Avesta/Vīspərəd

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Avesta: Vīspərəd source: K.F. Geldner, Avesta. The Sacred Books of the Parsis, Stuttgart (1889). see also avesta.org (provides English translation).

Vr. 1[edit]

1.1.a niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.1.b ratauuō. mainiiauuanąm. ratauuō. gaēϑiianąm.
1.1.c ratauuō. upāpanąm. ratauuō. upasmanąm.
1.1.d ratauuō. fraptərəjātąm.
1.1.e ratauuō. rauuasca. rātąm.
1.1.f ratauuō. caŋraŋhācąm.
1.1.g aṣ̌aonąm. aṣ̌ahe. raϑβąm.
1.2.a niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.2.b yāiriiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō:
1.2.c maiδiiōizarəmaiiehe. paiiaŋhō. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō:
1.2.d niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.2.e maiδiiōiṣ̌əmahe. vāstrō.dātainiiehe. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō:
1.2.f niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.2.g paitišhahiiehe. hahiiehe. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō:
1.2.h niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.2.i aiiāϑrimahe. fraouruuaēštrimahe. varṣ̌niharštaheca. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō:
1.2.j niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.2.k maiδiiāiriiehe. sarəδahe. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō:
1.2.l niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.2.m hamaspaϑmaēdaiiehe. arətō.karəϑnahe. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō.
1.3.a niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.3.b gaēϑanąm. ā̊ŋhairiiehe. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō.
1.3.c yat̰. ā̊ŋhairiiō. zīzanən:
1.3.d niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.3.e staotanąm. yesniianąm. haṇdātanąm. hufrāiiaštanąm. aṣ̌aonąm. aṣ̌ahe. raϑβąm:
1.3.f niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.3.g staotanąm. yesniianąm. haṇdātanąm. hufrāiiaštanąm.
1.3.h aṣ̌aonąm. aṣ̌aoninąmca. aṣ̌ahe. miiazdanąm.
1.4.a niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.4.b sarəδaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō.
1.4.c ahurahe. vairiiehe. frasraoϑrahe. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō:
1.4.d niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.4.e aṣ̌ahe. vahištahe. staoϑβahe. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō:
1.4.f niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.4.g yeŋ́hē.hātaiiā̊. hufrāiiaštaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊. aṣ̌ahe. raϑβō.
1.5.a niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.5.b ahunauuaitiiā̊. gāϑaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊. aṣ̌ahe. raϑβō:
1.5.c niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.5.d γənąnąm. pouru.sarəδō.vīrō.vąϑβanąm. mazdaδātanąm. aṣ̌aonąm. aṣ̌ahe. raϑβąm:
1.5.e niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.5.f ahumatō. ratumatō. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō:
1.5.g niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.5.h yasnahe. haptaŋhātōiš. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō:
1.5.i niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.5.j arəduiiā̊. āpō. anāhitaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊. aṣ̌ahe. raϑβō.
1.6.a niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.6.b uštauuaitiiā̊. gāϑaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊. aṣ̌ahe. raϑβō:
1.6.c niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.6.d gairinąm. aṣ̌axvāϑranąm. pouru.xvāϑranąm. mazdaδātanąm. aṣ̌aonąm. aṣ̌ahe. raϑβąm:
1.6.e niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.6.f spəṇtā.maniiə̄uš. gāϑaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊. aṣ̌ahe. raϑβō:
1.6.g niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.6.h vərəϑraγnahe. ahuraδātahe.
1.6.i vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō.
1.7.a niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.7.b vohuxṣ̌aϑraiiā̊. gāϑaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊. aṣ̌ahe. raϑβō:
1.7.c niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.7.d miϑrahe. vouru.gaoiiaotōiš.
1.7.e rāmanasca.xvāstrahe. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō:
1.7.f niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.7.g vahištōištōiš. gāϑaiiā̊. aṣ̌aoniiā̊. aṣ̌ahe. raϑβō:
1.7.h niuuaēδāiiemi. haṇkāraiiemi.
1.7.i dahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš.
1.7.j dahmaheca. narš. aṣ̌aonō.
1.7.k uγraheca. taxmahe. dāmōiš. upamanahe. yazatahe. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō.
1.8.a niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.8.b airiiamanō. iš́iiehe. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō:
1.8.c niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.8.d fṣ̌ūṣ̌ō.mąϑrahe. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō:
1.8.e niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.8.f ratə̄uš. bərəzō. haδaoxtahe. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō.
1.9.a niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.9.b āhurōiš. fraṣ̌nahe.
1.9.c āhurōiš. t̰kaēṣ̌ahe.
1.9.d āhurōiš. dāx́iiumahe.
1.9.e āhurōiš. zaraϑuštrōtəmahe. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō:
1.9.f niuuaēδaiiemi. haṇkāraiiemi.
1.9.g hadiṣ̌aheca. vāstrauuatō.
1.9.h vāstrō.bərətaheca. gauue. huδā̊ŋhe.
1.9.i gaoidiieheca. narš. aṣ̌aonō.

Vr. 2[edit]

2.1.a ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.1.b ratauuō. mainiiauua. āiiese. yešti:
2.1.c ratauuō. gaēϑiia. āiiese. yešti:
2.1.d ratauuō. upāpa. āiiese. yešti:
2.1.e ratauuō. upasma. āiiese. yešti:
2.1.f ratauuō. fraptərəjāta. āiiese. yešti:
2.1.g ratauuō. rauuascarāta. āiiese. yešti:
2.1.h ratauuō. caŋraŋhāca. āiiese. yešti.
2.2.a ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.2.b yāiriia. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. yešti:
2.2.c maiδiiōizarəmaēm. paiiaŋhəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti:
2.2.d ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.2.e maiδiiōiṣ̌əməm. vāstrō.dātainīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti:
2.2.f ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.2.g paitišhahīm. hahīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti:
2.2.h ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.2.i aiiāϑriməm. fraouruuaēštriməm. varṣ̌niharštəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti:
2.2.j ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.2.k maiδiiāirīm. sarəδəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti:
2.2.l ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.2.m hamaspaϑmaēdaēm. arətō.karəϑnəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti.
2.3.a ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.3.b gaēϑanąm. ā̊ŋhairīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti.
2.3.c yat̰. ā̊ŋhairiiō. zīzanən:
2.3.d ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.3.e vīspe. tē. ratauuō. āiiese. yešti.
2.3.f yōi. aoxta. ahurō. mazdā̊. zaraϑuštrāi.
2.3.g yasniiāca. vahmiiāca.
2.3.h aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.
2.4.a ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.4.b ϑβąm. ratūm. āiiese. yešti.
2.4.c yim. ahurəm. mazdąm.
2.4.d mainiiaom. mainiiauuanąm.
2.4.e dāmanąm. mainiiaoiiā̊. stōiš. ahūmca. ratūmca:
2.4.f ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.4.g ϑβąm. ratūm. āiiese. yešti.
2.4.h yim. zaraϑuštrəm. spitāməm.
2.4.i gaēϑīm. gaēϑiianąm.
2.4.j dāmanąm. gaēϑiiaiiā̊. stōiš. ahūmca. ratūmca.
2.5.a ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.5.b raϑβąm. framarətārəm. āiiese. yešti.
2.5.c yim. narəm. aṣ̌auuanəm. daδrānəm.
2.5.d humatəmca. manō.
2.5.e hūxtəmca. vacō.
2.5.f huuarštəmca. š́iiaoϑnəm:
2.5.g spəṇtąm. ārmaitīm. darətəm.
2.5.h yōi. mąϑrəm. saoš́iiaṇtō.
2.5.1a yeŋ́he. š́iiaoϑnāiš. gaēϑā̊. aṣ̌a. frādəṇte.
2.6.a ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.6.b sarəδa. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. yešti:
2.6.c ahunəm. vairīm. frasraoϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti:
2.6.d ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.6.e aṣ̌əm. vahištəm. staoϑβəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti:
2.6.f ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.6.g yeŋ́hē.hātąm. hufrāiiaštąm. aṣ̌aonīm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti.
2.7.a ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.7.b ahunauuaitīm. gāϑąm. aṣ̌aonīm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti:
2.7.c γənā̊. hubaγā̊. hufəδrīš. huraoδaŋhō. āiiese. yešti:
2.7.d ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.7.e ahuməṇtəm. ratuməṇtəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti:
2.7.f hō. zī. asti. ahūmca. ratūmca.
2.7.g yō. ahurō. mazdā̊:
2.7.h ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.7.i yasnəm. sūrəm. haptaŋhāitīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti:
2.7.j arəduuīm. sūrąm. anāhitąm. aṣ̌aonīm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti.
2.8.a ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.8.b uštauuaitīm. gāϑąm. aṣ̌aonīm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti:
2.8.c garaiiō. aṣ̌axvāϑrā̊. pouru.xvāϑrā̊. mazdaδāta. aṣ̌auuana. aṣ̌ahe. ratauuō. āiiese. yešti:
2.8.d ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.8.e spəṇtā.mainiiūm. gāϑąm. aṣ̌aonīm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti:
2.8.f vərəϑraγnəm. ahuraδātəm. āiiese. yešti:
2.8.g vanaiṇtīmca. uparatātəm. āiiese. yešti.
2.9.a ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.9.b vohuxṣ̌aϑrąm. gāϑąm. aṣ̌aonīm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti:
2.9.c miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. āiiese. yešti:
2.9.d rāma.xvāstrəm. āiiese. yešti:
2.9.e ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.9.f vahištōištīm. gāϑąm. aṣ̌aonīm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti:
2.9.g dahmąm. vaŋuhīm. āfritīm. āiiese. yešti:
2.9.h dahməmca. narəm. aṣ̌auuanəm. āiiese. yešti:
2.9.i uγrəm. taxməm. dāmōiš. upamanəm. yazatəm. āiiese. yešti.
2.10.a ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.10.b airiiamanəm. iṣ̌īm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti:
2.10.c ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.10.d fṣ̌ūṣ̌ō.mąϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti:
2.10.e ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.10.f ratūm. bərəzəm. haδaoxtəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti.
2.11.a ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.11.b āhūirīm. fraṣ̌nəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti:
2.11.c āhūirīm. t̰kaēṣ̌əm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. āiiese. yešti:
2.11.d ahmiia. zaoϑre. barəsmanaēca.
2.11.e hadiš. vāstrauuatō. āiiese. yešti:
2.11.f vāstrəm. bərətəm. gauue. huδā̊ŋhe. āiiese. yešti:
2.11.g gaodāiiūm. narəm. aṣ̌auuanəm. āiiese. yešti.

Vr. 3[edit]

3.1.a hāuuanānəm. āstāiia: (rāspī.)
3.1.b azəm. vīsāi: (zōt̰.)
3.1.c ātrauuaxṣ̌əm. āstāiia: (rāspī.)
3.1.d azəm. vīsāi: (zōt̰.)
3.1.e frabərətārəm. āstāiia: (rāspī.)
3.1.f azəm. vīsāi: (zōt̰.)
3.1.g ābərətəm. āstāiia: (rāspī.)
3.1.h azəm. vīsāi: (zōt̰.)
3.1.i āsnatārəm. āstāiia: (rāspī.)
3.1.j azəm. vīsāi: (zōt̰.)
3.1.k raēϑβiškarəm. āstāiia: (rāspī.)
3.1.l azəm. vīsāi: (zōt̰.)
3.1.m sraoṣ̌āuuarəzəm. āstāiia.
3.1.n dąhištəm. aršuuacastəməm: (rāspī.)
3.1.o azəm. vīsāi.:
3.1.1a †yaϑā. ahū. vairiiō.
3.1.1b yō. zaotā. frā. mē. mrūtē:: (zōt̰.)
3.1.1c aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.
3.1.1d frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.†::
3.2.a āϑrauuanəm. āstāiia:
3.2.b raϑaēštārəm. āstāiia:
3.2.c vāstrīm. fṣ̌uiiaṇtəm. āstāiia:
3.2.d nmānahe. nmānō.paitīm. āstāiia:
3.2.e vīsō. vīspaitīm. āstāiia:
3.2.f zaṇtə̄uš. zaṇtupaitīm. āstāiia:
3.2.g daiŋ́hə̄uš. daiŋ́hupaitīm. āstāiia.
3.3.a yuuānəm. humanaŋhəm. huuacaŋhəm. huš́iiaoϑnəm. hudaēnəm. āstāiia:
3.3.b yuuānəm. uxδō.vacaŋhəm. āstāiia:
3.3.c xvaētuuadaϑəm. āstāiia:
3.3.d daiŋ́hāuruuaēsəm. āstāiia:
3.3.e humāiš. pairijaϑnəm. āstāiia:
3.3.f nmānahe. nmānō.paϑnīm. āstāiia.
3.4.a nāirikąmca. āstāiia.
3.4.b frāiiō.humatąm. frāiiō.hūxtąm. frāiiō.huuarštąm.
3.4.c huš.hąm.sāstąm. ratuxṣ̌aϑrąm. aṣ̌aonīm.
3.4.d yąm. ārmaitīm. spəṇtąm.
3.4.e yā̊sca. tē. γənā̊.
3.4.f ahura. mazda:
3.4.g narəmca. aṣ̌auuanəm. āstāiia.
3.4.h frāiiō.humatəm. frāiiō.hūxtəm. frāiiō.huuarštəm.
3.4.i vistō.fraorəitīm. əuuistō.kaiiaδəm.
3.4.1a yeŋ́he. š́iiaoϑnāiš. gaēϑā̊. aṣ̌a. frādəṇte.
3.5.a āat̰. vō. kascit̰. mazdaiiasnanąm.
3.5.b ratūš. āmrūmaide.
3.5.c ratūš. āstāiiamaide.
3.5.d aməṣ̌ə̄sca. spəṇtə̄.
3.5.e saoš́iiaṇtasca.
3.5.f dąhištə̄. aršuuacastəmą.
3.5.g aiβiiāmatəmą. ašxrāxvanutəmą:
3.5.h mazištə̄. amą. āmrūmaide. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.
3.5.i aϑaurunąsca. raϑaēštārə̄sca.
3.5.j vāstriiąsca. fṣ̌uiiaṇtō.
3.6.a yaϑā. ahū. vairiiō.
3.6.b yō. ātrauuaxṣ̌ō. frā.mē. mrūtē: (rāspī.)
3.6.c aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.
3.6.d frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū:
3.6.e yaϑā. ahū. vairiiō.
3.6.f yō. zaotā. frā.mē. mrūtē: (zōt̰.)
3.6.g aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.
3.6.h frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.
3.7.a tūm. nō. āϑraom. zaotastē. : †(zōt̰.)
3.7.b yaϑā. ahū. vairiiō.
3.7.c yō. āϑrauuaxṣ̌ō. frā.mē. mrūtē: (rāspī.)
3.7.d aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.
3.7.e frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.:† (zōt̰.)
3.7.f azəm. aēta. zaota. vīsāi.
3.7.g staotanąm. yesniianąm.
3.7.h frasraoϑrəmca. framarəϑrəmca.
3.7.i fragāϑrəmca. frāiiaštīmca.

Vr. 4[edit]

4.1.a āca. manō. mata. āca. yazamaide.
4.1.b vaŋuhīmca. ādąm. vaŋuhīmca. aṣ̌īm.
4.1.c vaŋuhīmca. cistīm. vaŋuhīmca. druuatātəm.
4.1.d auui. ratūš. auui. raϑβiia. gərəṇte.
4.2.a frā. gauue. vərəṇdiiāi. mazdaiiasna. zaraϑuštraiiō.
4.2.b ā.hīm. vaēδaiiamahī.
4.2.c raϑβaēca. miiazdaēca.
4.2.d raϑβaēca. ratufritaiiaēca.
4.2.e vīspaiiā̊. sącat̰ca. aṣ̌aonō. stōiš.
4.2.f yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.
4.2.g †sraoṣ̌ō. astu: {~ Y. , - }
4.2.h sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. yazamaide::
4.2.i ratūm. bərəzaṇtəm. yazamaide.
4.2.j yim. ahurəm. mazdąm.
4.2.k yō. aṣ̌ahe. apanōtəmō.
4.2.l yō. aṣ̌ahe. jaγmūštəmō::
4.2.m vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri. yazamaide::
4.2.n vīspaca. huuaršta. š́iiaoϑna. yazamaide.
4.2.o varštaca. varəš́iiamnaca.
4.2.4a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
4.2.4b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
4.2.4c tąscā. tā̊scā. yazamaide.†::::

Vr. 5[edit]

5.1.a vīse. vō. aməṣ̌a. spəṇta.
5.1.b staota. zaota.
5.1.c zbāta. yašta.
5.1.d framarəta. aibijarəta.
5.1.e yūṣ̌mākəm. yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.
5.1.f yat̰. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
5.1.g ahmākəm. hauuaŋhāica. ratufritaiiaēca. aṣ̌auuastāica. vərəϑraγniiāica. huruniiāica.
5.1.h yat̰. saoš́iiaṇtąm. aṣ̌aonąm.
5.2.a pairī. və̄. aməṣ̌ā. spəṇtā. huxṣ̌aϑrā. huδā̊ŋhō. daδąmi.
5.2.b tanuuascīt̰. xvax́iiā̊. uštanəm.
5.2.c pairī. vīspā̊. hujītaiiō.
5.3.1a frā. tē. vərəne. ahe. daēnaiia.
5.3.1b aṣ̌āum. ahura. mazda.
5.3.1c mazdaiiasnō. zaraϑuštriš.
5.3.1d +vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō::
5.3.1e hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
5.3.1f yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
5.3.1g sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
5.3.1h yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
5.3.1i raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.
5.3.1j yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. (rāspī.) frasastaiiaēca.::
5.3.2a yaϑā. ahū. vairiiō.
5.3.2b zaotā. frā.mē. mrūtē:: (rāspī.)
5.3.2c yaϑā. ahū. vairiiō.
5.3.2d yō. zaotā. frā.mē. mrūtē:: (zōt̰.)
5.3.2e aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.
5.3.2f frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.::::

Vr. 6[edit]

6.1.a sastica. (zōt̰.::) vaṇtāca. rafnaŋhāca.
6.1.b vīϑuṣ̌aēibiiasca. zaoϑrābiiō.
6.1.c aršuxδaēibiiasca. vāγžibiiō.
6.1.d aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. vaŋhūš. srīrāiš. nāmąn. āzbaiia:
6.1.e aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. vaŋhūš. srīrāiš. nāmąn. aṣ̌ahe. frāiieze.
6.1.f bərəja. vaŋhə̄uš. aṣ̌ahe.
6.1.g bərəja. †daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš:
6.1.1a yeŋ́hē. mē. aṣ̌āt̰. hacā. (zōt̰.)
6.1.1b vahištəm. yesnē. paitī.
6.1.1c vaēdā. mazdā̊. ahurō.
6.1.1d yōi. ā̊ŋharəcā. həṇticā.
6.1.1e tą. yazāi. xvāiš. nāmə̄nīš.
6.1.1f pairicā. jasāi. vaṇtā.::
6.1.1g vohū. xṣ̌aϑrəm. vairīm.
6.1.1h bāgəm. aibībairištəm.::
6.1.2a səraoṣ̌ō. iδā. astū.
6.1.2b ahurahe. mazdā̊. yasnāi.
6.1.2c səuuīštahe. aṣ̌aonō.
6.1.2d yə̄. nā̊. ištō.
6.1.2e hiiat̰. paouruuīm.
6.1.2f tat̰. ustəməmcīt̰::
6.1.2g auuaϑāt̰. iδā. səraoṣ̌ō. astū.
6.1.2h ahurahe. mazdā̊. yasnāi.
6.1.2i səuuīštahe. aṣ̌aonō.
6.1.2j yə̄. nā̊. ištō.::

