
22.6.i nauuasə̄sca. baēuuąn.
22.7.a nairiiō. saŋhō. aocaiiata.
22.7.b yō. daδuuā̊. ahurō. mazdā̊:
22.7.c nairiia. saŋha. viiāxana.
22.7.d para.āiδi. upa.vazaŋuha.
22.7.e auui. nmānəm. airiiamaini.
22.7.f imat̰. saŋhōiš. airiiamanāi:
22.8.a imat̰. tē. saŋhat̰.
22.8.b ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua:
22.8.c azəm. yō. ahurō. mazdā̊.
22.8.d azəm. yō. dāta. vaŋhuuąm.
22.8.e yasə. tat̰. nmānəm. ākərənəm.
22.8.f srīrəm. raoxṣ̌nəm. frādərəsrəm.
22.8.g uzaiieni. pāraiieni:
22.9.a āat̰. mąm. mairiiō. ākasat̰.
22.9.b āat̰. mąm. mairiiō. frākərənaot̰.
22.9.c aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
22.9.d nauuaca. yaskə̄.
22.9.e nauuaitišca.
22.9.f nauuaca. sata.
22.9.g nauuaca. hazaŋra.
22.9.h nauuasə̄sca. baēuuąn.
22.9.i āat̰. mąm. tūm. biṣ̌aziiōiš.
22.9.j airiiama. yō. iṣ̌iiō.
22.10.a daϑāni. tē. aētahe. paiti.
22.10.b hakat̰. hazaŋrəm. gauuąm.
22.10.c axṣ̌aēnanąm. apərətō.tanunąm.
22.10.d yazāi. saoka. vaŋuhi. mazdaδāta. aṣ̌aoni:
22.10.e daϑāni. tē. aētahe. paiti.
22.10.f hakat̰. hazaŋrəm. anumaiianąm.
22.10.g harətō. vīspō.gaonanąm.
22.10.h yazāi. saoka. vaŋuhi. mazdaδāta. aṣ̌aoni.
22.11.a uta. tē. azəm. āfrīnāni.
22.11.b srīra. dahma. āfriti.
22.11.c friϑa. dahma. āfriti.
22.11.d yā. ūnəm. pərənəm. kərənaoiti.
22.11.e pərənəmcit̰. vīγžāraiieiti.
22.11.f auuaṇtəmcit̰. baṇdaiieiti.
22.11.g baṇtəmca. drūm. kərənaoiti.
22.13.a ahe. vacō. paitiiesti.
22.13.b para.āiδi. upa.vazata.
22.13.c nairiiō. saŋhō. viiāxanō.
22.13.d auui. nmānəm. airiiamaini.
22.13.e imat̰. saŋhat̰. airiiamanāi:
22.14.a imat̰. tē. saŋhat̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua:
22.14.b azəm. yō. ahurō. mazdā̊.
22.14.c azəm. yō. dāta. vaŋhuuąm.
22.14.d yasə. tat̰. nmānəm. ākərənəm.
22.14.e srīrəm. raoxṣ̌nəm. frādərəsrəm.
22.14.f uzaiieni. pāraiieni.
22.15.a āat̰. mąm. mairiiō. ākasat̰.
22.15.b āat̰. mąm. mairiiō. frākərənaot̰.
22.15.c aŋrō. mainiiuš. pouru.mahrkō.
22.15.d nauuaca. yaskə̄.
22.15.e nauuaitišca.
22.15.f nauuaca. sata.
22.15.g nauuaca. hazaŋra.
22.15.h nauuasə̄sca. baēuuąn.
22.15.i āat̰. mąm. tūm. biṣ̌aziiōiš.
22.15.j mąϑrō. spəṇtō.
22.15.k yō. aš.xvarənā̊.
22.16.a daϑāni. tē. aētahe. paiti.
22.16.b hakat̰. hazaŋrəm. aspanąm.
22.16.c auruuatō. dərəzi.takanąm.
22.16.d yazāi. saoka. vaŋuhi. mazdaδāta. aṣ̌aoni:
22.16.e daϑāni. tē. aētahe. paiti.
22.16.f hakat̰. hazaŋrəm. uštranąm.
22.16.g uruuatō. saēni.kaofanąm.
22.16.h yazāi. saoka. vaŋuhi. mazdaδāta. aṣ̌aoni.
22.17.a daϑāni. tē. aētahe. paiti.
22.17.b hakat̰. hazaŋrəm. gauuąm.
22.17.c axṣ̌aēnanąm. apərətō.tanunąm.
22.17.d yazāi. saoka. vaŋuhi. mazdaδāta. aṣ̌aoni:
22.17.e daϑāni. tē. aētahe. paiti.
22.17.f hakat̰. hazaŋrəm. anumaiianąm.
22.17.g harətō. vīspō.gaonanąm.
22.17.h yazāi. saoka. vaŋuhi. mazdaδāta. aṣ̌aoni.
22.18.a uta. tē. azəm. āfrīnāni.
22.18.b srīra. dahma. āfriti.
22.18.c friϑa. dahma. āfriti.
22.18.d yā. ūnəm. pərənəm. kərənaoiti.
22.18.e pərənəmcit̰. vīγžāraiieiti.
22.18.f auuaṇtəmcit̰. baṇdaiieiti.
22.18.g baṇtəmca. drūm. kərənaoiti.
22.19.a moṣ̌u. tat̰. ās. nōit̰. darəγəm.
22.19.b yat̰. frāiiataiiat̰. ϑβaxṣ̌əmnō.
22.19.c airiiama. yō. iṣ̌iiō.
22.19.d gairīm. auui. spəṇtō.frasnā̊.
22.19.e varəṣ̌əm. auui. spəṇtō.frasnā̊.