Vr. 7[edit]

7.1.a vaca. aršuxδa. yazamaide:
7.1.b sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. yazamaide:
7.1.c aṣ̌īm. vaŋuhīm. yazamaide:
7.1.d nairīm. saŋhəm. yazamaide:
7.1.e āxštīm. hąm.vaiṇtīm. yazamaide:
7.1.f astərətaca. amuiiamna. yazamaide:
7.1.g aṣ̌āunąmca. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:
7.1.h cinuuatō. pərətūm. yazamaide:
7.1.i garō. nmānəm. ahurahe. mazdā̊. yazamaide:
7.1.j vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. yazamaide.
7.1.k raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm.: (si. bār.)
7.1.1.a vaca. aršuxδa. yazamaide:
7.1.1.b sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. yazamaide:
7.1.1.c aṣ̌īm. vaŋuhīm. yazamaide:
7.1.1.d nairīm. saŋhəm. yazamaide:
7.1.1.e āxštīm. hąm.vaiṇtīm. yazamaide:
7.1.1.f astərətaca. amuiiamna. yazamaide:
7.1.1.g aṣ̌āunąmca. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:
7.1.1.h cinuuatō. pərətūm. yazamaide:
7.1.1.i garō. nmānəm. ahurahe. mazdā̊. yazamaide:
7.1.1.j vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. yazamaide.
7.1.1.k raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm.:}
7.1.2.a vaca. aršuxδa. yazamaide:
7.1.2.b sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. yazamaide:
7.1.2.c aṣ̌īm. vaŋuhīm. yazamaide:
7.1.2.d nairīm. saŋhəm. yazamaide:
7.1.2.e āxštīm. hąm.vaiṇtīm. yazamaide:
7.1.2.f astərətaca. amuiiamna. yazamaide:
7.1.2.g aṣ̌āunąmca. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:
7.1.2.h cinuuatō. pərətūm. yazamaide:
7.1.2.i garō. nmānəm. ahurahe. mazdā̊. yazamaide:
7.1.2.j vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. yazamaide.
7.1.2.k raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm.:
7.2.a vahištahe. aŋhə̄uš. vahištąm. aiianąm. yazamaide:
7.2.b arštātəm. yazamaide.
7.2.c vaŋuhīm. frādat̰.gaēϑąm.
7.2.d varədat̰.gaēϑąm. sauuō.gaēϑąm.
7.2.e yąm. daēnąm. māzdaiiasnīm:
7.2.f raṣ̌nūm. razištəm. yazamaide:
7.2.g miϑrəm. vouru.gaoiiaoitīm. yazamaide:
7.2.h rəuuīm. parəṇdīm. yazamaide.
7.2.i rəuuīm. rauuō.manaŋhąm.
7.2.j rəuuīm. rauuō.vacaŋhąm.
7.2.k rəuuīm. rauuō.š́iiaoϑənanąm.
7.2.l frā. tanuuō. rəṇjaiieiti.
7.3.a nairiiąm. hąm.varəitīm. yazamaide.
7.3.b framən.narąm. framən.narō.vīrąm.
7.3.c yā. āsaot̰. āsiiā̊.
7.3.d yā. taxmō.tąṣ̌iiā̊.
7.3.e yā. dim. jasaiti. baγō.baxtəmcit̰.
7.3.f yā. narəm. vīgərəptācit̰.
7.3.g tanuuō. baoxtārəm. daδāiti:
7.3.h xvafnəm. mazdaδātəm. yazamaide.
7.3.i ṣ̌āitīm. pasuuā̊. vīraiiā̊.
7.4.a auuā̊. dāmąn. aṣ̌auuanō. yazamaide.
7.4.b yā̊. həṇti. paoiriiō.dāta. paoiriiō.fraϑβaršta.
7.4.c aṣ̌nāat̰ca. apāat̰ca.
7.4.d zəmāat̰ca. uruuaraiiāat̰ca.
7.4.e gaot̰ca. huδā̊ŋhat̰:
7.4.f zraiiō. vourukaṣ̌əm. yazamaide:
7.4.g vātəm. darṣ̌īm. mazdaδātəm. yazamaide:
7.4.h asmanəm. xvanuuaṇtəm. yazamaide.
7.4.i paoiriiō.dātəm. paoiriiō.fraϑβarštəm.
7.4.j gaēϑīm. gaēϑaiiā̊. stōiš.
7.5.1a ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
7.5.1b haδa.zaoϑrəm. haδa.aiβiiā̊ŋhanəm.
7.5.1c imat̰. barəsma. aṣ̌aiia. frastarətəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
7.5.1d apąm. naptārəm. yazamaide:
7.5.1e +nairīm. saŋhəm. yazamaide::
7.5.1f taxməm. dāmōiš. upamanəm. yazatəm. yazamaide::
7.5.1g iristanąm. uruuąnō. yazamaide::
7.5.1h yā̊. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō.
7.5.2i ratūm. bərəzaṇtəm. yazamaide::
7.5.2j yim. ahurəm. mazdąm.
7.5.2k yō. aṣ̌ahe. apanōtəmō.
7.5.2l yō. aṣ̌ahe. jaγmūštəmō::
7.5.2m vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri. yazamaide::
7.5.2n vīspaca. huuaršta. š́iiaoϑna. yazamaide.
7.5.2o varštaca. varəš́iiamnaca.::
7.5.3a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
7.5.3b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
7.5.3c tąscā. tā̊scā. yazamaide.:: (rāspī.)
7.5.2a yaϑā. ahū. vairiiō.
7.5.2b yō. zaotā. frā.mē. mrūtē:: (zōt̰.)
7.5.2c aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.
7.5.2d frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.::::

Vr. 8[edit]

8.1.a aēta. vaca. maδaiiaŋha.
8.1.b ahe. vaca. səṇdaiiaŋha.
8.1.c ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua.
8.1.d haϑra. vaŋhubiiō. yazataēibiiō.
8.1.e yat̰. aməṣ̌aēibiiō. spəṇtaēibiiō.
8.1.f huxṣ̌aϑraēibiiō. huδābiiō.
8.1.g paṇcasat̰bīšca. satāišca.
8.1.h hazaŋrāišca. baēuuarəbīšca.
8.1.i ahąxštāišca. frāiiebīšcat̰ca. ahmāt̰.
8.2.1Aa huxṣ̌aϑrōtəmāi. +bā. +āt̰. xṣ̌aϑrəm.
8.2.1Ab ahmat̰. hiiat̰. aibī.
8.2.1Ac dadəmahicā. cīṣ̌mahicā. +huuąnmahicā.
8.2.1Ad hiiat̰. mazdāi. ahurāi.
8.2.1Ae aṣ̌āicā. vahištāi.:: (si. bār.)
8.2.1Ba huxṣ̌aϑrōtəmāi. +bā. +āt̰. xṣ̌aϑrəm.
8.2.1Bb ahmat̰. hiiat̰. aibī.
8.2.1Bc dadəmahicā. cīṣ̌mahicā. +huuąnmahicā.
8.2.1Bd hiiat̰. mazdāi. ahurāi.
8.2.1Be aṣ̌āicā. vahištāi.::
8.2.1Ca huxṣ̌aϑrōtəmāi. +bā. +āt̰. xṣ̌aϑrəm.
8.2.1Cb ahmat̰. hiiat̰. aibī.
8.2.1Cc dadəmahicā. cīṣ̌mahicā. +huuąnmahicā.
8.2.1Cd hiiat̰. mazdāi. ahurāi.
8.2.1Ce aṣ̌āicā. vahištāi.::

Vr. 9[edit]

9.1.a haomanąm. uzdātanąm.
9.1.b zaoϑranąm. uzdātanąm.
9.1.c uzdātanąm. uzdāhiiamnanąm.
9.1.d vārəϑraγninąm. paiti.biṣ̌inąm.
9.1.e aṣ̌ōiš. baēṣ̌aza. hacimnanąm.
9.1.f cistōiš. baēṣ̌aza. hacimnanąm.
9.1.g mazdā̊. baēṣ̌aza. hacimnanąm.
9.1.h zaraϑuštrahe. baēṣ̌aza. hacimnanąm.
9.1.i zaraϑuštrōtəmahe. baēṣ̌aza. hacimnanąm.
9.2.a auua. baēṣ̌aza. hacimnanąm.
9.2.b yā. humāiiehe. aṣ̌aonō.
9.2.c yā. humāiiehe. pairijaϑnō.
9.2.d yā. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
9.2.e yā. dahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš.
9.2.f yā. dahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊. anādruxtōiš.
9.2.g yā. dahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊. anauuauruxtōiš.
9.3.a āuuistaiiaēca. aiβi.vistaiiaēca. aiβiš.hutaiiaēca.
9.3.b upāštaiiaēca. upaŋharštaiiaēca.
9.3.c hufrāiiaštaiiaēca. huframərətaiiaēca.
9.3.d yōi. həṇti. haoma.
9.3.e sūra. spəṇta. aṣ̌auuana.
9.3.f aṣ̌aiia. uzdāta.
9.3.g aṣ̌aiia. uzdāhiiamna.
9.3.h aṣ̌aiia. aiβi.vaēδaiiamna.
9.3.i aṣ̌aiia. aiβi.vaēδaiiaṇta.
9.3.j aṣ̌aiia. hunuuana.
9.3.k aṣ̌aiia. haoš́iiaṇta.
9.4.a amauuatō. amāi. amauuatō. vərəϑraγnāi.
9.4.b amauuaiϑiiā̊. ərəϑiiā̊.
9.4.c amauuaiϑiiā̊. aṣ̌ōiš. amauuaiϑiiā̊. cistōiš.
9.4.d amauuaiϑiiā̊. pauruuatātō. amauuaiϑiiā̊. uparatātō.
9.4.e amauuat̰biiō. aēibiiō. yazataēibiiō.
9.4.f yat̰. aməṣ̌aēibiiō. spəṇtaēibiiō.
9.4.g huxṣ̌aϑraēibiiō. huδābiiō.
9.4.h yauuaējibiiō. yauuaēsubiiō.
9.4.i yōi. vaŋhə̄uš. ā.manaŋhō. š́iieiṇti.
9.4.j yā̊sca. uiti.
9.5.a hauruuatā̊sca. nō. amərətātā̊.
9.5.b gə̄ušca. taṣ̌nō. gə̄ušca. urunō.
9.5.c āϑrasca. aoxtō.nāmanō.
9.5.d hadiṣ̌asca. aṣ̌iuuatō. vāstrauuatō.
9.5.e xvāϑrauuatō. marždikauuatō.
9.6.a staotaca.
9.6.b yasnāica. vahmāica. frasastaiiaēca.
9.6.c yat̰. aēṣ̌a. ahurahe. mazdā̊.
9.6.d yat̰. aēṣ̌a. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
9.6.e ratə̄ušca. aṣ̌aonō. bərəzatō.
9.6.f yasnāica. vahmāica.
9.6.g yat̰. apanōtəmahe. raϑβō.
9.6.h yat̰. jaγmūš́iiā̊. aṣ̌ōiš.
9.6.i yat̰. jaγmūš́iiā̊. ratufritōiš.
9.7.a yat̰. mąϑrahe. spəṇtahe.
9.7.b yat̰. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.
9.7.c yat̰. staotanąm. yesniianąm.
9.7.d yat̰. vīspaēṣ̌ąmca. raϑβąm. vīspanąmca. ratufritinąm.
9.7.e vīspaiiā̊. sącat̰ca. aṣ̌aonō. stōiš.
9.7.f yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.
9.7.g sraoṣ̌ō. astū.
9.7.h †hiiat̰. paouruuīm. tat̰. ustəməmcīt̰: (zōt̰.)
9.7.1a yaϑā. ahū. vairiiō.
9.7.1b yō. ātrauuaxṣ̌ō. frā.mē. mrūtē: (rāspī.)
9.7.1c aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.
9.7.1d frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū:
9.7.1e yaϑā. ahū. vairiiō.
9.7.1d yō. zaotā. frā.mē. mrūtē: (zōt̰.)
9.7.1e aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.
9.7.1f frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.
9.7.2a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
9.7.2b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
9.7.2c tąscā. tā̊scā. yazamaide.†::::

Vr. 10[edit]

10.1.a āiiese. yešti.
10.1.b arəzahibiiō. sauuahibiiō.
10.1.c fradaδafṣ̌ubiiō. vīdaδafṣ̌ubiiō.
10.1.d vouru.barəštibiiō. vouru.jarəštibiiō.
10.1.e aheca. karṣ̌uuanə̄.
10.1.f yat̰. xvaniraϑahe.
10.2.a āiiese. yešti.
10.2.b asmanaēibiia. hāuuanaēibiia.
10.2.c aiiaŋhaēnaēibiia. hāuuanaēibiia.
10.2.d taštāi. zaoϑrō.barənāi.
10.2.e varəsāi. haomō.aŋharəzānāi.
10.2.f tauuaca. barəsmanō. aṣ̌aiia. frastarətahe:
10.2.g āiiese. yešti.
10.2.h ahunahe. vairiiehe.
10.2.i anahunāca. ratušca.
10.2.j stitātasca. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš:
10.2.1a †āiiese. yešti. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌inąm. uγranąm. aiβiϑūranąm.
10.2.1b paoiriiō.t̰kaēṣ̌anąm. frauuaṣ̌inąm.
10.2.1c nabānazdištanąm. frauuaṣ̌inąm.
10.2.1d hauuahe. urunō. frauuaṣ̌ə̄e::
10.2.1e āiiese. yešti. vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō::
10.2.1f āiiese. yešti. vīspaēibiiō. vaŋhuδābiiō. yazataēibiiō.
10.2.1g mainiiaoibiiascā. gaēϑiiaēibiiascā.
10.2.1h yōi. həṇti.
10.2.1i yasniiāca. vahmiiāca.
10.2.1j aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.::
10.2.2a frauuarāne. mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō::
10.2.2b hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
10.2.2c yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
10.2.2d sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
10.2.2e yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
10.2.2f raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca. māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.
10.2.2g yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. (rāspī.) frasastaiiaēca.::
10.2.3a yaϑā. ahū. vairiiō. zaotā.
10.2.3b frā.mē. mrūtē:: (rāspī.)
10.2.3c yaϑā. ahū. vairiiō.
10.2.3d yō. zaotā. frā.mē. mrūtē:: (zōt̰.)
10.2.3e aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.
10.2.3f frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.::::

Vr. 11[edit]

11.1.a ahurāi. mazdāi. haomą. āuuaēδaiiamahī.
11.1.b yat̰. uzdātəm. səuuištəm.
11.1.c vərəϑraγne. frādat̰.gaēϑāi.
11.1.d yat̰. huxṣ̌aϑrāi. aṣ̌aone.
11.1.e yat̰. ratuxṣ̌aϑrāi. aṣ̌aone:
11.1.f aməṣ̌aēibiiō. spəṇtaēibiiō. haomą. āuuaēδaiiamahī:
11.1.g aiβiiō. vaŋuhibiiō. haomą. āuuaēδaiiamahī.
11.1.h hauuahe. urunō. haomą. āuuaēδaiiamahī:
11.1.i vīspaiiā̊. aṣ̌aonō. stōiš. haomą. āuuaēδaiiamahī.
11.2.a imą. haomą. ima. haomiia.
11.2.b ima. starəta. ima. miiazda.
11.2.c ima. asma. paoiriia. dāmąn.
11.2.d ima. asmana. hāuuana.
11.2.e auui.bərəta. haoma. zāire.
11.2.f ima. aiiaŋhaēna. hāuuana.
11.2.g auui.bərəta. haoma. zāire.
11.2.h imąm. āpəm. haomiiąm.
11.2.i imat̰. barəsma. aṣ̌aiia. frastarətəm.
11.3.a imā̊. kəhrpasca. təuuīṣ̌īšca.
11.3.b imā̊. yaētuṣ̌īš. zaoϑrā̊.
11.3.c iməm. haoməm. aṣ̌auuanəm.
11.3.d gąmca. huδā̊ŋhəm.
11.3.e narəmca. aṣ̌auuanəm.
11.3.f āsnaca. manā̊. aṣ̌aonąm.
11.3.g āsnaca. manā̊. saoš́iiaṇtąm.
11.3.h imąmcā. gąm. jīuuiiąm. aṣ̌aiia. uzdātąm.
11.3.i imąmcā. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdātąm:
11.4.a aiβiiō. vaŋuhibiiō.
11.4.b imā̊. zaoϑrā̊.
11.4.c haomauuaitīš. gaomauuaitīš. haδānaēpatauuaitīš.
11.4.d aṣ̌aiia. uzdātā̊.
11.4.e aiβiiō. vaŋuhibiiō.
11.4.f apəmca. haomiiąm.
11.4.g asmanaca. hāuuana.
11.4.h aiiaŋhaēnaca. hāuuana:
11.5.a imąmcā. uruuarąm. barəsmanīm.
11.5.b jaγmūṣ̌īmca. ratufritīm.
11.5.c marəϑrəmca. varəzīmca.
11.5.d daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
11.5.e gāϑanąmca. sraoϑrəm.
11.5.f jaγmūṣ̌īmca. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufritīm.
11.5.g imą. aēsmąsca. baoiδīmca.
11.5.h tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra.
11.5.i vīspaca. vohu. mazdaδāta. aṣ̌aciϑra.
11.5.j pairica. dadəmahī.
11.5.k āca. vaēδaiiamahī.
11.5.l āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī:
11.6.a ahurāica. mazdāi.
11.6.b sraoṣ̌āica. aṣ̌iiāi.
11.6.c raṣ̌nuuaēca. razištāi.
11.6.d miϑrāica. vouru.gaoiiaotə̄e.
11.6.e aməṣ̌aēibiiasca. spəṇtaēibiiō.
11.6.f aṣ̌āunąmca. frauuaṣ̌ibiiō.
11.6.g aṣ̌āunąmca. uruuōibiiō.
11.6.h āϑraēca. ahurahe. mazdā̊. raϑβaēca.
11.6.i bərəzaite. raϑβaēca.
11.6.j miiazdaēca. raϑβaēca.
11.6.k ratufritaiiaēca.
11.6.l vīspaiiā̊. sącat̰ca. aṣ̌aonō. stōiš.
11.6.m yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.
11.7.a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.7.b zaraϑuštrahe. spitāmahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌ə̄e.
11.7.c yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.
11.7.d aŋhuiiaoš. aṣ̌acinaŋhō.
11.7.e mat̰. vīspābiiō. aṣ̌aonibiiō. frauuaṣ̌ibiiō.
11.7.f yā̊. irīriϑuṣ̌ąm. aṣ̌aonąm.
11.7.g yā̊sca. juuaṇtąm. aṣ̌aonąm.
11.7.h yā̊sca. narąm. azātanąm.
11.7.i fraṣ̌ō.carəϑrąm. saoš́iiaṇtąm.
11.8.a imą. haomą. ima. haomiia.
11.8.b ima. starəta. ima. miiazda.
11.8.c ima. asma. paoiriia. dāmąn.
11.8.d ima. asmana. hāuuana.
11.8.e auui.bərəta. haoma. zāire.
11.8.f ima. aiiaŋhaēna. hāuuana.
11.8.g auui.bərəta. haoma. zāire.
11.8.h imąm. āpəm. haomiiąm.
11.8.i imat̰. barəsma. aṣ̌aiia. frastarətəm.
11.9.a imā̊. kəhrpasca. təuuīṣ̌īšca.
11.9.b imā̊. yaētuṣ̌īš. zaoϑrā̊.
11.9.c iməm. haoməm. aṣ̌auuanəm.
11.9.d gąmca. huδā̊ŋhəm.
11.9.e narəmca. aṣ̌auuanəm.
11.9.f āsnaca. manā̊. aṣ̌aonąm.
11.9.g āsnaca. manā̊. saoš́iiaṇtąm.
11.9.h imąmcā. gąm. jīuuiiąm. aṣ̌aiia. uzdātąm.
11.9.i imąmcā. uruuarąm. haδānaēpatąm. aṣ̌aiia. uzdātąm:
11.10.a aiβiiō. vaŋuhibiiō.
11.10.b imā̊. zaoϑrā̊.
11.10.c haomauuaitīš. gaomauuaitīš. haδānaēpatauuaitīš.
11.10.d aṣ̌aiia. uzdātā̊.
11.10.e aiβiiō. vaŋuhibiiō.
11.10.f apəmca. haomiiąm.
11.10.g asmanaca. hāuuana.
11.10.h aiiaŋhaēnaca. hāuuana:
11.11.a imąmcā. uruuarąm. barəsmanīm.
11.11.b jaγmūṣ̌īmca. ratufritīm.
11.11.c marəϑrəmca. varəzīmca.
11.11.d daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
11.11.e gāϑanąmca. sraoϑrəm.
11.11.f jaγmūṣ̌īmca. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufritīm.
11.11.g imą. aēsmąsca. baoiδīmca.
11.11.h tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra.
11.11.i vīspaca. vohu. mazdaδāta. aṣ̌aciϑra.
11.11.j pairica. dadəmahī.
11.11.k āca. vaēδaiiamahī.
11.11.l āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī:
11.12.a aməṣ̌aēibiiō. spəṇtaēibiiō.
11.12.b huxṣ̌aϑraēibiiō. huδābiiō.
11.12.c yauuaējibiiō. yauuaēsubiiō.
11.12.d yōi. vohu. yōi. vohunąm. dātārō.
11.12.e yōi. vaŋhə̄uš. ā.manaŋhō. š́iieiṇti:
11.12.f vaŋhə̄uš. ā.zī. ā.manaŋhō. š́iieiṇti.
11.12.g yōi. aməṣ̌ā̊. spəṇta. huxṣ̌aϑra. huδā̊ŋhō.
11.12.h aδāt̰. māta. aδāt̰. būta.
11.12.i haca. vaŋhaot̰. manaŋhat̰.
11.13.a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī. frāiiehīš.
11.13.b ahe. nmānahe. fradaϑāi.
11.13.c ahe. nmānahe. sauuaŋhō.
11.13.d ahe. nmānahe. vaxṣ̌at̰.
11.13.e ahe. nmānahe. vītarązō.
11.13.f ahe. nmānahe. vītarə.t̰baēṣ̌ō.
11.13.g ahe. nmānahe. pasuuąmca. narąmca.
11.13.h zātanąmca. ząhiiamnanąmca. aṣ̌aonąm.
11.13.i yeŋ́he. aēm. aŋhən.
11.13.j yeŋ́he. aēm. həṇti.
11.13.k yeŋ́he. vaēm. mahi.
11.13.l yōi. saoš́iiaṇtō. dax́iiunąm.
11.14.a yat̰. vohuuarəząm. aṣ̌aonąm.
11.14.b yat̰. vohuuarəzinąm. aṣ̌aoninąm.
11.14.c yat̰. haiϑiiāuuarəząm. aṣ̌aonąm.
11.14.d yat̰. haiϑiiāuuarəzinąm. aṣ̌aoninąm.
11.14.e yat̰. huuarštāuuarəząm. aṣ̌aonąm.
11.14.f yat̰. huuarštāuuarəzinąm. aṣ̌aoninąm.
11.15.a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.15.b aṣ̌āunąm. vaŋuhibiiō. frauuaṣ̌ibiiō.
11.15.c yā̊. uγrā̊sca. aiβiϑūrā̊sca. aṣ̌aonąm. auuaŋhe.
11.16.a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.b sraoṣ̌ahe. aṣ̌iiehe.
11.16.c aṣ̌ōišca. vaŋhuiiā̊.
11.16.d nairiieheca. saŋhahe.
11.16.e āxštibiiāca. hąm.vaiṇtibiia.
11.16.f āϑraēca. ahurahe. mazdā̊.
11.16.g raϑβaēca. bərəzaite.
11.16.h vīspaiiā̊. sącat̰ca. aṣ̌aonō. stōiš.
11.16.i yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca:
11.16.1j † āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.1k ahurāi. mazdāi.
11.16.1l vaŋhauue. manaŋhe.
11.16.1m aṣ̌āi. vahištāi.
11.16.1n xṣ̌aϑrāi. vairiiāi.
11.16.1o spəṇtaiiāi. ārmatə̄e.
11.16.1p hauruuat̰biia. amərətat̰biia.
11.16.1q gə̄uš. taṣ̌ne.
11.16.1r gə̄uš. urune.
11.16.1s āϑre. ahurahe. mazdā̊.
11.16.1t yaētuštəmāi. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm. ::
11.16.2a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.2b daϑuṣ̌ō. ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xvarənaŋuhatō.
11.16.2c mainiiə̄uš. mainiiaoiiehe.
11.16.2d aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
11.16.2e yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::
11.16.3a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.3b asniiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō::
11.16.3c hāuuanə̄e. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
11.16.3d yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.3e āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.3f sāuuaŋhə̄e. vīsiiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
11.16.3g yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.3h āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.3i miϑrahe. vouru.gaoiiaotōiš.
11.16.3j hazaŋrō.gaoṣ̌ahe. baēuuarə.caṣ̌manō.
11.16.3k aoxtō.nāmanō. yazatahe.
11.16.3l rāmanō. xvāstrahe.
11.16.3m yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::
11.16.4a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.4b rapiϑβināi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
11.16.4c yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.4d āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.4e frādat̰.fṣ̌auue. zaṇtumāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
11.16.4f yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.4g āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.4h aṣ̌ahe. vahištahe.
11.16.4i āϑrasca. ahurahe. mazdā̊.
11.16.4j yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::
11.16.5a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.5b uzaiieirināi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
11.16.5c yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.5d āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.5e frādat̰.vīrāi. dāx́iiumāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
11.16.5f yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.5g āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.5h bərəzatō. ahurahe. nafəδrō. apąm.
11.16.5i apasca. mazdaδātaiiā̊.
11.16.5j yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::
11.16.6a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.6b aiβisrūϑrimāi. aibigaiiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
11.16.6c yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.6d āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.6e frādat̰.vīspąm.hujiiātə̄e. zaraϑuštrōtəmāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
11.16.6f yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.6g āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.6h aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌inąm.
11.16.6i γənąnąmca. vīrō.vąϑβanąm.
11.16.6j yāiriiaiiā̊sca. huṣ̌itōiš.
11.16.6k amaheca. hutāštahe. huraoδahe.
11.16.6l vərəϑraγnaheca. ahuraδātahe.
11.16.6m vanaiṇtiiā̊sca. uparatātō.
11.16.6n yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::
11.16.7a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.7b uṣ̌ahināi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
11.16.7c yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.7d āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.7e bərəjiiāi. nmāniiāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
11.16.7f yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.7g āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.7h sraoṣ̌ahe. aš́iiehe. aṣ̌iuuatō. vərəϑrājanō. frādat̰.gaēϑahe.
11.16.7i raṣ̌naoš. razištahe.
11.16.7j arštātasca. frādat̰.gaēϑaiiā̊. varədat̰.gaēϑaiiā̊.
11.16.7k yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::
11.16.8a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.8b māhiiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō::
11.16.8c aṇtarəmā̊ŋhāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
11.16.8d yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.8e āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.8f pərənō.mā̊ŋhāi. vīṣ̌aptaϑāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
11.16.8g yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::
11.16.9a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.9b yāiriiaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō::
11.16.9c maiδiiōizarəmaiiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
11.16.9d yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.9e āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.9f maiδiiōiṣ̌əmāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
11.16.9g yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.9h āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī. paitišhahiiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
11.16.9i yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.9j āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.9k aiiāϑrimāi. fraouruuaēštrimāi. varṣ̌niharštāica. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
11.16.9l yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.9m āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.9n maiδiiāiriiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
11.16.9o yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.9p āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.9q hamaspaϑmaēdaiiāi. aṣ̌aone. aṣ̌ahe. raϑβe.
11.16.9r yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.9s āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.9t sarəδaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō.
11.16.9u yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::
11.16.10a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.10b vīspaēibiiō. aēibiiō. ratubiiō.
11.16.10c yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. ϑraiiasca. ϑrisąsca. nazdišta. pairišhāuuanaiiō.
11.16.10d yōi. həṇti. aṣ̌ahe. yat̰. vahištahe. mazdō.frasāsta. zaraϑuštrō.fraoxta.
11.16.10e yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::
11.16.11a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.11b ahuraēibiia. miϑraēibiia. bərəzaṇbiia. aiϑiiajaŋhaēibiia. aṣ̌auuanaēibiia.
11.16.11c stārąmca. spəṇtō.mainiiauuanąm. dāmanąm.
11.16.11d tištriieheca. stārō. raēuuatō. xvarənaŋuhatō.
11.16.11e mā̊ŋhaheca. gaociϑrahe.
11.16.11f huuarəca. xṣ̌aētahe. auruuat̰.aspahe. dōiϑrahe. ahurahe. mazdā̊.
11.16.11g miϑrahe. dax́iiunąm. daiŋ́hupatōiš.
11.16.11h yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.11i āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī. (...)
11.16.11j ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xvarənaŋuhatō.
11.16.11k yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.11l āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī. (...)
11.16.11m aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌inąm.
11.16.11n yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::
11.16.12a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.12b tauua. āϑrō. ahurahe. mazdā̊. puϑra. mat̰. vīspaēibiiō. ātərəbiiō.
11.16.12c yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.12d āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.12e aiβiiō. vaŋuhibiiō.
11.16.12f vīspanąmca. apąm. mazdaδātanąm.
11.16.12g vīspanamca. uruuaranąm. mazdaδātanąm.
11.16.12h yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::
11.16.13a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.13b mąϑrahe. spəṇtahe. aṣ̌aonō. vərəziiaŋuhahe.
11.16.13c dātahe. vīdaēuuahe.
11.16.13d dātahe. zaraϑuštrōiš.
11.16.13e darəγaiiā̊. upaiianaiiā̊.
11.16.13f daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.
11.16.13g yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::
11.16.14a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.14b garōiš. uṣ̌idarənahe. mazdaδātahe. aṣ̌axvāϑrahe.
11.16.14c vīspaēṣ̌ąmca. gairinąm. aṣ̌axvāϑranąm. pouru.xvāϑranąm. mazdaδātanąm.
11.16.14d kāuuaiieheca. xvarənaŋhō. mazdaδātahe.
11.16.14e axvarətaheca. xvarənaŋhō. mazdaδātahe.
11.16.14f yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.16.14g āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.14h aṣ̌ōiš. vaŋhuiiā̊.
11.16.14i cistōiš. vaŋhuiiā̊.
11.16.14j ərəϑə̄. vaŋhuiiā̊.
11.16.14k rasąstātō. vaŋhuiiā̊.
11.16.14l xvarənaŋhō. sauuaŋhō. mazdaδātahe.
11.16.14m yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::
11.16.15a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.15b dahmaiiā̊. vaŋhuiiā̊. āfritōiš.
11.16.15c dahmaheca. narš. aṣ̌aonō.
11.16.15d uγraheca. taxmahe. dāmōiš. upamanahe. yazatahe.
11.16.15e yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::
11.16.16a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.16b ā̊ŋhąm. asaŋhąmca. ṣ̌ōiϑranąmca. gaoiiaoitinąmca. maēϑananąmca. auuō.xvarənanąmca.
11.16.16c apąmca. zəmąmca. uruuaranąmca.
11.16.16d aiŋ́hā̊sca. zəmō.
11.16.16e auuaiŋ́heca. aṣ̌nō.
11.16.16f vātaheca. aṣ̌aonō.
11.16.16g strąm. mā̊ŋhō. hūrō. anaγranąm. raocaŋhąm. xvaδātanąm.
11.16.16h vīspanąmca. spəṇtahe. mainiiə̄uš. dāmanąm.
11.16.16i aṣ̌aonąm. aṣ̌aoninąmca.
11.16.16j aṣ̌ahe. raϑβąm.
11.16.16k yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::
11.16.17a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.17b raϑβō. bərəzatō. yō. aṣ̌ahe::
11.16.17c raϑβąm. aiiaranąmca. asniianąmca.
11.16.17d māhiianąmca. yāiriianąmca. sarəδanąmca.
11.16.17e yōi. həṇti. aṣ̌ahe. ratauuō. hāuuanōiš. raϑβō.
11.16.17f yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca:
11.16.j āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.16.k ahurahe. mazdā̊. raēuuatō. xvarənaŋuhatō. xṣ̌naoϑra.
11.16.l yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.†
11.17.a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.17.b arəzahibiiō. sauuahibiiō.
11.17.c fradaδafṣ̌ubiiō. vīdaδafṣ̌ubiiō.
11.17.d vouru.barəštibiiō. vouru.jarəštibiiō.
11.17.e aheca. karṣ̌uuanə̄.
11.17.f yat̰. xvaniraϑahe.
11.18.a āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.18.b asmanaēibiia. hāuuanaēibiia.
11.18.c aiiaŋhaēnaēibiia. hāuuanaēibiia.
11.18.d taštāi. zaoϑrō.barənāi.
11.18.e varəsāi. haomō.aŋharəzānāi.
11.18.f tauuaca. barəsmanō. aṣ̌aiia. frastarətahe:
11.18.g āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.18.h ahunahe. vairiiehe.
11.18.i anahunāca. ratušca.
11.18.j stitātasca. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš:
11.19.a yat̰. uzdātəm.
11.19.b yat̰. āuuistəm.
11.19.c yaϑa. dīš. āuuaēδaiiat̰.
11.19.d ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua.
11.19.e yaϑa. dīš. āuuaēδaiiat̰.
11.19.f yō. aṣ̌auua. zaraϑuštrō.
11.19.g yaϑa. dīš. azəm. yō. zaota. āuuaēδaiiemi.
11.19.h vīδuuā̊. aēṣ̌ąm. yasnəmca. vahməmca.
11.19.i vīδuuā̊. dāitiiąm. āuuistīm.
11.19.j vīδuuā̊. raϑβiiąm. āuuistīm.
11.20.a yūṣ̌mākəm.
11.20.b yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.
11.20.c yat̰. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
11.20.d ahmākəm.
11.20.e hauuaŋhāica. ratufritaiiaēca. aṣ̌auuastāica. vərəϑraγniiāica. huruniiāica.
11.20.f yat̰. saoš́iiaṇtąm. aṣ̌aonąm.
11.21.a āat̰. iδa. dim. vīspanąm. mazištəm. dadəmahi. ahūmca. ratūmca.
11.21.b yim. ahurəm. mazdąm.
11.21.c †yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca:
11.21.1d āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.21.1e aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌inąm. uγranąm. aiβiϑūranąm.
11.21.1f paoiriiō.t̰kaēṣ̌anąm. frauuaṣ̌inąm.
11.21.1g nabānazdištanąm. frauuaṣ̌inąm.
11.21.1h yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.::
11.21.2i āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.21.2j vīspaēibiiō. aṣ̌ahe. ratubiiō.
11.21.2k yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca::
11.21.2l āat̰. dīš. āuuaēδaiiamahī.
11.21.2m vīspaēibiiō. vaŋhuδābiiō. yazataēibiiō. mainiiaoibiiascā. gaēϑiiaēibiiascā.
11.21.2n yōi. həṇti. yasniiāca. vahmiiāca. aṣ̌āt̰. haca. yat̰. vahištāt̰.::

Vr. 12[edit]

12.1.a haomanąmca. harəš́iiamnanąm.
12.1.b yōi. harəš́iieṇte. raϑβe. bərəzaite.
12.1.c yat̰. ahurāi. mazdāi. aṣ̌aone.
12.1.d yat̰. zaraϑuštrāi. spitamāi.
12.1.e frafṣ̌u. frāuuīra.
12.1.f tāca. hā. vaŋhuš. sraoṣ̌ō. aṣ̌iiō.
12.1.g yō. aṣ̌ahe. hacaite. mązaraiia.
12.1.h hə̄ca. iδa. yōiϑβā. astu.
12.2.a humaiia. upaŋhā̊. cīṣ̌maide.
12.2.b ahunahe. vairiiehe.
12.2.c aṣ̌aiia. frasrūtahe. frasrāuuaiiamnahe.
12.2.d hāuuanaiiā̊sca. haomą. hunuuaiṇtiiā̊.
12.2.e aṣ̌aiia. fraṣ̌ūtaiiā̊. fraṣ̌āuuaiiamnaiiā̊.
12.3.a aršuxδanąmca. vacaŋhąm.
12.3.b srauuaŋhąmca. zaraϑuštrinąm.
12.3.c huuarštanąmca. š́iiaoϑnanąm.
12.3.d barəsmanąmca. aṣ̌aiia. frastarətanąm.
12.3.e haomanąmca. aṣ̌aiia. hutanąm.
12.3.f staotanąmca. yesniianąm.
12.3.g daēnaiiā̊sca. māzdaiiasnōiš.
12.3.h mąϑβanąmca. vaxəδβanąmca. varštuuanąmca.
12.4.a aϑa. zī. nə̄. humāiiōtara. aŋhən:
12.4.b humaiia. aēta. dāmąn. dadəmaide.
12.4.c humaiia. cīṣ̌maide.
12.4.d humaiia. mainiiāmaide.
12.4.e yā̊. daϑat̰. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua.
12.4.f ϑraošta. vohu. manaŋha.
12.4.g vaxšt. aṣ̌a.
12.4.h yā. hātąm. mazištaca. vahištaca. sraēštaca:
12.4.i aϑa. zī. nə̄. humāiiōtaraca. īžiiōtaraca. ā̊ŋhāma.
12.4.j yāiš. spəṇtahe. mainiiə̄uš. dāmąn.
12.4.k yat̰. hīš. humaiiaca. īžiiāca. cinaϑāmaide.
12.5.a humaiia. nō. buiiata.
12.5.b asmana. hāuuana.
12.5.c aiiaŋhaēna. hāuuana.
12.5.d fraoirisimna. fraṣ̌āuuaiiamna.
12.5.e nmānaiiaca. vīsiiaca.
12.5.f zaṇtauuaca. daiŋ́hauuaca.
12.5.g ahmi. nmāne. aiŋ́he. vīsi.
12.5.h ahmi. zaṇtuuō. aiŋ́he. daiŋ́hō.
12.5.i ahmākəmca. mazdaiiasnanąm. frāiiazəmnanąm.
12.5.j haδa.aēsmanąm. haδa.baoiδinąm. haδa.ratufritinąm:
12.5.k aϑa. zī. nə̄. humāiiōtara. aŋhən.: (rāspī.)
12.5.1a yaϑā. ahū. vairiiō.
12.5.1b yō. zaotā. frā.mē. mrūtē:: (zōt̰.)
12.5.1c aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.
12.5.1d frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.::::
12.5.2Aa yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
12.5.2Ab vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
12.5.2Ac xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::(cihār. bār.)
12.5.2Ba yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
12.5.2Bb vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
12.5.2Bc xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
12.5.2Ca yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
12.5.2Cb vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
12.5.2Cc xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
12.5.2Da yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
12.5.2Db vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
12.5.2Dc xṣ̌aϑrəmcā. ahurāi. ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
12.5.3a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
12.5.3b uštā. astī. uštā. ahmāi.
12.5.3c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.†::