22.20.a nauuanąm. aspanąm. arṣ̌nam. gaonəm. barat̰.
22.20.b airiiama. yō. iṣ̌iiō.
22.20.c nauuanąm. uštranąm. arṣ̌nam. gaonəm. barat̰.
22.20.d airiiama. yō. iṣ̌iiō.
22.20.e nauuanąm. gauuąm. arṣ̌nąm. gaonəm. barat̰.
22.20.f airiiama. yō. iṣ̌iiō.
22.20.g nauuanąm. anumaiianąm. arṣ̌nąm. gaonəm. barat̰.
22.20.h airiiama. yō. iṣ̌iiō.
22.20.i nauua. vaētaiiō. barat̰.
22.20.j nauua. karṣ̌ā̊. frakāraiiat̰.
22.21.a paiti.pərəne. aṣ̌ire.
22.21.b paiti.pərəne. aγūire.
22.21.c paiti.pərəne. aγrąm.
22.21.d paiti.pərəne. uγrąm.
22.21.e paiti.pərəne. yaskahe.
22.21.f paiti.pərəne. mahrkahe.
22.21.g paiti.pərəne. dāžu.
22.21.h paiti.pərəne. tafnu.
22.21.i paiti.pərəne. sāranahe.
22.21.j paiti.pərəne. sārastiiehe.
22.21.k paiti.pərəne. ažanahe.
22.21.l paiti.pərəne. ažahuuahe.
22.21.m paiti.pərəne. kuruγahe.
22.21.n paiti.pərəne. ažiuuākahe.
22.21.o paiti.pərəne. drukahe.
22.21.p paiti.pərəne. astairiiehe.
22.21.q paiti.pərəne. aγaṣ̌iiā̊. pūitiiā̊. āhitiiā̊.
22.21.r yā. aŋrō. mainiiuš. frākərəṇtat̰.
22.21.s auui. imąm. tanūm. yąm. maš́iiānąm.
22.22.a paiti.pərəne. vīspəm. yaskəmca. mahrkəmca.
22.22.b vīspe. yātauuō. pairikā̊sca.
22.22.c vīspā̊. janiiō. yā̊. druuaitīš.
22.23.1a ā. airiiə̄mā. iš́iiō. rafəδrāi. jaṇtū.
22.23.1b nərəbiiascā. nāiribiiascā.
22.23.1c zaraϑuštrahe.
22.23.1c vaŋhə̄uš. rafəδrāi. manaŋhō.
22.23.1c yā. daēnā. vairīm. hanāt̰. mīždəm.
22.23.1d aṣ̌ahiiā. yāsā. aṣ̌īm.
22.23.1e yąm. iṣ̌iiąm. ahurō. masatā. mazdā̊.
22.24.a jaṇtu. ā.airiiə̄mā.iš́iiō.
22.24.b vīspəm. yaskəmca. mahrkəmca.
22.24.c vīspe. yātauuō. pairikā̊sca.
22.24.d vīspā̊. janiiō. yā̊. druuaitīš.
22.25.1a yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
22.25.1b vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
22.25.1c xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
22.25.2a kə̄m.nā. mazdā. mauuaitē. pāiiūm. dadāt̰.
22.25.2b hiiat̰. mā. drəguuā̊. dīdarəṣ̌atā. aēnaŋhē.
22.25.2c aniiə̄m. ϑβahmāt̰. āϑrascā. manaŋhascā.
22.25.2d yaiiā̊. š́iiaoϑanāiš. aṣ̌əm. ϑraoštā. ahurā.
22.25.2e tąm.mōi. dąstuuąm. daēnaiiāi. frāuuaocā.
22.25.3b kə̄. vərəϑrəm.jā. ϑβā. pōi. sə̄ṇghā. yōi. həṇtī.
22.25.3c ciϑrā. mōi. dąm. ahīmbiš. ratūm. cīždī.
22.25.3d at̰. hōi. vohū. səraoṣ̌ō. jaṇtū. manaŋhā.
22.25.3e mazdā. ahmāi. yahmāi. vaṣ̌ī. kahmāicīt̰.
22.26.1a pāta. nō. t̰biṣ̌iiaṇtat̰. pairi.
22.26.1d mazdā̊sca. ārmaitišca. spəṇtasca:
22.26.1b nase. daēuuī. druxš.
22.26.1c nase. daēuuō.ciϑre.
22.26.1c nase. daēuuō.frakaršte.
22.26.1d nase. daēuuō.fradāiti.
22.26.1e apa. druxš. nase.
22.26.1d apa. druxš. duuāra.
22.26.1d apa. druxš. vīnase.
22.26.1f apāxəδre. apa.nasiiehe.
22.26.1g māmərəṇcainīš. gaēϑā̊. astuuaitīš. aṣ̌ahe.
22.26.2a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
22.26.2b uštā. astī. uštā. ahmāi.
22.26.2c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
22.26.2a nāismī. daēuuō.: {= Y. , }
22.26.2b frauuarānē. mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō.
22.26.2c staotā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
22.26.2d yaštā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm::
22.26.2e ahurāi. mazdāi. vaŋhauuē. vohumaitē. vīspā. vohū. cinahmī.
22.26.2f aṣ̌āunē. raēuuaitē. xvarənaŋuhaitē.
22.26.2g yā. zī. cīcā. vahištā.
22.26.2h yeŋ́hē. gāuš.
22.26.2i yeŋ́hē. aṣ̌əm.
22.26.2j yeŋ́hē. raocā̊.
22.26.2k yeŋ́hē. raocə̄bīš. rōiϑβən. xvāϑrā.::
22.26.3a aēuuō. paṇtā̊. yō. aṣ̌ahe.
22.26.3b vīspe. aniiaēṣ̌ąm. apəṇtąm.