Vr. 13[edit]

13.0.a †ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
13.0.b zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
13.0.c zaraϑuštrahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:
13.0.d aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. aṣ̌aonąm. yazamaide:
13.0.e aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.
13.0.f astuuatō. manahiiāca:
13.0.g apanōtəməm. raϑβąm. yazamaide.
13.0.h yaētuštəməm. yazatanąm. haŋhanuštəməm. aṣ̌ahe. raϑβąm.
13.0.i aiβinasąstəməm. jaγmūštəmąm. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufritīm. yazamaide.†
13.1.a aṣ̌əm. ahurəm. mazdąm. yazamaide:
13.1.b aṣ̌əm. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. yazamaide:
13.1.c aṣ̌əm. aršuxδəm. yazamaide:
13.1.d aṣ̌əm. vīspəm. mąϑrəm. yazamaide:
13.1.e zaraϑuštrəm. haδa.mąϑrəm. yazamaide:
13.1.f sauua. aṣ̌auuabiiō. yazamaide.
13.1.g ušta. aməṣ̌aēibiiō. spəṇtaēibiiō. yazamaide:
13.1.h tiṣ̌rō. paoiriiō. yazamaide.
13.1.i anapiiūxδō. anapiṣ̌ūtō.
13.2.a †aṣ̌əm. ahurəm. mazdąm. yazamaide.
13.2.b aṣ̌əm. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. yazamaide:
13.2.c aṣ̌əm. aršuxδəm. yazamaide:
13.2.d aṣ̌əm. vīspəm. mąϑrəm. yazamaide:
13.2.e zaraϑuštrəm. haδa.mąϑrəm. yazamaide:
13.2.f sauua. aṣ̌auuabiiō. yazamaide.
13.2.g ušta. aməṣ̌aēibiiō. spəṇtaēibiiō. yazamaide:
13.2.h tiṣ̌rō. paoiriiō. yazamaide.
13.2.i anapiiūxδō. anapiṣ̌ūtō.†
13.2.j tiṣ̌ra. paoiriia. yazamaide.
13.2.k anapiiūxδa. anapiṣ̌ūta.
13.3.a †aṣ̌əm. ahurəm. mazdąm. yazamaide.
13.3.b aṣ̌əm. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. yazamaide:
13.3.c aṣ̌əm. aršuxδəm. yazamaide:
13.3.d aṣ̌əm. vīspəm. mąϑrəm. yazamaide:
13.3.e zaraϑuštrəm. haδa.mąϑrəm. yazamaide:
13.3.f sauua. aṣ̌auuabiiō. yazamaide.
13.3.g ušta. aməṣ̌aēibiiō. spəṇtaēibiiō. yazamaide:
13.3.h tiṣ̌rō. paoiriiō. yazamaide.
13.3.i anapiiūxδō. anapiṣ̌ūtō:
13.3.j tiṣ̌ra. paoiriia. yazamaide.
13.3.k anapiiūxδa. anapiṣ̌ūta.†:
13.3.l tiṣ̌ra. hauruua.paoiriia. yazamaide.
13.3.m anapiiūxδa. anapitṣ̌ūta:
13.3.n tiṣ̌ranąm. hauruua.paoiriianąm. yazamaide.
13.3.o anapiiūxδanąm. anapiṣ̌ūtanąm.
13.3.p hāitišca. afsmanāca.
13.3.q vacasca. vacastaštīmca.
13.3.r †frasraoϑrəmca. framarəϑrəmca.
13.3.s fragāϑrəmca. frāiiaštīmca:
13.3.1t ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
13.3.1u haδa.zaoϑrəm. haδa.aiβiiā̊ŋhanəm.
13.3.1v imat̰. barəsma. aṣ̌aiia. frastarətəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
13.3.1w apąm. naptārəm. yazamaide:
13.3.1x +nairīm. saŋhəm. yazamaide::
13.3.1y taxməm. dāmōiš. upamanəm. yazatəm. yazamaide::
13.3.1z iristanąm. uruuąnō. yazamaide::
13.3.1a yā̊. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō.
13.3.2b ratūm. bərəzaṇtəm. yazamaide::
13.3.2c yim. ahurəm. mazdąm.
13.3.2d yō. aṣ̌ahe. apanōtəmō.
13.3.2e yō. aṣ̌ahe. jaγmūštəmō::
13.3.2f vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri. yazamaide::
13.3.2g vīspaca. huuaršta. š́iiaoϑna. yazamaide.
13.3.2h varštaca. varəš́iiamnaca.::
13.3.1a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
13.3.1b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
13.3.1c tąscā. tā̊scā. yazamaide.::†

Vr. 14[edit]

14.0.a †ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
14.0.b zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
14.0.c zaraϑuštrahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:
14.0.d aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. aṣ̌aonąm. yazamaide:
14.0.e aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.
14.0.f astuuatō. manahiiāca:
14.0.g apanōtəməm. raϑβąm. yazamaide.
14.0.h yaētuštəməm. yazatanąm. haŋhanuštəməm. aṣ̌ahe. raϑβąm.
14.0.i aiβinasąstəməm. jaγmūštəmąm. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufritīm. yazamaide:
14.0.j ahunauuaitīm. gāϑąm. aṣ̌aonīm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide.†
14.1.a mat̰.afsmanąm. mat̰.vacastaštīm.
14.1.b mat̰.āzaiṇtīm. mat̰.pərəsuuīm. mat̰.paiti.pərəsuuīm.
14.1.c mat̰. vaγžibiiāca. pat̰biiasca.
14.1.d huframərətąm. framarəmnąm.
14.1.e hufrāiiaštąm. frāiiaēziiaṇtąm.
14.2.a xvahmi. dąm. xvahmi. ciϑre.
14.2.b xvahmi. zaoṣ̌e. xvahmi. xṣ̌aϑre.
14.2.c xvahmi. ratauuō. xvahmi. āiiaptəm.
14.2.d yat̰. ahurahe. mazdā̊.
14.2.e fraorət̰. fraxṣ̌ne. auui. manō.
14.2.f zrazdātōit̰. aŋhuiiat̰. haca.
14.3.a ahunəm. vairīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
14.3.b ahuməṇtəm. ratuməṇtəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
14.3.c hō. zī. asti. ahūmca. ratūmca.
14.3.d yō. ahurō. mazdā̊. (cihār. bār.)
14.3.1.a ahunəm. vairīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
14.3.1.b ahuməṇtəm. ratuməṇtəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
14.3.1.c hō. zī. asti. ahūmca. ratūmca.
14.3.1.d yō. ahurō. mazdā̊.
14.3.2.a ahunəm. vairīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
14.3.2.b ahuməṇtəm. ratuməṇtəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
14.3.2.c hō. zī. asti. ahūmca. ratūmca.
14.3.2.d yō. ahurō. mazdā̊.
14.3.3.a ahunəm. vairīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
14.3.3.b ahuməṇtəm. ratuməṇtəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
14.3.3.c hō. zī. asti. ahūmca. ratūmca.
14.3.3.d yō. ahurō. mazdā̊.
14.4.a ahunauuaitiiā̊. gāϑaiiā̊. haṇdātā. yazamaide:
14.4.b ahunauuaitiiā̊. gāϑaiiā̊. yazamaide.
14.4.c hāitišca. +afsmanāca.
14.4.d vacasca. vacastaštīmca.
14.4.e frasraoϑrəmca. framarəϑrəmca.
14.4.f fragāϑrəmca. frāiiaštīmca:
14.4.1g ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
14.4.1h haδa.zaoϑrəm. haδa.aiβiiā̊ŋhanəm.
14.4.1i imat̰. barəsma. aṣ̌aiia. frastarətəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
14.4.1j apąm. naptārəm. yazamaide:
14.4.1k nairīm. saŋhəm. yazamaide::
14.4.1l taxməm. dāmōiš. upamanəm. yazatəm. yazamaide::
14.4.1m iristanąm. uruuąnō. yazamaide::
14.4.1n yā̊. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō.
14.4.2o ratūm. bərəzaṇtəm. yazamaide::
14.4.2p yim. ahurəm. mazdąm.
14.4.2q yō. aṣ̌ahe. apanōtəmō.
14.4.2r yō. aṣ̌ahe. jaγmūštəmō::
14.4.2s vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri. yazamaide::
14.4.2t vīspaca. huuaršta. š́iiaoϑna. yazamaide.
14.4.2u varštaca. varəš́iiamnaca.::
14.4.3a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
14.4.3b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
14.4.3c tąscā. tā̊scā. yazamaide.::
14.4.4Aa aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
14.4.4Ab uštā. astī. uštā. ahmāi.
14.4.4Ac hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.:: (si. bār.)
14.4.4Ba aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
14.4.4Bb uštā. astī. uštā. ahmāi.
14.4.4Bc hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
14.4.4Ca aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
14.4.4Cb uštā. astī. uštā. ahmāi.
14.4.4Cc hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
14.4.5a yeŋ́hē. mē. aṣ̌āt̰. hacā. (zōt̰.)
14.4.5b vahištəm. yesnē. paitī.
14.4.5c vaēdā. mazdā̊. ahurō.
14.4.5d yōi. ā̊ŋharəcā. həṇticā.
14.4.5e tą. yazāi. xvāiš. nāmə̄nīš.
14.4.5f pairicā. jasāi. vaṇtā.::
14.4.5g vohū. xṣ̌aϑrəm. vairīm.
14.4.5h bāgəm. aibībairištəm.::
14.4.6a səraoṣ̌ō. iδā. astū.
14.4.6b ahurahe. mazdā̊. yasnāi.
14.4.6c səuuīštahe. aṣ̌aonō.
14.4.6d yə̄. nā̊. ištō.
14.4.6e hiiat̰. paouruuīm.
14.4.6f tat̰. ustəməmcīt̰::
14.4.6g auuaϑāt̰. iδā. səraoṣ̌ō. astū.
14.4.6h ahurahe. mazdā̊. yasnāi.
14.4.6i səuuīštahe. aṣ̌aonō.
14.4.6j yə̄. nā̊. ištō.::†

Vr. 15[edit]

15.1.a auua. paδō. auua. zastə̄.
15.1.b auua. uṣ̌i. dāraiiaδβəm.
15.1.c mazdaiiasna. zaraϑuštraiiō.
15.1.d dāitiianąm. raϑβiianąm. huuarštanąm. š́iiaoϑnanąm. varəzāi.
15.1.e pairi. aδāitiianąm. araϑβiianąm. dužuuarštanąm. š́iiaoϑnanąm. varəzāi.
15.1.f vərəziiātąmca. iδa. vohu. vāstriia.
15.1.g uiiamna. anuiiamnāiš. daste.
15.2.a sraoṣ̌asca. iδā. astū.
15.2.b ahurahe. mazdā̊. yasnāi.
15.2.c səuuīštahe. aṣ̌aonō.
15.2.d yə̄. nā̊. ištō.
15.2.e yasnaheca. haptaŋhātōiš.
15.2.f frauuākaēca. paitiiāstaiiaēca.
15.2.g mazdātaiiaēca. zarazdātaiiaēca.
15.2.h framərətaiiaēca. fraoxtaiiaēca.
15.2.i vərəϑraγne. aṣ̌aone.
15.2.j anapiiūxδe. anapiṣ̌ūte:
15.3.a yō. frauuaoce. yō. frauuaxṣ̌iieite.
15.3.b maza. amauua. vərəϑraja. vīduuaēštuuō:
15.3.c vacąmca. vārəϑraγninąm. frauuākāi.
15.3.d āϑrasca. ahurahe. mazdā̊.
15.4.a †staotaca. yasnāica. vahmāica. frasastaiiaēca.
15.4.b yat̰. aēṣ̌a. ahurahe. mazdā̊.
15.4.c yat̰. aēṣ̌a. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
15.4.d ratə̄ušca. aṣ̌aonō. bərəzatō.
15.4.e yasnāica. vahmāica.
15.4.f yat̰. apanōtəmahe. raϑβō.
15.4.g yat̰. jaγmūš́iiā̊. aṣ̌ōiš.
15.4.h yat̰. jaγmūš́iiā̊. ratufritōiš.
15.5.a yat̰. mąϑrahe. spəṇtahe.
15.5.b yat̰. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.
15.5.c yat̰. staotanąm. yesniianąm.
15.5.d yat̰. vīspaēṣ̌ąmca. raϑβąm. vīspanąmca. ratufritinąm.
15.5.e vīspaiiā̊. sącat̰ca. aṣ̌aonō. stōiš.
15.5.f yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.
15.5.g sraoṣ̌ō. astū.
15.5.h †hiiat̰. paouruuīm. tat̰. ustəməmcīt̰: (zōt̰.)
15.5.1a yaϑā. ahū. vairiiō.
15.5.1b yō. ātrauuaxṣ̌ō. frā.mē. mrūtē: (rāspī.)
15.5.1c aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.
15.5.1d frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū:
15.5.1e yaϑā. ahū. vairiiō.
15.5.1d yō. zaotā. frā.mē. mrūtē: (zōt̰.)
15.5.1e aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.
15.5.1f frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.
15.5.2g auuaϑāt̰. iδā. səraoṣ̌ō. astū.
15.5.2h ahurahe. mazdā̊. yasnāi.
15.5.2i səuuīštahe. aṣ̌aonō.
15.5.2j yə̄. nā̊. ištō.::
15.5.3a auua. paδō. auua. zastə̄.
15.5.3b auua. uṣ̌i. dāraiiaδβəm.
15.5.3c mazdaiiasna. zaraϑuštraiiō.
15.5.3b dāitiianąm. raϑβiianąm. huuarštanąm. š́iiaoϑnanąm. varəzāi.
15.5.3e pairi. aδāitiianąm. araϑβiianąm. dužuuarštanąm. š́iiaoϑnanąm. varəzāi.
15.5.3g vərəziiātąmca. iδa. vohu. vāstriia.
15.5.3h uiiamna. anuiiamnāiš. daste.
15.5.4a sraoṣ̌asca. iδā. astū.
15.5.4f ahurahe. mazdā̊. yasnāi.
15.5.4b səuuīštahe. aṣ̌aonō.
15.5.4c yə̄. nā̊. ištō.
15.5.4b yasnaheca. haptaŋhātōiš.
15.5.4d frauuākaēca. paitiiāstaiiaēca.
15.5.4e mazdātaiiaēca. zarazdātaiiaēca.
15.5.4f framərətaiiaēca. fraoxtaiiaēca.
15.5.4g vərəϑraγne. aṣ̌aone.
15.5.4b anapiiūxδe. anapiṣ̌ūte:
15.5.5a yō. frauuaoce. yō. frauuaxṣ̌iieite.
15.5.5b maza. amauua. vərəϑraja. vīduuaēštuuō:
15.5.5c vacąmca. vārəϑraγninąm. frauuākāi.
15.5.5d āϑrasca. ahurahe. mazdā̊.
15.5.6a †staotaca. yasnāica. vahmāica. frasastaiiaēca.
15.5.6b yat̰. aēṣ̌a. ahurahe. mazdā̊.
15.5.6c yat̰. aēṣ̌a. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
15.5.6d ratə̄ušca. aṣ̌aonō. bərəzatō.
15.5.6c yasnāica. vahmāica.
15.5.6e yat̰. apanōtəmahe. raϑβō.
15.5.6f yat̰. jaγmūš́iiā̊. aṣ̌ōiš.
15.5.6e yat̰. jaγmūš́iiā̊. ratufritōiš. {~ Vr. , }
15.5.7a yat̰. mąϑrahe. spəṇtahe.
15.5.7b yat̰. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.
15.5.7b yat̰. staotanąm. yesniianąm.
15.5.7c yat̰. vīspaēṣ̌ąmca. raϑβąm. vīspanąmca. ratufritinąm.
15.5.7d vīspaiiā̊. sącat̰ca. aṣ̌aonō. stōiš.
15.5.7e yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.
15.5.7g †sraoṣ̌ō. astū.
15.5.8g sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. yazamaide::
15.5.8b ratūm. bərəzaṇtəm. yazamaide.
15.5.8c yim. ahurəm. mazdąm.
15.5.8d yō. aṣ̌ahe. apanōtəmō.
15.5.8e yō. aṣ̌ahe. jaγmūštəmō::
15.5.8f vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri. yazamaide::
15.5.8g vīspaca. huuaršta. š́iiaoϑna. yazamaide.
15.5.8h varštaca. varəš́iiamnaca.
15.5.9a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
15.5.9b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
15.5.9c tąscā. tā̊scā. yazamaide.†::::

Vr. 16[edit]

16.0.a † ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
16.0.b zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
16.0.c zaraϑuštrahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:
16.0.d aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. aṣ̌aonąm. yazamaide:
16.0.e aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.
16.0.f astuuatō. manahiiāca:
16.0.g apanōtəməm. raϑβąm. yazamaide.
16.0.h yaētuštəməm. yazatanąm. haŋhanuštəməm. aṣ̌ahe. raϑβąm.
16.0.i aiβinasąstəməm. jaγmūštəmąm. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufritīm. yazamaide:
16.0.j yasnəm. sūrəm. haptaŋhāitīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide.
16.0.k mat̰.afsmanəm. mat̰.vacastaštīm.
16.0.l mat̰.āzaiṇtīm. mat̰.pərəsūm. mat̰.paiti.pərəsūm.
16.0.m mat̰. vaγžibiiāca. pat̰biiasca.
16.0.n huframərətəm. framarəmnəm.
16.0.o hufrāiiaštəm. frāiiaēziiaṇtəm.
16.0.p xvahmi. dąm. xvahmi. ciϑre.
16.0.q xvahmi. zaoṣ̌e. xvahmi. xṣ̌aϑre.
16.0.r xvahmi. ratauuō. xvahmi. āiiaptəm.
16.0.s yat̰. ahurahe. mazdā̊.
16.0.t fraorət̰. fraxṣ̌ne. auui. manō.
16.0.u zrazdātōit̰. aŋhuiiat̰. haca.†
16.1.a ātrəmca. iδa. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. yazamaide:
16.1.b ātarš.ciϑrə̄sca. yazatə̄. yazamaide:
16.1.c ātarš.ciϑrə̄sca. raṣ̌nušca. yazamaide:
16.1.d aṣ̌āunąmca. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:
16.1.e sraoṣ̌əmca. yim. vərəϑrājanəm. yazamaide:
16.1.f narəmca. yim. aṣ̌auuanəm. yazamaide:
16.1.g vīspąmca. yąm. aṣ̌aonō. stīm. yazamaide.
16.2.a zaraϑuštrahe. spitāmahe. iδa. aṣ̌aonō. aṣ̌īmca. frauuaṣ̌īmca. yazamaide:
16.2.b vīspaēca. iδa. aṣ̌aonō. aṣ̌īmca. frauuaṣ̌īmca. yazamaide:
16.2.c vīspā̊. frauuaṣ̌aiiō. aṣ̌āunąm. yazamaide:
16.2.d ādax́iiunąmca. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:
16.2.e uzdāx́iiunąmca. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:
16.2.f narąmca. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:
16.2.g nāirinąmca. aṣ̌aoninąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.
16.3.a yaēṣ̌ąm. nō. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua.
16.3.b yesne. paiti. vaŋhō. vaēδa.
16.3.c aēṣ̌ąm. zaraϑuštrō. aŋhuca. ratušca:
16.3.d ṣ̌ōiϑriia. apasca. zəmasca. uruuarā̊sca. yazamaide.: (du. bār.)
16.1.1.a ātrəmca. iδa. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. yazamaide:
16.1.1.b ātarš.ciϑrə̄sca. yazatə̄. yazamaide:
16.1.1.c ātarš.ciϑrə̄sca. raṣ̌nušca. yazamaide:
16.1.1.d aṣ̌āunąmca. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:
16.1.1.e sraoṣ̌əmca. yim. vərəϑrājanəm. yazamaide:
16.1.1.f narəmca. yim. aṣ̌auuanəm. yazamaide:
16.1.1.g vīspąmca. yąm. aṣ̌aonō. stīm. yazamaide.
16.2.1.a zaraϑuštrahe. spitāmahe. iδa. aṣ̌aonō. aṣ̌īmca. frauuaṣ̌īmca. yazamaide:
16.2.1.b vīspaēca. iδa. aṣ̌aonō. aṣ̌īmca. frauuaṣ̌īmca. yazamaide:
16.2.1.c vīspā̊. frauuaṣ̌aiiō. aṣ̌āunąm. yazamaide:
16.2.1.d ādax́iiunąmca. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:
16.2.1.e uzdāx́iiunąmca. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:
16.2.1.f narąmca. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:
16.2.1.g nāirinąmca. aṣ̌aoninąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.
16.3.1.a yaēṣ̌ąm. nō. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua.
16.3.1.b yesne. paiti. vaŋhō. vaēδa.
16.3.1.c aēṣ̌ąm. zaraϑuštrō. aŋhuca. ratušca:
16.3.1.d ṣ̌ōiϑriia. apasca. zəmasca. uruuarā̊sca. yazamaide.:
16.4.a yasnahe. haptaŋhātōiš. haṇdātā. yazamaide:
16.4.b yasnahe. haptaŋhātōiš. yazamaide.
16.4.c hāitišca. +afsmanāca.
16.4.d vacasca. vacastaštīmca. {~ Vr. , }
16.4.e frasraoϑrəmca. framarəϑrəmca.
16.4.f fragāϑrəmca. frāiiaštīmca:
16.4.1g ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
16.4.1h haδa.zaoϑrəm. haδa.aiβiiā̊ŋhanəm.
16.4.1i imat̰. barəsma. aṣ̌aiia. frastarətəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
16.4.1j apąm. naptārəm. yazamaide:
16.4.1k nairīm. saŋhəm. yazamaide::
16.4.1l taxməm. dāmōiš. upamanəm. yazatəm. yazamaide::
16.4.1m iristanąm. uruuąnō. yazamaide::
16.4.1n yā̊. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō.
16.4.2o ratūm. bərəzaṇtəm. yazamaide::
16.4.2p yim. ahurəm. mazdąm.
16.4.2q yō. aṣ̌ahe. apanōtəmō.
16.4.2r yō. aṣ̌ahe. jaγmūštəmō::
16.4.2s vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri. yazamaide::
16.4.2t vīspaca. huuaršta. š́iiaoϑna. yazamaide.
16.4.2u varštaca. varəš́iiamnaca.::
16.4.1a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
16.4.1b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
16.4.1c tąscā. tā̊scā. yazamaide.::†

Vr. 17[edit]

17.1.1Aa aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
17.1.1Ab uštā. astī. uštā. ahmāi.
17.1.1Ac hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.:: (si. bār.)
17.1.1Ba aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
17.1.1Bb uštā. astī. uštā. ahmāi.
17.1.1Bc hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
17.1.1Ca aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
17.1.1Cb uštā. astī. uštā. ahmāi.
17.1.1Cc hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
17.1.a aiβi.gərəδmahi. yasnahe. haptaŋhātōiš.
17.1.b humataca. hūxtaca. huuarštaca:
17.1.c aiβi.gərəδmahi.
17.1.2a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
17.1.2b uštā. astī. uštā. ahmāi.
17.1.2c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.:: (si. bār.)
17.1.1.a aiβi.gərəδmahi. yasnahe. haptaŋhātōiš.
17.1.1.b humataca. hūxtaca. huuarštaca:
17.1.1.c aiβi.gərəδmahi.
17.1.1.Q1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
17.1.1.Q1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
17.1.1.Q1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
17.1.2.a aiβi.gərəδmahi. yasnahe. haptaŋhātōiš.
17.1.2.b humataca. hūxtaca. huuarštaca:
17.1.2.c aiβi.gərəδmahi.
17.1.2.Q1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
17.1.2.Q1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
17.1.2.Q1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
17.1.3.a aiβi.gərəδmahi. yasnahe. haptaŋhātōiš.
17.1.3.b humataca. hūxtaca. huuarštaca:
17.1.3.c aiβi.gərəδmahi.
17.1.3.Q1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
17.1.3.Q1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
17.1.3.Q1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vr. 18[edit]

18.0.a †ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
18.0.b zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
18.0.c zaraϑuštrahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:
18.0.d aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. aṣ̌aonąm. yazamaide:
18.0.e aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.
18.0.f astuuatō. manahiiāca:
18.0.g apanōtəməm. raϑβąm. yazamaide.
18.0.h yaētuštəməm. yazatanąm. haŋhanuštəməm. aṣ̌ahe. raϑβąm.
18.0.i aiβinasąstəməm. jaγmūštəmąm. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufritīm. yazamaide:
18.0.j uštauuaitīm. gāϑąm. aṣ̌aonīm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide.
18.0.k mat̰.afsmanąm. mat̰.vacastaštīm.
18.0.l mat̰.āzaiṇtīm. mat̰.pərəsuuīm. mat̰.paiti.pərəsuuīm.
18.0.m mat̰. vaγžibiiāca. pat̰biiasca.
18.0.n huframərətąm. framarəmnąm.
18.0.o hufrāiiaštąm. frāiiaēziiaṇtąm.
18.0.p xvahmi. dąm. xvahmi. ciϑre.
18.0.q xvahmi. zaoṣ̌e. xvahmi. xṣ̌aϑre.
18.0.r xvahmi. ratauuō. xvahmi. āiiaptəm.
18.0.s yat̰. ahurahe. mazdā̊.
18.0.t fraorət̰. fraxṣ̌ne. auui. manō.
18.0.u zrazdātōit̰. aŋhuuat̰. haca:
18.0.v ahunəm. vairīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide.
18.0.w ahuməṇtəm. ratuməṇtəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
18.0.x hō. zī. asti. ahūmca. ratūmca.
18.0.y yō. ahurō. mazdā̊. (cihār. bār.)†
18.1.a ušta. ahurəm. mazdąm. yazamaide:
18.1.b ušta. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. yazamaide:
18.1.c ušta. narəm. aṣ̌auuanəm. yazamaide:
18.1.d ušta. paoiriiąm. aṣ̌aonō. stīm. yazamaide:
18.1.e uštatātəmca. naire. aṣ̌aone. yazamaide.
18.2.a vīspāiiūmca. uštatātəm. yazamaide.
18.2.b yā. narš. sādra. druuatō:
18.2.c uštatātəm. akaranəm. yazamaide:
18.2.d uštatāitiiaca. vīspəm. aṣ̌auuanəm.
18.2.e həṇtəmca. bauuaṇtəmca. būš́iiaṇtəmca. yazamaide.: (du. bār.)
18.1.1.a ušta. ahurəm. mazdąm. yazamaide:
18.1.1.b ušta. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. yazamaide:
18.1.1.c ušta. narəm. aṣ̌auuanəm. yazamaide:
18.1.1.d ušta. paoiriiąm. aṣ̌aonō. stīm. yazamaide:
18.1.1.e uštatātəmca. naire. aṣ̌aone. yazamaide.
18.2.1.a vīspāiiūmca. uštatātəm. yazamaide.
18.2.1.b yā. narš. sādra. druuatō:
18.2.1.c uštatātəm. akaranəm. yazamaide:
18.2.1.d uštatāitiiāca. vīspəm. aṣ̌auuanəm.
18.2.1.e həṇtəmca. bauuaṇtəmca. būš́iiaṇtəmca. yazamaide.:
18.1.2.a ušta. ahurəm. mazdąm. yazamaide:
18.1.2.b ušta. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. yazamaide:
18.1.2.c ušta. narəm. aṣ̌auuanəm. yazamaide:
18.1.2.d ušta. paoiriiąm. aṣ̌aonō. stīm. yazamaide:
18.1.2.e uštatātəmca. naire. aṣ̌aone. yazamaide.
18.2.2.a vīspāiiūmca. uštatātəm. yazamaide.
18.2.2.b yā. narš. sādra. druuatō:
18.2.2.c uštatātəm. akaranəm. yazamaide:
18.2.2.d uštatāitiiāca. vīspəm. aṣ̌auuanəm.
18.2.2.e həṇtəmca. bauuaṇtəmca. būš́iiaṇtəmca. yazamaide.:
18.3.a †uštauuaitiiā̊. gāϑaiiā̊. haṇdātā. yazamaide:
18.3.b uštauuaitiiā̊. gāϑaiiā̊. yazamaide.
18.3.c hāitišca. afsmanāca. {~ Vr. , }
18.3.d vacasca. vacastaštīmca.
18.3.e frasraoϑrəmca. framarəϑrəmca.
18.3.f fragāϑrəmca. frāiiaštīmca:
18.3.1g ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
18.3.1h haδa.zaoϑrəm. haδa.aiβiiā̊ŋhanəm.
18.3.1i imat̰. barəsma. aṣ̌aiia. frastarətəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
18.3.1j apąm. naptārəm. yazamaide:
18.3.1k nairīm. saŋhəm. yazamaide::
18.3.1l taxməm. dāmōiš. upamanəm. yazatəm. yazamaide::
18.3.1m iristanąm. uruuąnō. yazamaide::
18.3.1n yā̊. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō.
18.3.2o ratūm. bərəzaṇtəm. yazamaide::
18.3.2p yim. ahurəm. mazdąm.
18.3.2q yō. aṣ̌ahe. apanōtəmō.
18.3.2r yō. aṣ̌ahe. jaγmūštəmō::
18.3.2s vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri. yazamaide::
18.3.2t vīspaca. huuaršta. š́iiaoϑna. yazamaide.
18.3.2u varštaca. varəš́iiamnaca.::
18.3.3a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
18.3.3b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
18.3.3c tąscā. tā̊scā. yazamaide.::†

Vr. 19[edit]

19.0.a †ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
19.0.b zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
19.0.c zaraϑuštrahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:
19.0.d aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. aṣ̌aonąm. yazamaide:
19.0.e aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.
19.0.f astuuatō. manahiiāca:
19.0.g apanōtəməm. raϑβąm. yazamaide.
19.0.h yaētuštəməm. yazatanąm. haŋhanuštəməm. aṣ̌ahe. raϑβąm.
19.0.i aiβinasąstəməm. jaγmūštəmąm. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufritīm. yazamaide:
19.0.j spəṇtā.mainiiūm. gāϑąm. aṣ̌aonīm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide.
19.0.k mat̰.afsmanąm. mat̰.vacastaštīm.
19.0.l mat̰.āzaiṇtīm. mat̰.pərəsuuīm. mat̰.paiti.pərəsuuīm.
19.0.m mat̰. vaγžibiiāca. pat̰biiasca.
19.0.n huframərətąm. framarəmnąm.
19.0.o hufrāiiaštąm. frāiiaēziiaṇtąm.
19.0.p xvahmi. dąm. xvahmi. ciϑre.
19.0.q xvahmi. zaoṣ̌e. xvahmi. xṣ̌aϑre.
19.0.r xvahmi. ratauuō. xvahmi. āiiaptəm.
19.0.s yat̰. ahurahe. mazdā̊.
19.0.t fraorət̰. fraxṣ̌ne. auui. manō.
19.0.u zrazdātōit̰. aŋhuiiat̰. haca.†
19.1.a spəṇtəm. ahurəm. mazdąm. yazamaide:
19.1.b spəṇtəm. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. yazamaide:
19.1.c spəṇtəm. narəm. aṣ̌auuanəm. yazamaide:
19.1.d spəṇtəm. paras.xraϑβəm. yazamaide:
19.1.e spəṇtąm. vaŋuhīm. ārmaitīm. yazamaide:
19.1.f spəṇtō.dātāiš. dāmąn. aṣ̌auuanō. yazamaide:
19.1.g dāmąn. manas.paoiriia. aṣ̌auuanō. yazamaide:
19.1.h xratūm. vīspō.vīδuuā̊ŋhəm. yazamaide.
19.1.i yim. ahurəm. mazdąm.
19.2.a huuarə. raocō. yazamaide:
19.2.b huuarə. barəzištəm. barəzimanąm. yazamaide:
19.2.c huuarəca. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. yazamaide:
19.2.d huuarštā̊. mąϑrā̊. yazamaide: xvanuuaitīš. vərəzō. yazamaide:
19.2.e ātat̰. xvarənō. yazamaide:
19.2.f ātarədāta. vąϑβa. yazamaide:
19.2.g aṣ̌auua. fraϑasuuō. yazamaide:
19.2.h dātīm. yazamaide. yąm. ārmaitīm. spəṇtąm.
19.2.i yehe. dāϑre. aṣ̌aheca. aṣ̌aonąmca. aṣ̌a.paoiriianąm. dāmanąm.: (du. bār.)
19.1.1.a spəṇtəm. ahurəm. mazdąm. yazamaide:
19.1.1.b spəṇtəm. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. yazamaide:
19.1.1.c spəṇtəm. narəm. aṣ̌auuanəm. yazamaide:
19.1.1.d spəṇtəm. paras.xraϑβəm. yazamaide:
19.1.1.e spəṇtąm. vaŋuhīm. ārmaitīm. yazamaide:
19.1.1.f spəṇtō.dātāiš. dāmąn. aṣ̌auuanō. yazamaide:
19.1.1.g dāmąn. manas.paoiriia. aṣ̌auuanō. yazamaide:
19.1.1.h xratūm. vīspō.vīδuuā̊ŋhəm. yazamaide.
19.1.1.i yim. ahurəm. mazdąm.
19.2.1.a huuarə. raocō. yazamaide:
19.2.1.b huuarə. barəzištəm. barəzimanąm. yazamaide:
19.2.1.c huuarəca. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. yazamaide:
19.2.1.d huuarštā̊. mąϑrā̊. yazamaide: xvanuuaitīš. vərəzō. yazamaide:
19.2.1.e ātat̰. xvarənō. yazamaide:
19.2.1.f ātarədāta. vąϑβa. yazamaide:
19.2.1.g aṣ̌auua. fraϑasuuō. yazamaide:
19.2.1.h dātīm. yazamaide. yąm. ārmaitīm. spəṇtąm.
19.2.1.i yehe. dāϑre. aṣ̌aheca. aṣ̌aonąmca. aṣ̌a.paoiriianąm. dāmanąm.:
19.3.a †spəṇtā.mainiiə̄uš. gāϑaiiā̊. haṇdātā. yazamaide:
19.3.b spəṇtā.mainiiə̄uš. gāϑaiiā̊. yazamaide.
19.3.c hāitišca. afsmanāca. {~ Vr. , }
19.3.d vacasca. vacastaštīmca.
19.3.e frasraoϑrəmca. framarəϑrəmca.
19.3.f fragāϑrəmca. frāiiaštīmca:
19.3.1g ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
19.3.1h haδa.zaoϑrəm. haδa.aiβiiā̊ŋhanəm.
19.3.1i imat̰. barəsma. aṣ̌aiia. frastarətəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
19.3.1j apąm. naptārəm. yazamaide:
19.3.1k nairīm. saŋhəm. yazamaide::
19.3.1l taxməm. dāmōiš. upamanəm. yazatəm. yazamaide::
19.3.1m iristanąm. uruuąnō. yazamaide::
19.3.1n yā̊. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō.
19.3.2o ratūm. bərəzaṇtəm. yazamaide::
19.3.2p yim. ahurəm. mazdąm.
19.3.2q yō. aṣ̌ahe. apanōtəmō.
19.3.2r yō. aṣ̌ahe. jaγmūštəmō::
19.3.2s vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri. yazamaide::
19.3.2t vīspaca. huuaršta. š́iiaoϑna. yazamaide.
19.3.2u varštaca. varəš́iiamnaca.::
19.3.3a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
19.3.3b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
19.3.3c tąscā. tā̊scā. yazamaide.::†

Vr. 20[edit]

20.0.a †ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
20.0.b zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
20.0.c zaraϑuštrahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:
20.0.d aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. aṣ̌aonąm. yazamaide:
20.0.e aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.
20.0.f astuuatō. manahiiāca:
20.0.g apanōtəməm. raϑβąm. yazamaide.
20.0.h yaētuštəməm. yazatanąm. haŋhanuštəməm. aṣ̌ahe. raϑβąm.
20.0.i aiβinasąstəməm. jaγmūštəmąm. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufritīm. yazamaide:
20.0.j vohuxṣ̌aϑrąm. gāϑąm. aṣ̌aonīm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide.
20.0.k mat̰.afsmanąm. mat̰.vacastaštīm.
20.0.l mat̰.āzaiṇtīm. mat̰.pərəsuuīm. mat̰.paiti.pərəsuuīm.
20.0.m mat̰. vaγžibiiāca. pat̰biiasca.
20.0.n huframərətąm. framarəmnąm.
20.0.o hufrāiiaštąm. frāiiaēziiaṇtąm.
20.0.p xvahmi. dąm. xvahmi. ciϑre.
20.0.q xvahmi. zaoṣ̌e. xvahmi. xṣ̌aϑre.
20.0.r xvahmi. ratauuō. xvahmi. āiiaptəm.
20.0.s yat̰. ahurahe. mazdā̊.
20.0.t fraorət̰. fraxṣ̌ne. auui. manō.
20.0.u zrazdātōit̰. aŋhuiiat̰. haca.†
20.1.a vohu. xṣ̌aϑrəm. yazamaide:
20.1.b xṣ̌aϑrəm. vairīm. yazamaide:
20.1.c aiiōxṣ̌ustəm. yazamaide:
20.1.d vaca. aršuxδa. vārəϑraγniš. daēuuō.γnita. yazamaide:
20.1.e auuat̰. miždəm. yazamaide:
20.1.f auuat̰. dasuuarə. yazamaide:
20.1.g auuat̰. baēṣ̌azəm. yazamaide:
20.1.h auuat̰. fradaϑəm. yazamaide:
20.1.i auuat̰. varədaϑəm. yazamaide.
20.2.a auuat̰. vərəϑraγnəm. yazamaide.
20.2.b yat̰. asti. aṇtarəca. vohuxṣ̌aϑrąm. vahištōištīm.
20.2.c framərəiti.
20.2.d humatanąmca. hūxtanąmca. huuarštanąmca.
20.2.e paitištātə̄e.
20.2.f dušmatanąmca. dužūxtanąmca. dužuuarštanąmca.
20.2.g uzuuarəzāi. māuuōiia.
20.2.h miϑō.matanąmca. miϑōxtanąmca. miϑōuuarštanąmca.: (du. bār.)
20.1.1.a vohu. xṣ̌aϑrəm. yazamaide:
20.1.1.b xṣ̌aϑrəm. vairīm. yazamaide:
20.1.1.c aiiōxṣ̌ustəm. yazamaide:
20.1.1.d vaca. aršuxδa. vārəϑraγniš. daēuuō.γnita. yazamaide:
20.1.1.e auuat̰. miždəm. yazamaide:
20.1.1.f auuat̰. dasuuarə. yazamaide:
20.1.1.g auuat̰. baēṣ̌azəm. yazamaide:
20.1.1.h auuat̰. fradaϑəm. yazamaide:
20.1.1.i auuat̰. varədaϑəm. yazamaide.
20.2.1.a auuat̰. vərəϑraγnəm. yazamaide.
20.2.1.b yat̰. asti. aṇtarəca. vohuxṣ̌aϑrąm. vahištōištīm.
20.2.1.c framərəiti.
20.2.1.d humatanąmca. hūxtanąmca. huuarštanąmca.
20.2.1.e paitištātə̄e.
20.2.1.f dušmatanąmca. dužūxtanąmca. dužuuarštanąmca.
20.2.1.g uzuuarəzāi. māuuōiia.
20.2.1.h miϑō.matanąmca. miϑōxtanąmca. miϑōuuarštanąmca.:
20.3.a † vohuxṣ̌aϑraiiā̊. gāϑaiiā̊. haṇdātā. yazamaide:
20.3.b vohuxṣ̌aϑraiiā̊. gāϑaiiā̊.
20.3.c hāitišca. afsmanāca. {~ Vr. , }
20.3.d vacasca. vacastaštīmca.
20.3.e frasraoϑrəmca. framarəϑrəmca.
20.3.f fragāϑrəmca. frāiiaštīmca:
20.3.1g ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
20.3.1h haδa.zaoϑrəm. haδa.aiβiiā̊ŋhanəm.
20.3.1i imat̰. barəsma. aṣ̌aiia. frastarətəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
20.3.1j apąm. naptārəm. yazamaide:
20.3.1k nairīm. saŋhəm. yazamaide::
20.3.1l taxməm. dāmōiš. upamanəm. yazatəm. yazamaide::
20.3.1m iristanąm. uruuąnō. yazamaide::
20.3.1n yā̊. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō.
20.3.2o ratūm. bərəzaṇtəm. yazamaide::
20.3.2p yim. ahurəm. mazdąm.
20.3.2q yō. aṣ̌ahe. apanōtəmō.
20.3.2r yō. aṣ̌ahe. jaγmūštəmō::
20.3.2s vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri. yazamaide::
20.3.2t vīspaca. huuaršta. š́iiaoϑna. yazamaide.
20.3.2u varštaca. varəš́iiamnaca.::
20.3.1a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
20.3.1b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
20.3.1c tąscā. tā̊scā. yazamaide.::†

Vr. 21[edit]

21.0.1Aa aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
21.0.1Ab uštā. astī. uštā. ahmāi.
21.0.1Ac hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.:: (si. bār.)
21.0.1Ba aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
21.0.1Bb uštā. astī. uštā. ahmāi.
21.0.1Bc hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
21.0.1Ca aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
21.0.1Cb uštā. astī. uštā. ahmāi.
21.0.1Cc hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
21.0.2a yeŋ́hē. mē. aṣ̌āt̰. hacā. (zōt̰.)
21.0.2b vahištəm. yesnē. paitī.
21.0.2c vaēdā. mazdā̊. ahurō.
21.0.2d yōi. ā̊ŋharəcā. həṇticā.
21.0.2e tą. yazāi. xvāiš. nāmə̄nīš.
21.0.2f pairicā. jasāi. vaṇtā.::
21.0.2g vohū. xṣ̌aϑrəm. vairīm.
21.0.2h bāgəm. aibībairištəm.::
21.0.3a səraoṣ̌ō. iδā. astū.
21.0.3b ahurahe. mazdā̊. yasnāi.
21.0.3c səuuīštahe. aṣ̌aonō.
21.0.3d yə̄. nā̊. ištō.
21.0.3e hiiat̰. paouruuīm.
21.0.3f tat̰. ustəməmcīt̰::
21.0.3g auuaϑāt̰. iδā. səraoṣ̌ō. astū.
21.0.3h ahurahe. mazdā̊. yasnāi.
21.0.3i səuuīštahe. aṣ̌aonō.
21.0.3j yə̄. nā̊. ištō.::
21.0.4a auua. paδō. auua. zastə̄.
21.0.4b auua. uṣ̌i. dāraiiaδβəm.
21.0.4c mazdaiiasna. zaraϑuštraiiō.
21.0.4b dāitiianąm. raϑβiianąm. huuarštanąm. š́iiaoϑnanąm. varəzāi.
21.0.4e pairi. aδāitiianąm. araϑβiianąm. dužuuarštanąm. š́iiaoϑnanąm. varəzāi.
21.0.4g vərəziiātąmca. iδa. vohu. vāstriia.
21.0.4h uiiamna. anuiiamnāiš. daste.
21.0.5a sraoṣ̌asca. iδā. astū.
21.0.5f ahurahe. mazdā̊. yasnāi.
21.0.5b səuuīštahe. aṣ̌aonō.
21.0.5c yə̄. nā̊. ištō.
21.0.a aparaheca. yasnahe. haptaŋhātōiš.
21.0.5d frauuākaēca. paitiiāstaiiaēca.
21.0.5e mazdātaiiaēca. zarazdātaiiaēca.
21.0.5f framərətaiiaēca. fraoxtaiiaēca.
21.0.5g vərəϑraγne. aṣ̌aone.
21.0.5b anapiiūxδe. anapiṣ̌ūte:
21.0.6a yō. frauuaoce. yō. frauuaxṣ̌iieite.
21.0.6b maza. amauua. vərəϑraja. vīduuaēštuuō:
21.0.6c vacąmca. vārəϑraγninąm. frauuākāi.
21.0.6d āϑrasca. ahurahe. mazdā̊.
21.0.7a staotaca. yasnāica. vahmāica. frasastaiiaēca.
21.0.7b yat̰. aēṣ̌a. ahurahe. mazdā̊.
21.0.7c yat̰. aēṣ̌a. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
21.0.7d ratə̄ušca. aṣ̌aonō. bərəzatō.
21.0.7c yasnāica. vahmāica.
21.0.7e yat̰. apanōtəmahe. raϑβō.
21.0.7f yat̰. jaγmūš́iiā̊. aṣ̌ōiš.
21.0.7e yat̰. jaγmūš́iiā̊. ratufritōiš. {~ Vr. , }
21.0.8a yat̰. mąϑrahe. spəṇtahe.
21.0.8b yat̰. daēnaiiā̊. māzdaiiasnōiš.
21.0.8b yat̰. staotanąm. yesniianąm.
21.0.8c yat̰. vīspaēṣ̌ąmca. raϑβąm. vīspanąmca. ratufritinąm.
21.0.8d vīspaiiā̊. sącat̰ca. aṣ̌aonō. stōiš.
21.0.8e yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.
21.0.8g sraoṣ̌ō. astū.
21.0.8f hiiat̰. paouruuīm. tat̰. ustəməmcīt̰: (zōt̰.)
21.0.9a yaϑā. ahū. vairiiō.
21.0.9b yō. ātrauuaxṣ̌ō. frā.mē. mrūtē: (rāspī.)
21.0.9c aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.
21.0.9d frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū:
21.0.9e yaϑā. ahū. vairiiō.
21.0.9d yō. zaotā. frā.mē. mrūtē: (zōt̰.)
21.0.9e aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.
21.0.9f frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.
21.0.10g auuaϑāt̰. iδā. səraoṣ̌ō. astū.
21.0.10h ahurahe. mazdā̊. yasnāi.
21.0.10i səuuīštahe. aṣ̌aonō.
21.0.10j yə̄. nā̊. ištō.::
21.0.11a auua. paδō. auua. zastə̄.
21.0.11b auua. uṣ̌i. dāraiiaδβəm.
21.0.11c mazdaiiasna. zaraϑuštraiiō.
21.0.11b dāitiianąm. raϑβiianąm. huuarštanąm. š́iiaoϑnanąm. varəzāi.
21.0.11e pairi. aδāitiianąm. araϑβiianąm. dužuuarštanąm. š́iiaoϑnanąm. varəzāi.
21.0.11g vərəziiātąmca. iδa. vohu. vāstriia.
21.0.11h uiiamna. anuiiamnāiš. daste.
21.0.12f †sraoṣ̌ō. astu:
21.0.12g sraoṣ̌əm. aṣ̌īm. yazamaide::
21.0.12b ratūm. bərəzaṇtəm. yazamaide.
21.0.12c yim. ahurəm. mazdąm.
21.0.12d yō. aṣ̌ahe. apanōtəmō.
21.0.12e yō. aṣ̌ahe. jaγmūštəmō::
21.0.12f vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri. yazamaide::
21.0.12g vīspaca. huuaršta. š́iiaoϑna. yazamaide.
21.0.12h varštaca. varəš́iiamnaca.
21.0.13a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
21.0.13b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
21.0.13c tąscā. tā̊scā. yazamaide.†::::
21.0.1Aa aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
21.0.1Ab uštā. astī. uštā. ahmāi.
21.0.1Ac hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.:: (si. bār.)
21.0.1Ba aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
21.0.1Bb uštā. astī. uštā. ahmāi.
21.0.1Bc hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
21.0.1Ca aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
21.0.1Cb uštā. astī. uštā. ahmāi.
21.0.1Cc hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
21.0.b aparahe. yasnahe. haptaŋhātōiš. haṇdātā. xšnaoϑra.
21.0.c yasnāica. vahmāica. xṣ̌naoϑrāica. frasastaiiaēca.:: (zōt̰.)
21.0.15a yaϑā. ahū. vairiiō.
21.0.15b zaotā. frā.mē. mrūtē:: (rāspī.)
21.0.15c yaϑā. ahū. vairiiō.
21.0.15d yō. zaotā. frā.mē. mrūtē:: (zōt̰.)
21.0.15e aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. haca.
21.0.15f frā. aṣ̌auua. vīδuuā̊. mraotū.:::: (zōt̰.)
a ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
b aməṣ̌ā. spəṇtā. huxṣ̌aϑrā. huδā̊ŋhō. yazamaide:
c vīspąm. aṣ̌aonō. stīm. yazamaide.
d mainiiəuuīmcā. gaēϑiiąmcā.
e bərəjā. vaŋhə̄uš. aṣ̌ahe.
f bərəjā. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.:: (rāspī.)
.a ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
.b aməṣ̌ā. spəṇtā. huxṣ̌aϑrā. huδā̊ŋhō. yazamaide:
.c vīspąm. aṣ̌aonō. stīm. yazamaide.
.d mainiiəuuīmcā. gaēϑiiąmcā.
.e bərəjā. vaŋhə̄uš. aṣ̌ahe.
.f bərəjā. daēnaiiā̊. vaŋhuiiā̊. māzdaiiasnōiš.::
a humatanąm. hūxtanąm. huuarštanąm.
b iiadacā. aniiadacā.
c vərəziiamnanąmcā. vāuuərəzananąmcā.
d mahī. aidī.jarətārō.
e +naē-naēstārō.
f +yaϑənā. vohunąm. mahī.::
.a humatanąm. hūxtanąm. huuarštanąm.
.b iiadacā. aniiadacā.
.c vərəziiamnanąmcā. vāuuərəzananąmcā.
.d mahī. aidī.jarətārō.
.e +naē-naēstārō.
.f +yaϑənā. vohunąm. mahī.::
a tat̰. at̰. +varəmaidī. ahurā. mazdā.
b aṣ̌ā. srīrā.
c hiiat̰. ī. mainimadicā. vaocōimācā. +varəzimācā.
d yā. hātąm. +š́iiaoϑənanąm. vahištā. x́iiāt̰.
e ubōibiiā. ahubiiā.
a gauuōi. +ad-āiš. tāiš. +š́iiaoϑənāiš.
b yāiš. vahištāiš.
c fraēš́iiāmahī.
d rāmācā. vāstrəmcā. dazdiiāi.
e surunuuatascā. asurunuuatascā.
f xṣ̌aiiaṇtascā. axṣ̌aiiaṇtascā.
a huxṣ̌aϑrōtəmāi. +bā. +āt̰. xṣ̌aϑrəm.
b ahmat̰. hiiat̰. aibī.
c dadəmahicā. cīṣ̌mahicā. +huuąnmahicā.
d hiiat̰. mazdāi. ahurāi.
e aṣ̌āicā. vahištāi.:: (si. bār.)
.a huxṣ̌aϑrōtəmāi. +bā. +āt̰. xṣ̌aϑrəm.
.b ahmat̰. hiiat̰. aibī.
.c dadəmahicā. cīṣ̌mahicā. +huuąnmahicā.
.d hiiat̰. mazdāi. ahurāi.
.e aṣ̌āicā. vahištāi.::
.a huxṣ̌aϑrōtəmāi. +bā. +āt̰. xṣ̌aϑrəm.
.b ahmat̰. hiiat̰. aibī.
.c dadəmahicā. cīṣ̌mahicā. +huuąnmahicā.
.d hiiat̰. mazdāi. ahurāi.
.e aṣ̌āicā. vahištāi.::
a yaϑā. āt̰. utā. nā. vā. nāirī. vā.
b vaēdā. haiϑīm.
c aϑā. hat̰. vohū.
d +tat̰.ə̄ə-ād-ū. vərəziiōtūcā. īt̰. ahmāi.
e fracā. vātōiiōtū. īt̰. aēibiiō.
f yōi. īt̰. aϑā. vərəziiąn.
g yaϑā. īt̰. astī.
a ahurahiiā. zī. at̰. və̄. mazdā̊.
b yasnəmcā. vahməmcā.
c vahištəm. amə̄hmaidī.
d gə̄ušcā. vāstrəm:
e tat̰. at̰. və̄. vərəziiāmahī.
f fracā. vātə̄iiāmahī.
g +yā.tə̄. isāmaidē.
a aṣ̌ahiiā. āat̰. sairī.
b aṣ̌ahiiā. vərəzə̄nē.
c kahmāicīt̰. hātąm.
d jījiṣ̌ąm. vahištąm. ādā.
e ubōibiiā. ahubiiā.:: (du. bār.)
.a aṣ̌ahiiā. āat̰. sairī.
.b aṣ̌ahiiā. vərəzə̄nē.
.c kahmāicīt̰. hātąm.
.d jījiṣ̌ąm. vahištąm. ādā.
.e ubōibiiā. ahubiiā.::
a imā. āt̰. uxδā. vacā̊. ahurā. mazdā.
b aṣ̌əm. +manaiiā. vahehiiā. frauuaocāmā:
c ϑβąm. at̰. aēṣ̌ąm.
d paitiiāstārəmcā. fradaxštārəmcā.
e dadəmaidē.
.a aṣ̌āat̰cā. hacā.
.b vaŋhə̄ušcā. manaŋhō.
.c vaŋhə̄ušcā. xṣ̌aϑrāt̰.
.d staotāiš. ϑβāt̰. ahurā. staotōibiiō. aibī.
.e uxδā. ϑβāt̰. uxδōibiiō.
.f yasnā. ϑβāt̰. yasnōibiiō.::
a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
c tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::
a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
c tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::
a ahiiā. ϑβā. āϑrō. vərəzə̄nā.
b paouruiiē. +pairijasāmaidē. mazdā. ahurā.
c ϑβā. ϑβā. mainiiū. spə̄ništā.
d yə̄.. ā. axtiš. ahmāi.
e yə̄m. axtōiiōi. dā̊ŋhē.
a uruuāzištō. huuō. nā̊.
b yātāiiā. paitī.jamiiā̊.
c ātarə. mazdā̊. ahurahiiā.
d uruuāzištahiiā. uruuāziiā.
e nąmištahiiā. nəmaŋhā. nā̊.
f mazištāi. yā̊ŋhąm. paitī.jamiiā̊.
a ātarš. vōi. mazdā̊. ahurahiiā. ahī.
b mainiiuš. vōi. ahiiā. spə̄ništō. ahī.
c hiiat̰. vā. tōi. nāmanąm. vāzištəm.
d ātarə. mazdā̊. ahurahiiā.
e tā. ϑβā. pairijasāmaidē.
a vohū. ϑβā. manaŋhā.
b vohū. ϑβā. aṣ̌ā.
c vaŋhuiiā̊. ϑβā. cistōiš.
d +š́iiaoϑənāišcā. vacə̄bīšcā.
e pairijasāmaidē.
a nəmax́iiāmahī. iṣ̌ūidiiāmahī. ϑβā. mazdā. ahurā:
b vīspāiš. ϑβā. humatāiš.
c vīspāiš. hūxtāiš.
d vīspāiš. huuarštāiš.
e pairijasāmaidē.
a sraēštąm. at̰. tōi. kəhrpə̄m. kəhrpąm.
b āuuaēdaiiamahī. mazdā. ahurā.
c imā. raocā̊.
d barəzištəm. barəzimanąm. auuat̰.
e yāt̰. +huuarə. auuācī.::
a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
c tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::
a iϑā. āt̰. yazamaidē. ahurəm. mazdąm.
b yə̄. gąmcā. aṣ̌əmcā. dāt̰.
c apascā. dāt̰. uruuarā̊scā. vaŋuhīš.
d raocā̊scā. dāt̰. būmīmcā.
e vīspācā. vohū.
a ahiiā. xṣ̌aϑrācā. mazə̄nācā. hauuapaŋhāišcā.
b tə̄m. at̰. yasnanąm. pauruuatātā. yazamaidē.
c yōi. gə̄uš. hacā. š́iieiṇtī.
a tə̄m. at̰. āhūiriiā. nāmə̄nī.
b mazdā.varā. +spəṇtō.təmā. yazamaidē:
c tə̄m. ahmākāiš. +azdəbīšcā. uštānāišcā. yazamaidē:
d tə̄m. aṣ̌āunąm. frauuaṣ̌īm.
e narąmcā. nāirinąmcā.
f yazamaidē.
a aṣ̌əm. at̰. vahištəm. yazamaidē.
b hiiat̰. sraēštəm.
c hiiat̰. spəṇtəm. aməṣ̌əm.
d hiiat̰. +raocōŋhuuat̰.
e hiiat̰. +vīspā.vohū.
a vohucā. manō. yazamaidē.
b vohucā. xṣ̌aϑrəm.
c vaŋuhīmcā. daēnąm.
d vaŋuhīmcā. fsəratūm.
e vaŋuhīmcā. ārmaitīm.::
a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
c tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::
a imąm. āat̰. ząm.
b gənābīš. haϑrā. yazamaidē.
c yā. nā̊. baraitī.
d yā̊scā. tōi. gənā̊. +ahurā. mazdā.
e aṣ̌āt̰. hacā. vairiiā̊.
f tā̊. yazamaidē.
a īžā̊. yaoštaiiō. fəraštaiiō. ārmataiiō.
b vaŋuhīm. ābīš. aṣ̌īm.
c vaŋuhīm. īṣ̌əm.
d vaŋuhīm. āzūitīm.
e vaŋuhīm. frasastīm.
f vaŋuhīm. +parəṇdīm. yazamaidē.
a āpō. at̰. yazamaidē.
b maēkaiṇtīšcā. +hə̄buuaṇtīšcā.
c frauuazaŋhō. ahurānīš. ahurahiiā.
d +hauuapaŋhā. hupərəϑβā̊scā. vā̊.
e huuōγžaϑā̊scā. hūšnāϑrā̊scā.
f ubōibiiā. ahubiiā. cagəmā.
a ūitī. yā. və̄. vaŋuhīš.
b ahurō. mazdā̊. +nāmąm. dadāt̰.
c vaŋhudā̊. hiiat̰. vā̊. dadāt̰.
d tāiš. vā̊. yazamaidē. tāiš. ^friiąnmahī.
e tāiš. nəmax́iiāmahī.
f tāiš. iṣ̌ūidiiāmahī.
a apascā. vā̊.
b azīšcā. vā̊.
c mātərąšcā. vā̊.
d agəniiā̊.
e drigudāiiaŋhō. vīspō.paitīš. +āuuaocāmā.
f vahištā̊. sraēštā̊.
g auuā. və̄. vaŋuhīš. rātōiš.
h darəgō.bāzāuš. nāṣ̌ū.
i +paitī. +viiādā̊. paitī.sə̄ṇdā̊.
j mātarō. jītaiiō.::
a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
c tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::
a iϑā. āt̰. yazamaidē.
b gə̄uš. uruuānəmcā. taṣ̌ānəmcā.
c ahmākə̄ṇg. āat̰. urunō.
d pasukanąmcā.
e yōi. nā̊. jījiṣ̌əṇtī.
f yaēibiiascā. tōi. ā.
g yaēcā. aēibiiō. ā. aŋhən.
a daitikanąmcā.
b aidiiūnąm. hiiat̰.
c urunō. yazamaidē:
d aṣ̌āunąm. āat̰. urunō. yazamaidē.
e kudō.zātanąmcīt̰.
f narąmcā. nāirinąmcā.
g yaēṣ̌ąm. vahehīš. daēnā̊.
h vanaiṇtī. vā. və̄ṇghən. vā. +vaonarə. vā.
a āt̰. iϑā. yazamaidē.
b vaŋhūšcā. īt̰. vaŋuhīšcā. īt̰.
c spəṇtə̄ṇg. aməṣ̌ə̄ṇg.
d yauuaējiiō. yauuaēsuuō.
e yōi. vaŋhə̄uš. ā.manaŋhō. š́iieiṇtī.
f yā̊scā. ūitī.
a yaϑā. tū. ī. +ahurā. mazdā.
b mə̄ṇghācā. vaocascā. dā̊scā. varəšcā.
c yā. vohū.
d aϑā. tōi. dadəmahī.
e aϑā. cīṣ̌mahī.
f aϑā. ϑβā. āiš. yazamaidē.
g aϑā. nəmax́iiāmahī.
h aϑā. iṣ̌ūidiiāmahī. ϑβā. mazdā. ahurā.::
.a yaϑā. tū. ī. +ahurā. mazdā.
.b mə̄ṇghācā. vaocascā. dā̊scā. varəšcā.
.c yā. vohū.
.d aϑā. tōi. dadəmahī.
.e aϑā. cīṣ̌mahī.
.f aϑā. ϑβā. āiš. yazamaidē.
.g aϑā. nəmax́iiāmahī.
.h aϑā. iṣ̌ūidiiāmahī. ϑβā. mazdā. ahurā.::
a vaŋhə̄uš. xvaētə̄uš. xvaētātā.
b vaŋhə̄uš. aṣ̌ahiiā. ϑβā. pairijasāmaidē.
c vaŋhuiiā̊. +fsəratuuō.
d vaŋhuiiā̊. ārmatōiš.::
a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
c tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::
a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
c tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::
a āhū. at̰. paitī. adāhū. mazdā. ahurā.
b mazdąmcā. būiricā. kərəṣ̌uuā.
c rāitī. tōi. xrapaitī.
d ahmat̰. hiiat̰. aibī:
e hiiat̰. mīždəm. +mauuaiϑīm. fradadāϑā.
f daēnābiiō. mazdā. ahurā.
a ahiiā. huuō. nə̄. dāidī.
b ahmāicā. ahuiiē. manax́iiāicā.
c tat̰. ahiiā.
d yā. tat̰. upā.jamiiāmā.
e tauuacā. haxəmā. aṣ̌ax́iiācā.
f vīspāi. yauuē.
a dāidī. at̰. nərąš. mazdā. ahurā.
b aṣ̌āunō. aṣ̌acinaŋhō.
c aidiiūš. vāstriiə̄ṇg.
d darəgāi. īžiiāi. bəzuuaitē. haxmainē.
e ahmaibiiā.
f ahmā.rafənaŋhō.
a aϑā. xvaētūš.
b aϑā. vərəzə̄nā.
c aϑā. +haxə̄mąm. x́iiāt̰.
d yāiš. hišcamaidē.
e aϑā. və̄. utā. x́iiāmā. mazdā. ahurā.
f aṣ̌auuanō. ərəš́iiā. ištə̄m. rāitī.::
a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
c tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::
a stūtō. garō. vahmə̄ṇg.
b ahurāi. mazdāi.
c aṣ̌āicā. vahištāi.
d dadəmahicā. cīṣ̌mahicā. ācā. āuuaēdaiiamahī.
a vohū. xṣ̌aϑrəm. tōi. mazdā. ahurā.
b apaēmā.
c vīspāi. yauuē:
d huxṣ̌aϑrastū. nə̄.
e nā. vā. nāirī.vā.
f xṣ̌aētā.
g ubōiiō. aŋhuuō.
h hātąm. hudāstəmā.
a humāīm. ϑβā. īžīm.
b yazatəm. aṣ̌aŋhācim. dadəmaidē:
c aϑā. tū. nə̄. gaiiascā. astəṇtā̊scā. x́iiā̊.
d ubōiiō. aŋhuuō.
e hātąm. hudāstəmā.:: (du. bār.)
.a humāīm. ϑβā. īžīm.
.b yazatəm. aṣ̌aŋhācim. dadəmaidē:
.c aϑā. tū. nə̄. gaiiascā. astəṇtā̊scā. x́iiā̊.
.d ubōiiō. aŋhuuō.
.e hātąm. hudāstəmā.::
a hanaēmācā. zaēmācā. mazdā. ahurā.
b ϑβahmī. rafənahī.
c darəgāiiāu.
d aēṣ̌ācā. ϑβā. ə̄mauuaṇtascā. buiiamā:
e rapōišcā. tū. nə̄.
f darəgəmcā. uštācā.
g hātąm. hudāstəmā.
a ϑβōi. staotarascā. mąϑranascā. +ahurā. mazdā.
b aogəmadaēcā. usmahicā. vīsāmadaēcā:
c hiiat̰. mīždəm. +mauuaiϑīm.
d fradadāϑā. daēnābiiō. mazdā. ahurā:: (du. bār.)
.a ϑβōi. staotarascā. mąϑranascā. +ahurā. mazdā.
.b aogəmadaēcā. usmahicā. vīsāmadaēcā:
.c hiiat̰. mīždəm. +mauuaiϑīm.
.d fradadāϑā. daēnābiiō. mazdā. ahurā::
a ahiiā. huuō. nə̄. dāidī.
b ahmāicā. ahuiiē. manax́iiāicā.
c tat̰. ahiiā.
d yā. tat̰. upā.jamiiāmā.
e tauuacā. sarəm. aṣ̌ax́iiācā.
f vīspāi. yauuē.
Aa yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
Ab mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
Ac tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::
Ba yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
Bb mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
Bc tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::
Aa humatanąm. hūxtanąm. huuarštanąm.
Ab iiadacā. aniiadacā.
Ac vərəziiamnanąmcā. vāuuərəzananąmcā.
Ad mahī. aidī.jarətārō.
Ae +naē-naēstārō.
Af +yaϑənā. vohunąm. mahī.::
Ba humatanąm. hūxtanąm. huuarštanąm.
Bb iiadacā. aniiadacā.
Bc vərəziiamnanąmcā. vāuuərəzananąmcā.
Bd mahī. aidī.jarətārō.
Be +naē-naēstārō.
Bf +yaϑənā. vohunąm. mahī.::
Aa yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
Ab vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
Ac xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
Ba yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
Bb vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
Bc xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
Ca yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
Cb vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
Cc xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
Da yaϑā. ahū. vairiiō. aϑā. ratuš. aṣ̌āt̰cīt̰. hacā.
Db vaŋhə̄uš. dazdā. manaŋhō. š́iiaoϑananąm. aŋhə̄uš. mazdāi.
Dc xšaϑrəmcā. ahurāi.ā. yim. drigubiiō. dadat̰. vāstārəm.::
Aa aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
Ab uštā. astī. uštā. ahmāi.
Ac hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
Ba aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
Bb uštā. astī. uštā. ahmāi.
Bc hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
Ca aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
Cb uštā. astī. uštā. ahmāi.
Cc hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
.a aparəm. yasnəm. sūrəm. haptaŋhāitīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide.:
a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
c tąscā. tā̊scā. yazamaide.†::::
a yazamaidē. və̄. aməṣ̌ā. spəṇtā.
b yasnahē. haptaŋhātōiš. haṇdātā:
c apąmcā. xā̊. yazamaidē.
d apąmcā. pərətūš. yazamaidē:
e paϑąmcā. vīcaranā̊. yazamaidē.
f paϑąmcā. haṇjamanā̊. yazamaidē:
a gairīšcā. afštacinō. yazamaidē.
b vairīšcā. aβəždānā̊ŋhō. yazamaidē:
c aspənācā. yəuuīnō. yazamaidē.
d pāiiūšcā. ϑβōrəštārā. yazamaidē:
e mazdąmcā. zaraϑuštrəmcā. yazamaidē.
a ząmcā. asmanəmcā. yazamaidē:
b vātəmcā. darṣ̌īm. mazdadātəm. yazamaidē.
c taērəmcā. haraiϑiiā̊. bərəzō. yazamaidē.
d būmīmcā. vīspācā. vohū. yazamaidē.
a manō. vohū. urunascā. aṣ̌āunąm. yazamaidē:
b vāsīmcā. yąm. paṇcā.saduuarąm. yazamaidē:
c xarəmcā. yim. aṣ̌auuanəm. yazamaidē.
d yō. hištaitē. maidim. zraiiaŋhō. vourukaṣ̌ahē:
e zaraiiō. vourukaṣ̌əm. yazamaidē.
a haoməmcā. zāirīm. bərəzaṇtəm. yazamaidē:
b haoməm. frāṣ̌mīm. frādat̰.gaēϑəm. yazamaidē:
c haoməm. dūraoṣ̌əm. yazamaidē.
a apąmcā. fəraxṣ̌aostrəm. yazamaidē.
b vaiiąmcā. fərafraoϑrəm. yazamaidē:
c aϑaurunąmcā. paitī.ająϑrəm. yazamaidē.
d yōi. iieiią. dūrāt̰. aṣ̌ō.īṣ̌ō. dax́iiunąm:
e vīspąscā. aməṣ̌ą. spəṇtą. yazamaidē.::
Q a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
Q b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
Q c tąscā. tā̊scā. yazamaide.::::
21.0.a ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
21.0.b zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
21.0.c zaraϑuštrahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:
21.0.d aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. aṣ̌aonąm. yazamaide:
21.0.e aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.
21.0.f astuuatō. manahiiāca:
21.0.g apanōtəməm. raϑβąm. yazamaide.
21.0.h yaētuštəməm. yazatanąm. haŋhanuštəməm. aṣ̌ahe. raϑβąm.
21.0.i aiβinasąstəməm. jaγmūštəmąm. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufritīm. yazamaide:
21.0.j aparəm. yasnəm. sūrəm. haptaŋhāitīm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide.
21.0.k mat̰.afsmanəm. mat̰.vacastaštīm.
21.0.l mat̰.āzaiṇtīm. mat̰.pərəsūm. mat̰.paiti.pərəsūm.
21.0.m mat̰. vaγžibiiāca. pat̰biiasca.
21.0.n huframərətəm. framarəmnəm.
21.0.o hufrāiiaštəm. frāiiaēziiaṇtəm.
21.0.p xvahmi. dąm. xvahmi. ciϑre.
21.0.q xvahmi. zaoṣ̌e. xvahmi. xṣ̌aϑre.
21.0.r xvahmi. ratauuō. xvahmi. āiiaptəm.
21.0.s yat̰. ahurahe. mazdā̊.
21.0.t fraorət̰. fraxṣ̌ne. auui. manō.
21.0.u zrazdātōit̰. aŋhuiiat̰. haca.†
21.1.a auui. apąmca. vaŋuhīnąm.
21.1.b uruuaranąmca. xvaβrīranąm.
21.1.c aṣ̌aonąmca. frauuaṣ̌inąm.
21.1.d yasnəm. gərəδmahi. vahməmca:
21.1.e auui. ā̊ŋhąmcit̰. yā̊. vaŋuhīš.
21.1.f yā̊. āpō. yā̊sca. uruuarā̊.
21.1.g yā̊sca. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō.
21.1.h yasnəm. gərəδmahi. vahməmca.
21.2.a auui. gə̄uš. auui. gaiiehe.
21.2.b auui. mąϑrahe. spəṇtahe.
21.2.c aṣ̌aonō. vərəziiaŋuhahe.
21.2.d yasnəm. gərəδmahi. vahməmca:
21.2.e auui. tauua. ahura. mazda.
21.2.f yasnəm. gərəδmahi. vahməmca:
21.2.g auui. tauua. zaraϑuštra.
21.2.h yasnəm. gərəδmahi. vahməmca:
21.2.i auui. tauua. ratuuō. bərəza.
21.2.j yasnəm. gərəδmahi. vahməmca:
21.2.k auui. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
21.2.l yasnəm. gərəδmahi. vahməmca.
21.3.a sraotəmca. marždikəmca. yazamaide:
21.3.b sraotəm. vahmanəm. yazamaide:
21.3.c marždikəm. vahmanəm. yazamaide:
21.3.d frārāiti. vīdīṣ̌e. yazamaide.
21.3.e yat̰. asti. aṇtarə. xvādaēnāiš. aṣ̌aonīš:
21.3.f nəmō. vohu. aδauuīm. at̰baēṣ̌əm. yazamaide.: (du. bār.)
21.1.1.a auui. apąmca. vaŋuhīnąm.
21.1.1.b uruuaranąmca. xvaβrīranąm.
21.1.1.c aṣ̌aonąmca. frauuaṣ̌inąm.
21.1.1.d yasnəm. gərəδmahi. vahməmca:
21.1.1.e auui. ā̊ŋhąmcit̰. yā̊. vaŋuhīš.
21.1.1.f yā̊. āpō. yā̊sca. uruuarā̊.
21.1.1.g yā̊sca. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō.
21.1.1.h yasnəm. gərəδmahi. vahməmca.
21.2.1.a auui. gə̄uš. auui. gaiiehe.
21.2.1.b auui. mąϑrahe. spəṇtahe.
21.2.1.c aṣ̌aonō. vərəziiaŋuhahe.
21.2.1.d yasnəm. gərəδmahi. vahməmca:
21.2.1.e auui. tauua. ahura. mazda.
21.2.1.f yasnəm. gərəδmahi. vahməmca:
21.2.1.g auui. tauua. zaraϑuštra.
21.2.1.h yasnəm. gərəδmahi. vahməmca:
21.2.1.i auui. tauua. ratuuō. bərəza.
21.2.1.j yasnəm. gərəδmahi. vahməmca:
21.2.1.k auui. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
21.2.1.l yasnəm. gərəδmahi. vahməmca.
21.3.1.a sraotəmca. marždikəmca. yazamaide:
21.3.1.b sraotəm. vahmanəm. yazamaide:
21.3.1.c marždikəm. vahmanəm. yazamaide:
21.3.1.d frārāiti. vīdīṣ̌e. yazamaide.
21.3.1.e yat̰. asti. aṇtarə. xvādaēnāiš. aṣ̌aonīš:
21.3.1.f nəmō. vohu. aδauuīm. at̰baēṣ̌əm. yazamaide.:
21.4.a aparəm. yasnəm. yazamaide:
21.4.b aparahe. yasnahe. yasnəm. yazamaide:
21.4.c aparahe. yasnahe. yazamaide.
21.4.d hāitišca. +afsmanāca.
21.4.e vacasca. vacastaštīmca. {~ Vr. , }
21.4.f frasraoϑrəmca. framarəϑrəmca.
21.4.g fragāϑrəmca. frāiiaštīmca:
21.4.1h ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
21.4.1i haδa.zaoϑrəm. haδa.aiβiiā̊ŋhanəm.
21.4.1j imat̰. barəsma. aṣ̌aiia. frastarətəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
21.4.1k apąm. naptārəm. yazamaide:
21.4.1l nairīm. saŋhəm. yazamaide::
21.4.1m taxməm. dāmōiš. upamanəm. yazatəm. yazamaide::
21.4.1n iristanąm. uruuąnō. yazamaide::
21.4.1o yā̊. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō.
21.4.2p ratūm. bərəzaṇtəm. yazamaide::
21.4.2q yim. ahurəm. mazdąm.
21.4.2r yō. aṣ̌ahe. apanōtəmō.
21.4.2s yō. aṣ̌ahe. jaγmūštəmō::
21.4.2t vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri. yazamaide::
21.4.2u vīspaca. huuaršta. š́iiaoϑna. yazamaide.
21.4.2v varštaca. varəš́iiamnaca.::
21.4.1a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
21.4.1b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
21.4.1c tąscā. tā̊scā. yazamaide.†::

Vr. 22[edit]

22.1.1Aa aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
22.1.1Ab uštā. astī. uštā. ahmāi.
22.1.1Ac hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.:: (si. bār.)
22.1.1Ba aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
22.1.1Bb uštā. astī. uštā. ahmāi.
22.1.1Bc hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
22.1.1Ca aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
22.1.1Cb uštā. astī. uštā. ahmāi.
22.1.1Cc hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
22.1.a aiia. aibigara. aiia. aibijarəta.
22.1.b yā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
22.1.c saoš́iiaṇtąmca. aṣ̌aonąm.
22.1.d gauue.
22.1.e aδāiš. tāiš. š́iiaoϑnāiš.
22.1.f yāiš. vahištāiš.
22.1.g fraēš́iiāmahi:
22.2.a yąm. aṣ̌auua. vaŋuhīm. aṣ̌aiiam. vaēδa.
22.2.b tąm. druuā̊. auuīδuuā̊:
22.2.c mā. apaēma. paouruuā̊. vaiiōit̰.
22.2.d mā. vanaŋha. mā. vacaŋha. mā. š́iiaoϑna.
22.2.e mā. aδa. kaϑacina. paiti. jime.:
22.2.1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
22.2.1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
22.2.1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.:: (si. bār.)
22.1.1.a aiia. aibigara. aiia. aibijarəta.
22.1.1.b yā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
22.1.1.c saoš́iiaṇtąmca. aṣ̌aonąm.
22.1.1.d gauue.
22.1.1.e aδāiš. tāiš. š́iiaoϑnāiš.
22.1.1.f yāiš. vahištāiš.
22.1.1.g fraēš́iiāmahi:
22.2.1.a yąm. aṣ̌auua. vaŋuhīm. aṣ̌aiiam. vaēδa.
22.2.1.b tąm. druuā̊. auuīδuuā̊:
22.2.1.c mā. apaēma. paouruuā̊. vaiiōit̰.
22.2.1.d mā. vanaŋha. mā. vacaŋha. mā. š́iiaoϑna.
22.2.1.e mā. aδa. kaϑacina. paiti. jime.:
22.2.1.Q1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
22.2.1.Q1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
22.2.1.Q1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
22.1.2.a aiia. aibigara. aiia. aibijarəta.
22.1.2.b yā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
22.1.2.c saoš́iiaṇtąmca. aṣ̌aonąm.
22.1.2.d gauue.
22.1.2.e aδāiš. tāiš. š́iiaoϑnāiš.
22.1.2.f yāiš. vahištāiš.
22.1.2.g fraēš́iiāmahi:
22.2.2.a yąm. aṣ̌auua. vaŋuhīm. aṣ̌aiiam. vaēδa.
22.2.2.b tąm. druuā̊. auuīδuuā̊:
22.2.2.c mā. apaēma. paouruuā̊. vaiiōit̰.
22.2.2.d mā. vanaŋha. mā. vacaŋha. mā. š́iiaoϑna.
22.2.2.e mā. aδa. kaϑacina. paiti. jime.:
22.2.2.Q1a aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
22.2.2.Q1b uštā. astī. uštā. ahmāi.
22.2.2.Q1c hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::

Vr. 23[edit]

23.0.a †ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
23.0.b zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
23.0.c zaraϑuštrahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:
23.0.d aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. aṣ̌aonąm. yazamaide:
23.0.e aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.
23.0.f astuuatō. manahiiāca:
23.0.g apanōtəməm. raϑβąm. yazamaide.
23.0.h yaētuštəməm. yazatanąm. haŋhanuštəməm. aṣ̌ahe. raϑβąm.
23.0.i aiβinasąstəməm. jaγmūštəmąm. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufritīm. yazamaide:
23.0.j vahištōištīm. gāϑąm. aṣ̌aonīm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide.
23.0.k mat̰.afsmanąm. mat̰.vacastaštīm.
23.0.l mat̰.āzaiṇtīm. mat̰.pərəsuuīm. mat̰.paiti.pərəsuuīm.
23.0.m mat̰. vaγžibiiāca. pat̰biiasca.
23.0.n huframərətąm. framarəmnąm.
23.0.o hufrāiiaštąm. frāiiaēziiaṇtąm.
23.0.p xvahmi. dąm. xvahmi. ciϑre.
23.0.q xvahmi. zaoṣ̌e. xvahmi. xṣ̌aϑre.
23.0.r xvahmi. ratauuō. xvahmi. āiiaptəm.
23.0.s yat̰. ahurahe. mazdā̊.
23.0.t fraorət̰. fraxṣ̌ne. auui. manō.
23.0.u zrazdātōit̰. aŋhuiiat̰. haca.†
23.1.a vahištəm. ahurəm. mazdąm. yazamaide:
23.1.b vahištəm. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. yazamaide:
23.1.c vahištəm. narəm. aṣ̌auuanəm. yazamaide:
23.1.d vahištəm. aṣ̌əm. yazamaide:
23.1.e vahišta. ciϑra. yazamaide.
23.1.f yā. staota. yesniia:
23.1.g vahištąm. īštīm. yazamaide.
23.1.h yąm. aṣ̌ahe. vahištahe:
23.1.i vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. yazamaide.
23.1.j raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:
23.1.k vahištahe. aŋhə̄uš. vahištąm. aiianąm. yazamaide.: (du. bār.)
23.1.1.a vahištəm. ahurəm. mazdąm. yazamaide:
23.1.1.b vahištəm. aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. yazamaide:
23.1.1.c vahištəm. narəm. aṣ̌auuanəm. yazamaide:
23.1.1.d vahištəm. aṣ̌əm. yazamaide:
23.1.1.e vahišta. ciϑra. yazamaide.
23.1.1.f yā. staota. yesniia:
23.1.1.g vahištąm. īštīm. yazamaide.
23.1.1.h yąm. aṣ̌ahe. vahištahe:
23.1.1.i vahištəm. ahūm. aṣ̌aonąm. yazamaide.
23.1.1.j raocaŋhəm. vīspō.xvāϑrəm:
23.1.1.k vahištahe. aŋhə̄uš. vahištąm. aiianąm. yazamaide.:
23.2.a †vahištōištōiš. gāϑaiiā̊. haṇdātā. yazamaide:
23.2.b vahištōištōiš. gāϑaiiā̊. yazamaide.
23.2.c hāitišca. afsmanāca. {~ Vr. , }
23.2.d vacasca. vacastaštīmca.
23.2.e frasraoϑrəmca. framarəϑrəmca.
23.2.f fragāϑrəmca. frāiiaštīmca:
23.2.1g ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
23.2.1h haδa.zaoϑrəm. haδa.aiβiiā̊ŋhanəm.
23.2.1i imat̰. barəsma. aṣ̌aiia. frastarətəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
23.2.1j apąm. naptārəm. yazamaide:
23.2.1k nairīm. saŋhəm. yazamaide::
23.2.1l taxməm. dāmōiš. upamanəm. yazatəm. yazamaide::
23.2.1m iristanąm. uruuąnō. yazamaide::
23.2.1n yā̊. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō.
23.2.2o ratūm. bərəzaṇtəm. yazamaide::
23.2.2p yim. ahurəm. mazdąm.
23.2.2q yō. aṣ̌ahe. apanōtəmō.
23.2.2r yō. aṣ̌ahe. jaγmūštəmō::
23.2.2s vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri. yazamaide::
23.2.2t vīspaca. huuaršta. š́iiaoϑna. yazamaide.
23.2.2u varštaca. varəš́iiamnaca.::
23.2.1a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
23.2.1b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
23.2.1c tąscā. tā̊scā. yazamaide.†::

Vr. 24[edit]

24.0.a †ahurəm. mazdąm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
24.0.b zaraϑuštrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
24.0.c zaraϑuštrahe. aṣ̌aonō. frauuaṣ̌īm. yazamaide:
24.0.d aməṣ̌ə̄. spəṇtə̄. aṣ̌aonąm. yazamaide:
24.0.e aṣ̌āunąm. vaŋuhīš. sūrā̊. spəṇtā̊. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.
24.0.f astuuatō. manahiiāca:
24.0.g apanōtəməm. raϑβąm. yazamaide.
24.0.h yaētuštəməm. yazatanąm. haŋhanuštəməm. aṣ̌ahe. raϑβąm.
24.0.i aiβinasąstəməm. jaγmūštəmąm. aṣ̌aonō. aṣ̌ahe. raϑβō. ratufritīm. yazamaide:
24.0.j airiiamanəm. iṣ̌īm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide.
24.0.k mat̰.afsmanəm. mat̰.vacastaštīm.
24.0.l mat̰.āzaiṇtīm. mat̰.pərəsūm. mat̰.paiti.pərəsūm.
24.0.m mat̰. vaγžibiiāca. pat̰biiasca.
24.0.n huframərətəm. framarəmnəm.
24.0.o hufrāiiaštəm. frāiiaēziiaṇtəm.
24.0.p xvahmi. dąm. xvahmi. ciϑre.
24.0.q xvahmi. zaoṣ̌e. xvahmi. xṣ̌aϑre.
24.0.r xvahmi. ratauuō. xvahmi. āiiaptəm.
24.0.s yat̰. ahurahe. mazdā̊.
24.0.t fraorət̰. fraxṣ̌ne. auui. manō.
24.0.u zrazdātōit̰. aŋhuiiat̰. haca.:
24.0.1a ātrəmca. iδa. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. yazamaide:
24.0.1b ātarš.ciϑrə̄sca. yazatə̄. yazamaide:
24.0.1c ātarš.ciϑrə̄sca. raṣ̌nušca. yazamaide:
24.0.1d aṣ̌āunąmca. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:
24.0.1e sraoṣ̌əmca. yim. vərəϑrājanəm. yazamaide:
24.0.1f narəmca. yim. aṣ̌auuanəm. yazamaide:
24.0.1g vīspąmca. yąm. aṣ̌aonō. stīm. yazamaide.
24.0.2a zaraϑuštrahe. spitāmahe. iδa. aṣ̌aonō. aṣ̌īmca. frauuaṣ̌īmca. yazamaide:
24.0.2c vīspaēca. iδa. aṣ̌aonō. aṣ̌īmca. frauuaṣ̌īmca. yazamaide:
24.0.2d vīspā̊. frauuaṣ̌aiiō. aṣ̌āunąm. yazamaide:
24.0.2e ādax́iiunąmca. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:
24.0.2g uzdāx́iiunąmca. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:
24.0.2h narąmca. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:
24.0.2i nāirinąmca. aṣ̌aoninąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.
24.0.3a yaēṣ̌ąm. nō. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua.
24.0.3b yesne. paiti. vaŋhō. vaēδa.
24.0.3j aēṣ̌ąm. zaraϑuštrō. aŋhuca. ratušca:
24.0.3c ṣ̌ōiϑriia. apasca. zəmasca. uruuarā̊sca. yazamaide.: (du. bār.)
24.0.4a ātrəmca. iδa. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. yazamaide:
24.0.4b ātarš.ciϑrə̄sca. yazatə̄. yazamaide:
24.0.4c ātarš.ciϑrə̄sca. raṣ̌nušca. yazamaide:
24.0.4d aṣ̌āunąmca. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:
24.0.4e sraoṣ̌əmca. yim. vərəϑrājanəm. yazamaide:
24.0.4f narəmca. yim. aṣ̌auuanəm. yazamaide:
24.0.4g vīspąmca. yąm. aṣ̌aonō. stīm. yazamaide.
24.0.5a zaraϑuštrahe. spitāmahe. iδa. aṣ̌aonō. aṣ̌īmca. frauuaṣ̌īmca. yazamaide:
24.0.5c vīspaēca. iδa. aṣ̌aonō. aṣ̌īmca. frauuaṣ̌īmca. yazamaide:
24.0.5d vīspā̊. frauuaṣ̌aiiō. aṣ̌āunąm. yazamaide:
24.0.5e ādax́iiunąmca. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:
24.0.5g uzdāx́iiunąmca. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:
24.0.5h narąmca. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide:
24.0.5i nāirinąmca. aṣ̌aoninąm. frauuaṣ̌aiiō. yazamaide.
24.0.6a yaēṣ̌ąm. nō. ahurō. mazdā̊. aṣ̌auua.
24.0.6b yesne. paiti. vaŋhō. vaēδa.
24.0.6j aēṣ̌ąm. zaraϑuštrō. aŋhuca. ratušca:
24.0.6c ṣ̌ōiϑriia. apasca. zəmasca. uruuarā̊sca. yazamaide.:
24.1.a auuat̰. miždəm. yazamaide:
24.1.b auuat̰. dasuuarə. yazamaide:
24.1.c auuat̰. baēṣ̌azəm. yazamaide:
24.1.d auuat̰. fradaϑəm. yazamaide:
24.1.e auuat̰. varədaϑəm. yazamaide:
24.1.f auuat̰. vərəϑraγnəm. yazamaide.
24.1.g yat̰. asti. aṇtarə. ahune. airiiamana.
24.1.h framərəiti.
24.1.i humatanąmca. +hūxtanąmca. huuarštanąmca.
24.1.j paitištātə̄e.
24.1.k dušmatanąmca. dužūxtanąmca. dužuuarštanąmca.
24.1.l uzuuarəzāi. māuuōiia.
24.1.m miϑō.matanąmca. miϑōxtanąmca. miϑōuuarštanąmca. (čihār. bār.)
24.1.1.a auuat̰. miždəm. yazamaide:
24.1.1.b auuat̰. dasuuarə. yazamaide:
24.1.1.c auuat̰. baēṣ̌azəm. yazamaide:
24.1.1.d auuat̰. fradaϑəm. yazamaide:
24.1.1.e auuat̰. varədaϑəm. yazamaide:
24.1.1.f auuat̰. vərəϑraγnəm. yazamaide.
24.1.1.g yat̰. asti. aṇtarə. ahune. airiiamana.
24.1.1.h framərəiti.
24.1.1.i humatanąmca. +hūxtanąmca. huuarštanąmca.
24.1.1.j paitištātə̄e.
24.1.1.k dušmatanąmca. dužūxtanąmca. dužuuarštanąmca.
24.1.1.l uzuuarəzāi. māuuōiia.
24.1.1.m miϑō.matanąmca. miϑōxtanąmca. miϑōuuarštanąmca.
24.1.2.a auuat̰. miždəm. yazamaide:
24.1.2.b auuat̰. dasuuarə. yazamaide:
24.1.2.c auuat̰. baēṣ̌azəm. yazamaide:
24.1.2.d auuat̰. fradaϑəm. yazamaide:
24.1.2.e auuat̰. varədaϑəm. yazamaide:
24.1.2.f auuat̰. vərəϑraγnəm. yazamaide.
24.1.2.g yat̰. asti. aṇtarə. ahune. airiiamana.
24.1.2.h framərəiti.
24.1.2.i humatanąmca. +hūxtanąmca. huuarštanąmca.
24.1.2.j paitištātə̄e.
24.1.2.k dušmatanąmca. dužūxtanąmca. dužuuarštanąmca.
24.1.2.l uzuuarəzāi. māuuōiia.
24.1.2.m miϑō.matanąmca. miϑōxtanąmca. miϑōuuarštanąmca.
24.1.3.a auuat̰. miždəm. yazamaide:
24.1.3.b auuat̰. dasuuarə. yazamaide:
24.1.3.c auuat̰. baēṣ̌azəm. yazamaide:
24.1.3.d auuat̰. fradaϑəm. yazamaide:
24.1.3.e auuat̰. varədaϑəm. yazamaide:
24.1.3.f auuat̰. vərəϑraγnəm. yazamaide.
24.1.3.g yat̰. asti. aṇtarə. ahune. airiiamana.
24.1.3.h framərəiti.
24.1.3.i humatanąmca. +hūxtanąmca. huuarštanąmca.
24.1.3.j paitištātə̄e.
24.1.3.k dušmatanąmca. dužūxtanąmca. dužuuarštanąmca.
24.1.3.l uzuuarəzāi. māuuōiia.
24.1.3.m miϑō.matanąmca. miϑōxtanąmca. miϑōuuarštanąmca.
24.2.a airiiamanō. iš́iiehe. haṇdātā. yazamaide:
24.2.b airiiamanō. iš́iiehe. yazamaide.
24.2.c hāitišca. afsmanāca. {~ Vr. , }
24.2.d vacasca. vacastaštīmca.
24.2.e frasraoϑrəmca. framarəϑrəmca.
24.2.f fragāϑrəmca. frāiiaštīmca:
24.2.1g ϑβąm. ātrəm. ahurahe. mazdā̊. puϑrəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
24.2.1h haδa.zaoϑrəm. haδa.aiβiiā̊ŋhanəm.
24.2.1i imat̰. barəsma. aṣ̌aiia. frastarətəm. aṣ̌auuanəm. aṣ̌ahe. ratūm. yazamaide:
24.2.1j apąm. naptārəm. yazamaide:
24.2.1k nairīm. saŋhəm. yazamaide::
24.2.1l taxməm. dāmōiš. upamanəm. yazatəm. yazamaide::
24.2.1m iristanąm. uruuąnō. yazamaide::
24.2.1n yā̊. aṣ̌aonąm. frauuaṣ̌aiiō.
24.2.2o ratūm. bərəzaṇtəm. yazamaide::
24.2.2p yim. ahurəm. mazdąm.
24.2.2q yō. aṣ̌ahe. apanōtəmō.
24.2.2r yō. aṣ̌ahe. jaγmūštəmō::
24.2.2s vīspa. srauuā̊. zaraϑuštri. yazamaide::
24.2.2t vīspaca. huuaršta. š́iiaoϑna. yazamaide.
24.2.2u varštaca. varəš́iiamnaca.::
24.2.1a yeŋ́hē. hātąm. āat̰. yesnē. paitī. vaŋhō.
24.2.1b mazdā̊. ahurō. vaēϑā. aṣ̌āt̰. hacā. yā̊ŋhąmcā.
24.2.1c tąscā. tā̊scā. yazamaide.†::
24.3.a staomi. aṣ̌əm.:
24.3.1Aa aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
24.3.1Ab uštā. astī. uštā. ahmāi.
24.3.1Ac hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.:: (si. bār.)
24.3.1Ba aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
24.3.1Bb uštā. astī. uštā. ahmāi.
24.3.1Bc hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
24.3.1Ca aṣ̌əm. vohū. vahištəm. astī::
24.3.1Cb uštā. astī. uštā. ahmāi.
24.3.1Cc hiiat̰. aṣ̌āi. vahištāi. aṣ̌əm.::
24.3.2a nāismī. daēuuō.:
24.3.2b frauuarānē. mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō. ahura.t̰kaēṣ̌ō.
24.3.2c staotā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
24.3.2d yaštā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm::
24.3.2e ahurāi. mazdāi. vaŋhauuē. vohumaitē. vīspā. vohū. cinahmī.
24.3.2f aṣ̌āunē. raēuuaitē. xvarənaŋuhaitē.
24.3.2g yā. zī. cīcā. vahištā.
24.3.2h yeŋ́hē. gāuš.
24.3.2i yeŋ́hē. aṣ̌əm.
24.3.2j yeŋ́hē. raocā̊.
24.3.2k yeŋ́hē. raocə̄bīš. rōiϑβən. xvāϑrā.::
24.3.3a aēuuō. paṇtā̊. yō. aṣ̌ahe.
24.3.3b vīspe. aniiaēṣ̌ąm. apaṇtąm.